Письмове заперечення на заяву про скасування ухвали суду в цивільній справі за нововиявленими обставинами

     До Києво-Святошинського районного суду

            Київської області

 

        Позивач:   ОСОБА_1

                                                                                         місце проживання:  Київська обл.,

                                                                                        Києво-Святошинський район,

      с. Новосілки, вул. Xxxxxxxxxxxxx,

                  

    Відповідач:   ОСОБА_2

                                                                                         місце проживання: Київська обл.,

                                                                                        Києво-Святошинський район,

      с. Новосілки, вул. Xxxxxxxxxxxxx,

                  

ПИСЬМОВЕ  ЗАПЕРЕЧЕННЯ

проти заяви ОСОБА_2 про скасування ухвали суду від 28 грудня 2005 року за нововиявленими обставинами, визнання мирової угоди недійсною, відшкодування завданих збитків та закриття провадження у справі

Києво-Святошнський районний суд м. Києва 28 грудня 2005 року постановив ухвалу про затвердження між позивачем та відповідачем мирової угоди по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про усунення порушень прав на землю, усунення перешкод у здійсненні права користування житлом (квартирою) та відшкодування моральної шкоди. На підставі цієї ж ухвали суд одночасно закрив провадження у справі.

Однак, ОСОБА_2 звернулася до Києво-Святошинського районного суду м. Києва із заявою про скасування ухвали суду від 28 грудня 2005 року за нововиявленими обставинами, визнання мирової угоди недійсною, відшкодування завданих збитків та закриття провадження у справі.

Проте, позивач вважає, що заява ОСОБА_2 не підлягає задоволенню, а судове рішення у формі ухвали про затвердження мирової угоди між позивачем та відповідачем від 28 грудня 2005 року не підлягає скасуванню, оскільки подана заява про перегляд у зв’язку із нововиявленими обставинами є необґрунтованою з тих підстав, що ОСОБА_2 не вказала жодних істотних для справи обставин, що не були і не могли бути відомі їй на час розгляду цієї справи в суді, що могли б бути підставою для перегляду судового рішення, зокрема:

            1. Відповідач, звернувшись із заявою про скасування ухвали Києво-Святошинського районного суду м. Києва у зв’язку із нововиявленими обставинами, об’єднав у ній чотири вимоги, які не пов’язані між собою підставами виникнення та не стосуються безпосередньо розгляду питання щодо скасування судового рішення у зв’язку із нововиявленими обставинами, а тому не можуть бути розглянуті в одному провадженні, що полягає в наступному.  

У відповідності до ч.1 ст. 361 ЦПК України, рішення або ухвала суду, якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, а також судовий наказ можуть бути переглянуті у зв’язку з нововиявленими обставинами.

 Таким чином, відповідач в поданій ним заяві вказує на п.1 ч.2 ст. 361 ЦПК України, як на підставу для перегляду та скасування судового рішення у зв’язку із нововиявленими обставинами, оскільки, на його думку, виникли істотні обставини, що не були і не могли бути відомі йому на час розгляду справи в суді.

Тому, суд першої інстанції за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення у зв’язку із нововиявленими обставинами, на підставі ч. 2 ст. 365 ЦПК України повинен винести ухвалу про задоволення цієї заяви і одночасно скасувати ухвалу суду про затвердження мирової угоди, або відмовляє у задоволенні заяви у разі її необґрунтованості.

У випадку скасування ухвали суду про затвердження мирової угоди, справа, у відповідності до ч.3 ст. 365 ЦПК України розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Оскільки, положення вказаної вище статті не містить жодних винятків із загального правила розгляду цивільних справ, тому справа за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про усунення порушень прав на землю, усунення перешкод у здійсненні права користування житлом (квартирою) та відшкодування моральної шкоди повинна розглядатись із самого початку, тобто починаючи із провадження у справі до судового розгляду. Іншими словами, в разі скасування ухвал суду про затвердження мирової угоди, цивільна справа повинна розглядатись із призначення її до попереднього судового засідання, потім до безпосереднього судового розгляду з ухвалення, в подальшому, судового рішення.

 Однак, розгляд судом заяви про скасування судового рішення у зв’язку із нововиявленими обставинами з підстав передбачених п.1 ч.2 ст. 261 ЦПК України, включає в себе лише питання встановлення наявності чи відсутності істотних для справи обставин, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою на час розгляду справи, та в разі наявності таких обставин, суд, який розглядає дану заяву, виносить ухвалу про скасування судового рішення, внаслідок чого справа буде розглядатись спочатку, за правилами передбаченими Цивільним процесуальним кодексом України.

Проте, відповідач зазначив у поданій ним заяві про перегляд у зв’язку із нововиявленими обставинами ухвали суду про затвердження мирової угоди, зазначив не лише істотні для справи обставини, які є, на його думку, підставою для скасування судового рішення, але й пред’явив інші вимоги, які нормами цивільно-процесуального закону для провадження у зв’язку із нововиявленими обставинами не передбачені, а саме відповідач в поданій заяві пред’явив вимогу про визнання мирової угоди недійсною, відшкодування завданих збитків та закриття провадження у справі.

Тому, вимоги відповідача про визнання мирової угоди недійсною, відшкодування завданих збитків та закриття провадження у справі не можуть бути заявлені під час звернення його із заявою про перегляд судового рішення у зв’язку із нововиявленими обставинами, оскільки положення Цивільного процесуального кодексу України не визначають, що під час розгляду заяви про перегляд судового рішення у зв’язку із нововиявленими обставинами можуть бути одночасно заявлені особою та розглянуті судом інші вимоги. Тим більше, ст. ст. 361, 364, 365 ЦПК України, читко визначають, що таке перегляд рішення у зв’язку із нововиявленими обставинами, підстави для такого перегляду та наслідки.

ОСОБА_2, пред’явивши в поданій нею заяві про перегляд у зв’язку із нововиявленими обставинами ухвали суду про затвердження мирової угоди, вимоги про визнання недійсною мирової угоди та відшкодування збитків, в тому числі моральної шкоди, таким чином заявила позовні вимоги до ОСОБА_1, оскільки вказані вище питання є предметом розгляду позовного провадження, а не провадження у зв’язку із нововиявленими обставинами.

Тобто, вимоги про визнання недійсною мирової угоди та відшкодування збитків, в тому числі відшкодування моральної шкоди, можуть бути предметом розгляду лише в позовному провадженні із пред’явленням особою, яка вважає, що її права чи інтереси були порушені, позовної заяви до суду.

Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами, не передбачає розгляду питання, яке містить спір між сторонами по справі, а лише надає право одному із учасників судового розгляду надати суду, який розглядував справу і ухвалив по ній судове рішення, істотні для цієї справи обставини, які не були відомі цьому учаснику і не могли бути відомі на момент розгляду справи в суді, і які могли б вплинути на її розгляд. У зв’язку з цим, суд встановивши їх наявність лише скасовує раніше ухвалене судове рішення своєю ухвалою і призначає справу до попереднього розгляду.

При таких обставинах, суд не вирішує під час розгляду заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами будь-яких інших вимог крім тих, що є підставою для перегляду судового рішення.

Крім того, вимога відповідача про закриття провадження у справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про усунення порушень прав на землю, усунення перешкод у здійсненні права користування житлом (квартирою) та відшкодування моральної шкоди, також не може бути розглянута під час провадження у зв’язку із нововиявленими обставинами, оскільки у відповідності до ч. 2 ст. 365 ЦПК України суд лише виносить ухвалу про задоволення заяви і скасовує ухвалу суду про затвердження мирової угоди, або відмовляє у її задоволенні у разі необґрунтованості. 

Знову ж таки, в разі скасування ухвали суду про затвердження мирової угоди, справа, у відповідності до ч.3 ст. 365 ЦПК України розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Тобто, іншими словами суд призначає справу до попереднього розгляду, оскільки вважається, що суд до цього вчинив необхідні дії щодо прийняття позову та виніс ухвалу про відкриття провадження у справі.

Вимога відповідача стосовно закриття провадження у справі може бути розглянута в попередньому або ж наступному судовому засіданні, призначеного виключно після того, як суд своєю ухвалою скасує судове рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Більш того, Цивільний процесуальний кодекс України взагалі не передбачає підстав та порядку скасування судом першої інстанції винесеної ним ухвали про відкриття провадження у справі. Суд першої інстанції під час розгляду справи у випадку наявності підстав для залишення позову без розгляду виносить відповідну ухвалу, при цьому не скасовує попередню ухвалу про відкриття провадження у справі. Дана вимога відповідача є абсолютно необґрунтованою та незаконною.

Тим більше, відповідач просить суд постановити саме ухвалу, якою  визнати недійсною мирову угоду та стягнути збитки, в тому числі моральну шкоду, внаслідок того, що позивач, ОСОБА_1 нібито не виконує умови мирової угоди.  

Однак, такі вимоги не можуть бути задоволені навіть виходячи лише з того, що суд задовольняючи таки вимоги повинен ухвалити рішення, а не ухвалу, оскільки у відповідності до ч.2 ст. 208 ЦПК України, питання, пов’язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду вирішуються судом шляхом постановлення ухвал.

При таких обставинах, можна зробити декілька висновків з цього приводу, а саме:

o        За результатами розгляду вимог відповідача про визнання недійсною мирову угоду та стягнути збитки, в тому числі моральну шкоду не можливо постановити ухвалу, оскільки в такому випадку суд повинен ухвалити рішення;

o        Вимоги відповідача про визнання недійсною мирову угоду та стягнути збитки, в тому числі моральну шкоду, повинні бути заявлені не в заяві про перегляд судового рішення у зв’язку із нововиявленими обставинами, а в окремому позові (первісному чи зустрічному);

o        З вищенаведеного випливає, що в провадженні у зв’язку із нововиявленими обставинами не можуть взагалі бути розглянуті вимоги, які містять спір про право, оскільки в такому провадженні розглядаються лише підстави для перегляду судового рішення у зв’язку із нововиявленими обставинами;

o        В ст. 364 ЦПК України передбачено, що в заяві зазначається лише нововиявлені обставини, якими обґрунтовується вимога про перегляд ухвали суду і дата їх відкриття або встановлення. Тобто, навіть форма вказаної заяви не передбачає наявність інших вимог, крім тих, що пов’язані з наявністю нововиявлених обставин.        

2. Також відповідач по справі, ОСОБА_2, звернувшись до суду із заявою про перегляд ухвали суду про затвердження мирової угоди у зв’язку з нововиявленими обставинами, на підставі п. 1 ч.2 ст. 361 ЦПК України, не надала суду жодних істотних для справи обставин, що не були і не могли бути відомі їй на час розгляду справи в суді, які є підставою для перегляду вказаної вище ухвали суду, зокрема:

По-перше: Відповідач в поданій до суду заяві вказує на те, що позивач починаючи з 14 травня 2006 року почав вчиняти дії, якими перешкоджав ОСОБА_2 виконувати умови мирової угоди та особисто відмовився від виконання своїх зобов’язань за цією угодою, а тому відповідач прийшов до висновку, що вказані вище дії позивача є істотною для справи обставиною, яка не була та не могла бути відома позивачу на момент підписання мирової угоди.

Однак, відповідач вважає, що вказані вище факти не є істотними для справи обставинами, які не були і не могли бути відомі відповідачу на момент розгляду справи, а тому не є підставою для перегляду та скасування ухвали суду про затвердження мирової угоди з наступних підстав.

Відповідач не може стверджувати той факт, що позивач не мав наміру на момент укладання мирової угоди виконувати її, оскільки не надав на підтвердження вказаній обставині жодних належних та допустимих доказів.

Більш того, відповідач не надав жодних доказів, які б свідчили про те, що позивач відмовляється виконати п. 1 мирової угоди.

Однак, не зважаючи навіть на вищевикладене, відповідач зовсім не розуміє, що таке мирова угоди, умови якої затверджені ухвалою суду та істотні для справи обставини для того щоб переглянути цю мирову угоду.

Ті обставини, які зазначає відповідач в поданій ним заяві стосовно відмови позивача виконувати умови мирової угоди тягнуть за собою зовсім інші правові наслідки, а саме у випадку не виконання або перешкоджання виконанню мирової угоди, затвердженої ухвалою суду, однією із сторін, інша сторона має право звернути до виконання вказану ухвалу суду та в примусовому порядку виконати її умови.

У відповідності до п.2 ч.2 ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження», державною виконавчою службою підлягають виконанню ухвали судів у цивільних справах.

Тобто, вказана вище ухвала є виконавчим документом, а тому у випадку не виконання її умов позивачем або ж відповідачем, одна із цих осіб має право звернутися до виконавчої служби з вимогою виконати в примусовому порядку ухвалу суду, якою затверджені умови мирової угоди.

Отже, навіть не виконання однією із сторін умов мирової угоди не є істотною обставиною для справи, яка не була і не могла бути відомою на момент її розгляду та не є підставою для перегляду і скасування судового рішення, оскільки в такому випадку взагалі втрачався природа та мета укладання мирової угоди.

Тим більше, у позивача, як і у відповідача, може виникнути в будь-який час бажання не виконувати умови мирової угоди, а тому до розгляду справи ця обставина взагалі не має ніякого відношення, оскільки вона виникає набагато пізніше ніж розглядувалася справа в суді.

По-друге: Іншою на думку відповідача істотною обставиною, яка не була і не могла бути йому відомою на момент розгляду справи є те, що на час підписання мирової угоди з позивачем, відповідачу не було відомо про не можливість встановлення капітальної стіни на горищі будинку № XX, в с. Новосілки, по вул. Xxxxxxxxxxxxxx, між квартирами № X та № X, у відповідності до п. 1 мирової угоди на місці існуючої перегородки. Відповідач обґрунтовує вказану вище обставину висновком спеціаліста Державного інституту «НАЗВА_1» від 25 травня 2006 року.

Однак, відповідач необґрунтовано вказує на те, що капітальну стінку не можливо встановити на горищі будинку на місці існуючої перегородки, оскільки у відповідності до того ж висновку Державного інституту «НАЗВА_1» від 25 травня 2006 року, спеціаліст зазначив, що для встановлення капітальної стіни під неї необхідно підвести металеві балки.

За таких умов, виконати роботи по встановленню на горищі будинку цегельної перегородки на місці існуючої абсолютно можливо, єдиною умовою для зведення такої перегородки є встановлення металевих балок, що ніяким чином не впливає на виконання умов мирової угоди.

Тим більше, п. 1 Ухвали Києво-Святошинського районного суду м. Києва про затвердження мирової угоди від 28 грудня 2005 року, не містить особливостей, обмежень чи вказівок щодо встановлення капітальної стінки на горищі, а тому яким чином та в який спосіб позивач та відповідач встановлять цю стінку не має жодного значення, зокрема шляхом підведення металевих балок, що є підготовчими роботами для встановлення капітальної стінки.

Також вказана вище обставина, якщо навіть припускаючи, що і не була відома на момент розгляду справи та винесення ухвали суду про затвердження мирової угоди, при наймі повинна була бути відомою відповідачу. Не вчинення з боку відповідача дій по встановленню вказаної вище обставини не є підставою вважати, що вона не могла бути відомою відповідачу на момент розгляду справи, оскільки положення, яке зазначено в п.1 ч.2 ст. 361 ЦПК України,  як «не міг знати про наявність істотних обставин» передбачає, що особа повинна вчинити всі необхідні та можливі дії щодо встановлення істотних обставини.     

Тим більше, відповідач сам погодився на відповідну умову мирової угоди та закриття з цих підстав провадження у справі. Крім того суд повідомив відповідача про насліди укладання мирової угоди та закриття провадження у справі.

По-третє: Остання, на думку відповідача, істотна обставина, яка не була і не могла бути відома ОСОБА_2 на час розгляду справи та є підставою для перегляду ухвали суду у зв’язку із нововиявленими обставинами є те, що деревино-картонна перегородка на місці якої позивач та відповідач повинні збудувати капітальну стінку знаходиться на тій частині горища будинку, яка належить ОСОБА_1.

Проте, яке відношення вказана вище обставина взагалі має до тих істотних, які не були і не могли бути відомі відповідачу на час розгляду справи та прийняття ухвали про затвердження мирової угоди, оскільки як позивач так і відповідач укладаючи мирову угоду чудово знали де саме знаходиться картонна перегородка на горищі будинку, при наймі повинні були знати.

Далі відповідач вказує на: «якесь ревносте відношення позивача до простору, письмових та матеріальних гарантій з боку позивача щодо виконання робіт по встановленні капітальної стінки, внесення на рахунок суду залогової суми в рахунок виконання робіт та ін.», що взагалі не стосується і близько ні предмету спору, ні нововиявлених обставин.            

На підставі вище викладеного та керуючись 3, 4, 27, 31, 38, 42, 44, 57, 58, 59, 60, 208, 361, 362, 364, 365 ЦПК України, -

ПРОШУ:

1.      Відмовити ОСОБА_2 в задоволенні заяви про скасування ухвали суду від 28 грудня 2005 року за нововиявленими обставинами, визнання мирової угоди недійсною, відшкодування завданих збитків та закриття провадження у справі.

ДОДАТКИ:

1.      Копія довіреності на представництво та захист інтересів у суді  

23 листопада 2006 року                   

 

Представник позивача,

який діє на підставі довіреності       ______________                Ковальчук С.М.     

                                                                                       (підпис)

                

Average: 5 (2 голоси)

Коментарі

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації