Позовна заява про стягнення заборгованості за договором позики та процентів за користування позикою у зв"язку із не виконанням грошового зобов"язання (розписка)

              До Києво-Святошинського районного суду

Київської області  

 

                  Позивач:           ОСОБА_1,

                                               місце проживання: АДРЕСА_1

     

   Представник

          позивача:      Адвокат, Ковальчук Степан Миколайович,  

місце знаходження:

АДРЕСА_2

 

                Відповідач :       ОСОБА_3,

                                               місце проживання: АДРЕСА_3

                                                

Ціна позову: 41 094 (сорок одна тисяча

    дев’яносто чотири) грн

 

П О З О В Н А   З А Я В А

Про стягнення заборгованості за договором позики та процентів за користування позикою в зв’язку з не виконанням грошового зобов’язання.    

5 жовтня 2008 року між ОСОБА_1 та ОСОБА_3 був укладений письмовий договір позики, предметом якого було передання у власність боржнику грошових коштів в розмірі 5 000 доларів США.  

У відповідності до умов позики, що зазначено в  розписці, ОСОБА_3 взяв для придбання землі 2 Га в ОСГ в Баришевському районі, с. Поділля 4 тис. + 1 тис. = 5 тис. доларів США (п’ять тисяч доларів США) загальна сума за ділянку 20 тис. доларів США (двадцять тисяч).    

Укладений договір позики грошових коштів між заявником та боржником, є письмовим правочином, який відповідає формі передбаченої ст. ст. 207, 1047 ЦК України, оскільки боржником 6 червня 2005 року було надано розписку підписану їм власноручно, без встановлення строку повернення позики.

Тобто, 5 жовтня 2008 року, ОСОБА_1 передала ОСОБА_3 грошову суму коштів у розмірі 5 000 доларів США, про що і свідчить вказана вище розписка, яка була надана в рахунок укладання договору позики для придбання відповідачем земельної ділянки.   

Однак, в зв’язку з тим, що позивачу терміново необхідні були кошти для власних цілей, остання, на підставі ч.1 ст. 1049 ЦК України звернувся «_» _________ 2009 року до ОСОБА_3 з письмовою вимогою про повернення протягом тридцяти днів грошових коштів переданих за договором позики від 5 жовтня 2008 року в розмірі 5 000 доларів США або ж еквівалентно суму коштів у грошовій одиниці України – гривні, відповідно до офіційного курсу на момент платежу, розмір якої на момент пред’явлення вимоги складав 38 500 грн. (згідно повідомлення про вручення поштового відправлення рекомендованим листом, ОСОБА_4 особисто отримав письмову вимогу 30 листопада 2005 року).

Однак, ОСОБА_3 відмовляється виконати належним чином свої грошові зобов’язання передбачені договором щодо повернення позики, ігнорує заяви позивача щодо повернення суми позики, при особистих зустрічах за участі свідків відмовляється виконувати умови позики та взяті на себе зобов’язання та всіма можливими способами ухиляється від виконання зобов’язань щодо повернення позики і до теперішнього часу не виконав свій обов’язок, порушивши строки повернення суми коштів, передбачених ч.1 ст. 1049 ЦК України, не надавши жодної відповіді на заявлену письмову вимогу.              

У відповідності до ч.1 ст. 1046 ЦК України, за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Договір позики від 6 червня 2005 року вважається укладений між заявником – позикодавцем та боржником - позичальником, оскільки згідно ч.2 ст. 1046 ЦК України договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками, на підставі чого, відповідно до ч.2 ст. 1047 ЦК України, ОСОБА_3 було надано розписку.

У відповідності до ч.1 ст. 1049 ЦК України, позичальник зобов’язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором. Якщо договором не встановлений строк повернення позики або цей строк визначений моментом пред’явлення вимоги, позика має бути повернена позичальником протягом тридцяти днів від дня пред’явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не встановлено договором.

При таких обставинах, відповідач зобов’язаний на підставі ст. 1049 ЦК України, повернути грошові кошти в розмірі 5 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ гривні до долара США на момент звернення з цим позовом складає 38 050 грн. (100 доларів США складає 761 грн.).   

Оскільки відповідач на момент пред’явлення цього позову не виконав своє грошове зобов’язання за договором та не повернув відповідачу грошову суму позики в розмірі 5000 доларів США, з нього на користь позивача необхідно стягнути суму заборгованості за договором позики в розмірі 38 050 грн.

Крім того, у відповідності до ч.1 ст. 1048 ЦК України, позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

При таких осбатвинах, оскілкьи між позивачем та відповідачем не було передбачено договором позики сплату процентів за користування грошовими коштами, їх розимір і порядок сплати, а також не було передбачено застереження щодо безпроцентної позики, позивач як позикодавець, з підстав перебачених ч.1 ст. 1048 ЦК України, має право на одержання процентів їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України, що підялгають сплаті щомісяця до дня повернення позики.

У відповідності до п. 1 ОСОБА_5 банку України «Про регулювання грошово-кредитного ринку» від 21 квітня 2008 року за № XXX (з подальшими змінами та доповненнями), установити з 30 квітня 2008 ркоу облікову ставку в розмірі 12 % річних.

Тому, враховуючи те, що розмір процентів за користування позикою встановлюється на рівні облікової ставки НБУ, тобто 12 %. Розмір процентів за місяць користування позикою буде складати 1 % від грошової суми позики, Грошова сума відстоків за місяць буде складати 50 доларів США (сума позики 5 000 доларів США х на 1 %). Враховуючи те, що відповідач користувався позикою протягом 8 (восьми) місців, починаючи з 5 жовтня 2008 року по 5 червня 2009 року, розмір процентів за увесь час користування грошовими коштами які були надані у якості позики за договором складає 400 доларів (8 місяців х на 50 доларів США), що згідно офіційного курсу НБУ гривні до долара США на момент звернення з цим позовом складає 3 044 грн. (100 доларів США складає 761 грн.).

При таких обставинах, з підстав передбачених ст. 1048 ЦК України, з відповідача на користь позивача необхідно стягнути проценти за користування позикою протягом всього терміну дії договору до моменту звернення до суду з цим позовом, розмір яких складає 3 044 грн.     

Тому, враховуючи вище викладене та на підставі ст.ст. 3, 4, 38, 42, 44, 57, 58, 59, 64, 82, 109, 118, 119, 120 Цивільного процесуального кодексу України, -

ПРОШУ:

1.                 Стягнути з ОСОБА_3 на користь ОСОБА_1 заборгованість за договором позики, що складає грошову суму коштів у розмірі 38 050 грн. (тридцять вісім тисяч п’ятдесят) грн.

2.                 Стягнути з ОСОБА_3 на користь ОСОБА_1 проценти за користування позикою, що складає грошову суму коштів у розмірі 3 044 грн. (три тисячі сорок чотири) грн.

3.                 Стягнути з ОСОБА_3 на користь ОСОБА_1 судові витрати у виді судового збору в сумі 411 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду цивільної справи в розмірі 252 грн. - всього 663 (шістсот шістдесят три) грн. 

ДОДАТКИ:

1.      Копія позову про стягнення заборгованості за договором позики та процентів за користування коштами.

2.      Копія Розписки про отримання коштів за договором позики, наданої позичальником, ОСОБА_3 – 2 примір.;   

3.      Копія Письмової вимоги про повернення грошових коштів за договором позики – 2 примір.;   

4.      Копія Повідомлення про вручення поштового відправлення – 2 примір.;

5.      Копія опису вкладення – 2 примір.;

6.      Копія фіскального чеку на відправлення поштової кореспонденції – 2 примір.;

7.      Копія нотаріально посвідченої довіреності на представництво інтересів у судах – 2 примір.;

8.      Квитанція про сплату судового збору (державного мита) за подання позову;

9.      Квитанція про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду цивільної справи.     

«___»  червня  2008 року

 

Представник позивача,

якій діє на підставі довіреності                  _______________           Ковальчук С.М.

                                                                                 (підпис)   

                                                                              

Average: 5 (2 голоси)

Коментарі

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації