Протокол Товариства з обмженою відповідальністю (ТОВ) про розподіл прибутку (виплату дивідентів)

Протокол (Рішення) № 4

 Зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю

«___________»

Місто Київ

 „__” березня 2011 року

ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ НА ЗБОРАХ:

  1. ВВВВВВВВВ - учасник ТОВ «ХХХХХХХХХХХХ», яка володіє часткою в розмірі 100 % статутного капіталу цього Товариства;
  2. РРРРРРРРРР– бухгалтер ТОВ «ХХХХХХХХХХХХ», який не є учасником цього Товариства та не володіє часткою статутного капіталу, і лише користується правом дорадчого голосу.     

На Зборах учасників Товариства присутні учасники, що володіють у сукупності 100 % голосів у відповідності до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ХХХХХХХХХХХХ», а тому збори учасників є правомочними та можуть бути проведені для вирішення питань порядку денного, що стосуються діяльності товариства.    

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Вирішення питання щодо здійснення розподілу прибутку Товариства з обмеженою відповідальністю «ХХХХХХХХХХХХ», отриманого після сплати всіх необхідних податків, зборів та інших обов’язкових платежів, з метою визначення частки дивідендів, які повинні бути виплачені учаснику Товариства – фізичній особі ВВВВВВВВВВВВ, пропорційно її частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ХХХХХХХХХХХХ» за результатами фінансово-господарської господарської діяльності.     

ВИРІШИВ:

1.Розподілити чистий прибуток Товариства з обмеженою відповідальністю «ХХХХХХХХХХХХ», отриманий після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, за попередній 2010 та поточний 2011 роки фінансово-господарської діяльності Товариства станом на ______________, який складає ________________ з метою отримання цієї частки грошових коштів у вигляді дивідендів єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «ХХХХХХХХХХХХ», яким є фізична особа – ВВВВВВВВВВВ, що володіє часткою, що становить 100 % статутного капіталу Товариства.  

2. Сплатити частку прибутку Товариства у вигляді дивіденди у розмірі ____________________ на користь ВВВВВВВВВВВВВ, яка є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «ХХХХХХХХХХХХ», і володіє часткою, що становить 100 % статутного капіталу Товариства. 

3. Проінформувати єдиного учасника, що  грошові кошти як дивіденди у розмірі __________________ ВВВВВВВВВВВ має право через 2 дні після прийняття цього рішення на Зборах Учасників в касі Товариства з обмеженою відповідальністю «ХХХХХХХХХХХХ».    

 

Учасник ТОВ «ХХХХХХХХХХХХ»

ВВВВВВВВВВВВВВВВ                                                                    ____________

                                                                                                                        (підпис)

Бухгалтер ТОВ «ХХХХХХХХХХХХ»

РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР                                                                     ____________

                                                                                                                        (підпис)

Average: 1 (1 голос)

Коментарі

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації