Пропозиція укласти договір про поділ житлового будинку та земельної ділянки в натурі за згодою співвласників

ОСОБА_1,

зареєстроване місце проживання:

АДРЕСА_1А, кв. 37     

 

ОСОБА_2,  

зареєстроване місце проживання:

АДРЕСА_2А, кв. 56

 

В порядку ст. 641 ЦК України

 

Пропозиція укласти договір про поділ в натурі житлового будинку та земельної ділянки

як об’єктів права спільної часткової власності

Земельна ділянка з розташованими на ній житловим будинком та надвірними господарськими спорудами за № XX, що знаходиться по вул. К.Маркса у м. Борисполі Київської області, належать нам на праві спільної власності з визначення часток кожного із співвласника, яка складає 1/2 частину цього майна

У відповідності до ч.1 та ч.2 ст. 367 ЦК України, майно, що є у спільній частковій власності, може бути поділене в натурі між співвласниками за домовленістю між ними. У разі поділу спільного майна між співвласниками право спільної часткової власності на нього припиняється.

Наведена вище норма акту цивільного законодавства України гарантує кожному із співвласників право на поділ (виділ) в натурі того майна, яке знаходиться у їх спільній частковій власності, після здійснення якого, право спільної часткової власності припиняється, кожен із співвласників набуває право особистої приватної власності на майно, що було утворене в результаті його поділу (виділу), і проявляється, перш за все, у здійсненні правомочності щодо володіння, користування та розпорядження майном за своєю волею, на власний розсуд, незалежно від волі інших осіб.

Як випливає з положення ч.1 та ч.3 ст. 367 ЦК України, поділ в натурі майна, яке перебуває у спільній частковій власності, може бути здійснено за домовленістю між співвласниками, шляхом укладання договору про поділ нерухомого майна, що є у спільній частковій власності, який повинен бути вчинений у письмовій формі з обов’язковим його нотаріальним посвідченням.

Я, як співвласник об’єктів нерухомого майна, прийняв власне рішення припинити свою участь у праві спільної часткової власності з метою набуття право особистої приватної власності на відокремлену частину житлового будинку та земельної ділянки, що відповідає моїй 1/2 частці в цьому майні і буде утворене в результаті його поділу, з метою здійснення мною володіння, користування та розпорядження майном за своєю волею, одноособово, на власний розсуд, незалежно від Вашої волі.

В зв’язку з цим, пропоную Вам укласти договір про поділ земельної ділянки і розташованих на ній житлового будинку з надвірними господарськими спорудами за № XX, що знаходиться по вул. К.Маркса у м. Борисполі Київської області, з його обов’язковим нотаріальним посвідченням.

Якщо Вами буде виявлено бажання укласти договір про поділ спільного майна, прошу викласти письмово та направити на адресу мого місця проживання всі визначені та погоджені Вами істотні умови договору про поділ майна, зокрема яку відокремлену частину житлового будинку та земельної ділянки Ви маєте намір отримати у власність після їх поділу; яку частину майна залишити у спільному користуванні; які роботи необхідно провести для перепланування та переобладнання житлового будинку; визначення розміру грошової компенсації власнику, частка якого зменшиться у випадку неможливості поділу у відповідності до ідеальних часток; строки укладання договору про поділ; підготування та надання всіх необхідних документів для нотаріального посвідчення договору; власне нотаріус, який на Вашу думку повинен посвідчувати договір чи умови його визначення між нами та ін.  

Відповідь щодо Вашої згоди чи відмови укласти договору про поділ спільного майна прошу надати протягом 5 (п’яти) днів з дня отримання цього письмово листа. У випадку надання Вами згоди на укладання договору про поділ нерухомого майна, прошу в письмовій відповіді про згоду на укладання договору вказати строк, необхідний для надання Вами пропозицій щодо всіх істотних умов договору, який не повинна перевищувати 15 (днів) з моменту отримання цього письмового листа.      

При всій повазі до Вас, змушений повідомити, що у випадку не надання письмової відповіді (не прийняття пропозиції) про згоду на укладання договору про поділ спільного майна в строк зазначений вище, чи не вчинення, в межах даного строку, будь-яких інших дій з Вашого боку, спрямованих на поділ спільного майна або ж надання відповіді про відмову в укладанні договору, я змушений буду звернутися до суду за захистом своїх прав та інтересів шляхом пред’явлення позову про поділ в натурі житлового будинку та земельної ділянки відповідно до розміру моєї 1/2 частки в цьому спільному майні.   

 

«__» травня 2013 року                                                   ___________                                            ОСОБА_2  

                                                                                      (підпис)

Average: 3 (2 голоси)

Коментарі

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації