Уважаемый Степан Николаевич, будь добры расскажите мне как грамотно подать заявление в суд о возмещении ущерба в результате ДТП? Меня интересуют несколько вопросов, в первую очередь, 1. На каком языке должно быть по Закону написано заявление; 2. Приложения и акт экспертизы, а также другие документы к заявлению в каком формате должны быть представлены (копии или оригиналы); 3. Как лучше отправить заявление: почтой или все же лично в суд в канцелярию, учитывая что я живу в 70 км. от Киева, куда собираюсь отправить заявление. Заранее благодарю. С уважением, Олег Молин

Олегу вітаю Вас.

1. З приводу мови, якою має бути складена позовна заява до суду, який територіально знаходиться в м. Києві, вважаю за необхідне повідомити наступне.

У відповідності до ст. 7 ЦПК України, мова цивільного судочинства визначається статтею 14 Закону України «Про засади державної мовної політики», яка в свою чергу передбачає, що сторони, які беруть участь у справі, подають до суду письмові процесуальні документи і докази, викладені державною мовою. У межах території, на якій поширена регіональна мова (мови), що відповідає умовам частини третьої статті 8 цього Закону, допускається подача до суду письмових процесуальних документів і доказів, викладених цією регіональною мовою (мовами), з перекладом, у разі необхідності, на державну мову без додаткових витрат для сторін процесу.

В зв’язку з цим, ч. 3 ст. 3 Закону України «Про засади державної мовної політики», яка регулює питання регіональних мов або мови меншин України, до кожної мови, застосовуються заходи, спрямовані на використання регіональних мов або мов меншин, що передбачені у цьому Законі, за умови, якщо кількість осіб - носіїв регіональної мови, що проживають на території, на якій поширена ця мова, становить 10 відсотків і більше чисельності її населення. У разі збору підписів понад 10 відсотків осіб, які мешкають на певній території, місцева рада зобов'язана прийняти відповідне рішення протягом 30 днів з моменту надходження підписних листів.

На скільки мені відомо, Київська міська рада не приймала рішення про надання статуту регіональним мовам на адміністративній території м. Києва, на відміну від деяких інших регіонів. Отже, всі без виключення процесуальні документи, в тому числі позовна заява, згідно ст. 7 ЦПК України та ст. ст. 3, 14 Закону України «Про засади державної мовної політики», повинні бути викладені державною мовою, якою є українська.

2. З приводу необхідності подання копій чи оригіналів документів, які додаються до позовної заяви та є доказами, що підтверджують обставини на які Ви посилаєтесь як на підставу своїх вимог.

У відповідності до ст. 64 ЦПК України, письмові докази, як правило, подаються в оригіналі.

Крім того, згідно ч.1 ст. 120 ЦПК України, позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.

Виходячи із системного аналізу вказаних вище норм, а також інших положень процесуального законодавства України, обов’язкової вимоги щодо подання документів, які додаються до позовної заяви та є доказами, які підтверджують обставини позову саме в оригіналі – не передбачено, а тому до позовної заяви Ви можете сміливо додавати всі без виключення документи у їх копіях, у тому числі і акти чи висновки експертних досліджень щодо визначення розміру відшкодування шкоди завданої джерелом підвищеної небезпеки, окрім платіжного документу про сплату судового збору, який подає в оригіналі.  

В той час, якщо під час розгляду справи в учасників судового розгляду виникнуть сумніви у їх достовірності чи допустимості або ж з інших причини, суд, за їх клопотанням, на  підставі ч.2 ст. 64 ЦПК України, має право вимагати від Вас подання оригіналів цих документів. У випадку не подання оригіналів таких документів на вимогу суду, під час їх дослідження чи ухвалення судового рішення, суд надасть їм відповідну оцінку як доказам на предмет належності та допустимості.

3. Щодо обрання способу направлення позовної заяви та доданих до неї документів (особисто до суду чи поштою) - є виключно Вашим власним рішенням, оскільки положення ст. 118 ЦПК України не регулює способів подання позовної заяву до суду першої інстанції, а тому обираючи будь-якій із способів, Ви не помилитесь і звичайно не порушите вимоги Закону. Єдине, що у випадку подання позовної заяви поштою через відділення поштового зв’язку, раджу, все ж таки, надсилати позов з додатками або ж рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення або ж цінним листом з внутрішнім описом (все ж таки рекомендую скористатись саме таким видом поштового відправлення, оскільки на випадок чого Ви матимете докази не лише направлення поштового відправлення, але й тим обставинам, які саме Вами документи направлялись суду, що є, зокрема, необхідним для оригіналу квитанції про сплату судового збору). 

Ім'я: 
Олег Молин
Ємейл: 

Коментарі

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації