Позовна заява про визнання права власності на земельну частку (пай) в порядку спадкування

                         До Бориспільського міськрайонного суду

                                     Київської області   

 

        Позивач:         ОСОБА_1,

зареєстроване місце проживання:

АДРЕСА_1

          Представник

                 позивача:          Адвокат,Ковальчук Степан Миколайович,  

місце знаходження:

АДРЕСА_2

   

                                      Відповідач:          Бориспільська районна державна

адміністрація Київської області,

місце знаходження:

АДРЕСА_3

 

     Третя особа, яка не заявляє самостійних

     вимог щодо предмету спору:         Глибоцька сільська рада

Бориспільського району Київської області,

Місце знаходження: 0835, Київська обл.,

Бориспільській район, с. Глибоке,

вул. Леніна, 5

 

                                                                       Ціна позову: 17 773 грн.

 

П О З О В Н А   З А Я В А

Про визнання права власності на земельну частку (пай) в порядку спадкування.  

Глибоцькою сільською радою Бориспільського району Київської області було безоплатно передано у колективну власність Колективному сільськогосподарському підприємству «Бориспільське» земельну ділянку для виробництва сільськогосподарської продукції з метою подальшого її паювання, тобто визначення розміру земельної частки (паю) у колективній власності на землю кожного члена колективного сільськогосподарського підприємства  без виділення земельної ділянки в натурі.    

Як передбачено п. 2 Указу Президента України «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям» від 8 серпня 1995 року за № 720/95, право на земельну частку (пай) мають члени колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства, в тому числі пенсіонери, які раніше працювали в ньому і залишаються членами зазначеного підприємства, кооперативу, товариства, відповідно до списку, що додається до державного акта на право колективної власності на землю.

Тому, в подальшому, колективному сільськогосподарському підприємству «Бориспільське» був виданий Державний Акт на право колективної власності на землю до якого був доданий список громадян, які на момент видачі цього державного акту були членами Колективного сільськогосподарського підприємства «Бориспільське» для одержання земельного паю.  

До вказаного вище списку, що додавався до Державного акту на право колективної власності на земельну ділянку, під номером 122 була включена мати ОСОБА_1, ОСОБА_4, яка була членом Колективного сільськогосподарського підприємства «Бориспільське» на момент отримання Державного акту на право колективної власності на земельну ділянку.  

У відповідності до абз.3 п. 1 Указу Президента України «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям» від 8 серпня 1995 року за № 720/95, паювання земель передбачає визначення розміру земельної частки (паю) у колективній власності на землю кожного члена колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства без виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості).

Крім того, як передбачено п. 2, 3 та 4 Указу Президента України «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям» від 8 серпня 1995 року за № 720/95, при паюванні вартість і розміри в умовних кадастрових гектарах земельних часток (паїв) всіх членів підприємства, кооперативу, товариства є рівними. Вартість земельної частки (паю) для кожного підприємства, кооперативу, товариства визначається виходячи з грошової оцінки переданих у колективну власність сільськогосподарських угідь та кількості осіб, які мають право на земельну частку (пай). Розміри земельної частки (паю) в умовних кадастрових гектарах визначаються виходячи з вартості земельної частки (паю) та середньої грошової оцінки одного гектара сільськогосподарських угідь для даного підприємства, кооперативу, товариства. Розміри земельної частки (паю) обчислюються комісіями, утвореними у підприємствах, кооперативах, товариствах з числа їх працівників. Рішення щодо затвердження обчислених цими комісіями розмірів земельної частки (паю) по кожному підприємству, кооперативу, товариству окремо приймається районною державною адміністрацією.

В зв’язку з цим, Колективне сільськогосподарське підприємство «Бориспільське» здійснило паювання землі, яка належить йому на праві колективної власності, визначивши розмір земельної частки (паю) у колективній власності на землю кожного члена колективного сільськогосподарського підприємства «Бориспільське» без виділення земельної ділянки в натурі. Розмір земельної частки (паю) обчислювалося комісією, яка була утворена Колективним сільськогосподарським підприємством «Бориспільське» шляхом прийняття відповідного рішення, яке було затверджене Бориспільською районною державною адміністрацією.  

У відповідності до абз.3 п. 2 Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва» від 10 листопада 1994 року за № 666/94, (який був чинний на час проведення паювання земель), кожному члену підприємства, кооперативу, товариства видається сертифікат на право приватної власності на земельну частку (пай) із зазначенням у ньому розміру частки (паю) в умовних кадастрових гектарах, а також у вартісному виразі.

В той час, як передбачено п. 5 Указу Президента України «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям» від 8 серпня 1995 року за № 720/95, видача громадянам сертифікатів на право на земельну частку (пай) єдиного в Україні зразка та їх реєстрація провадяться відповідною районною державною адміністрацією.

В наслідок цього, Бориспільською районною державною адміністрацією 8 грудня 1997 року на ім’я ОСОБА_4 був виданий сертифікат на право приватної власності на земельну частку (пай) серії КВ № XXXXXXX, яка знаходиться в межах Глибоцької сільської ради, площею 3, 56 в умовах кадастрових гектарів.  

В подальшому землевпорядною організацією була складена схема поділу земель колективної власності Колективного сільськогосподарського підприємства «Бориспільське» на земельні частки (паї), складанню якої передувало ряд підготовчих робіт по її розробленню та складанню, в результаті чого на ній було зазначено кількість земельних ділянок (паїв), їх межі та площа. На кресленні схеми, запроектовані земельні ділянки (паї) були пронумеровані в зростаючому порядку з нанесенням на неї площі кожної земельної ділянки.

В зв’язку з цим, на загальних зборах Колективного сільськогосподарського підприємства «Бориспільське» був проведений розіграш номерів земельних ділянок (паїв) згідно схеми розпаювання земель колективної власності КСП «Бориспільське» по землям, що розташовані на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області серед власників сертифікатів КСП «Бориспільське».

Відповідно до витягу з протоколу розіграшу номерів земельних ділянок (паїв) згідно схеми розпаювання земель колективної власності КСП «Бориспільське» по землям, що розташовані на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області серед власників сертифікатів КСП «Бориспільське», який був затверджений загальними зборами Колективного сільськогосподарського підприємства «Бориспільське» (протокол ДАТА за № 3), - в результаті розіграшу земельних ділянок (паїв) ОСОБА_4 як члену КСП «Бориспільське» та власнику сертифікату на право приватної власності на земельну частку (пай) серії КВ № XXXXXXX, було надано земельну ділянку за № 420, яка за цим номером була запроектована в схемі поділу (розпаювання) земель колективної власності Колективного сільськогосподарського підприємства «Бориспільське».

Тобто, в результаті розіграшу, ОСОБА_4 отримала земельну ділянку (пай) під номером 420, що у відповідності до схеми поділу (розпаювання) земель колективної власності Колективного сільськогосподарського підприємства «Бориспільське» відповідає запроектованій на ній земельній ділянці під номером 420, площа якої складає 3, 86 Га.

В подальшому, передача земельної ділянки у приватну власність ОСОБА_4 здійснювалася у відповідності до схеми поділу (розпаювання) земель колективної власності Колективного сільськогосподарського підприємства «Бориспільське».

ДАТА Глибоцька сільська рада Бориспільського району Київської області прийняла рішення за № 33 про видачу ОСОБА_4 державного акту на право приватної власності на землю, цільове призначення якої – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

В подальшому, Глибоцькою сільською радою Бориспільського району Київської області на ім’я ОСОБА_4 був виданий Державний Акт на право приватної власності на землю від 10 липня 2001 року за № XXXXXX, який зареєстрований в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за № 384, у відповідності до якого на підставі рішення Глибоцької сільської ради ДАТА за № 33 ОСОБА_4 була передана у приватну власність земельна ділянка, площею 2,44 Га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.    

Однак, 15 лютого 2008 року ОСОБА_4 померла, про що свідчить свідоцтво про смерть виданого відділом реєстрації актів цивільного стану Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області від 18 лютого 2008 року та актовий запис в книзі реєстрації смерті за № 89.

Після її смерті відкрилася спадщина. До складу спадщини входили всі права та обов’язки, що належали спадкодавцю, ОСОБА_4, на момент відкриття спадщини, зокрема право на земельну ділянку, яка була їй надана як члену колективного сільськогосподарського підприємства «Бориспільське» на підставі сертифіката на право приватної власності на земельну частку (пай) серії КВ № XXXXXXX, протоколу розіграшу номерів земельних ділянок (паїв) серед власників сертифікатів КСП «Бориспільське» та схеми поділу (розпаювання) земель колективної власності Колективного сільськогосподарського підприємства «Бориспільське».

В зв’язку з тим, що ОСОБА_4 за час свого життя не склала заповіт як розпорядження на випадок своєї смерті, довіритель, ОСОБА_1 є спадкоємцем першої черги за законом, оскільки являється сином ОСОБА_4, та який в строки та в порядку передбаченому законом прийняв спадщину шляхом подання до нотаріальної контори відповідної заяви про прийняття спадщини, а тому до нього, як спадкоємця, перейшли всі права та обов’язки спадкодавця, в тому числі і право на вказану вище земельну ділянку (пай), про що свідчить витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі від 12 грудня 2008 року, виданого Бориспільською міською нотаріальною конторою.     

Однак, Державний Акт на право приватної власності на землю від 10 липня 2001 року за № XXXXXX, виданого на ім’я ОСОБА_4 Глибоцькою сільською радою Бориспільського району Київської області – не відповідав вимогам Закону, а тому з метою поновлення порушених прав, підлягав визнанню недійсним з тих підстав, що такий державний акт на право приватної власності на земельну ділянку був виданий помилково на земельну ділянку, яка була передана ОСОБА_5 в порядку паювання земель КСП «Бориспільське» та належить йому на праві приватної власності на підставі Державного Акту на право приватної власності на земельну ділянку, в результаті чого позивач не має можливості набути в установленому законом порядку право на спадкування тієї земельної ділянки, право на яку мав спадкодавець на момент смерті.

В зв’язку з цим, ОСОБА_1 звернувся до Бориспільського міськрайонного суду з позовом до Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, за участі третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача, Бориспільської районної державної адміністрації та ОСОБА_5, про визнання недійсним Державного  акту на право власності на земельну ділянку.

15 серпня 2011 року Бориспільський міськрайонний суд Київської області ухвалив рішення по цивільній справі № X-XXXX/XX року, яким позов ОСОБА_1 задовольнив повністю, визнавши недійсним Державний Акт на право приватної власності на землю від 10 липня 2001 року за № XXXXXX, виданий Глибоцькою сільською радою Бориспільського району Київської області на ім’я ОСОБА_4, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за № 384, яким підтверджено право власності ОСОБА_4 на земельну ділянку, площею 2,44 Га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Крім того, рішенням Бориспільського міськрайонного суду було встановлено, що «…на підставі рішення Бориспільської районної державної адміністрації № 391 від 8 грудня 1997 року, ОСОБА_4 був виданий сертифікат на право приватної власності на земельну частку (пай) серії КВ № XXXXXXX на земельну ділянку в КСП «Бориспільський», площею 3, 56 Га….».

Також, суд встановив, що «…відповідно до протоколу загальних зборів КСП «Бориспільське», розіграшу номерів на земельні ділянки, ОСОБА_4 отримала № 420. При таких обставинах, з наведених вище документів випливає, що в результаті розіграшу, ОСОБА_4 отримала земельну ділянку (пай) під номером 420, що у відповідності до схеми поділу (розпаювання) земель колективної власності Колективного сільськогосподарського підприємства «Бориспільське» відповідає запроектованій на ній земельній ділянці під номером 420, площа якої складає 3,86 Га.

В подальшому, Глибоцькою сільською радою Бориспільського району Київської області на ім’я ОСОБА_4 був виданий Державний Акт на право приватної власності на землю від 10 липня 2001 року за № XXXXXX, який зареєстрований в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за № 384, у відповідності до якого на підставі рішення Глибоцької сільської ради від ДАТА за № 33 ОСОБА_4 була передана у приватну власність земельна ділянка, площею 2,44 Га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

15 лютого 2008 року ОСОБА_4 померла, про що свідчить свідоцтво про смерть виданого відділом реєстрації актів цивільного стану Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області від 18 лютого 2008 року та актовий запис в книзі реєстрації смерті за № 89.

В зв’язку з тим, що ОСОБА_4 за час свого життя не склала заповіт як розпорядження на випадок своєї смерті, довіритель, ОСОБА_1 є спадкоємцем першої черги за законом, оскільки являється сином ОСОБА_4, та який в строки та в порядку передбаченому законом прийняв спадщину шляхом подання до нотаріальної контори відповідної заяви про прийняття спадщини, а тому до нього, як спадкоємця, з підстав передбачених ч.5 ст. 1268 ЦК України, перейшли всі права та обов’язки спадкодавця, в тому числі і право на вказану вище земельну ділянку (пай),з часу відкриття спадщини, про що свідчить витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі від 12 грудня 2008 року, виданого Бориспільською міською нотаріальною конторою.  

Під час розгляду справи судом було встановлено, що ОСОБА_4 була помилково передана у власність інша земельна ділянка, яка в порядку паювання земель передана у власність ОСОБА_5, що підтверджується наступними обставинами, належними та допустимими доказами…».

У відповідності до ч.3 ст. 61 ЦПК України, обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Таким чином, наведені вище обставини, що були встановлені рішення Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 15 серпня 2011 року по справі № X-XXXX/XX року, а саме щодо наявності та видачі сертифікату на прав власності на земельну частку пай, помилкового видання державного акту на право власності на землю площею 2,44 Га, наявності права на земельну ділянку площею 3,86 Га, а також прийняття позивачем спадщини як спадкоємцем першої черги за законом – з підстав передбачених ч.3 ст. 61 ЦПК України не підлягають доказуванню під час розгляду даної справи.

Таким чином, позивач, який звернувся до Бориспільської районної державної нотаріальної контори із заявою про прийняття спадщини не має можливості набути її в порядку передбаченому ст. 1298 ЦК України, шляхом отримання свідоцтва про право на спадщину на земельну частку (пай), оскільки відсутній оригінал правовстановлюючого документу, яким є Сертифікат на право на земельну частку (пай) від 8 грудня 1997 року за № XXXXXXX Серії КВ, який обов’язково необхідно подати державному нотаріусу для оформлення права на спадщину та видачі свідоцтва про право на спадщину на земельну частку (пай).

Крім того, позивач мав намір звернутися до Бориспільської районної державної нотаріальної контори із заявою про виділення йому в натурі земельну частку (пай), площею 3,86 Га в адміністративних межах Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області за межами населеного пункту, однак для прийняття рішення Бориспільською районною державною адміністрацією необхідно обов’язково, крім іншого, подати свідоцтво про право на спадщину чи рішення суду з цього питання, що знову ж таки є неможливим з підстав, що було зазначено вище.  

При таких обставинах, у відповідності до ч.1 ст. 328 ЦК України, право власності набувається на підставах, що не заборонені законом. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.

Крім того, п. 23 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про судову практику у справах про спадкування» від 30 травня 2008 року за № 7 передбачено, що свідоцтво про право на спадщину видається за письмовою заявою спадкоємців, які прийняли спадщину в порядку, установленому цивільним законодавством. За наявності умов для одержання в нотаріальній конторі свідоцтва про право на спадщину вимоги про визнання права на спадщину судовому розглядові не підлягають. У разі відмови нотаріуса в оформленні права на спадщину особа може звернутися д осуду з правилами позовного провадження.   

У відповідності до п. 216 Наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» від 3 березня 2004 року за № 20/5, видача свідоцтва про право на спадщину на майно, яке підлягає реєстрації, провадиться нотаріусом після подання правовстановлювальних документів про належність цього майна спадкодавцеві.

Таким чином, враховуючи те, що позивач прийняв спадщину, подавши до нотаріальної контори відповідну заяву про прийняття спадщини, останній не має можливості оформити в установленому, актами цивільного законодавства, порядку спадщину та отримати свідоцтво про право на спадщину на майно, яким є земельна ділянка, яка знаходиться в адміністративних межах Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, оскільки за час життя спадкодавця їй помилково було видано Державний Акт на право власності на іншу земельну ділянку, що підтверджується судовим рішенням, при цьому після смерті спадкодавця будь-яке оформлення правовстановлюючого документу на землю на ім’я спадкодавця є також неможливим, більш того відсутній оригінал свідоцтва про право на земельну частку (пай), що є перешкодою для набуття права на земельну частку пай в порядку спадкування шляхом отримання свідоцтва про право на спадщину в нотаріуса.         

Тому, на підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 3, 4, 38, 42, 44, 57, 58, 59, 64, 82, 109, 118, 119, 120, 143, 151, 152 Цивільного процесуального кодексу України, -  

П Р О Ш У:

1.      Визнати в порядку спадкування за ОСОБА_1 право власності на земельну частку (пай), площею 3,56 Га в умовних кадастрових гектарах, яка знаходиться в адміністративних межах Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка належала спадкодавцю ОСОБА_4 на підставі Сертифіката на право на земельну частку (пай) від 8 грудня 1997 року за № XXXXXXX Серії КВ.         

ДОДАТКИ:

1.      Копія позовної заяви – 2 примір.

2.      Копія рішення Бориспільського міськрайонного суду від 15 серпня 2011 року по справі за № X-XXXX/XX року – 3 примір.

3.      Копія списку громадян КСП «Бориспільське» для одержання земельного паю – 3 примір.

4.      Копія сертифікату на право на земельну частку (пай) серії КВ № XXXXXXX – 3 примір.

5.      Копія Протоколу розіграшу номерів земельних ділянок (паїв) згідно схеми розпаювання земель КСП «Бориспільське» – 3 примір.

6.      Копія Протоколу Загальних зборів членів КСП «Бориспільське» від ДАТА – 3 примір.

7.      Копія Довідки виконавчого комітету Глибоцької сільської ради від ДАТА за № 508 – 3 примір.  

8.      Копія аркушу з номером земельної ділянки, що приймав участь в розіграшу номерів земельних ділянок (паїв) КСП «Бориспільське» – 3 примір.  

9.      Копія схеми поділу (розпаювання) земель колективної власності КСП «Бориспільське» – 3 примір.

10. Копія Державного Акту на право приватної власності на землю, виданого на ім’я ОСОБА_4  – 3 примір.  

11. Копія Державного Акту на право приватної власності на землю, виданого на ім’я ОСОБА_9 – 3 примір.

12. Копія Державного Акту на право приватної власності на землю, виданого на ім’я ОСОБА_5 – 3 примір.    

13. Копія Рішення Глибоцької сільської ради від ДАТА – 3 примір.     

14. Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_4 – 3 примір.

15. Копія Витягу про реєстрацію в спадковому реєстрі – 3 примір.

16. Копія довіреності на представництво та захист інтересів позивача у судах – 3 примір.     

17. Квитанція про сплату судового збору за подання позовної заяви до суду

«__» лютого 2012 року              

 

Представник позивача,

якій діє на підставі довіреності                _____________                                Ковальчук С.М.

                                                                                 (підпис)   

Average: 5 (2 голоси)

Коментарі

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації