Протокол Товариства з обмеженою відповідальністю про внесення змін до статуту юридичної особи

ПРОТОКОЛ №

Загальних Зборів Засновників Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія «НАЗВА_4»

Місто Київ                                                                                                                                          «__» квітня 2007 року

ПРИСУТНІ НА ЗБОРАХ: 

  1. ОСОБА_2 - учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «НАЗВА_4», який володіє 60 % статутного фонду Товариства;
  2. ОСОБА_3 - учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «НАЗВА_4», який володіє 40 % статутного фонду Товариства;

Голова Зборів Учасників – ОСОБА_2

Секретар Зборів Учасників – ОСОБА_3

На Загальних Зборах присутні учасники Товариства, що володіють у сукупності 100% голосів, а тому збори є правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Обговорення питання щодо внесення змін до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «НАЗВА_4» у зв’язку із зміною видів діяльності Товариства.   
  2. Обговорення питання щодо викладення установчих документів у новій редакції в зв’язку зі зміною видів діяльності Товариства, виклавши Статут цього товариства у новій редакції.

По пункту 1:

Слухали ОСОБА_2, який доповів про необхідність внесення змін до установчих документів, а саме до Статуту товариства, в зв’язку із зміною видів діяльності Товариства, включивши до нього положення про те, що Товариство має право здійснювати діяльність пов’язану з посередництвом у працевлаштуванні на роботу за кордоном.        

Інших пропозицій, зауважень та застережень не надійшло.

Голосували:   “за” - одноголосно.

                      “проти” - “немає“.

                       “утримались” - “немає“.

Рішення прийняте.

Ухвалили: Задовольнити пропозицію ОСОБА_2 щодо внесення змін до установчих документів товариства, а саме до його Статуту, в зв’язку із зміною видів діяльності Товариства, включивши до нього положення про те, що Товариство має право здійснювати діяльність пов’язану з посередництвом у працевлаштуванні на роботу за кордоном. 

По пункту 2:

Слухали ОСОБА_2, який доповів про необхідність викласти  установчі документи Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «НАЗВА_4» у новій редакції, в зв’язку зі зміною видів діяльності Товариства. Для цього ОСОБА_2 пропонує викласти Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «НАЗВА_4» в новій редакції, врахувавши вищезазначені зміни та наданий ним проект Статуту Товариства. 

Інших пропозицій, зауважень та застережень не надійшло.

Голосували:   “за” - одноголосно.

                      “проти” - “немає“.

                       “утримались” - “немає“.

Рішення прийняте.

Ухвалили: Задовольнити пропозицію ОСОБА_2 та викласти установчий документ Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «НАЗВА_4» - Статут, в новій редакції, затвердивши запропонований ним проект Статуту Товариства (нова редакція) та уповноважити ОСОБА_7 на вчинення дій по державній реєстрації змін до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «НАЗВА_4».           

 

Голова Зборів Учасників,

ОСОБА_2, 

який є учасником ТОВ «Компанія «НАЗВА_4»                                            _______________________

                                                                                                                      (підпис)

Секретар Зборів Учасників,

ОСОБА_3,

який є учасником ТОВ «Компанія «НАЗВА_4»                        __________________     

                                                                                                                  (підпис)

 

Голоси відсутні

Коментарі

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації