Заява про зміну позовних вимог по адміністративній справі щодо визнання неправомірними та незаконними дії державного реєстраторва

          До Запорізького окружного адміністративного суду

 

        Позивачі:        Громадська організація «Добробут»,

місце знаходження: 72313, Запорізька обл.,

м. Мелітополь, вул. Г.Сталінграду, 23 

                                                                              

                                                                                  Осипенко Олена Кирилівна,

місце проживання: 72313, Запорізька обл.,

м. Мелітополь, вул. Г.Сталінграду, 23, кв. 57

                                                                             

                                                                                  Члени організації:                                             

 

                                                 Відповідач:          Державний реєстратор виконавчого комітету   

            Суб’єкт владних повноважень           Мелітопольської міської ради  

                                                                                   місце знаходження: 08300, м. Бориспіль,

            вул. Київський Шлях, буд. 85.

                                                                           

      Адміністративна справа № 2-а-

          

З А Я В А

Про зміну (уточнення) позовних вимог по адміністративній справі щодо визнання неправомірними та незаконними дії державного реєстратора виконавчого комітету Мелітопольської міської ради.

В провадження Запорізького окружного адміністративного суду знаходиться справа за позовом Громадської організації «Добробут», Осипенко Олени Кирилівни та членів Громадської організації «Добробут» до державного реєстратора виконавчого комітету Мелітопольської міської ради про визнання неправомірними та незаконними дій державного реєстратора виконавчого комітету Мелітопольської міської ради. 

Однак, у відповідності до ч.1 ст. 137 КАС України, позивач може пртягом всього часу судового розгляду збільшити або зменшити розмір позовних вимог, подавши письмову заяву, яка приєднується до справи. 

Також, ч.1 ст. 51 КАС України передбачено, що позивач має право в будь-який час до закінчення судового розгляду збільшити або зменшити розмір позовних вимог.

При таких обставинах, позивачі, користуючись правами передбаченими ст. ст. 51, 137 КАС України, мають право збільшити чи зменшити розмір позовних вимог, а тому даною заявою викладають обставини, мотиви та обґрунтування цих вимог наступним чином:

На підставі ч.1 ст. 14 Закону України «Про об’єднання громадян» та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15 травня 2003 року Виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради 10 квітня 2003 року була легалізована Громадська організація «Добробут» шляхом її реєстрації за місцем знаходження організації, що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію об’єднання громадян

Громадська організація «Добробут» у відповідності до ст. 13 Закону України «Про об’єднання громадян» від 16 червня 1992 року (з подальшими змінами та положеннями) діє на підставі Статуту, який було зареєстровано Виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради та має статус юридичної особи за законодавством України.

18 квітня 2010 року відбулись загальні Збори Громадської організації «Добробут» на яких були присутні 47 членів цієї організації, та які за результатами обговорення порядку денного прийняли рішення про визнання роботи правління задовільною, а також залишити виконавчий орган організації – правління Громадської організації «Добробут» у тому ж складі: Осипенко О.К. – головою правління. Крім того було прийнято ряд інших важливих питань щодо організації діяльності об’єднання громадян.     

В зв’язку з цим, 14 жовтня 2010 року Громадська організація «Добробут» звернулася до Начальника реєстраційного відділу виконавчого комітету Мелітопольської міської ради із заявою про внесення достовірних відомостей в ЄДР стосовно керівника та підписанта юридичної особи Громадської організації «Добробут».

Крім того, до заяви про внесення достовірних відомостей в ЄДР стосовно керівника та підписанта юридичної особи Громадської організації «Добробут», були додані всі необхідні документи, що передбачені актами законодавства України для внесення змін до відомостей про юридичну особу, а саме: Заповнену картку форми № 4, Витяг з протоколу загальних зборів № 20 від 3.04.2005 завірений печаткою організації, Трудовий контракт від 20.02.2006 р., Витяг з протоколу загальних зборів № 24 від 22.02.2009 р. завірений печаткою організації, Трудовий контракт від 22.02.2009 р., Витяг з протоколу загальних зборів № 25 від 15.03.09 року завірений печаткою організації, Витяг з протоколу загальних зборів № 27 від 18.04.10 року завірений печаткою організації, Ксерокопія трудової книжки з записом за № 45 про прийняття на роботу в якості голови правління з 25.04.2004 року.

Однак, 18 жовтня 2010 року начальником відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців надійшло рішення у вигляді письмової відповіді, яким відмовлено у внесенні змін до відомостей про юридичну особу в ЄДР, посилаючись на наступні обставини, що були підставою для прийняття такого рішення про відмову: 

«Розглянувши Вашу заяву від 14.10.2010 № 773 про внесення достовірних відомостей в ЄДР стосовно керівника та підписанта юридичної особи Громадської організації „Добробут" повідомляю , що 13.06.2010 відбулося засідання Дніпропетровського Апеляційного Адміністративного суду по розгляду апеляційної скарги за позовом ГО „Добробут" в особі Осипенко О.К до виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області, рішення якого ще не надходило до державного реєстратора.

Тільки після отримання цього рішення від вищезазначеного суду, яким Ваша позовна заява буде задоволена, Ви маєте право надати державному реєстратору реєстраційну картку для внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, так як станом на 18.10.2010 ухвала Запорізького окружного адміністративного суду від 25.05.2009 стосовно призупинення дії державного реєстратора про внесення до ЄДР зміни керівника та підписанта ГО „Добробут на Кметюк О.М. до розгляду позовної заяви та прийняття судом рішення по суті, ще не скасована.»

При таких обставинах, позивачі по справі вважають, що дії суб’єкта владних повноважень щодо відмови у вчиненні реєстраційної дії пов’язаної із внесенням змін до відомостей про юридичну особу є незаконним та неправомірними, а також порушують права та інтереси як громадської організації «Добробут» на вільне та безперешкодне здійснення своєї діяльності, так і самого голови правління Громадської організації «Добробут» щодо здійснення своїх розпорядчо-управлінських функцій та покладених на неї обов’язків по управління об’єднанням громадян, та зачіпає інтереси членів Громадської організації «Добробут», які полягають в неможливості реалізувати свої права та досягнення мети діяльності об’єднання громадян через створені та наділені компетенцією уповноважені органи, з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст. 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15 травня 2003 року, дія цього Закону поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб — підприємців.

Крім того, як передбачено ч.1 та ч.2 ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців — засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру. Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців включає, зокрема внесення відомостей про юридичну особу або фізичну особу — підприємця до Єдиного державного реєстру.

Таким чином, ч.1 та ч.2 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» передбачено, що відомості про юридичну особу або фізичну особу - підприємця включаються до Єдиного державного реєстру шляхом внесення записів на підставі відомостей з відповідних реєстраційних карток та відомостей, що надаються юридичними особами державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи згідно із законодавством України. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо юридичної особи: - прізвище, ім’я, по батькові, дата обрання (призначення) та ідентифікаційні номери фізичних осіб — платників податків, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори.

Тому, на підставі ч.1 ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», у разі якщо зміна відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, не пов’язана із змінами, що вносяться до установчих документів юридичної особи, або не підлягає державній реєстрації, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), подає (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи юридичної особи заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

В той час, ч. 2 ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» передбачено, що якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов’язані із зміною керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну зазначених осіб та/або завірену в установленому порядку копію розпорядчого документа про їх призначення.

При таких обставинах, Громадською організацією «Добробут» були надані всі необхідні документи, вичерпний перелік яких зазначений в ч. 1 та ч. 2 ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», про які були зазначено вище в цій заяві про уточнення позовних вимоги по адміністративній справі, зокрема була надана заповнена реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі за ф.4, що передбачена Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва «Про затвердження форм реєстраційних карток» від 20 квітня 2004 року за № 54, а також оригінал витягу з протоколу загальних зборів Громадської організації «Добробут» про визнання роботи голови правління Осипенко О.К. задовільною та продовження терміну дії перебування на посаді голови правління об’єднання громадян.  

В той час, як передбачено ч. 4 ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, якщо вони не передбачені частинами першою — третьою цієї статті.

Тобто, як випливає з наведеної вище норми Закону, що державному реєстраторові забороняється вимагати додаткові документи для внесення змін до відомостей про юридичну особу, зокрема до відомостей про керівника юридичної особи, окрім тих, що було зазначено вище, а саме заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі та примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну зазначених осіб та/або завірену в установленому порядку копію розпорядчого документа про їх призначення – які були надані Громадською організацією «Добробут» державному реєстраторові. 

  Крім того, звертаю увагу суд на положення ч.6 ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», яким передбачено, що державний реєстратор залишає без розгляду документи, подані для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, якщо:

документи подані не за місцем проведення державної реєстрації;

документи не відповідають вимогам, встановленим частинами першою — п’ятою статті 8 цього Закону;

документи подані не у повному обсязі;

документи подані особою, яка не має відповідних повноважень.

Тому, у державного реєстратора не було підстав передбачених ч.6 ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» для залишення  без розгляду документів, поданих Громадською організацією «Добробут» для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, так як підстави були відсутні, про що державним реєстратором не було зазначено у своїй письмовій відповіді про залишення документів без розгляду.    

  Крім того, знову ж таки ч.6 ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» передбачено ще одну підставу для залишення без розгляду документів, поданих для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме: у разі якщо державному реєстратору надійшло рішення суду щодо заборони проведення реєстраційних дій, яке набрало законної сили, державний реєстратор залишає без розгляду документи, подані для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

  Тому, державний реєстратор в письмовій відповіді від 18 жовтня 2010 року зазначив, що однією із підстав для відмови у реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР є те, що «…станом на 18.10.2010 ухвала Запорізького окружного адміністративного суду від 25.05.2009 стосовно призупинення дії державного реєстратора про внесення до ЄДР зміни керівника та підписанта ГО „Добробут на Кметюк О.М. до розгляду позовної заяви та прийняття судом рішення по суті, ще не скасована…».

Проте, звертаю увагу суд на те, що посилання державного реєстратора на вказану вище обставину щодо наявності ухвали суду про заборону вчинення реєстраційних дій щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР, а саме «…зміни керівника та підписанта ГО „Добробут на Кметюк О.М. до розгляду позовної заяви та прийняття судом рішення по суті…» є незаконними, неправомірними та необґрунтованими, оскільки на підставі Ухвали окружного адміністративного суду від 25 травня 2009 року суд дійсно вжив заходів забезпечення адміністративного позову, однак виключно в інтересах Громадської організації «Добробут» та Осипенко Олени Кирилівни, «…заборонивши державному реєстратору виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області надавати витяги, виписки, довідки третім особам стосовно керівника та підписанта ГО «Добробут», та зупинити дію рішення державного реєстратора виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 07.02.2009 року про внесення до ЄДР зміни керівника та підписанта ГО «Добробут» на Кметюк О.М., до розгляду позовної заяви та прийняття судом рішення по суті…».

Однак, судом не було заборонено вносити зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР. А лише заборонено надавати витяги, виписки, довідки третім особам стосовно керівника та підписанта ГО «Добробут», яким на той час була Кметюк О.М., а також лише зупинив дію рішення державного реєстратора виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 07.02.2009 року про внесення до ЄДР зміни керівника та підписанта ГО «Добробут» на Кметюк О.М., - проте в рахунок забезпечення позову судом не було заборонено внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР в частині зміни керівника організації на будь-якого іншого, в тому числі Осипенко О.К.

Тому, відмова державного реєстратора у вчиненні реєстраційних дій щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі з підстав наявності ухвали Окружного адміністративного суду, яким нібито заборонено вчиняти реєстраційні дії – є абсолютно неправомірною та незаконною.    

Крім того, посилання державного реєстратора у своїй письмовій відповіді на ту обставину, що «…13.06.2010 відбулося засідання Дніпропетровського Апеляційного Адміністративного суду по розгляду апеляційної скарги за позовом ГО „Добробут" в особі Осипенко О.К до виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області, рішення якого ще не надходило до державного реєстратора. Тільки після отримання цього рішення від вищезазначеного суду, яким Ваша позовна заява буде задоволена, Ви маєте право надати державному реєстратору реєстраційну картку для внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців…».

Однак, звертаю увагу суд на абсолютно необґрунтовані та безпідставні посилання державного реєстратора на вказані вище обставини з якими він пов’язує відмову у вчинення реєстраційних дій, оскільки ч.6 ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» не містить таку підставу для залишення без розгляду документів, поданих для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, як розгляд будь-якої справи предметом яких можуть бути будь-які вимоги, окрім наявності рішення суду щодо заборони проведення реєстраційних дій, яке на сьогоднішній день відсутнє, що не дає законних підстав державному реєстратору відмовити у вчиненні реєстраційних дій з огляду на те, що ч.6 ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» передбачено виключний перелік підстав для залишення без розгляду документів, поданих для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.     

  Також, звертаю особливу увагу суд на те, що в письмовому повідомленні державного реєстратора відсутні будь-які інші обставини, які б могли заважати вчиненню ним реєстраційних дій по внесенню змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, а тому у випадку спростування вказаних вище обставин, тобто надання позивачем достатньо належних та допустимих доказів, які б свідчили про їх відсутність, державний реєстратор зобов’язаний вчинити вказані вище реєстраційні дії.

Зокрема, як передбачено ч.9 ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», державний реєстратор за відсутності підстав для залишення без розгляду документів про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, зобов’язаний внести не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження запис про внесення змін.

  Крім того, під час розгляду справи в суді неодноразово поставало питання щодо нібито необхідності візування реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, органом місцевого самоврядування, а саме виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради, як легалізуючим органом.

  Проте, знову ж таки звертаю увагу суд на абсолютно необґрунтовані та незаконні вимоги державного реєстратора для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, що полягає в наступному.

  У відповідності до ч.16 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», оформлення свідоцтва про державну реєстрацію, а також вчинення інших реєстраційних дій щодо юридичних осіб, зареєстрованих відповідно до частини четвертої статті 3 цього Закону, здійснюються державним реєстратором у відповідному виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи на підставі даних, наданих Міністерством юстиції України та його територіальними органами відповідному державному реєстратору, за регламентом, встановленим спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації за погодженням з Міністерством юстиції України.

  Тому, п. 1.2. спільного Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства юстиції України «Про затвердження регламенту передачі Міністерством юстиції та його територіальними органами державним реєстраторам даних про юридичних осіб» від 27 лютого 2007 року за № 23/74/5 передбачено, що  регламент установлює механізм, форми і строки передачі Мін’юстом (територіальним органом) даних про зареєстровані Мін’юстом (територіальним органом) юридичні особи: об’єднання громадян (у тому числі легалізовані професійні спілки та їх об’єднання), благодійні організації, політичні партії, творчі спілки, територіальні (місцеві) осередки згаданих юридичних осіб, адвокатські об’єднання, торгово-промислові палати, інші установи та організації, визначені законом, крім бірж, об’єднань громадян, реєстрацію яких Законами України “Про об’єднання громадян”  та “Про місцеве самоврядування в Україні” делеговано міським, селищним та сільським радам.

  При таких обставинах, вказаний вище регламент читко передбачає, тобто має пряму вказівку на те, що він не застосовується стосовно об’єднань громадян, реєстрацію яких Законами України “Про об’єднання громадян”  та “Про місцеве самоврядування в Україні” делеговано міським, селищним та сільським радам. А тому, оскільки реєстрація такого об’єднання громадян як Громадська організація «Добробут» здійснювалась міською радою, якій делеговані такі повноваження на підставі Закону України “Про об’єднання громадян”  та “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо реєстрації об’єднань громадян, регламент не поширює свою дію на порядок заповнення реєстраційних карток щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, у випадку коли легалізуючий орган не Міністерство юстиції України чи його територіальні органи, а орган місцевого самоврядування, тобто міська рада.

Жодна правова норма акту законодавства України не зобов’язує Громадську організацію «Добробут» візувати, направляти чи в інший спосіб погоджувати відомості, що мітяться в реєстраційній картці або ж саму реєстраційну картку в органах місцевого самоврядування, як і не передбачено направлення такої реєстраційної картки до органу місцевого самоврядування для передання в подальшому її до державного реєстратора в порядку передбаченому розділом 3 Наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства юстиції України «Про затвердження регламенту передачі Міністерством юстиції та його територіальними органами державним реєстраторам даних про юридичних осіб» від 27 лютого 2007 року за № 23/74/5.

Тому, державний реєстратор не має жодних законних підстав для відмови у внесенні змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, з посиланням не необхідність візування, направлення чи погодження реєстраційної картки з барном місцевого самоврядування і така вимога є протиправною, що не встановлена нормою Закону, що є наслідком відсутності в Громадської організації «Добробут» обов’язку виконувати незаконні вимоги державного реєстратора за відсутності такого прямого обов’язку.

Таким чином, у відповідності до ч.2 ст. 53 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», дії або бездіяльність державного реєстратора можуть бути оскаржені до суду у порядку, встановленому законом.

У відповідності до ст. 21 ЦК України суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим, або органом місцевого самоврядування, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права та інтереси.

Тому, згідно п.10 ч.2 ст. 16 ЦК України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого немайнового або майнового права та інтересу, шляхом визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права та інтереси.                  

Таким чином, в п. 1 ч.1 ст. 17 КАС України передбачено, що компетенція адміністративних судів поширюється на спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії) дій чи бездіяльності.

Тому, враховуючи вищевикладене та на підставі ст.ст. 2, 3, 17, 79, 104, 105, 106 Кодексу адміністративного судочинства України,  -

П Р О Ш У:

1. Визнати дії державного реєстратора виконавчого комітету Мелітопольської міської ради щодо відмови у вчиненні реєстраційної дії щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, Громадську організацію «Добробут», які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов’язаних із зміною керівника юридичної особи на Осипенко Олену Кирилівну, яка була обирана головою правління Громадської організації «Добробут» та має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності на підставі рішення загальних зборів Громадської організації «Добробут» від 18 квітня 2010 року за № 27 – неправомірними та незаконними.    

2.  Зобов’язати державного реєстратора виконавчого комітету Мелітопольської міської ради прийняти належне у відповідності до чинного законодавства України рішення, а саме вчинити реєстраційні дії щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, Громадську організацію «Добробут», які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов’язаних із зміною керівника юридичної особи на Осипенко Олену Кирилівну, яка була обирана головою правління Громадської організації «Добробут» та має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності на підставі рішення загальних зборів Громадської організації «Добробут» від 18 квітня 2010 року за № 27. 

ДОДАТКИ:

1.      Копія позовної заяви – 1 примір.

«__» лютого 2011 року

 

Позивачі:                                                                            _____________

          (підпис)

Average: 3.7 (3 голоси)

Коментарі

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації