Письмова вимога про повернення грошових кошітв за договором позики

 Громадянину України

ОСОБА_1

                                                                                                           

ОСОБА_1.

АДРЕСА_1

                                                                      Бориспільський р-н., с. Проців,

 

П И С Ь М О В А    В И М О Г А

5 жовтня 2008 року між мною та Вами був укладений письмовий договір позики, предметом якого було передання Вам у власність грошових коштів в розмірі 5 000 доларів США для придбання Вами землі 2 Га в ОСГ в Баришевському районі, с. Поділля.  

Укладений договір позики грошових коштів між нами, є письмовим правочином, який відповідає формі передбаченої ст. ст. 207, 1047 ЦК України, оскільки Вами 5 жовтня 2008 року було надано розписку підписану власноручно, без встановлення строку повернення позики.  

У відповідності до ч.1 ст. 1046 ЦК України, за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. 

Договір позики від 5 жовтня 2008 року вважається укладеним між нами, оскільки згідно ч.2 ст. 1046 ЦК України договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками, на підставі чого, відповідно до ч.2 ст. 1047 ЦК України, Вами було надано розписку.    

На сьогодні мені, вкрай необхідні грошові кошти, які передані Вам за договором позики (надані мною за розпискою), а тому на підставі ст. 1049 ЦК України, прошу Вас повернути мені за розпискою чи в інший передбачений Законом спосіб, протягом 30 (тридцяти), грошові кошти в розмірі 5 000 доларів, або ж в грошовій одиниці України – гривні за офіційним курсом НБУ гривні до долара США на момент повернення Вами коштів.

Якщо грошові кошти за договором позики від 5 жовтня 2008 року не будуть повернуті мені протягом 30 (тридцяти) днів, я змушений буду звернутись до суду за захистом порушених прав та інтересів, з вимогою про стягнення з Вас грошової суми в розмірі 5 000 доларів США та процентів за користування позикою.

ДОДАТОК:

1. Копія Розписки про отримання коштів за договором позики.

 

«__» ___________ 2009 року                                             _______________

                                                                                                          (підпис)

 

 

 

Average: 1.7 (3 голоси)

Коментарі

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації