Заява про усунення недоліків позовної заяви, зазначених в ухвалі суду першої інстанції, що були підставою для залишення позову без руху

              До Подільського районного суду м. Києва

 

          Позивач:       ОСОБА_1,

            зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1

                       пр-т. Правди,

                       засоби зв’язку:

 

   Представник

         позивача:      Адвокат, Ковальчук Степан Миколайович,  

місце знаходження:

АДРЕСА_2

засоби зв’язку: (067) 230-36-06 

 

         Відповідачі:                ОСОБА_3,

            зареєстроване місце проживання:

АДРЕСА_3.

Засоби зв’язку: невідомі.     

  

Цивільна справа № XXXX/10947/12 року

Судді: ОСОБА_4         

 

Ухвала суду про залишення позову без руху була отримана мною як представником позивача особисто в приміщенні суду (в секретаря судді, ОСОБА_4), 1 жовтня 2012 року, про що було проставлено мною відмітку про отримання ухвали на її примірнику, що знаходиться в справі суду

 

З А Я В А

Про усунення недоліків, які зазначені в Ухвалі Судді Подільського районного суду м. Києва від 18 вересня 2012 року по справі № XXXX/10947/12 року  

Ухвалою Судді Подільського районного суду м. Києва, ОСОБА_4, від 18 вересня 2012 року, позовна заява ОСОБА_1 до ОСОБА_3 про стягнення аліментів на утримання дітей - залишена без руху та надано строк в 5 (п’ять) днів з дня отримання ухвали для усунення недоліків.

Вказана вище позовна заява залишена ухвалою судді без руху на підставі  ст. ст. 119, 120 ЦПК України, оскільки у позовній заяві не викладені обставини, на яких ґрунтуються вимоги позивача та не зазначені докази, що підтверджують кожну обставину, зокрема не обґрунтовано з посиланням на належні та допустимі докази визначення розміру аліментів в твердій грошовій сумі та не обґрунтовано стягнення аліментів на навчання, оскільки згідно довідки ОСОБА_6 навчається за кошти місцевого бюджету. Крім того, не обґрунтовано підставність звернення до суду з позовом з різними предметами спору, що зумовлює необхідність роз’єднання позовів, відповідно до ст. 126 ЦПК України, у зв’язку з чим позовна заява потребує уточнень.         

З приводу підстав, зазначених в ухвалі суду, для залишення позову без руху «не обґрунтовано з посиланням на належні та допустимі докази визначення розміру аліментів в твердій грошовій сумі».

У відповідності до ч. 1 та ч.3 ст. 184 Сімейного кодексу України передбачено, що якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід, частину доходу одержує в натурі, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення, суд за заявою платника або одержувача може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі.

В зв’язку з цим, позивач в поданому ним позові посилається як на обставину, що має на його думку істотне значення для визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі, те що відповідач не отримує регулярного офіційного доходу, що не дає можливості визначити частку від заробітку, а його дохід складають значні грошові кошти від здійснення діяльності, яка ніде не обліковується та офіційно не реєструється, що на думку позивача є тими істотними обставинами, які надають йому право, і відповідно надають повноваження суду визначити аліменти на утримання дітей в твердій грошовій сумі. Обставини в частині того, що відповідач офіційно не працює та не здійснює господарську діяльність можуть бути підтверджені під час розгляду справи відповідачем, а у випадку, якщо він буде заперечувати, позивачем буде заявлено відповідне клопотання про витребування доказів, які обґрунтовують дані обставини, виходячи з тих відомостей, які будить надані відповідачем під час розгляду справи

З приводу підстав, зазначених в ухвалі суду, для залишення позову без руху «не обґрунтовано стягнення аліментів на навчання, оскільки згідно довідки ОСОБА_6 навчається за кошти місцевого бюджету».

У відповідності до  ст. 199 ЦК України, якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і у зв’язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов’язані утримувати їх до досягнення двадцяти трьох років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу.

Тому, позивач пред’явив вимоги про стягнення аліментів на утримання повнолітньої дитини, ОСОБА_6, в твердій грошовій сумі до закінчення ним навчання, з тих підстав, що він потребує матеріальної допомоги у зв’язку із навчанням у вищому навчальному закладі, оскільки в цей проміжок часу син позивача не має можливості влаштуватись на роботу та утримувати себе самостійно, оскільки навчається у вищому навчальному закладі на денній формі.

Таким чином, позивач пред’явив вимоги не про стягнення аліментів на навчання її сина, ОСОБА_6 (який навчається за рахунок коштів бюджету), а пред’явив вимоги пов’язані з необхідністю отримання ним матеріальної допомоги від батька у зв’язку з тим, що він навчається і не має можливості в цей період час забезпечити особисто себе матеріально, а тому ст. 199 ЦК України надає право у випадку навчання дитини отримати для нього матеріальну допомогу, однак не на саме навчання, а як матеріальну допомогу у зв’язку із навчанням (проживання, харчування, речі першої необхідності та ін.).

З приводу підстав, зазначених в ухвалі суду, для залишення позову без руху «не обґрунтовано підставність звернення до суду з позовом з різними предметами спору, що зумовлює необхідність роз’єднання позовів, відповідно до ст. 126 ЦПК України, у зв’язку з чим позовна заява потребує уточнень».

У відповідності до ст. 126 ЦПК України суддя під час відкриття провадження у справі, підготовки справи до судового розгляду або суд під час її розгляду мають право постановити ухвалу про об'єднання в одне провадження кількох однорідних позовних вимог за позовами одного й того самого позивача до одного й того самого відповідача чи до різних відповідачів або за позовом різних позивачів до одного й того самого відповідача. Залежно від обставин справи суддя чи суд мають право постановити ухвалу про роз'єднання кількох поєднаних в одному провадженні вимог у самостійні провадження, якщо їх спільний розгляд ускладнює вирішення справи.

Таким чином, позивач звернувся з позовом до відповідача з кількома однорідними позовними вимогами, а саме предмет спору є аліментні зобов’язання, що виникли у відповідача перед його двома дітьми, за стягненням яких звернувся позивач. Різниця лише в тому, що одна частина вимог стосується стягнення аліментів на утримання неповнолітнього сина, а інша частині вимог стосується стягнення аліментів на утримання повнолітнього сина до закінчення ним навчання, оскільки потребує матеріальної допомоги. Однак, такі вимоги є однорідними (не ідентичними), як і вимагає цього положення ст. 126 ЦПК України, оскільки випливають з аліментних правовідносин між одними і тими ж сторонами.  

В іншому випадку, якщо суд вважає, що спільний розгляд двох заявлених позивачем вимог про стягнення аліментів ускладнює вирішення справи, він має право згідно ст. 126 ЦПК  України постановити ухвалу про роз’єднання кількох поєднаних в одному провадженні вимог у самостійні провадження.

При таких обставинах на підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 4, 27, 119, 120, 121 ЦПК України, -

П Р О Ш У:

1. Прийняти до розгляду позовну заяву ОСОБА_1 до ОСОБА_3 про стягнення аліментів на утримання дітей та відкрити провадження у справі № XXXX/10947/12 року, оскільки недоліки зазначені в Ухвалі Судді Подільського районного суду м. Києва, ОСОБА_4, від 18 вересня 2012 року, в строк, що становить 5 (п’ять) днів усунуті.       

ДОДАТКИ:

1.      Копія Позовної заяви про стягнення аліментів (в новій редакції) – 2 примір.;

2.      Копія Довіреності на представництво і захист прав та інтересів позивача у судах.

4 жовтня 2012 року                

 

Представник позивача,

якій діє на підставі довіреності                  _____________                                Ковальчук С.М.

                                                                           (підпис)

 

Average: 3.7 (3 голоси)

Коментарі

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації