Протокол Товариства з обмеженою відповідальністю про вихід учасника, виключення учасників товариства, перерозподіл часток та викладення установчих докум у новій редакції

ПРОТОКОЛ №___

Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю

«НАЗВА_1»

Місто Київ

 „__”__________ 2010 року

ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ НА ЗБОРАХ:

1.ОСОБА_2 - учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», який володіє 20 % статутного фонду Товариства;

 2. ОСОБА_3 - учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», який володіє 20 % статутного фонду Товариства та в інтересах якого виступає на загальних зборах ОСОБА_4, який діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, ОСОБА_5, 17 травня 2010 року № XXX;

 3.ОСОБА_6  - учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», який володіє 20 % статутного фонду Товариства та в інтересах якого виступає на загальних зборах ОСОБА_4, який діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, ОСОБА_7, 30 квітня 2010 року № XXX;  

На Зборах учасників Товариства присутні учасники, що володіють у сукупності 60 % голосів у відповідності до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1».

Учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» ОСОБА_8 звернувся до Загальних зборів Товариства із заявою про вихід із складу засновників (учасників) Товариства, а тому його частка в статутному капіталі Товариства, яка складає 20 % його вартості, не враховуються під час визначення кворуму, голосування та прийняття рішення.

Враховуючи наведені вище, збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» є правомочними та можуть бути проведені за участі трьох учасників, які з’явились на проведення загальних зборів товариства для вирішення ряду невідкладних питань, що стосуються діяльності товариства   

УЧАСНИКИ, ЯКІ НЕ ЗЯВИЛИСЬ НА ЗБОРИ:

1. ОСОБА_8 – учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», який володіє 20 % статутного фонду Товариства.

 2.ОСОБА_9 - учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», який володіє 20 % статутного фонду Товариства.

Голова Зборів Учасників – ОСОБА_3, в особі свого представника ОСОБА_4, який діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, ОСОБА_5, 17 травня 2010 року № XXX.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Обговорення питання щодо виходу учасника зі  складу учасників товариства, а саме ОСОБА_8 в зв’язку із поданням ним заяви про вихід із складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1». 

 2.Обговорення питання щодо примусового виключення у відповідності до умов Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» та положень чинного законодавства, учасника, а саме ОСОБА_9 із складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1».

 3.Обговорення питання щодо перерозподілу часток учасників товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» у зв’язку із зміною складу учасників Товариства, а саме внаслідок виходу учасника зі  складу учасників товариства та примусового виключення учасника із складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1».   

 4.Обговорення питання щодо внесення змін до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» у зв’язку із зміною складу учасників, виходу учасника зі  складу учасників товариства, примусового виключення учасника із складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1».

 5.Обговорення питання щодо внесення змін до установчих документів Товариства у зв’язку зі зміною складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», передбачених п. п. 1, 2 Порядку денного, та перерозподілу часток в статутному фонді товариства, виклавши Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» у новій редакції.

По пункту 1:

Слухали ОСОБА_4, який є представником учасника ОСОБА_13 Вікторовича, що діє від його імені та в його інтересах, який доповів про надходження до зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» заяви від учасника Товариства, ОСОБА_8,  про свій вихід зі складу учасників Товариства. Справжність підпису на вказаній вище заяві було засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, ОСОБА_14, 27 січня 2007 року. Крім того, учасник Товариства, ОСОБА_8, в своїй заяві зазначив, що свою частку в статутному фонді відступає на розгляд товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», а також підтвердив, що фінансових, майнових та інших претензій до товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» він не має. В зв’язку з цим, необхідно прийняти рішення про вихід учасника ОСОБА_8 зі складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1».                  

Інших пропозицій, зауважень та застережень не надійшло.

Голосували:   “за” - одноголосно.

                      “проти” - “немає“.

                      “утримались” - “немає“.

Рішення прийняте.

Ухвалили: Задовольнити заяву ОСОБА_8 про вихід із складу учасників  Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» на підставі поданої ним заяви про вихід із складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», справжність підпису на якій засвідчено приватним нотаріусом 27 січня 2007 року, виключивши ОСОБА_8 зі складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1».  

По пункту 2:

Слухали ОСОБА_2, який пояснив Зборам Учасників про необхідність примусового виключення учасника Товариства, ОСОБА_9, зі складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» з тих підстав, що вказана вище особи не виконує обов’язки, які покладені на неї Статутом цього Товариства та законодавчими актами України, зокрема не з’являється протягом майже 10 років на проведення Зборів Учасників, та як наслідок не приймає участі у проведені голосування, в зв’язку з чим підприємство не має можливості вирішувати питання його фінансово-господарської діяльності. Також не приймала участі в управлінні товариством, не вносила трудового та інтелектуального вкладу у розвиток підприємства та підвищення його прибутковості. В зв’язку з цим, вказана вище особа, перебуваючи у складі учасників Товариства, у такий спосіб майже 10 років створює перешкоди у досягненні цілей передбачених Статутом товариства.               

Інших пропозицій, зауважень та застережень не надійшло.

Голосували:   “за” - одноголосно.

                     “проти” - “немає“.

                      “утримались” - “немає“.

Рішення прийняте.

Ухвалили: Примусововиключити учасника: ОСОБА_9 із складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1».    

ОСОБА_9, яка виключена зі складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», втрачає статус учасника з моменту державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

По пункту 3:

Слухали ОСОБА_2, який доповів про необхідність перерозподілу часток учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» у зв’язку із зміною складу учасників Товариства, а саме внаслідок:

-  виходу учасника ОСОБА_8 зі складу учасників товариства, яким було внесено вклад до статутного капіталу Товариства, що становив часту у розмірі 20 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1».     

-  примусового виключення учасника ОСОБА_9 зі складу учасників Товариства, якою було внесено вклад до статутного капіталу Товариства, що становив часту у розмірі 20 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1».       

В зв’язку з цим, ОСОБА_2 пропонує перерозподілити частки учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», а саме ОСОБА_3, ОСОБА_6 та ОСОБА_2, пропорційно вартості вкладу кожного із них у статутному капіталі Товариства, зокрема:

  1. Частка учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» ОСОБА_2 становить 33,33 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» і складає 16 коп.     
  2. Частка учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» ОСОБА_3 становить 33,33 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» і складає 16 коп.    
  3. Частка учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» ОСОБА_6 становить 33,33 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» і складає 16 коп.    

Інших пропозицій, зауважень та застережень не надійшло.

Голосували:   “за” - одноголосно.

                     “проти” - “немає“.

                      “утримались” - “немає“.

Рішення прийняте.

Ухвалили: У зв’язку із прийняттям рішення про вихід ОСОБА_8 зі  складу учасників товариства, виключення ОСОБА_9  зі складу учасників Товариства, частки учасників у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» - перерозподілити наступним чином: 

  1. ОСОБА_2 – має частку в статутному фонді Товариства в розмірі 16 коп., що складає 33,33 % статутного фонду Товариства;
  2. ОСОБА_3 - має частку в статутному фонді Товариства в розмірі 10 коп., що складає 33,33 % статутного фонду Товариства;
  3. ОСОБА_6 - має частку в статутному фонді Товариства в розмірі 16 коп., що складає 33,33 % статутного фонду Товариства;

По пункту 4:

Слухали ОСОБА_2, який доповів про необхідність внесення змін до установчих документів, а саме до Статуту товариства, в зв’язку із зміною складу учасників, а саме: виходу учасника ОСОБА_8 зі складу учасників товариства, примусового виключення учасника ОСОБА_9 зі складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1».

Інших пропозицій, зауважень та застережень не надійшло.

Голосували:   “за” - одноголосно.

                      “проти” - “немає“.

                      “утримались” - “немає“.

Рішення прийняте.

Ухвалили: Задовольнити пропозицію ОСОБА_2 щодо внесення змін до установчих документів товариства, а саме до його Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» в частині зміни складу учасників, пов’язаної із виходом учасника ОСОБА_8 зі складу учасників товариства та примусовим виключенням учасника ОСОБА_9 зі складу учасників Товариства та перерозподілу часток учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», які залишилися.   

По пункту 5:

Слухали ОСОБА_2 , який доповів про необхідність викласти  установчі документи Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» у новій редакції, в зв’язку зі зміною складу учасників товариства та часток в статутному фонді товариства, внаслідок чого необхідно також додатково здійснити перерозподіл повноважень між вищим органом управління Товариством і його виконавчим органом, зміною основних видів діяльності Товариства та інших змін, які стосуються організації діяльності товариства. Для цього ОСОБА_2 пропонує викласти Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» в новій редакції, врахувавши всі вищезазначені ним зміни та наданий ним проект Статуту Товариства. 

Інших пропозицій, зауважень та застережень не надійшло.

Голосували:   “за” - одноголосно.

                      “проти” - “немає“.

                      “утримались” - “немає“.

Рішення прийняте.

Ухвалили: Задовольнити пропозицію ОСОБА_2 та затвердити установчий документ Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» - Статут, в новій редакції, уповноважити Ковальчука Степана Миколайовича та Ковальчук Яніну Анатоліївну на вчинення дій по державній реєстрації змін до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1».            

 

Голова Зборів Учасників,

ОСОБА_3,

в особі свого представника

ОСОБА_4,      

Який є учасником ТОВ

«НАЗВА_1»                                                   ________________

                                                                                                                      (підпис)

ОСОБА_11,

ОСОБА_2,

який є учасником ТОВ

«НАЗВА_1»                                                    ________________     

                                                                                                            (підпис)

Учасник ТОВ

«НАЗВА_1»  

           ОСОБА_6,

в особі свого представника

ОСОБА_4                                                       _________________

                                                                                                                        (підпис)

 

 

Average: 3.6 (7 голосів)

Коментарі

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації