Позовна заява про встановлення порядку користування земельною ділянкою на якій знаходиться житловий будинок та надвірні споруди

           До Бориспільського міськрайонного суду

                Київської області   

 

Позивач:     ОСОБА_1,  

місце проживання:

АДРЕСА_1   

 

   Представник

         Позивача:      Ковальчук Степан Миколайович,  

місце проживання:

АДРЕСА_2.

  

                               Відповідач:     ОСОБА_3,

                                                                                  місце проживання:

АДРЕСА_3

           

П О З О В Н А   З А Я В А

Про встановлення порядку користування земельною ділянкою, на якій знаходяться житловий будинок

та господарські споруди

26 березня 2003 року позивач придбав 1/2 частину житлового будинку № 29, що знаходиться в м. Бориспіль, по вул. ХХХ, на підставі укладеного між ним та ОСОБА_4 договору дарування, який посвідчений приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу, Лазоренко Л.Є. та зареєстровано в реєстрі прав власності на нерухоме майно в Бориспільському міському Бюро технічної інвентаризації. 

У відповідності до п. 1 вказаного вище договору дарування, в користування позивача перейшла частина будинку, яка складається з приміщень 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, а також надвірні будівлі такі як сарай, льох, вбиральня, літній душ та 1/2 частина огорожі. 

Власником іншої 1/2 частки житлового будинку, є ОСОБА_3, яка набула права власності на вказане майно на підставі договору дарування.

Тобто, зазначений вище житловий будинок належить на праві спільної частково власності позивачу та відповідачу із встановленням порядку його користуванням, внаслідок чого, фактично утворилось дві квартири під різними номерами, одна з яких під номером 29, якою користується позивач, а інша під номером 31, якою користується відповідач.

Вказаний вище житловий будинок був збудований ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в 1972 році, про що державною приймальною комісією був складений Акт державного прийняття в експлуатацію індивідуального домоволодіння від 4 липня 1973 року, на підставі якого виконавчим комітетом Бориспільської міської ради 31 липня 1973 року прийнято рішення за № 219 про оформлення права власності на будинок і видано на ім’я ОСОБА_5 свідоцтво про право особистої власності на житловий будинок від 3 серпня 1973 року.    

Пізніше, на підставі рішення народного суду Бориспільського району від 21 серпня 1973 року по цивільній справі № 2-323, відбувся поділ спільного сумісного майна, набутого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за час перебування їх в шлюбі, внаслідок чого за кожним із них було визнано право власності на 1/2 частку житлового будинку та встановлено порядок користування вказаним будинком у відповідності до їх часток.   

Крім того, під житловим будинком знаходиться земельна ділянка розміром 0,1342 Га, яка була виділена в постійне користування ОСОБА_5 та ОСОБА_6, для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка не була в подальшому поділена між цими особами та не було встановлено порядку користування нею.  

Однак, з часом, частки в житловому будинку переходили у власність від однієї особи до іншої на підставі цивільно-правових угод. Власниками іншої 1/2 частини житлового будинку, тобто відповідачем, був збудований паркан, що утворив та розмежував два окремих домоволодіння зі своїми частинами земельних ділянок.

В зв’язку з тим, що позивач придбав 1/2 частку житлового будинку № 29, що знаходиться в м. Бориспіль, по вул. ХХХ, до нього перейшло право користування земельною ділянкою, на якій розміщена його частка житла, та земельною ділянкою, яка необхідна для обслуговування.  

 Вказана обставина обґрунтовується тим, що у відповідності до ч.2 ст. 377 ЦК України, якщо житловий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, наданій у користування, то у разі їх відчуження до набувача переходить право користування тією частиною земельної ділянки, на якій вони розміщені, та частиною ділянки, яка необхідна для їх обслуговування.

Однак, земельна ділянка, яка знаходиться під житловим будинок не була поділена між позивачем та відповідачем в порядку передбаченому чинним законодавством України, а також між цими особами не був встановлений порядок користування нею.

Таким чином, не зважаючи на те, що житловий будинок належить позивачу та відповідачу на праві спільної власності, із визначенням часток, а також встановлено порядок його користування, земельна ділянка фактично знаходиться у спільному користуванні вказаних осіб.

Проте, на момент придбання позивачем 1/2 частки жилого будинку, вздовж земельної ділянки був збудований паркан, який розмежовував два окремих домоволодіння, та фактично утворив дві земельні ділянки, якими користується позивач та відповідач.     

Однак, частина земельної ділянки позивача в двічі менша ніж земельна ділянка, яка знаходиться у фактичному користуванні відповідача. Тому позивач вважає, що його право на частину земельної ділянки, яка пропорційна часткам в житловому будинку, що необхідна йому для обслуговування житла – порушено відповідачем. В зв’язку з цим позивач неодноразово вимагав від відповідача встановлення порядку користування земельною ділянкою пропорційно часток в житловому будинку, які належать кожному із співвласників, тобто позивачу та відповідачу, однак останній категорично відмовився.

На сьогоднішній день, позивач, у відповідності до ст. 118 Земельного кодексу України, вирішив безоплатно приватизувати земельну ділянку, яка знаходиться під його 1/2 частиною житлового будинку для її цільового використання, тобто для обслуговування житлового будинку.

Тому, з метою приватизації земельної ділянки, позивач попередньо звернувся до Бориспільського міського відділу Київської регіональної філії державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» для отримання кадастрового плану та схеми розташування земельної ділянки.

В зв’язку з цим, Бориспільський міський відділ Київської регіональної філії державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» на замовлення позивача надав йому кадастровий план та схему розташування всієї земельної ділянки, а не її частини, яку позивач має на меті приватизувати, оскільки вся земельна ділянка, на якій розташований житловий будинок, знаходиться у фактичному користування як позивача так і відповідача.

Без визначення меж та розміру земельної ділянки позивача, на якій розташована 1/2 частка його житлового будинку, якою він фактично має право користуватись з метою обслуговування свого житла, останній не може, у відповідності до ст. 118 Земельного кодексу України, реалізувати своє право на безоплатну приватизацію землі, яка знаходиться під його 1/2 частиною житлового будинку та яка необхідна йому для обслуговування будинку. Крім того, позивач та відповідач не можуть дійти згоди з приводу встановлення порядку користування спільною земельною ділянкою.

Таким чином, у відповідності до ч.4 ст. 120 ЗК України, при переході права власності на будівлю та споруду до кількох осіб право на земельну ділянку визначається пропорційно часткам осіб у вартості будівлі та споруди, якщо інше не передбачено у договорі відчуження будівлі і споруди.

Тобто, позивач як співвласник житлового будинку, має право на виділення йому в користування тієї частини земельної ділянки, яка є пропорційною його частці в житловому будинку.    

Враховуючи те, що спірні правовідносини чітко не врегульовані Земельним кодексом України, Пленум Верховний суд України 16 квітня 2004 року прийняв Постанову «Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ» за № 7.

В абз. 1 п. 19 вказаної вище постанови Пленуму, Верховний суд України роз’яснив, що у справах за позовом учасників спільної власності на землю про встановлення порядку володіння й користування спільною земельною ділянкою, на якій розташовані належні їм жилий будинок, господарські будівлі та споруди, суд з’ясовує і враховує можливість нормального користування будинком і здійснення догляду за ним, розташування господарських будівель, споруд, необхідність зведення будівель, розташування плодово-ягідних насаджень співвласників, можливість проходу з вулиці на подвір’я тощо. Враховуються також вимоги санітарних правил і правил протипожежної безпеки. В разі неможливості перенесення співвласником господарських будівель і насаджень на надану в його користування частину ділянки суд має обговорити питання про відповідну грошову компенсацію.

Також, у відповідності до абз. 2 п. 19 цієї Постанови Пленуму Верховного суду України, при пред’явленні вимог кожним з учасників спільної власності про встановлення порядку користування спільною земельною ділянкою суд може залишити в спільному користуванні лише ділянки, роздільне користування якими встановити неможливо.

Однак, абз. 3 п. 19 Постанови Пленуму Верховного суду України  «Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ» від 16 квітня 2004 року за № 7 передбачено, що абзаци 1 і 2 пункту 19 цієї Постанови (ті, що зазначені вище в цьому позові) стосуються також випадків, коли належні особам на праві спільної власності жилий будинок, господарські будівлі та споруди розташовані на земельній ділянці, яка знаходилася в їх користуванні до її приватизації або за договором оренди.

Таким чином, враховуючи роз’яснення Верховного суду України, позивач та відповідач як співвласники житлового будинку, який знаходиться на земельній ділянці, яка знаходиться в їх спільному постійному користуванні, мають право на встановлення порядку користування нею шляхом виділення конкретної земельної ділянки кожному власнику частки житлового будинку для його обслуговування до приватизації цієї землі.

При таких обставинах, враховуючи те, що частка позивача та відповідача в житловому будинку складають по 1/2 і є рівними, тому як позивачу так і відповідачу необхідно виділити в користування частки земельної ділянки пропорційні часткам цих осіб у житлового будинку.

Тому на підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 3, 4, 38, 42, 44, 57, 58, 59, 64, 82, 109, 118, 119, 120 Цивільного процесуального кодексу України, ст. 118, 120 Земельного кодексу України, ст. 377 Цивільного кодексу України, п. 19 Постанови Пленуму Верховного суду України  «Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ» від 16 квітня 2004 року за № 7, -  

ПРОШУ:

1.      Визначити порядок користування земельною ділянкою, на якій розташований житловий будинок під номерами 29 та 31, що знаходиться в м. Бориспіль, по вул. ХХХ, виділивши ОСОБА_1 в користування 1/2 частину земельної ділянки, площею 0,0671 Га, на якій розташована його 1/2 частина житлового будинку.       

2.      Призначити судову будівельно-технічну експертизу з метою визначення варіантів порядку користування земельною ділянкою відповідно до часток кожного співвласника житлового будинку.    

ДОДАТКИ:

1.      Копія позовної заяви – 1 примір.

2.      Копія акту державного прийняття в експлуатацію індивідуального домоволодіння від 4 липня 1973 року – 2 примір.

3.      Копія рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради про оформлення права власності на будинок від 31 липня 1973 року – 2 примір.

4.      Копія свідоцтва про право власності на житловий будинок від 3 серпня 1973 року – 2 примір.

5.      Копія рішення народного суду Бориспільського району від 21 серпня 1973 року по цивільній справі № 2-323 – 2 примір.

6.      Копія договору дарування 1/2 частки житлового будинку від 26 березня 2003 року – 2 примір.

7.      Копія технічного паспорту на житловий будинок індивідуального житлового фонду, який знаходиться, в м. Бориспіль, по вул. ХХХ, 29 – 2 примір.

8.      Копія кадастрового плану та схеми розташування земельної ділянки, виданий Бориспільським міським відділом ЦДЗК 21 листопада 2006 року – 2 примір.

9.      Копія паспорту громадянина України – ОСОБА_1 – 2 примір.

10. Копія довіреності на представництво та захист інтересів в судах – 2 примір.   

11. Квитанція про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. 

12. Квитанція про сплату судового збору (державного мита) за подання позовної заяви до суду.

17 січня 2007 року                       

 

Представник позивача,

якій діє на підставі довіреності                _______________           Ковальчук С.М.

                                                                                 (підпис)   

 

Average: 5 (1 голос)

Коментарі

якщо в Тернопільській області спадковано житловий будинок а земельна ділянки під ним ні і на неї нема державного акту на цю ділянку, що робити якщо в Івано-Франківській області ця людина має земельну ділянку під будівництво площею 0,2000га

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації