Позовна заява про визнання права власності на житловий будинок в порядку спадкування

               До Бориспільського міськрайонного суду

                    Київської області   

 

                                 Позивач:     ОСОБА_1,  

                                                                                  місце проживання:

АДРЕСА_1

  

   Представник

         Позивача:      Адвокат, Ковальчук Степан Миколайович,  

місце проживання:

АДРЕСА_2

  

                                                  Відповідач:     ОСОБА_3

                                                                                  місце проживання: АДРЕСА_3

Бориспільський рай., с. Іванків, вул. Xxxxxxxx,.    

 

Ціна позову: 161 225 грн.

 

П О З О В Н А     З А Я В А

Про визнання права власності на житловий будинок (домоволодіння) в порядку спадкування    

26 січня 2009 року в с. Іванків, Бориспільского району Київської області, помер батько позивача, ОСОБА_4 у віці 71 року, про що в книзі реєстрації смерті 28 січня 2009 року був зроблений відповідний актовий запис про смерть за № X підтвердженням чого є свідоцтво про смерть, видане виконавчим комітетом Іванківської сільської ради Бориспільського району Київської області 28 січня 2009 року.

В рахунок підтвердження того, що ОСОБА_1 являється дочкою померлого батька, ОСОБА_4 свідчить її свідоцтво про народження від 22 січня 1968 року та свідоцтво про одруження від 5 вересня 1992 року, з яких випливає, що ОСОБА_1 є дочкою ОСОБА_4 і мала прізвище до одруження «НАЗВА_1», як і прізвище її батька, однак внаслідок укладання та реєстрації шлюбу з ОСОБА_5, змінили прізвище з «НАЗВА_1» на «НАЗВА_2».  

На час смерті ОСОБА_4, залишилися його дружина ОСОБА_3 та дочка ОСОБА_1.    

Протягом всього літнього життя ОСОБА_4 та ОСОБА_3, ОСОБА_1 постійно утримувала та допомагала їм, виконуючи свої обов’язки як дитини щодо своїх непрацездатних батьків. Після смерті ОСОБА_4 організацію її поховання та всі витрати пов’язані з цим поніс позивач.

В наслідок смерті ОСОБА_4, відкрилася спадщина, часом відкриття якої є його день смерті. 

До складу спадщини, у відповідності до ст. 1218 ЦК України ввійшло всі права та обов’язки ОСОБА_4, що належали йому на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті, а саме майнові права на майно, яке належало йому на праві власності: домоволодіння, яке знаходиться в с. Іванків, Бориспільського району, Київської області, по вул. Xxxxxxxx, 10, що складається з житлового будинку та господарських споруд, яке належало спадкодавцю на підставі свідоцтва про право на спадщину, виданого виконавчим комітетом Іванківської сільської ради Бориспільського району Київської області 14 березня 1990 року.  

Крім того, ОСОБА_4, користуючись правом передбаченим ст. ст. 1233, 1234 ЦК України, за час свого життя, 11 жовтня 2005 року склав заповіт як розпорядження на випадок своєї смерті, посвідченого секретарем виконавчого комітету Іванківської сільської ради Бориспільського району Київської області та зареєстроване в реєстрі за № XXX, у відповідності до якого ОСОБА_4 заповів все своє майно, де б воно не було і з чого б воно не складалося і взагалі все те, що на день смерті буде належати йому і на що він за законом матиме право – своїй дочці ОСОБА_1.     

За таких умов, у відповідності до ст. 1223 ЦК України, право на спадкування мають особи, визначені у заповіті. У разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини право на спадкування за законом одержують особи, визначені у статтях 1261-1265 ЦК України. Право на спадкування виникає у день відкриття спадщини.

Тому, домоволодіння належало батьку позивача на праві особистої приватної власності, оскільки у відповідності до ст. 24 КпШС (норма якого діяла на момент набуття права власності на домоволодіння), було одержане в порядку спадкування від його матері ОСОБА_6, про що, як було зазначено вище, свідчить свідоцтво про право на спадщину, виданого виконавчим комітетом Іванківської сільської ради Бориспільського району Київської області 14 березня 1990 року, а саме на вказане вище домоволодіння.   

Отже, оскільки домоволодіння, яке знаходиться в с. Іванків, Бориспільського району, Київської області, по вул. Xxxxxxxx, 10, що складається з житлового будинку та господарських споруд, належало на праві особистої приватної власності виключно ОСОБА_4, і не входило до складу спільного майна подружжя, набутого за час життя, - позивач має право, у відповідності до ст. 1223 ЦК України, на спадкування за заповітом в цілому всього домоволодіння, оскільки являється єдиним спадкоємцем за заповітом, що виключає спадкування майна, що входило до складу спадщини, за законом.    

В зв’язку з цим, позивач особисто, у відповідності до ст. ст. 1268, 1269 ЦК України, звернувся до Бориспільської районної державної нотаріальної контори в шестимісячний термін з часу відкриття спадщини внаслідок смерті ОСОБА_4 із заявою про прийняття спадщини та подавши всі наявні в неї документи, що підтверджували права ОСОБА_4 на домоволодіння, а тому вважається таким, що прийняв спадщину.  

Після закінчення шестимісячного терміну, протягом якого спадкоємці звертаються із відповідними заявами про прийняття спадщини, позивач, на підставі ст. 1298 ЦК України, звернулася до Бориспільської районної державної нотаріальної контори із заявою про видачу свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно, яким є домоволодіння.

Проте, Нотаріус Бориспільської державної нотаріальної контори повідомив позивача про те, що він не може видати свідоцтво про право на спадщину з тих підстав, що відсутній належним чином оформлений правовстановлюючий документ на домоволодіння, що знаходиться в с. Іванків, Бориспільського району, Київської області, по вул. Xxxxxxxx, 10, а саме відсутня його державна реєстрація в органах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яким на сьогодні є Комунальне підприємство «НАЗВА_3».

Однак, після звернення позивача до Комунального підприємства «НАЗВА_3» з вимогою про реєстрацію права власності на домоволодіння, спеціалісти комунальної установи повідомили проте, що державна реєстрація права власності на домоволодіння є не можливою, в зв’язку зі смертю ОСОБА_4, а тому питання оформлення чи визнання права власності можливе лише в судовому порядку.

Однак, не зважаючи на вищевикладене, право ОСОБА_4 на домоволодіння, що знаходиться в с. Іванків, Бориспільського району, Київської області, по вул. Xxxxxxxx, 10 підтверджується наступними документальними доказами:

-         свідоцтвом про право на спадщину, виданого виконавчим комітетом Іванківської сільської ради Бориспільського району Київської області 14 березня 1990 року та зареєстроване в реєстрі за № XXX   

-         Наказом Птахофабрики «Іванківська» ВО «НАЗВА_5» від 10 січня 1990 року за № X, на підставі якого було виділено 0,06 Га земельної ділянки для утримання будинку та 0,09 Га під городи в с. Іванків, по вул. Xxxxxxxx, 10.

-         Викопіровкою із схеми землекористування, яка є додатком до Наказу Птахофабрики «Іванківська» ВО «НАЗВА_5» від 10 січня 1990 року за № X

-         Рішенням виконавчого комітету Іванківської сільської ради від 19 квітня 2001 року «Про оформлення права власності на житловий будинок», на підставі якого оформлено право власності на житловий будинок, збудований в 1967 році, що знаходиться в с. Іванків, Бориспільського району, Київської області по вул. Xxxxxxxx, 10, з надвірними будівлями: сарай, гараж, літня кухня, сарай, криниця, колонка, на імя ОСОБА_4. Житлова площа 60,1 кв. м. загальна площа 80,6 кв. м. Земельна ділянка складає 0,37 Га. 

-         Технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок № XX, по вул. Xxxxxxxx, с. Іванків, виготовлений Комунальним підприємством «НАЗВА_3» станом на 9 квітня 2009 року.          

При таких обставинах, у відповідності до ч.1 ст. 328 ЦК України, право власності набувається на підставах, що не заборонені законом. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.

Також, власник майна, згідно ст. 392 ЦК України, може пред’явити позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності.

Крім того, п. 23 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про судову практику у справах про спадкування» від 30 травня 2008 року за № X передбачено, що свідоцтво про право на спадщину видається за письмовою заявою спадкоємців, які прийняли спадщину в порядку, установленому цивільним законодавством. За наявності умов для одержання в нотаріальній конторі свідоцтва про право на спадщину вимоги про визнання права на спадщину судовому розглядові не підлягають. У разі відмови нотаріуса в оформленні права на спадщину особа може звернутися д осуду з правилами прозовного провадження.

Таким чином, враховуючи те, що позивач прийняв спадщину, подавши до нотаріальної контори відповідну заяву про прийняття спадщини, останній не має можливості оформити в установленому, актами цивільного законодавства, порядку спадщину та отримати свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно, яким є домоволодіння, що знаходиться в с. Іванків, Бориспільського району, Київської області, по вул. Xxxxxxxx, 10, оскільки ОСОБА_4 за час свого життя не зареєстрував в органах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно правовстановлюючий документ на житло, у такий спосіб не оформивши своє право власності в установленому порядку, яке належало йому на підставі свідоцтва про право на спадщину.   

Тому на підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 3, 4, 38, 42, 44, 57, 58, 59, 64, 82, 109, 118, 119, 120 Цивільного процесуального кодексу України, ст. ст. 330, 388, 392 Цивільного кодексу України, -  

ПРОШУ:

1.      Визнати в порядку спадкування за ОСОБА_1 право власності на житловий будинок № XX, який знаходиться по вул. Xxxxxxxx, в с. Іванків, Бориспільського району, Київської області, загальною площею 83, 7 кв.м., та господарські споруди, а саме погріб з шийкою, погріб під частиною будівлі, веранду, сарай, літню кухню, сарай, гараж, убиральню, хвіртку, ворота, огорожу, ганок, колодязь питний, колонку питну.          

ДОДАТКИ:

1.      Копія позовної заяви про визнання права власності на житловий будинок в порядку спадкування – 1 примір.

2.      Копія Технічного паспорту на житловий будинок від 9 квітня 2009 року – 2 примір.  

3.      Копія Свідоцтва про право на спадщину від 14 березня 1990 року – 2 примір. 

4.      Копія  Наказу Птахофабрики «Іванківська» ВО «НАЗВА_5» від 10 січня 1990 року за № X – 2 примір.  

5.      Копія Викопіровки із схеми землекористування, яка є додатком до Наказу Птахофабрики «Іванківська» ВО «НАЗВА_5» від 10 січня 1990 року за № X – 2 примір.

6.      Копія Рішенням виконавчого комітету Іванківської сільської ради від 19 квітня 2001 року «Про оформлення права власності на житловий будинок» – 2 примір.

7.      Копія Заповіту складеного ОСОБА_4 на ім’я ОСОБА_1 від 11 жовтня 2005 року – 2 примір.

8.      Копія Свідоцтва про смерть ОСОБА_4 від 28 січня 2009 року – 2 примір.

9.      Копія Свідоцтва про народження Угро (Шамало) Надії Павлівни від 22 січня 1968 року – 2 примір.

10. Копія Свідоцтва про укладання шлюбу між Угро (Шамало) Надією Павлівною та ОСОБА_5 – 2 примір.

11. Копія Паспорту Громадянина України – ОСОБА_1 – 2 примір. 

12. Копія Паспорту Громадянина України – ОСОБА_3 – 2 примір.

13. Копія Ідентифікаційного номеру ОСОБА_1 – 2 примір.

14. Копія Ідентифікаційного номеру ОСОБА_3 – 2 примір.

15. Копія довіреності на представництво та захист інтересів в судах – 2 примір.  

16. Квитанція про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. 

17. Квитанція про сплату судового збору (державного мита) за подання позовної заяви до суду.

 «__» червня 2009 року              

 

Представник позивача,

якій діє на підставі довіреності                _______________           Ковальчук С.М.

                                                                                 (підпис)   

Average: 3.7 (3 голоси)

Коментарі

То яке ж рішення було прийнято суддею по даній справі? Суд дозволив нотаріусу видати Свідоцтво про спадщину спадкоємцям? де можна подивитися данні документи?

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації