Протокол Товариства з обмеженою відповідальністю про зміну адреси місця знаходження юридичної особи

ПРОТОКОЛ №___

Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю

«НАЗВА_1»

Місто Київ

 „__”__________ 2009 року

ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ НА ЗБОРАХ:

1.ОСОБА_2 - учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», який володіє 20 % статутного фонду Товариства;

 2. ОСОБА_3 - учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», який володіє 20 % статутного фонду Товариства;

 3.ОСОБА_4  - учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», який володіє 20 % статутного фонду Товариства;

 4. ОСОБА_5 - учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», який володіє 20 % статутного фонду Товариства;

 5. ОСОБА_6 - учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», який володіє 20 % статутного фонду Товариства.   

На Зборах учасників Товариства присутні учасники, що володіють у сукупності 100 % голосів у відповідності до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1».

Враховуючи наведені вище, збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» є правомочними та можуть бути проведені за участі всіх учасників, які з’явились на проведення загальних зборів товариства для вирішення ряду невідкладних питань, що стосуються діяльності товариства.   

Голова Зборів Учасників – ОСОБА_3;  

Секретар Зборів Учасників – ОСОБА_2.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.  Обговорення питання щодо зміни адреси місця знаходження юридичної особи – Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1». 

По пункту 1:

Слухали ОСОБА_2, який пояснив Зборам Учасників про необхідність змінити адресу місця знаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» з адреси: м. Київ, вул. Xxxxxx, 73, на адресу:  м. Київ. вул. Xxxxxxx, 27, в зв’язку з тим, що за останньою адресою знаходиться та буде в подальшому перебувати постійно діючий виконавчий орган Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», який діє від імені та в інтересах цього товариства (дирекція).                   

Інших пропозицій, зауважень та застережень не надійшло.

Голосували:   “за” - одноголосно.

                     “проти” - “немає“.

                     “утримались” - “немає“.

Рішення прийняте.

Ухвалили: Змінити адресу місця знаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» з адреси: м. Київ, вул. Xxxxxx, 73, на адресу:  м. Київ. вул. Xxxxxxx, 27, за якою буде знаходитись постійно діючий виконавчий орган Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» який діє від імені та в інтересах цього товариства.                 

      

Голова Зборів Учасників,

ОСОБА_3,      

який є учасником ТОВ

«НАЗВА_1»                                                   ________________

                                                                                                                      (підпис)

Секретар Зборів Учасників,

ОСОБА_2,

який є учасником ТОВ

«НАЗВА_1»                                                    ________________     

                                                                                                            (підпис)

Учасник ТОВ

«НАЗВА_1»  

           ОСОБА_4,                                            _________________

                                                                                                                        (підпис)

Учасник ТОВ

«НАЗВА_1»  

           ОСОБА_5,                                           _________________

                                                                                                                        (підпис)

Учасник ТОВ

«НАЗВА_1»  

           ОСОБА_6,                                           _________________

                                                                                                                        (підпис)

 

 

Average: 5 (1 голос)

Коментарі

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації