Протокол Товариства з обмеженою відповідальністю про звільнення особи з посади директора та призначення іншої особи директором товариства

ПРОТОКОЛ

Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю

«НАЗВА_1»

Місто Київ

„__”__________ 2008 року

ПРИСУТНІ НА ЗБОРАХ:

1. ОСОБА_2 - учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», який володіє 100 % статутного фонду Товариства та є його єдиним учасником, від імені та в інтересах якої виступає на загальних зборах ОСОБА_3, яка діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності від 12 жовтня 2007 року.    

2.ОСОБА_4 – директор Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», який не є учасником цього товариства та має лише право дорадчого голосу.    

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Розгляд заяви ОСОБА_4 щодо звільнення її з посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», обговорення цього питання та прийняття за результатами розгляду цієї заяви рішення.
  2. У разі задоволення заяви ОСОБА_4 щодо звільнення її з посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», обговорити питання щодо призначення нової особи на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» з числа запропонованих учасником Товариства та самої ОСОБА_4.      

По пункту 1:

Слухали ОСОБА_4, яка доповіла про те, що «__» ___________ 2008 року вона звернулася до Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідністю «НАЗВА_1» із заявою про звільнення її з посади Директора цього Товариства. Причиною звернення з відповідною заявою та прийняття такого відповідального рішення, ОСОБА_4 пояснює наявністю сімейних обставин, які перешкоджають виконувати їй, покладені на неї Статутом Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», обов’язки директора цього Товариства. Тому, ОСОБА_4 просила Збори Учасників розглянути її заяву та звільнити з посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1».       

Слухали ОСОБА_3, яка доповідала про те, що вона дії від імені та в інтересах ОСОБА_2 на підставі довіреності, посвідченої нотаріально, від 12 жовтня 2007 року, виданої останньою на її ім’я, а тому виконує волю та рішення ОСОБА_2. А отже, ОСОБА_3 вважає, що заява, а також мотиви та вимоги, які зазначені в ній, щодо звільнення ОСОБА_4 з посади Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» є обґрунтованими та підлягають задоволенню.  

Інших пропозицій, зауважень та застережень не надійшло.

Голосували:   “за” - одноголосно.

                      “проти” - “немає“.

                      “утримались” - “немає“.

Рішення прийняте.

Ухвалили: Звільнити, на підставі ст. 38 КЗпП України, ОСОБА_4 з посади Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» за її власним бажанням та уповноважити ОСОБА_3 видати Наказ про звільнення з роботи ОСОБА_4 з посади Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1».   

По пункту 1:

Слухали ОСОБА_3, яка доповідала про те, що вона дії від імені та в інтересах ОСОБА_2 на підставі довіреності, посвідченої нотаріально, від 12 жовтня 2007 року, виданої останньою на її ім’я, а тому виконує волю та рішення ОСОБА_2. А отже, ОСОБА_3 запропонувала обрати на посаду Директора Товариства з обмеженою відповідністю «НАЗВА_1», _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Інших пропозицій щодо кандидатів на заміщення посади Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» від присутніх на Зборах Учасників не надійшло.

Інших пропозицій, зауважень та застережень не надійшло.

Голосували:   “за” - одноголосно.

                      “проти” - “немає“.

                      “утримались” - “немає“.

Рішення прийняте.

Ухвалили: Призначити _________________________ на посаду Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» та уповноважити ОСОБА_3 видати Наказ про призначення на роботу ________________________________.  

ОСОБА_7 з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» здійснювати повноваження та обов’язки Директора Товариства без довіреності, а також вирішувати всі питання, пов’язані з фінансово-господарською діяльності Товариства (право розпорядчого (першого) підпису), в тому числі підписувати від імені Товариства договори та будь-які інші документи, які стосуються діяльності та інтересів Товариства, представляти інтереси Товариства у всіх органах державної влади та органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, закладах, організаціях незалежно від форми власності та підпорядкування, та вчиняти будь-які інші дії в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» передбачених Законами, іншими нормативними актами України та Статутом Товариства.        

 

Представник, учасника ТОВ «НАЗВА_1»

 ОСОБА_4,

яка дії на підставі довіреності, 

ОСОБА_3                                                                  _______________________

                                                                                                                        (підпис)

 

Голоси відсутні

Коментарі

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації