Заява про призначення у цивільній справі судової будівельно-технічної та земельно-технічної експертизи для визначення можливих варіантів поділу житлового будинку та земельної ділянки

У відповідності до ст. 143 ЦПК України, для з’ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі. Особи, які беруть участь у справі, мають право подати суду питання, на які потрібна відповідь експерта

Наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» від 8 жовтня 1998 року за № 53/5 передбачено основні підвиди інженерно-технічної експертизи, якими є зокрема: будівельно-технічна та земельно-технічна експертизи.

Основними завданнями будівельно-технічної експертизи є визначення можливості розподілу об’єктів нерухомого майна, розробка варіантів розподілу (п. 5 «будівельно-технічна експертиза» Наказу МЮУ від 8 жовтня 1998 року за № 53/5).     

Основними завданнями земельно-технічної експертизи є визначення можливості розподілу земельними ділянками, розробка варіантів їх розподілу (п. 6 «будівельно-технічна експертиза» Наказу МЮУ від 8 жовтня 1998 року за № 53/5) 

До Бориспільського міськрайонного суду

Київської області 

 

Позивач:    ОСОБА_1,

зареєстроване місце проживання:

АДРЕСА_1

засоби зв’язку: невідомі

           

Представник позивача:        

Адвокат, Ковальчук Степан Миколайович,  

місце знаходження:

АДРЕСА_2

засоби зв’язку: (067) 230-36-06 

 

Відповідач:     ОСОБА_3,

зареєстроване місце проживання:

АДРЕСА_3

засоби зв’язку: невідомі.   

 

Цивільна справа №

 

З А Я В А

Про призначення судової будівельно-технічної та земельно-технічної експертизи

ОСОБА_1 звернувся до Бориспільського міськрайонного суду Київської області з позовом до ОСОБА_3 про поділ житлового будинку та виділ земельної ділянки № XX, що знаходяться в м. Бориспіль, вул. Xxxxx Маркса.    

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач посилається на те, що земельна ділянка з розташованими на ній житловим будинком та надвірними господарськими спорудами за № XX, що знаходиться по вул. К.Маркса у м. Борисполі Київської області, належать позивачу та відповідачу на праві спільної власності з визначення часток кожного із співвласника, яка складає 1/2 частину цього майна

Однак, позивач вирішив скористатись наданим йому правом, передбаченим ч.1 ст. 367 ЦК України та ч.3 ст. 88 ЗК України, і поділити в натурі житловий будинок та земельну ділянку за згодою між співвласниками, шляхом укладання відповідного договору про поділ спільного майна    

Оскільки між позивачем та відповідачем не було досягнуто домовленості про поділ (виділ) в натурі житлового будинку та земельної ділянки, що призвело до неможливості вчинити між ними договір про поділ цього майна, в порядку передбаченому ч.3 ст. 367 ЦК України, позивач звернувся до суду за захистом свого майнового права шляхом поділу житлового будинку та виділу земельної ділянки в натурі, відповідно до частки кожної із сторін у спільній власності з метою припинення права спільної часткової власності на це майно.

Таким чином, об’єктами права спільної часткової власності сторін є: 

Житловий будинок, загальною площею 91,3 кв. м., житловою площею 49,6 кв. м., зазначений на плані літерою «А-І» та господарські спорудами: погріб «З», сарай «Б», навіс «Е», сарай «Ж», убиральня «М», колодязь питний «Л», колонка питна «Л», огорожа № № 1, 2, вимощення № 1,  які знаходяться за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Xxxxx Маркса, 29

Земельна ділянка, площею 0,10 Га, кадастровий номер 3210500000:06:017:0011, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Xxxxx Маркса, 29

Доказами, що обґрунтовують обставин, на які позивач посилається як на підставу своїх вимог щодо визначення технічної можливості розподілу об’єктів нерухомого майна та їх варіанти розподілу; виділення відокремленої частини житлового будинку та земельної ділянки кожній із сторін, яка б відповідала розмірам їх ідеальних часток у праві спільної власності на майно; зміни часток і присудження грошової компенсації учаснику спільної власності, частка якого зменшилась, у випадку відхилення від розміру ідеальних часток; проведення робіт з переобладнання та перепланування житлового будинку, - відповідно до ст. 66 ЦПК України, може бути лише висновок експерта з проведеними дослідженнями, оскільки встановлення таких обставин, потребують спеціальних знань.   

У відповідності до ст. 143 ЦПК України, для з’ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі. Особи, які беруть участь у справі, мають право подати суду питання, на які потрібна відповідь експерта. Кількість і зміст питань, за якими має бути проведена експертиза, визначається судом. При цьому суд має мотивувати відхилення питань осіб, які беруть участь у справі. Особи, які беруть участь у справі, мають право просити суд провести експертизу у відповідній судово-експертній установі

Наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» від 8 жовтня 1998 року за № 53/5 передбачено основні підвиди інженерно-технічної експертизи, якими є зокрема: будівельно-технічна та земельно-технічна експертизи.

Основними завданнями будівельно-технічної експертизи є визначення можливості розподілу об’єктів нерухомого майна, розробка варіантів розподілу (п. 5 «будівельно-технічна експертиза» Наказу МЮУ від 8 жовтня 1998 року за № 53/5).     

Основними завданнями земельно-технічної експертизи є визначення можливості розподілу земельними ділянками, розробка варіантів їх розподілу (п. 6 «будівельно-технічна експертиза» Наказу МЮУ від 8 жовтня 1998 року за № 53/5) 

Верховний суд України в п. 5 Постанови Пленуму «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» від 30 травня 1997 року за № 8 роз’яснив судам, що призначення експертизи в цивільних справах допускається як під час судового розгляду, так і в процесі підготовки до нього. У разі коли необхідність експертного висновку обумовлена обставинами, викладеними у позовній заяві, чи поданими доказами, суддя має призначати експертизу, як правило, при підготовці справи до судового розгляду, враховуючи при цьому думку осіб, які беруть участь у справі.   

Вважаю за необхідне звернути увагу на те, що основним завданням суду під час розгляду справи є всебічне і повне з’ясування всіх обставин справи, сприяння реалізації сторонами їх прав та обов’язків і за наслідками розгляду справи ухвалити, відповідно до ст. 213 ЦПК України законне та обґрунтоване рішення, що в межах даного предмету спору між стонами не можливо без призначення будівельно-технічної та земельно-технічної експертизи.    

При таких обставинах, у відповідності до ст. ст. 10, 27, 143, 144 ЦПК України,

П Р О Ш У:

1.Призначити у цивільній справі судову будівельно-технічну експертизу з метою визначення можливості розподілу житлового будинку та господарських споруд, що знаходяться в м. Бориспіль, вул. Xxxxx Маркса, 29, та розробки варіантів такого розподілу, доручивши її проведення Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.     

2.На вирішення експерта, який проводитиме судову будівельно-технічну експертизу, необхідно подати наступне питання, за яким має бути проведена експертиза:       

-Які варіанти поділу житлового будинку та господарських споруд, що знаходяться в м. Бориспіль, вул. Xxxxx Маркса, 29, можливо визначити відповідно до 1/2 часток співвласників Саєнка О.І та ОСОБА_3, з підготуванням у необхідних випадках пропозицій щодо переобладнання житлового будинку, залишення його частини у спільній власності, а також визначення грошової компенсації власнику, частка якого в натурі після поділу зменшилась ?

3. Призначити у цивільній справі судову земельно-технічну експертизу з метою визначення можливості виділення в натурі частки земельної ділянки № XX, що знаходиться по вул. К.Маркса у м. Борисполі Київської області та розробки варіантів такого виділення землі, доручивши її проведення Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.    

4.На вирішення експерта, який проводитиме судову земельно-технічну експертизу, необхідно подати наступне питання, за яким має бути проведена експертиза:       

-Які можливо визначити варіанти виділу 1/2 частки земельної ділянки № XX, що знаходиться по вул. К.Маркса у м. Борисполі Київської області, яка належить на праві спільної часткової власності Саєнку О.І, з врахуванням розташованого на ній житлового будинку, який належить на праві спільної часткової власності Саєнку О.І та ОСОБА_3 та підлягає поділу в натурі, відповідно до 1/2 часток співвласників ?

5.Попередити експерта про відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків.

6.В розпорядження експерта надати матеріали цивільної справи, яка містить всі необхідні документи для вирішення питань поставлених перед експертом для проведення будівельно-технічної та земельно-технічної експертиз.  

7. Оплату за проведення експертиз покласти на позивача, ОСОБА_1. 

8.На підставі п.5 ч.1 ст. 202 ЦПК України, провадження у цій цивільній справі зупинити на час проведення судової будівельно-технічної та земельно-технічної експертиз.      

 

«_» травня 2013 року 

 

Представник позивача,

якій діє на підставі договору                                   _______________                               Ковальчук С.М.

                                                                                 (підпис)   

 

Average: 5 (2 голоси)

Коментарі

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації