Клопотання про визнання особи потерпілою від злочину в кримінальній справі на стадії досудового слідства

                      _______________________________________

                                                                                   ________________________________________

            ________________________________________

                                                                                  ___________________________________

 

 

                                                                                                              ОСОБА_1,

                                                                                  Місце проживання: Полтавська область,

село Засулля, вул. Xxxxxxxx,

 

З А Я В А

Про визнання мене потерпілою від злочину   

23 жовтня 2009 року під вх. № Ш-103 канцелярією Лубенського МВ ГУМВС України в Полтавській області була зареєстрована заява від гр. ОСОБА_1 про оскарження Постанови Лубенського МВ ГУМВС України в Полтавській області від 02.10.2009 року про відмову в порушення кримінальної справи.

19 листопада 2009 року я звернулася повторно до Лубенського МВ ГУМВС України в Полтавській області із заявою якою доповнила обставини та факти, що були викладені в моїй попередній заяві від 23 жовтня 2009 року.

В зв’язку з цим, начальником сектору дізнання Лубенського МВ (з обслуговування м. Лубни та Лубенського району) ГУ МВС  України в Полтавській області, ОСОБА_2, на мою адресу 18 лютого 2010 року було направлено письмове повідомлення за № XXXX про те, що сектором дізнання Лубенського МВ порушена кримінальна справа за фактом самовільного внесення змін до ухвали Лубенського міськрайонного суду № X-1413 від 2 серпня 2007 року.

Також, в цьому ж повідомленні Начальником сектору дізнання Лубенського МВ було зазначено, що для визначення мого процесуального статусу по справі просить надати підтверджуючі документи.

При таких обставинах, я вважаю, що внаслідок скоєного посадовими особами ТОВ «НАЗВА_1» злочину, відповідальність за який передбачено ст. 358 КК України, мені було заподіяно моральну шкоду, яка полягає в наступному.  

Як було мною зазначено в попередніх заявах адресованих Лубенському МВ ГУМВС України в Полтавській області про те, що до Лубенського міськрайонного суду Полтавської області звернулося Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» з позовом до ОСОБА_1 про визнання недійсними договорів купівлі-продажу та повернення нерухомого майна.

В зв’язку з цим, суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області, ОСОБА_3, перевіривши дотримання Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» вимог процесуального закону та встановивши відсутність підстав для залишення позову без руху чи без розгляду або ж повернення позову, 2 серпня 2007 року виніс Ухвалу про відкриття провадження у справі № X-1413/2007.

Як було мною зазначено в заявах про скоєний злочин посадовими особами ТОВ «НАЗВА_1»,  останні, умисно, з корисливих мотивів, маючи відповідну мету та мотив, вчинили протиправні дії щодо внесення неправдивих та недостовірних відомостей до Ухвали про відкриття провадження у справі № X-1413 від 2 серпня 2007 року, а саме вказавши в резолютивній частині цієї ухвали судді відомості наступного змісту «поновити строк позовної давності відповідно до ст. 73 ЦПКУ».

В подальшому, ТОВ «НАЗВА_1» звернувся до Господарського суду Полтавської області з позовом до фізичної особи – підприємця ОСОБА_1 про визнання договорів купівлі-продажу № XXX від 18 лютого 2002 року про продаж 5/100 частин гуртожитку, № XXXX від 06 вересня 2002 року про продаж 27/100 частин гуртожитку, № XXXX від 20 липня 2004 року про продаж 28/100 частин гуртожитку, що розташовані в с. Засулля Лубенського району, Полтавської області по вул. Xxxxxxxxxxxxx, 65 – недійсними.

Суддею Господарського суду Полтавської області було винесена ухвала про відкриття провадження у господарській справі № XX/282-10/39-09 та призначено справу до розгляду.

Під час судового засідання по розгляду вказаної вище справи, представником позивача, ТОВ «НАЗВА_1», в рахунок обґрунтування своїх вимог щодо визнання недійсними договорів купівлі-продажу частини приміщення гуртожитку було подано Ухвалу про відкриття провадження у справі № X-1413/2007, винесеної суддю Лубенського міськрайонного суду Полтавської області 2 серпня 2007 року фактично по аналогічній справі, в якій предметом розгляду є аналогічні вимоги з аналогічними підставами для їх задоволення та в якій приймають участь ті ж самі особи (сторони). Проте, до Господарського суду Полтавської області була подана Ухвала про відкриття провадження у справі № X-1413/2007, винесеної суддю Лубенського міськрайонного суду Полтавської області 2 серпня 2007 року, яка була завірена печаткою ТОВ «НАЗВА_1» та за підписом уповноваженої особи діяти від імені цього підприємства, і до тексту якої вже були внесені доповнення наступного змісту «поновити строк позовної давності відповідно до ст. 73 ЦПКУ». Однак, як було мною зазначено в заявах про злочин, в оригіналі та належним чином завіреній судом копії Ухвали про відкриття провадження у справі № X-1413/2007, винесеної суддю Лубенського міськрайонного суду Полтавської області 2 серпня 2007 року такий текст в її резолютивній частині як «поновити строк позовної давності відповідно до ст. 73 ЦПКУ» - відсутній.

При таких обставинах, ТОВ «НАЗВА_1» пред’явивши вимоги до мене про визнання недійсними договорів купівлі-продажу нерухомого майна, розуміючи їх безпідставність та необґрунтованість, зокрема в частині пропуску строків позовної давності, які є передбаченою цивільним законодавством підставою для відмови в задоволенні позові, посадові особи підприємства внесли відомості, які не відповідають дійсності до Ухвали Ухвалу про відкриття провадження у справі № X-1413/2007, винесеної суддю Лубенського міськрайонного суду Полтавської області 2 серпня 2007 року наступного змісту: «поновити строк позовної давності відповідно до ст. 73 ЦПКУ».

Про вказані вище обставини щодо відмови у задоволенні вимог ТОВ «НАЗВА_1» з посиланням на пропущення ним строків позовної давності свідчить рішення Господарського суду Полтавської області від 20 жовтня 2009 року, залишеного без змін Постановою Київського міжобласного Апеляційного господарського суду від 26 лютого 2010 року, яким відмовлено ТОВ «НАЗВА_1» у задоволенні вимог щодо визнання недійсними договорів купівлі-продажу нерухомого майна.  

З цією метою, ТОВ «НАЗВА_1» посилався на вказану вище підроблену ухвалу судді про відкриття провадження у справі як на доказ, який підтверджує поновлення позивачу строків позовної давності з метою обґрунтування та задоволення вимог, що були пред’явлені безпідставно до мене.

Таким чином, посадові особи ТОВ «НАЗВА_1» розраховуючи на внесення до ухвали про відкриття провадження у справі неправдивих відомостей щодо поновлення строків позовної давності розраховували на успішне та позитивне для себе вирішення справи в якій я була залучена в якості відповідача.

Тому, у випадку б не внесення неправдивих відомостей до Ухвали про відкриття провадження у справі в частині поновлення строків позовної давності, ТОВ «НАЗВА_1» можливо б і не зверталися до господарського суду з вимогами про визнання недійсними договорів купівлі-продажу нерухомого майна, розуміючи чудово про закінчення строків позовної давності, в межах якого вони б мали право на пред’явлення до мене вказаних вище вимог.

За таких умов, посадові особи ТОВ «НАЗВА_1» з метою протиправного та незаконного заволодіння моїм майном, а саме нежилими приміщеннями, звернулися з безпідставним позовом в обґрунтування якого надали підроблений доказ, яким є Ухвала про відкриття провадження у справі № X-1413/2007, винесеної суддю Лубенського міськрайонного суду Полтавської області 2 серпня 2007 року, яка була завірена печаткою ТОВ «НАЗВА_1» та за підписом уповноваженої особи діяти від імені цього підприємства, і до тексту якої вже були внесені доповнення наступного змісту «поновити строк позовної давності відповідно до ст. 73 ЦПКУ», вчинивши умисні дії, відповідальність за які передбачені ст. 358 КК України.

Отже, внаслідок використання ТОВ «НАЗВА_1» підробленого документу для звернення до суду з метою незаконного заволодіння моїм майном у такий спосіб, мені була заподіяна моральна шкода яка полягає у душевних стражданнях, яких я зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо мене, а також у приниженні моєї часті та гідності, підстави для відшкодування якої передбачені ст. 23 ЦК України.

Крім того, звертаю увагу на те, що мені як власнику нерухомого майна гарантовано непорушність права власності, що передбачено ст. 321 ЦК України, а саме ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності чи обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Враховуючи те, що мені як власнику майна належить право вільно володіти, користуватись та розпоряджатись своїм майном незалежно від волі та рішень інших осіб, ТОВ «НАЗВА_1» звернувшись з вимогами про визнання недійсним договорів купівлі-продажу нерухомого майна, в разі задоволення яких припиняється моє право власності на річ, та в обґрунтування яких надав суду підроблену ухвалу суду для підтвердження поновлення пропущеного строку позовної давності, фактично порушив моє право вільно володіти, користуватись та розпоряджатись майном, а тому з підстав передбачених ч.3 ст. 386 ЦК України є підставою для відшкодування майнової та моральної шкоди.

В зв’язку з цим, я змушена була протягом тривалого часу приймати участь у судових засіданнях, спростовувати безпідставні вимоги ТОВ «НАЗВА_1» та умисно підроблені ними докази, витрачати значні кошти на юридичну допомогу з метою спростування вимог, які будуються на підробленому документі, вислуховувати наклепи та образи у свій бік як під час судового розгляду так і поза судовим процесом, в результаті чого була принижена моя честь та гідність, безпідставно згаяний час та погіршення здоров’я є результатом пред’явлення до мене вимог що ґрунтуються на підробленому документі з метою заволодіння моїм майном.

В зв’язку з цим, я маю на меті в подальшому пред’явити цивільний позов у кримінальній справі з метою відшкодування шкоди заподіяної внаслідок умисного вчинення дій спрямованих на внесення неправдивих відомостей до судового документу з підстав передбачених вище. 

 При таких обставинах, у відповідності до ст. 49 КПК України, потерпілим визнається особа, якій злочином заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду. Про визнання громадянина потерпілим чи про відмову в цьому особа, яка провадить дізнання, слідчий і суддя виносять постанову, а суд — ухвалу.

Тому на підставі вищевикладеного та керуючись ст. 49 Кримінально-процесуального кодексу України, -          

П Р О Ш У:

1.  Визнати мене, ОСОБА_1, потерпілим від злочину по кримінальній справі порушеної за фактом самовільного внесення змін у первинний зміст ухвали Лубенського міськрайонного суду № X-1413 від 02.08.07 року, відповідальність за який передбачено ____ КК України, оскільки злочином мені було заподіяно маральну шкоду.              

 

«__» червня 2010 року                                                               _______________                               

                                                                                                        (підпис)

Average: 4.8 (4 голоси)

Коментарі

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації