Адміністративний позов про визнання незаконним та скасування рішення органу місцевого самоврядування про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва житлового будинку

               До Бориспільського міськрайонного суду 

                   Київської області

            місцевий загальний суд як адміністративний суд

 

          Позивач:       ОСОБА_1,

зареєстроване місце проживання:

АДРЕСА_1

засоби зв’язку відсутні

 

                                                  Представник 

         позивача:      Адвокат, Ковальчук Степан Миколайович,  

місце знаходження:

АДРЕСА_2

засоби зв’язку: 8 (067) 230-36-06.

                                                              

                                                    Відповідач:       Бориспільська міська рада Київської області  

               Суб’єкт владних повноважень        місце знаходження:

АДРЕСА_3

засоби зв’язку невідомі.

 

«В порядку адміністративного судочинства»

  

                                                 П О З О В Н А   З А Я В А

Про визнання незаконним та скасування рішення Бориспільської міської

ради Київської області від 22 листопада 2011 року за № XXXX-18-VI

27 квітня 2012 року ОСОБА_1 звернулася до Бориспільської міської ради Київської області з клопотанням про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, орієнтовною площею 0,10 Га по пров. Xxxxx, 21.

До вказаного вище клопотання, позивач додав висновок управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради Київської області «Про відповідність місця розташування земельної ділянки» від 10 квітня 2012 року за № XXX/1-09, на підстав якого управління містобудування та архітектури підтвердила відповідність місця розташування земельної ділянки містобудівній документації орієнтовною площею до 0,10 Га по пров. Xxxxx, 21 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

До висновку, управління містобудування та архітектури додало схему про відповідність місця розташування (забудови) земельної ділянки, із зображенням земельної ділянки та інших прилеглих до неї земель на відповідному плані (графічному матеріалі), із зазначенням вулиці та поштової адреси.

Крім того, позивач долучив до клопотання копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру

19 червня 2012 року Бориспільська міська рада Київської області на пленарному засіданні сесії відмовила у прийнятті рішення «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у м. Борисполі», згідно із додатком до якого було включено розгляд заяви ОСОБА_1.

Таким чином, Бориспільська міська рада Київської області розглянувши на пленарному засіданні сесії Бориспільської міської ради заяву ОСОБА_1, поданої 27 квітня 2012 року, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, орієнтовною площею 0,10 Га по пров. Xxxxx, 21, прийняла Акт у формі рішення яким відмовила позивачу в задоволенні його заяви та наданні дозволу на розробку проекту землеустрою.

25 червня 2012 року Бориспільська міська рада Київської області на заяву ОСОБА_1 про отримання дозволу на відведення земельної ділянки у власність письмово повідомила своїм листом за № XXX про те, що проект рішення «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам (згідно із списком) у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у м. Борисполі» було розглянуто на засіданні міської ради 19 червня 2012 року. При голосуванні рішення не набрало необхідної кількості голосів депутатів (рішення не прийнято).      

На думку позивача, рішення Бориспільської міської ради від 19 червня 2012 року в частині відмови у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_1 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 Га, по пров. Xxxxx, 21 прийняте з порушенням вимог чинного законодавства України, яке регулює питання передання земельної ділянки у власність із земель комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, і одночасно цим рішенням порушено права та охоронюваний інтерес позивача.   

Нормативно-правове обґрунтування та посилання на засоби доказування щодо не відповідності вимогам Закону правового акту суб’єкта владних повноважень

У відповідності до ст. 116 ЗК України, громадяни набувають права власності земельними ділянками із земель комунальної власності за рішенням органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень. Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян провадиться у разі одержання земельних ділянок із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених цим Кодексом.

В той час, п. г ч.1 ст. 121 ЗК України, передбачено, що громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в містах - не більше 0,10 гектара.

Як передбачено п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виключно на пленарних засіданнях міської ради вирішуються відповідно до закону питань регулювання земельних відносин

Таким чином, позивач має право безоплатно набути у власність із земель комунальної власності на підставі рішення органу місцевого самоврядування земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в містах - не більше 0,10 гектара.

Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами передбачено ст. 118 ЗК України.

У відповідності до ч.6 ст. 118 ЗК України, громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) у межах норм безоплатної приватизації, подають клопотання до відповідної міської ради за місцезнаходженням земельної ділянки. У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки.

Як було зазначено вище в цьому позові, 27 квітня 2012 року ОСОБА_1 звернулася до Бориспільської міської ради Київської області з клопотанням про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність зазначивши цільове призначення земельної ділянки - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, а також її орієнтовний розмір -  площею 0,10 Га, що свідчить про виконання позивачем вимог ч.6 ст. 118 ЗК України.

Крім того, до вказаного вище клопотання, позивач додав висновок управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради Київської області від 10 квітня 2012 року за № XXX/1-09, на підстав якого управління містобудування та архітектури підтвердила відповідність місця розташування земельної ділянки містобудівній документації орієнтовною площею до 0,10 Га по пров. Xxxxx, 21 з додаванням схеми про відповідність місця розташування (забудови) земельної ділянки, із зображенням земельної ділянки, що свідчить про виконання позивачем вимог ч.6 ст. 118 ЗК України в частині додання до заяви графічних матеріалів, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки.  

Таким чином, позивачем загалом були дотримані всі вимоги, передбачені ч.6 ст. 118 ЗК України, щодо порядку звернення з клопотання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, змісту такого клопотання, а також необхідних документів та матеріалів, які повинні бути додані до нього.

У відповідності до ч.7 ст. 118 ЗК України, міська рада розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

Крім того, ст. 19 Конституції України та ч.3 ст. 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Також, ст. 15 Закону України «Про звернення громадян» передбачено, що органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, до повноважень яких належить розгляд заяв, зобов’язані об’єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв. Відповідь за результатами розгляду заяв в обов’язковому порядку дається тим органом, який отримав ці заяви і до компетенції якого входить вирішення порушених у заявах питань. Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Отже, Бориспільська міська рада Київської області зобов’язана була розглянути в місячний термін клопотанням ОСОБА_1, поданого від 27 квітня 2012 року, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, орієнтовною площею 0,10 Га по пров. Xxxxx, 21 та прийняти лише одне із рішень, - або ж надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або ж надати мотивовану відмову у його наданні.

Як було зазначено вище, Бориспільська міська рада Київської області розглянула на пленарному засіданні сесії Бориспільської міської ради заяву ОСОБА_1 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, орієнтовною площею 0,10 Га по пров. Xxxxx, 21 та прийняла Акт у формі рішення яким відмовила позивачу в задоволенні його клопотання щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою.

Проте, Бориспільська міська рада не дотрималась ч.7 ст. 118 ЗК України в тій частині, що відмова у наданні позивачу дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність є немотивованою, оскільки у письмовій відповіді Бориспільської міської ради, що була направлена на адресу позивача 25 червня 20012 року, не зазначено жодних мотивів, підстав чи умов для відмови сесії міської ради у наданні дозволу ОСОБА_1 на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.

Як наслідок Бориспільською міською радою були грубо порушені вимоги ч.7 ст. 118 ЗК України в тій частині, що підставою відмови у наданні дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

Тому, суб’єкт владних повноважень не вказав у своєму рішенні чи письмовій відповіді жодних із підстав для відмови у наданні дозволу ОСОБА_1 на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, з числа тих, що передбачені ч. 7 ст. 118 ЗК України, які є виключними та імперативно встановленими законом підставами для відмови у наданні такого дозволу, в зв’язку з чим вийшов за межі своїх повноважень передбачених ст. 118 ЗК України, не дотримався порядку передбачено ст. 15 Закону України «Про звернення громадяни» та порушив основоположний принцип діяльності органу місцевого самоврядування, встановлений ст. 19 Конституції України та ч.3 ст. 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Більш того, позивачем до клопотання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність був доданий висновок управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради Київської області «Про відповідність місця розташування земельної ділянки» від 10 квітня 2012 року за № XXX/1-09, на підстав якого управління містобудування та архітектури підтвердила відповідність місця розташування земельної ділянки містобудівній документації орієнтовною площею до 0,10 Га по пров. Xxxxx, 21 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. До висновку, управління містобудування та архітектури додало схему про відповідність місця розташування (забудови) земельної ділянки, із зображенням земельної ділянки та інших суміжних з неї земель наданих іншим громадянам для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд на відповідному плані (графічному матеріалі).

Вказаний вище висновок управління містобудування та архітектури підтверджує про можливість відведення земельної ділянки, яка знаходиться в м. Борисполі, по пров. Xxxxx, 21 у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 Га, та свідчить про відсутність підстав для відмови у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за тих виключних підстав, що передбачені ч.7 ст. 118 ЗК України.

У такій спосіб, Бориспільська міська рада в супереч вимогам закону порушила право позивача набути в установленому законом порядку право власності на земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд із земель комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації шляхом прийняття рішення органами місцевого самоврядування. 

Нормативно-правове обґрунтування вимог щодо визнання незаконним та скасування правового акту суб’єкта владних повноважень

У відповідності до ст. 21 ЦК України суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим, або органом місцевого самоврядування, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права та інтереси.

Тому, згідно п.10 ч.2 ст. 16 ЦК України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого немайнового або майнового права та інтересу, шляхом визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права та інтереси.                 

Крім того, в ч.2 ст. 77 Закону України «Про місцеве самоврядування» передбачено, що спори про поновлення порушених прав юридичних та фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування вирішуються в судовому порядку.

У відповідності до ч.10 та ч.11 ст. 118 ЗК України, відмова органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у передачі земельної ділянки у власність або залишення клопотання без розгляду можуть бути оскаржені до суду. У разі відмови органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у передачі земельної ділянки у власність або залишення заяви без розгляду питання вирішується в судовому порядку

Таким чином, в п. 1 ч.1 ст. 17 КАС України передбачено, що компетенція адміністративних судів поширюється на спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії) дій чи бездіяльності.

Тому на підставі ст.ст. 2, 3, 17, 79, 104, 105, 106 Кодексу адміністративного судочинства України, ст.ст. 19 Конституції України, ст.ст. 16, 21 Цивільного кодексу України, ст.ст. 4, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, ст. ст. 16, 24, 26, 77 Закону України «Про місцеве самоврядування» від 21 травня 1997 року, ст. 15 Закону України «Про звернення громадяни», -

П Р О Ш У:

1. Визнати незаконним та скасувати рішення Бориспільської міської ради Київської області ради від 19 червня 2012 року в частині відмови в задоволенні клопотання ОСОБА_1 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, орієнтовною площею 0,10 Га, по пров. Xxxxx, 21 - в повному обсязі, як таке, що не відповідає вимогам Закону та порушує права ОСОБА_1.  

2. Зобов’язати Бориспільську міську раду розглянути на пленарному засіданні сесії, подане 27 квітня 2012 року ОСОБА_1 клопотання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, орієнтовною площею 0,10 Га по пров. Xxxxx, 21 - в строки, порядку та у спосіб передбачений ст. 118 Земельного кодексу України та прийняти належне, у відповідності до чинного законодавства України рішення.  

ДОДАТКИ:

1.      Копія адміністративного позову – 1 примір.

2.      Копія письмової відповіді Бориспільської міської ради від 25 червня 2012 року за № П 939 – 2 примір.  

3.      Копія клопотання ОСОБА_1 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою від 27 квітня 2012 року – 2 примір.   

4.      Копія Висновку Управління містобудування та архітектури про відповідність місця розташування земельної ділянки від 10 квітня 2012 року – 2 примір. 

5.      Копія паспорту громадянина України – ОСОБА_1 – 2 примір.

6.      Копія Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_1 – 2 примір.   

7.      Копія Договору про надання правової допомоги ОСОБА_1 – 2 примір.

8.      Копія Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю – 2 примір.

9.      Квитанція про сплату судового збору за подання адміністративного позову. 

«__» жовтня 2012 року

 

         Представник позивача,

         який діє на підставі Договору      

 

______________

(підпис)

 

 Ковальчук С.М.          

 

Average: 4.5 (2 голоси)

Коментарі

Підскажіть, будь-ласка, чи є провомірним рішення сільскої ради, щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а саме: ВИРІШИЛА: - відмовити в наданні земельної ділянки у власність .... , в зв'язку з тим, що земельна ділянка знаходиться в користуванні громадян. При цьому на данній земельній ділянці ніхто вже давно нічого не робив, будівль ніяких немає, і вже перетворюється в звалище? Документів, що засвідчують передачу земельної ділянки в користування громадян, у сільскої рада також немає?

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації