Заява про розірвання трудового договору з ініціативи працівника на підставі ч.1 ст. 38 КЗпП України

Строк попередження про розірвання трудового договору з ініціативи працівника, встановлений ст. 38 КЗпП України, є імперативним строком, який не може бути змінений власником чи уповноваженим ним органом, оскільки положення цього кодексу, як і будь-якого іншого нормативно-правого акту не передбачають його збільшення чи зменшення за жодних обставин, не зважаючи на їх істотність для сторони роботодавця.

Отже, двотижневий строк попередження про розірвання трудового договору з ініціативи працівника, жодним чином не впливає на бажання керівництва Приватного акціонерного товариства залишити  на роботі працівника по тих чи інших причинах, які для нього є нібито істотними, зокрема проведення перевірок, аудитів, складання звітності, передача документів іншому працівникові, тощо, оскільки трудовий договір буде вважатись розірваний працівником по закінченню строку попередження про звільнення, встановлений ст. 38 КЗпП України, не залежно від волі та бажання роботодавця 

Генеральному директору

Приватного акціонерного товариства

«НАЗВА_1»

ОСОБА_1 

місце знаходження:

АДРЕСА_1

 

ОСОБА_2

місце проживання:

АДРЕСА_2                                   

 

Шановний ОСОБА_1 !   

Я, ОСОБА_2, перебуваю в трудових правовідносинах з Приватним акціонерним товариством «НАЗВА_2» на підставі трудового договору з 22 березня 1999 року на посаді головного бухгалтера

Однак, останнім часом відносини між мною та керівництвом підприємства значно погіршилися, мені постійно пред’являються звинувачення на рахунок неналежного виконання посадових обов’язків головного бухгалтера підприємства, включаючи неякісне та некваліфіковане ведення бухгалтерського і податкового обліку, допущення помилок та неточностей в моїй роботі.

Вважаю за не обхідне повідомити Вас про те, що такі обвинувачення є безпідставними та не ґрунтуються на жодних достовірних, точних та неупереджених даних, які шкодять моїй честі та гідності не лише як людини, але й професійного працівника із значним досвідом роботи на підприємстві на посаді бухгалтера, який має ряд нагород та почесних грамот за високий професійний рівень роботи, в тому числі і від органів державної податкової служби.

Я виконувала роботу на посаді головного бухгалтера з максимальною віддачею своїх навиків та майстерності ведення податкового і бухгалтерського обліку на підприємстві.

Таке ставлення керівництва підприємства до мене як працівника і викликало бажання розірвати трудовий договір, який був укладений на невизначений строк, саме з моєї ініціативи.          

16 січня 2013 року я звернулася до Приватного акціонерного товариства «НАЗВА_2» із заявою про звільнення мене за власним бажанням з 1 лютого 2013 року, що згідно зі ст. 38 КЗпП України, вважається розірванням трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника.   

На неодноразові прохання керівництва Приватного акціонерного товариства «НАЗВА_2» залишитись ще на певний строк для складання бухгалтерської та податкової звітності, я 24 січня 2013 року звернулася із заявою про те, щоб звільнення мене з посади головного бухгалтера підприємства було проведено за власним бажанням з 15 лютого 2013 року.

Однак, повідомляю Вас про те, що я відкликаю свою заву від 24 лютого 2013 року, в якій просила Приватне акціонерне товариство «НАЗВА_2» звільнити мене з роботи за власним бажанням з 15 лютого 2013 року по тій причині, що ставлення керівництва підприємства до мене, як до головного бухгалтера, не змінилося, в мою адресу постійно лунають образи та незадоволення виконанням мною своїх функціональних обов’язків, інколи навіть погрози та шантажування, що явно виходить за рамки трудових правовідносин між сторонами і спрямовано на порушення моїх трудових прав та інтересів.  

Одночасно наполягаю на тих вимогах, що були викладені у заяві від 16 лютого 2013 року, а саме про розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з моєї ініціативи з 1 лютого 2013 року на підставі ст. 38 КЗпП України.

Разом з тим, звертаю Вашу увагу на те, що ч.1 ст. 38 КЗпП України передбачено право працівника розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні.

Положення наведеної вище норми гарантує працівникові право в будь-який час розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, що є обов’язковою підставою для роботодавця (власника чи уповноваженого ним органу) провести звільнення працівника із займаної посади після закінчення двотижневого строку, в порядку передбаченому трудовим законодавством України.  

Зауважу, що умовою припинення трудових правовідносин між сторонами є саме розірвання трудового договору працівником, а не роботодавцем. Тому після закінчення двотижневого строку попередження про звільнення трудові правовідносини між працівником і власником (уповноваженим ним органом) припиняються, оскільки такі правовідносини вже розірвані працівником.  

Працівник, який попередив власника або уповноважений ним орган про розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, вправі до закінчення строку попередження відкликати свою заяву

На власника чи уповноваженого ним органу покладається лише обов’язок, передбачений ст. 47 КЗпП України, видати Наказ про звільнення з роботи, а також в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок, у строки зазначені в ст. 116 КЗпП України.  

В той час, строк попередження про розірвання трудового договору з ініціативи працівника, встановлений ст. 38 КЗпП України, є імперативним строком, який не може бути змінений власником чи уповноваженим ним органом, оскільки положення цього кодексу, як і будь-якого іншого нормативно-правого акту не передбачають його збільшення чи зменшення за жодних обставин, не зважаючи на їх істотність для сторони роботодавця.

І одночасно повідомляю, що двотижневий строк попередження про розірвання трудового договору з моєї ініціативи, жодним чином не впливає на бажання керівництва Приватного акціонерного товариства «НАЗВА_2» залишити мене на роботі по тих чи інших причинах, які для нього є нібито істотними, зокрема проведення перевірок, аудитів, складання звітності, передача документів іншому працівникові, тощо, оскільки трудовий договір буде вважатись розірваний мною по закінченню строку попередження про звільнення, встановлений ст. 38 КЗпП України, не залежно від волі та бажання Приватного акціонерного товариства «НАЗВА_2».

Тому, хотілося б застерегти керівництво Приватного акціонерного товариства «НАЗВА_2» від можливого порушення строку попередження про розірвання трудового договору, встановленого ст. 38 КЗпП України, оскільки сплив такого строку породжує обов’язок роботодавця видати мені належно оформлену трудову книжку і провести зі мною розрахунки, а також видати, на мою вимогу, Наказ про звільнення з роботи.    

У випадку порушення Приватним акціонерним товариством «НАЗВА_2» строків видачі мені належно оформленої трудової книжки і проведення зі мною розрахунків, я змушена буду звернутись до суду з позовом про захист своїх порушених трудових прав та одночасно пред’явити вимоги до підприємства про стягнення середнього заробітку за увесь час затримки розрахунків та видачі трудової книжки. Крім того, з метою ефективного захисту своїх інтересів я також не позбавлена права звернутися і до інших органів з вимогою щодо їх поновлення у будь-який можливий спосіб, що не заборонений законом.   

На завершення, я все ж таки сподіваюсь, що між мною та керівництвом Приватного акціонерного товариства «НАЗВА_2» будуть припинені будь-які непорозуміння, які помилково виникли та без жодного підґрунтя продовжують існувати, а подальші відносини між сторонами будуть будуватись на засадах справедливості та верховенства права, і підприємство безперешкодно звільнить мене з роботи із займаної посади головного бухгалтера за власним бажанням, видасть в день звільнення трудову книжку та проведе остаточні розрахунки.            

Тому, на підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 36, 38, 47, 116 Кодексу законів про працю України, -

П Р О Ш У:

1. Заяву про звільнення з роботи за власним бажанням з 15 лютого 2013 року, на підставі ст. 38 КЗпП України, поданої мною 24 січня 2013 року, - вважати відкликаною з підстав зазначених в цій заяві.   

2. Після закінчення двотижневого строку попередження про розірвання, з моєї ініціативи як працівника, трудового договору на підставі заяви про звільнення мене з роботи за власним бажанням з посади головного бухгалтера Приватного акціонерного товариства «НАЗВА_2» від 16 січня 2013 року, - видати мені належно оформлену трудову книжку, провести зі мною розрахунки та видати Наказ про звільнення мене за власним бажанням.  

 

«__» січня 2013 року. 

 

ОСОБА_2                                                                         _______________                                        

                                                                                                                                                                                                                   (підпис)     

Голоси відсутні

Коментарі

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації