Юридичний висновок щодо сплати комунальних послуг у випадку укладання договорів оренди та суборенди нерухомого майна, яке належить на праві приватної власності фізичній особі

 

ЮРИДИЧНИЙ ВИСНОВОК

№ 15/04-08

 

         Виконавець: Ковальчук Степан Миколайович 

 

«Про сплату комунальних послуг у випадку укладання договорів оренди та суборенди нерухомого майна, яке належить на праві приватної власності фізичній особі»

 

Цей висновок підготовлений з наступних питань:

1.      У випадку укладання договорів оренди чи суборенди, яка із сторін повинна сплачувати комунальні послуги, передбачені чинним законодавством України, а також порядок такої сплати комунальних послуг та врегулювання цього питання в договорі оренди?

1. Для того, щоб визначити хто повинен сплачувати будь-які комунальні послуги та хто має право на отримання плати за їх надання необхідно встановити дві суттєві, виходячи з вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги», обставини, зокрема:    

- особа яка має право на отримання плати за комунальні послуги є виключно виконавець чи виробник цих послуг;

- особа, яка зобов’язана вносити плату за користування комунальними послугами є саме споживач, тобто та особа яка безпосередньо використовує послуги, тобто споживає їх, як то користується електроенергією, холодною та гарячою водою, і як наслідок несе частково витрати на утримання будинку та прибудинкової території;  

При таких обставинах змоделюємо ситуацію та обставини, які виникли з приводу володіння та користування Вашим нежилим приміщенням.

Власником нежилого приміщення є фізична особа, яка безпосередньо не використовує це приміщення у своїх цілях та не здійснює особисто якусь діяльність чи іншим чином не має відношення до його безпосереднього користування;

В такому випадку фізична особа передає нежиле приміщення в цілому у користування Товариства з обмеженою відповідальністю «Даял», яке буде здійснювати певну господарську діяльність в цих нежилих приміщеннях. Передання фізичною особою нежилих приміщень у володіння та користування ТОВ «Дяал» буде здійснюватись на підставі договору оренди нерухомого майна.

Таким чином, оскільки безпосереднім користувачем нежилих приміщень буде ТОВ «Даял», воно зобов’язане укласти договори про надання комунальних послуг з усіма необхідними державними, комунальними та приватними підприємствами, оскільки саме ТОВ «Даял» буде безпосереднім споживачем комунальних послуг. Вказана обставина обґрунтована тим, що саме ТОВ «Даял» буде споживати такі комунальні послуги, як, наприклад, електроенергією, холодну і гарячу воду та ін., для власних потреб пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

Однак, у випадку необхідності передання ТОВ «Даял» частини нежилих приміщень в суборенду окремим фізичним чи юридичним особам, останні повинні укласти договір суборенди.

Таким чином, внаслідок укладання договорів суборенди між ТОВ «Даял» та іншими фізичними чи юридичними особами, частина приміщення буде передана в користування цим особам, які і будуть споживачами всіх комунальних послуг тієї частини приміщень, які їм були передані, оскільки на строк дії договорів суборенди і власник і ТОВ «Даял» як орендар втрачають право володіння та користування частиною приміщень наданих в суборенду.

Проте, для того щоб уникнути укладання окремих договорів між державними, комунальними та приватними підприємствами, які надають комунальні послуги та суборендарями, а також розрахунків між цими особами необхідно визначити умови договору оренди між ТОВ «Даял» та суборендарями наступним чином:

Варіант 1

Укладаючи договір суборенди, одним із пунктів договору необхідно зазначити таку умову, що орендна плата включає як саму плату за користування нерухомим майном так і витрати ТОВ «Даял» як орендодавця на утримання, обслуговування нежилого приміщення та створення належних умов для здійснення орендарем господарської діяльності.

В такому випадку, суму орендної плати не потрібно розбивати на декілька окремих платежів, а визначити як однією сумою, яка і буде становити розмір орендної плати. Проте, вказана сума буде приховувати в собі фактичне відшкодування комунальних послуг орендарем орендодавцю пропорційно займаній ним площі нежилого приміщення. При цьому розмір орендної плати може становити мізерну суму, а комунальні послуги  можуть бути більшими, оскільки в будь-ком випадку вони становлять єдину суму коштів як орендну плату.

Така схема відшкодування комунальних послуг є вигідна в першу чергу для бухгалтерського та податкового обліку. У випадку виникнення питань під час податкових перевірок щодо не сплати суборендарями комунальних послуг, і сплату їх фактично ТОВ «Даял» за суборендарів, відпадає, оскільки надавши розрахунок орендної плати буде явно видно, що ТОВ «Даял» не працює собі в збитки.

Варіант 2

Дещо подібний Варіанту 1, однак є одна суттєва відмінність, яка полягає в тому, що ТОВ «Даял» уклавши договір суборенди з фізичними чи юридичними особами, зазначає в ньому окремо дві умови:

Перша: розмір орендної плати за користування нежилими приміщеннями складає певну грошову суму коштів

Друга: суборендар зобов’язаний відшкодувати  орендодавцю, ТОВ «Даял», сплачені ним комунальні послуги, пропорційно займаній площі суборендарем. В такому випадку увагу необхідно звернути на те, що ТОВ «Даял» не отримує кошти від суборендарів за надання комунальних послуг, оскільки Товариство не являється їх виробником чи виконавцем, а лише сплачуючи кошти за надання комунальних послуг, в подальшому лише відшкодовує їх, шляхом виставлення рахунків суборендарю.                 

Крім того, така практика відшкодування комунальних послуг суборендарями існує майже в кожній адміністративній будівлі чи офісному центрі і є прийнятною на сьогоднішній день та не викликає сумнівів у її законності та правомірності                                  

  23 квітня 2008 року

 

ВИКОНАВЕЦЬ                                                                 ____________________

                                                                                                                           (підпис)

Average: 4.5 (2 голоси)

Коментарі

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації