Заява про заміну сторони (стягувача) у виконавчому провадженні її правонаступником

                                                                        До Господарського суду м. Києва 

    Відповідач:         Колективне підприємство

       (заявник)          Торговельно-виробнича фірма «НАЗВА_1»

                                                                                   АДРЕСА_1                                                                                                                                              

           

                                                        Позивач:          Комунальне підприємство «НАЗВА_3»

                                                                                  Дарницького району м. Києва                                                                                  

                                                                                   АДРЕСА_2

                                                                                  

            Господарська справа № 3/507

 

З А Я В А

Про заміну у виконавчому провадженні сторони (стягувача) її правонаступником

1 вересня 2001 року між Державним комунальним підприємством «НАЗВА_3» – орендодавцем, та Колективним підприємством торговельно-виробничою фірмою «НАЗВА_1» – орендарем, при досягненні всіх істотних умов, був укладений договір оренди приміщень комунальної власності за № 34-2, що знаходяться в м. Києві, пров.ХХХ, загальною площею 856,5 кв. м. для їх цільового використання, а саме під розміщення магазину.

На підставі рішення Господарського суду м. Києва від 27 квітня 2005 року по господарській справі № 17/244, залишеного без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 16 червня 2005 року, в позові Комунальному підприємству «НАЗВА_3» до Колективного підприємства Торгівельно-виробничої фірми «НАЗВА_1» про виселення з нежилого приміщення, що знаходяться в м. Києві, пров.ХХХ, загальною площею 856,5 кв. м., в зв’язку із закінченням терміну дії договору оренди цих приміщень, - відмовлено в повному обсязі. Господарський суд під час розгляду справи вказав на те, що позивач не надав суду докази вручення відповідачу заяви про зміну чи припинення дії договору оренди протягом місця після закінчення строку його дії, а тому договір оренди продовжений на той самий строк та на тих самих умовах.

Таким чином, рішенням Господарського суду м. Києва було встановлено, що договір оренди від 1 вересня 2001 року за № 34-2 був продовжений на той самий строк та на тих самих умовах, які передбачені договором, тобто до 1 вересня 2007 року.      

Нежиле приміщення, що знаходиться в м. Києві, по пров.ХХХ, загальною площею 856,5 кв. м. належать на праві комунальної власності територіальній громаді Дарницького району м. Києва, від імені та в інтересах якої суб’єктом права комунальної власності виступає Дарницька районна в м. Києві рада.  

Тому, Дарницька районна в м. Києві рада прийняла рішення про передання Комунальному підприємству «НАЗВА_3» в оперативне управління (повне господарське відання) нежилих приміщень, що знаходиться в м. Києві, по пров.ХХХ, загальною площею 856,5 кв. м. для здійснення господарської діяльності, а саме діяльності пов’язаної із переданням вказаних приміщень в оренду третім особам.                 

В зв’язку з цим, вказаний вище договір оренди нежилих приміщень комунальної власності був укладений виходячи з того, що орендодавець, Комунальне підприємство «НАЗВА_3», володів на праві оперативного управління (повного господарського відання) нежилими приміщеннями, що знаходяться в м. Києві, пров ХХХ, загальною площею 856,5 кв. м.  

15 січня 2008 року Господарський суд м. Києва, розглянувши справу 3/507 за позовом Комунального підприємства «НАЗВА_3» до Колективного підприємства Торгівельно-виробничої фірми «НАЗВА_1» про виселення, ухвалив рішення, яким задовольнив у повному обсязі позовні вимоги Комунального підприємства «НАЗВА_3», виселивши Колективне підприємство Торгівельно-виробничу фірму «НАЗВА_1» з нежилого приміщення, загальною площею 856,5 кв. м., що розташоване за адресою: м. Київ, пров. ХХХ та зобов’язавши останнього передати вказане приміщення по акту приймання-передачі Комунальному підприємству «НАЗВА_3» Дарницького району м. Києва.

Вказане вище рішення Господарського суду м. Києва від  15 січня 2008 року по справі № 3/507, за результатами перегляду його Київським апеляційним господарським судом, Вищим господарським судом та Верховним судом, було залишено без змін.

На виконання рішення Господарського суду м. Києва від  15 січня 2008 року по справі № 3/507 було видано Наказ про примусове виконання судового рішення від 17 березня 2008 року.  

В зв’язку з цим, Комунальне підприємство «НАЗВА_3» звернулося до Державної виконавчої служби Дарницького районного управління юстиції у м. Києві із заявою про примусове виконання рішення Господарського суду м. Києва від 15 січня 2008 року по справі № 3/507, пред’явивши до виконання Наказ Господарського суду м. Києва від 17 березня 2008 року за № 3/507.

Відділом Державної виконавчої служби Дарницького районного управління юстиції у м. Києві було відкрито виконавче провадження на підставі заяви Комунального підприємства «НАЗВА_5» та Наказу Господарського суду м. Києва від 17 березня 2008 року за № 3/507 з примусового виконання вказаного вище судового рішення щодо виселення  Колективного підприємства Торгівельно-виробничої фірми «НАЗВА_1» з нежилого приміщення, загальною площею 856,5 кв. м., що розташоване за адресою: м. Київ, пров. ХХХ та зобов’язання останнього передати вказане приміщення по акту приймання-передачі Комунальному підприємству «НАЗВА_3» Дарницького району м. Києва.

Виконавче провадження з приводу примусового виконання судового рішення та виконавчого документу на сьогоднішній день триває, неодноразово призначалися державним виконавцем дні в яких буде здійснено примусове виселення з нежилого приміщення, загальною площею 856,5 кв. м., що розташоване за адресою: м. Київ, пров. ХХХ, однак за тих чи інших поважних причин, не можливо було вчинити виконавчі дії пов’язані із виселенням Колективного підприємства Торгівельно-виробничої фірми «НАЗВА_1» з нежилих приміщень.

Однак, на скільки стало відомо Колективному підприємству Торгівельно-виробничій фірмі «НАЗВА_1» нещодавно на підставі Розпорядження Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації «Про діяльність комунального підприємства «Дирекція з управління та обслуговування нежитлового фонду»НАЗВА_6» було створено таку юридичну особу як КП «Дирекція з управління та обслуговування нежилого фонду» до повноважень, якої були передано всі права щодо володіння та користування нежилими приміщеннями (будівлями, спорудами) Дарницького району м. Києва.

В зв’язку з цим, з Комунального підприємства «НАЗВА_3» був виділений увесь нежитловий фонд Дарницького району та переданий в оперативне управління (повне господарське відання) правонаступнику Дирекції з управління та обслуговування нежилого фонду, в тому числі і нежиле приміщення, загальною площею 856,5 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, пров. ХХХ.

При таких обставинах, на сьогоднішній день Комунальне підприємство «НАЗВА_3» не має жодних прав стосовно нежилого приміщення, яке знаходиться в м. Києві, по пров.ХХХ, а саме останній не має ні права володіння, ні права користування нежилими приміщеннями, в тому числі не має право передавати в оренду на підставі відповідних договорів, вимагати повернення нежилих приміщень, оскільки не є його користувачем та уповноваженою особою на управління цим майном.

За таких умов, на момент подання цієї заяви, Комунальне підприємство «НАЗВА_3» не має право як стягував вимагати в примусовому порядку вчинення Колективним підприємством Торгівельно-виробничою фірмою «НАЗВА_1» дій по виконанню судового рішення, а саме останній не має право вимагати виселення Колективного підприємства Торгівельно-виробничу фірму «НАЗВА_1» з нежилого приміщення, загальною площею 856,5 кв. м., що розташоване за адресою: м. Київ, пров. ХХХ та вимагати передати вказане приміщення по акту приймання-передачі саме Комунальному підприємству «НАЗВА_3» Дарницького району м. Києва, оскільки воно не має жодного відношення до цих приміщень та вони не належать йому на жодних правах (право володіння, користування чи розпорядження). 

У відповідності до ч.4 ст. 11 Закону України «Про виконавче провадження», у разі вибуття однієї з сторін державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторони, а також сама заінтересована сторона мають право звернутися до суду з заявою про заміну сторони її правонаступником.

Таким чином, Комунальне підприємство «НАЗВА_3» фактично вибув як стягувач у виконавчому провадженні, оскільки не має право вимагати примусового виконання рішення Господарського суду м. Києва та Наказу про примусове виконання, оскільки не володіє на сьогоднішній день нежилими приміщеннями, що знаходяться в м. Києві, по пров. ХХХ на праві власності чи користуванні або ж на праві оперативного управління чи повного господарського відання, що робить неможливим вчинення Колективним підприємством Торгівельно-виробничою фірмою «НАЗВА_1» дій на користь Комунального підприємства «НАЗВА_3», зокрема виселення та передання йому приміщення за актом приймання-передачі.

Відповідні права на нежилі приміщення, в тому числі на ті, що знаходяться в м. Києві, по пров. ХХХ має виключно правонаступник Дарницька районна в м. Києві рада та КП «Дирекція з управління та обслуговування нежилого фонду» Дарницького району м. Києва, які мають права щодо їх володіння, користування та розпорядження, в тому числі вимагати виселення з цих приміщень та передання їх за актом приймання-передачі.        

При таких обставинах, на підставі ст. 11 Закону України «Про виконавче провадження»,  

ПРОШУ:

1. Замінити стягувача – Комунальне підприємство «НАЗВА_3», як вибулої сторони, на його правонаступника Комунальне підприємство «Дирекцію з управління та обслуговування нежилого фонду» Дарницького району м. Києва, якому були передані всі права та обов’язки щодо нежитлового фонду.    

2. Витребувати від Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації, на підставі ст. 38 ГПК України, належним чином засвідчену копію Розпорядження «Про діяльність комунального підприємства «Дирекція з управління та обслуговування нежитлового фонду»НАЗВА_6» від 14 лютого 2008 року за № 105.  

ДОДАТКИ:

1.      Довіреність на представництво і захист прав та інтересів у судах;

2 грудня 2008 року.   

 

Представник позивача,

який діє на підставі довіреності      

 

______________

(підпис)

 

Ковальчук С.М.          

Average: 4 (1 голос)

Коментарі

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації