Заява про залучення до участі у цивільній справі правонаступника позивача у зв"язку із його смертю

Виходячи зі змісту положення ст. ст. 1258, 1261 ЦК України, особа, будучи матір’ю померлого позивача, являюсь спадкоємцем першої черги права на спадкування за законом спадщини, відкритої після його смерті.

Як передбачено ч.5 ст. 1268 ЦК України, незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини, яким є день смерті спадкодавця.  

До складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті (ст. 1218 ЦК України)

До особи як спадкоємця першої черги права на спадкування за законом перейшли усі права та обов’язки, що належали позивачу на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті, у тому числі майнові права, що випливають зі змісту його права власності на квартиру, яка за час його життя неправомірно та незаконно була відчужена його представником.     

У відповідності до ст. 37 ЦПК України, у разі смерті фізичної особи, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає у справі правонаступника відповідної сторони на будь-якій стадії цивільного процесу. Усі дії, вчинені в цивільному процесі до вступу правонаступника, обов’язкові для нього так само, як вони були обов’язкові для особи, яку він замінив.

Верховний суд України в п. 1 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про судову практику застосування статей 353-360 Цивільного процесуального кодексу України» від 30 вересня 2011 року за № 11 роз’яснив судам, що відповідно до вимог статті 37 ЦПК України процесуальне правонаступництво може мати місце на будь-якій стадії цивільного процесу, у тому числі й на стадії перегляду судових рішень Верховним судом України.

До Вищого спеціалізованого суду України

з розгляду цивільних і кримінальних справ   

01024, м. Київ, вул. П.Орлика, 4-А.   

 

ОСОБА_1, 

місце проживання: 

АДРЕСА_1

  

Цивільна справа № 6-xxxxxx ск 13                                                      

Суддя-доповідач: Гвоздик П.О.

 

З А Я В А

Про залучення до участі у справі правонаступника позивача, у зв’язку із його смертю

6 лютого 2013 року Бориспільський міськрайонний суд Київської області ухвалив рішення у цивільній справі за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, яким відмовлено у задоволенні позову щодо визнання недійсною довіреність від 14 лютого 2011 року, на підставі якої ОСОБА_3 уповноважив ОСОБА_4 розпоряджатися (в тому числі продати) за ціну та на умовах за його розсудом належну довірителеві квартиру № XX, що знаходиться в м. Бориспіль по вул. Xxxxxxxxx Шлях, 73, визнання недійсним договір купівлі-продажу вказаної квартири, укладеного 15 червня 2011 року між ОСОБА_4, якій діяв від імені ОСОБА_3 на підставі довіреності від 14 лютого 2011 року, та ОСОБА_5, а також витребування з чужого незаконного володіння, а саме від ОСОБА_6, на користь ОСОБА_3 квартиру № XX, що знаходиться в м. Бориспіль по вул. Xxxxxxxxx Шлях, 73.     

Апеляційний суд Київської області 15 травня 2013 року, за наслідками розгляду апеляційної скарги ОСОБА_3, постановив ухвалу, якою його апеляційну скаргу відхилив, а рішення Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 6 лютого 2013 року залишив без змін.      

В подальшому, ОСОБА_3 звернувся до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ з касаційною скаргою на рішення Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 6 лютого 2013 року по справі № XXXX/2680/2013 року та ухвалу Апеляційного суду Київської області від 15 травня 2013 року по справі № XXц-780/xxxx/13 року з вимогою про їх скасування та ухвалення нового рішення про задоволення позову ОСОБА_3 повному обсязі

Ухвалою судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Гвоздик П.О., від 13 червня 2013 року було відкрито касаційне провадження у справі № 6-xxxxxx ск 13 за касаційною скаргою представника ОСОБА_3 – ОСОБА_7.

Проте, 25 липня 2013 року ОСОБА_3 у віці 35 років помер, про що відділом реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Бориспільського міськрайонного управління юстиції у Київській області 26 липня 2013 року було видано свідоцтво про смерть.

Як випливає зі змісту довідки про причину смерті від 25 липня 20013 року за № XXX, ОСОБА_3 помер від ішемічної хвороби серця.

Внаслідок смерті ОСОБА_3, відповідно до ст. 1220 ЦК України, відкрилася спадщина,  часом відкриття якої є день його смерті.

Відповідно до ч.2 ст. 1223 ЦК України, у разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмова від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі не охоплення заповітом усієї спадщини на спадкування за законом одержують особи, визначені у статтях 1261-1265 цього Кодексу.

За час свого життя, ОСОБА_3 не складав та не видавав заповіт як розпорядження на випадок своєї смерті, а тому спадкування здійснюється лише за законом, оскільки відсутні особи, які б мали право на спадкування за заповітом.  

Статтею 1261 ЦК України передбачено, що у першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкоємця, у тому числі зачаті за час життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки

Одночасно, положенням ст. 1258 ЦК України встановлено, що спадкоємці за законом одержують прав на спадкування почергово. Кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування у разі відсутності спадкоємців першої черги.

Я, ОСОБА_1 являюсь матір’ю позивача у справі, ОСОБА_3, про що свідчить його свідоцтво про народження (повторне) Серії 1-БК № XXXXXX, виданого 25 серпня 1994 року в с. Гора Бориспільського району Київської області.

Таким чином, виходячи зі змісту положення ст. ст. 1258, 1261 ЦК України, будучи матір’ю ОСОБА_3, являюсь спадкоємцем першої черги права на спадкування за законом спадщини, відкритої після смерті ОСОБА_3

В той час інші спадкоємці першої черги права на спадкування за законом - відсутні.

На підставі ст. ст. 1268, 1269 ЦК України, я звернулася до Бориспільської державної нотаріальної контори із заявою про прийняття спадщини, відкритої після смерті ОСОБА_3

Як випливає зі змісту ч.5 ст. 1268 ЦК України, незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини, яким є день смерті спадкодавця.  

Спадкування, відповідно до ст. 1216 ЦК України, є перехід прав та обов’язків від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

До складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті (ст. 1218 ЦК України).

При таких обставинах, до мене як спадкоємця першої черги права на спадкування за законом перейшли усі права та обов’язки, що належали ОСОБА_3 на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті, у тому числі майнові права, що випливають зі змісту права власності ОСОБА_3 на квартиру № XX, що знаходиться в м. Бориспіль по вул. Xxxxxxxxx Шлях, 73, яка, за час його життя, неправомірно та незаконно була відчужена ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5, а в подальшому ОСОБА_6    

В той час, права та обов’язки особи, які не входять до складу спадщини, визначені положенням ст. 1219 ЦК України, і є такими, що нерозривно пов’язані з особою спадкодавця, до переліку яких не відносяться права, які випливають зі змісту права власності особи на нерухоме майно.

У відповідності до ст. 37 ЦПК України, у разі смерті фізичної особи, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає у справі правонаступника відповідної сторони на будь-якій стадії цивільного процесу. Усі дії, вчинені в цивільному процесі до вступу правонаступника, обов’язкові для нього так само, як вони були обов’язкові для особи, яку він замінив.

Верховний суд України в п. 1 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про судову практику застосування статей 353-360 Цивільного процесуального кодексу України» від 30 вересня 2011 року за № 11 роз’яснив судам, що відповідно до вимог статті 37 ЦПК України процесуальне правонаступництво може мати місце на будь-якій стадії цивільного процесу, у тому числі й на стадії перегляду судових рішень Верховним судом України.

Таким чином, необхідно залучити мене як правонаступника позивача, ОСОБА_3, у справі за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про визнання недійсними довіреності, договору купівлі-продажу квартири та витребування її з чужого незаконного володіння, на стадії касаційного провадження у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Одночасно, звертаю увагу суд касаційної інстанції на те, що підстави для закриття провадження у справі, відповідно до п.6 ст. 205, 340 ЦПК України, - відсутні, оскільки спірні правовідносини у справі допускають правонаступництво.

При таких обставинах на підставі вищевикладеного та керуючись ст. 37 ЦПК України, -   

П Р О Ш У:

1. Залучити мене, ОСОБА_1, як правонаступника позивача, ОСОБА_3, у цивільній справі за його позовом до ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про визнання недійсними довіреності, договору купівлі-продажу квартири та витребування її з чужого незаконного володіння, на стадії касаційного провадження справи № 6-xxxxxxск13 у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ - у зв’язку із смертю ОСОБА_3.   

2. Касаційну скаргу, подану ОСОБА_3, на підставі якої 13 червня 2013 року ухвалою судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Гвоздик П.О., було відкрито касаційне провадження - підтримую у повному обсязі.   

ДОДАТКИ:

1. Копія Ухвали судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Гвоздик П.О., від 13 червня 2013 року;   

2.Копія Свідоцтва про смерть ОСОБА_3 від 26 липня 2013 року;      

3.Копія Довідки про причину смерті від 25 липня 2013 року за № XXX;

4.Копія Свідоцтва про народження (повторно) ОСОБА_3 від 25 серпня 1994 року;  

5.Копія Паспорту ОСОБА_1;        

 

«__» _________ 2013 року                    

 

 

ОСОБА_1                                                                               ___________                           

                                                                                                                                                                   (підпис)  

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації