Доброго дня, уважаемый Степан Николаевич! Прошу у Вас правовой помощи по вопросу возмещения мне материального и морально вреда, причиненного в результате ДТП. Суть вопроса в следующем. Признанный на основании постановления суда виновным в ДТП, имеющий страховой полис компании «Доминанта», некий Иванов, житель Киева, является студентом-второкурсником, 1995 года рождения, полусирота, в связи с чем, суд принимая во внимание его материальное положение, вынес решение о применении к нему минимального штрафа в размере 340 гривен. В его страховую компанию я пока не подавал иска согласно акта автотовароведческой экспертизы, обоснованно полагая, что она частично удовлетворит мои материальные претензии, не говоря уже о моральных. Могу ли я подать исковое заявление в суд по месту жительства Иванова, где соответчиками могут быть страховая компания «Доминанта» в части возмещения материальных претензий и самого виновного в ДТП, в части возмещения как материального (разницы), так и морального ущерба? Сумма морального ущерба мной предложена в размере 8.000 гривен и основывается на следующем: (Як постраждала сторона, крім майнової шкоди, відповідно зі ст. 23 ЦК України прошу стягнути з відповідача кошти за нанесення моральної шкоди у розмірі 8.000 грн. Моя оцінка розміру виплати за моральну шкоду обґрунтовується наступним: 1. Моя дружина в ті дні була поміщена у важкому стані в місцеву онкологічну лікарню м. Біла Церква, де їй було призначено імунностімулятор Філстім® (Filstim), який дуже дорого коштує і який був зарезервований на її ім'я тільки в київській аптеці «Альфа-Фарм Груп», куди я приїхав з іншого міста і біля якої було скоїно ДТП. В результаті ДТП і пов'язаними з ними діями процесуального характеру, стало неможливим вчасно доставити необхідні ліки і одночасно отримати плазму крові, оскільки дані процедури вже не робилися. Ці обставини привели мене і мою сім'ю до емоційного стресу, деструктивних переживань вітальної тривоги (пов'язаною зі страхом за життя), глибина і тривалість, яких стосується моральних страждань; 2. Душевна травма мені і моїй сім'ї, яка виражалася в щоденних хвилюваннях, змінах в самопочутті, загальному психічному настрої ще більше виявилася в зв’язку з явними ознаками негативної поведінки відповідача, ігнорування здійсненого. Він будь-якими шляхами прагнув затягнути матеріали справи, користуючись ст. 38 КУпАП, із-за чого я був вимушений систематично їздитити до міста Києва по даній справі для подання додаткових пояснень, в зв’язку зі скаргою адвоката відповідача, в робочі дні та пов’язані з цим порушення графіка репетицій, заміна плану роботи, затвердженого керівником установи, де я працюю.) (Справка из больницы, справка с места работы, фискальные чеки на приобретения бензина, а также документы подтверждающие искусственное затягивание материалов дела имеется.) Так же, уважаемый Степан Николаевич, после позитивного решения суда по иску, считаете ли вы целесообразным, для своевременного обеспечения материального и морального ущерба, подать ходатайство об аресте, принадлежащей на правах личной собственности новой иномарки виновника, учитывая его материальное положение? Уважаемый Степан Николаевич, если по сути вышеизложенного, Вы посчитаете нужным осуществить оплату за данную правовую помощь, я готов незамедлительно оплатить услуги, согласно представленного счета. Заранее спасибо. С уважением, Олег

Мої щирі вітання Олегу! Співчуваю, що дорожньо-транспортна пригода призвела до збігу обставин, що потягли за собою негативні наслідки не лише матеріального характеру, але й психологічно-емоційний стрес для Вашої родини.

Відповідаючи на запитання, розпочну дещо із загальних правових підстав відшкодування шкоди, оскільки інформація, яка міститься в питанні та була частково сформована Вами як правова позиція, має місцями суперечливий, неоднозначний та неповний зміст. Тому, щоб Ви уникали в подальшому помилок, поряд з відповідями на питання, одночасно зупинюсь і на інших суттєвих моментах.  

Якщо в результаті дорожньо-транспортної пригоди неправомірними діями володільця джерела підвищеної небезпеки Вам було завдано матеріальної та моральної шкоди, як власнику транспортного засобу, а цивільно-правова відповідальність такого володільця була застрахована згідно договору (поліса)  обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, у випадку настання страхового випадку, відповідальність за дії страхувальника (особи, яка на законних підставах володіє транспортним засобом) буде звичайно нести страхова компанія в межах ліміту її відповідальності, передбаченої полісом.

Така правова позиція випливає з положення ст. 1194 ЦК Українита ґрунтується не лише на численних судових рішеннях касаційного суду у конкретних справах, але й на узагальнюючій судовій практиці розгляду справ даної категорії. Більш детально мною зазначалося у відповіді на запитання відвідувача сайту, з якою Ви можете ознайомитись за цим посиланням

При цьому, якщо страхового відшкодування не достатньо для повного відшкодування заподіяної потерпілому майнової шкоди, дією джерела підвищеної небезпеки з вини особи, яка були його володільцем і відповідальність якого застрахована, таку частину шкоди повинен відшкодовувати сам володілець.  

Відповідно до положення ст. 29 Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників неземних транспортних засобів», страхова компанія відшкодовує шкоду, яка пов’язана з відновлювальним ремонтом транспортного засобу з урахуванням коефіцієнту фізичного зносу.  

Однак, Ви маєте гарантоване право на повне відшкодування збитків, що містить як вартість пошкодженого транспортного засобу, розрахунок якого відбувається із застосуванням коефіцієнту фізичного зносу (страхове відшкодування), так і вартість робіт, виконання яких необхідно для повного відновлення транспортного засобу без врахування такого зносу. Саме різницю у  таких витратах на відновлення транспортного засобу, які є матеріальними збитками, буде покладено на володільця джерела підвищеної небезпеки.

Крім того, як випливає зі змісту ст. ст. 22, 26-1 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників неземних транспортних засобів», страхова компанія не відшкодовує потерпілому моральну шкоду заподіяну внаслідок дорожньо-транспортної пригоди майну потерпілого, оскільки обов’язок відшкодування моральної шкоди покладається на страхову компанію виключно у випадку заподіяння шкоди здоров’ю потерпілого і лише в розмірі 5 % страхової виплати. 

Отже, у випадку якщо страхова компанія не виплатить страхове відшкодування, а володілець джерела підвищеної небезпеки не відшкодує всіх інших витрат, пов’язаних із виконанням робіт по відновленню транспортного засобу, а також не відшкодує моральну шкоду, Ви маєте право одночасно (в одному процесуальному документі) пред’явити позов як до страхової компанії так і до володільця джерела підвищеної небезпеки (особи з вини якої було завдано Вам шкоди).

Вимоги до страхової компанії мають бути спрямовані на стягнення страхового відшкодування у розмірі, який був оцінений, акредитованим страховою компанією, суб’єктом оціночної діяльності, обґрунтування, дослідження та висновки з проведення оцінки якої, викладаються оцінювачем у звіті чи акті автотоварознавчого дослідження. Якщо за певних обставин розмір матеріальної шкоди був визначений не об’єктивно, Ви маєте право замовити оцінку із визначення завданих збитків у іншого оцінювача.

Одночасно, до володільця джерела підвищеної небезпеки можуть бути пред’явлені вимоги про відшкодування шкоди, у разі недостатньої страхової виплати, у вигляді різниці витрат з відновлення транспортного засобу з врахуванням зносу і без такого врахування, суми франшизи (частина шкоди, що не відшкодовується страховою компанією), втрата товарної вартості транспортного засобу, а також відшкодування моральної (немайнової) шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Враховуючи те, що Вами можуть бути пред’явлені одночасно вимоги як до страховика так і до страхувальника (особи, яка на законних підставах володіє транспортним засобом) про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, не залежно від їх місця проживання або знаходження, положення ч.1 ст. 113 ЦПК України, надає Вам право пред’явити позов за місцем проживання чи місцем знаходження одного із відповідачів за Вашим вибором. 

В частині наданого Вами обґрунтування розміру відшкодування моральної шкоди, хотілося б звернути увагу на таке. Всі фактичні обставини та докази, якими Ви їх підтверджуєте, зазначені в рахунок відшкодування немайнової шкоди є не зовсім повними, але по суті правильні. Проте, такі обставини та документи фактично не підтверджують орієнтованого розміру відшкодування моральної шкоди, який би становив 8 000 грн.

Зі змісту положення ч.3 ст. 23 ЦК України випливає, що розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення

Подібне за змістом положення міститься і в п. 9 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31 березня 1995 року за № 4.

Залежно від події, яка настала, її характеру та тяжкості наслідків, може бути призначена судом психологічна експертиза або ж позивачем може бути наданий суду висновок експертного дослідження фахівця психолога, з метою визначення орієнтовного розміру грошового відшкодування немайнової шкоди. Однак, навіть такі висновки психологічних експертиз чи досліджень суди оцінюють у сукупності з іншими доказами, що завжди призводить до зменшення судом розміру грошового відшкодування в декілька разів. Але все ж таки гарантовано збільшує граничну межу відшкодування моральної шкоди, хоча і вартість отримання такого документу як доказу складає біля 4 000 грн.

Тому, не залежно від обґрунтування, яке Вами буде надано в рахунок визначення грошового розміру відшкодування моральної шкоди, а також доказів, якими такі обставини будуть підтверджуватись, саме суд остаточно визначає розмір відшкодування, керуючись лише уявними та відносними критеріями визначення моральної шкоди, які не містять чітко визначених меж та законодавчого регулювання.

Щодо клопотання про накладання арешту на транспортний засіб особи, з вини якої було завдано Вам шкоди, яке на Вашу думку необхідно подати після ухвалення судового рішення про стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої в дорожньо-транспортній пригоді – з точки зору правильності тактичних дій спрямованих на виконання судового рішення, як на мою думку, є не зовсім ефективними.

На Вашому місці я все ж таки б, одночасно з поданням позовної заяви до суду або ж одразу після відкриття провадженні у справі, в порядку передбаченому ст. ст. 151-153 ЦПК України, звернувся б до суду із заявою про вжиття заходів забезпечення позову шляхом накладання арешту на транспортний засіб, який належить на праві власності особі, яка є володільцем такого джерела підвищеної небезпеки та з вини якого було завдано шкоди.

Таку заяву суд повинен розглянути в день її надходження і винести одне із процесуальних рішень - про накладання арешту на майно чи про відмову у вжитті таких заходів забезпечення позову. Однак, суди далеко не завжди дотримуються строків розгляду такої заяви, що потребує додаткових зусиль для її розгляду в найкоротші строки.

У такий спосіб, раптовість у вжитті заходів забезпечення позову, слугує запорукою подальшого швидкого та ефективного виконання судового рішення, адже якщо таких заходів вчасно не вжити, особа, яка повинна відповідати за шкоду, за час, що мине з моменту подання позову та до набрання судовим рішенням законної сили, відчужить все своє майно, з метою ухилення від виконання судового рішення.  

Також, необхідно пам’ятати про судовий збір, якій підлягає сплаті у разі подання заяви про вжиття заходів забезпечення позову і згідно п. 1.13 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» становить 0,1 мінімальної заробітної плати.

На сайті містяться процесуальні документи, які схожі з питаннями, які були висвітлені в цій відповіді та можуть Вам стати в нагоді, які я рекомендую для підготування до судового захисту своїх прав. Ви можете ознайомитись з їх змістом за наступними посиланнями: 

позовна заява про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася за участі наземних транспортних засобів

-  заява про вжиття заходів забезпечення позову у цивільінй справі 

- позовна заява про відшкодування матеріальної та моральної шокди, завданої вчиненням кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 121 КК України (зверніть увагу на обгрунтування грошової компенсації за заподіяну моральну шкоду)

Ім'я: 
Олег
Ємейл: 

Коментарі

Уважаемый Степан Николаевич! Огромное спасибо за консультацию и правовую помощь по моему делу и той позиции, на которой я основываюсь, выдвигая свои законные требования. Однако не вижу противоречий относительно взыскания с виновного суммы морального ущерба, хотя и согласен с Вами на её уменьшение до половины. Степан Николаевич, у меня к Вам вопрос: сможете ли вы быть (по условному договору, когда только при позитивном решении суда и реальном возмещении ответчиками хотя бы части ущерба, возмещается адвокату обговоренный заранее гонорар) моим юридически законным (адвокатом) представителем в судебном заседании по исковому заявлению к соответчикам (1. Виновному в ДТП, физическому лицу, который наверняка из-за своего возраста, управлял автомобилем по доверенности своей мамы; 2. К страховой компании СТ ДОМІНАНТА г. Киева), которое я собираюсь подать после вступившего в законную силу постановления суда (суд состоялся 21.06.2013 г.), а также, ввиду неполного знания государственного языка и правовых аспектов, касающихся вопросов о возмещении как морального так и материального вреда? Дополнительные сведения: 1. (исковое заявление, уже мной переведенное на государственный язык с полными приложениями к нему и копиями документов, подтверждающих мои доводы, могу переслать вам сразу о принятии Вами решения о условном договоре оказания услуг, так как мое материальное положение оставляет желать лучшего. 2. Ходатайство в суд о привлечении в качестве свидетеля своей супруги, которая более детально пояснит об обстоятельствах дела и об ухудшении моего психического состояния, имеется; 3. Ходатайство в суд о дачи запроса в Белоцерковское психо-неврологическое территориальное объединение, подтверждающее мое обращение 26.04.2013 г.(наследующий день после ДТП) к врачам-психиатрам в связи с ухудшением здоровья, отсутствием сна, стрессового состояния, связанного с ДТП, которые проводили амбулаторное лечение и назначали дорогие лекарственные препараты (врач-психиатр не выдает на руки справок о лечении больного даже адвокату, только по запросу суда; 4. Также справка со школы, где я работаю, о том, что я был освобожден ввиду решения вопросов, связанных с этим ДТП

Вітаю Олегу. Радий, що зміг допомогти Вам своїми правовими порадами та сформувати більш чітку і визначену правову позицію у захисті своїх прав. При всій повазі до Вас та Вашої проблеми Олегу, але умови, надання правової допомоги з представництва інтересів у судах, які були Вами запропоновані для мене є неприйнятними. Щоб Вам було краще зрозуміло, мета та формування матеріалів цього сайту, а також безкоштовної правової допомоги, у вигляді консультації онлайн, в межах такого проекту – є проявляння моєї соціальної складової, коли частину свого часу я виділяю безкоштовно для інших людей, щоб якось їм допомоги у вирішенні проблем. Але є межа між безкоштовною правовою допомогою та правовою допомогою, яка передбачає оплату гонорару адвокату, який не залежить від результату у конкретній справі. Принаймні, я не бачив жодної сфери діяльності, в якій фахівець виконував би якусь кваліфіковану роботу чи надав такі ж послуги безкоштовно, чи в залежності від того результату, за який така особа в повній мірі не є відповідальною.

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації