Добрий день. Підкажіть, будь-ласка, в такій ситуації. Помер мій батько, спадок-2 приватні будинки, спадкоємці: я, мій брат та друга дружина батька. Документи на будинки знаходяться у дружини батька, яка відмовляється надавати їх для оформлення нотаріусу. Нотаріус повідомив нас, що нам доведеться подавати позов про визнання права власності в порядку спадкування. Мені не зрозуміло, ЧОМУ не можна просто отримати копії документів в міському архіві і уникнути подання позову.

Вітаю Вас Тетяно! Розумію Ваше обурення на повідомлення нотаріуса про відмову у видачі свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно та необхідність звернення до суду з позовом про визнання права власності на спадкове майно. Спробую, все ж таки, висловити своєю правовою позицією, яка допоможе Вам визначити в якому із випадків необхідно вимагати оформлення права на спадщину у нотаріуса, а коли необхідно звертатися до суду з вимогами про визнання права власності на спадкове майно.

Визнання права власності на спадкове майно в судовому порядку є винятковим способом захисту, що має застосовуватися, якщо існують перешкоди для оформлення спадкових прав у нотаріальному порядку.

За загальним правилом, після відкриття спадщини, спадкоємці за законом чи за заповітом протягом шестимісячного строку, повинні звернутися до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини, із заявою про її прийняття. Після закінчення строків для прийняття спадщини, нотаріус видає спадкоємцям свідоцтво про право на спадщину на підставі документів, які підтверджують право власності спадкодавця на майно, набутого в установленому законом порядку, за час його життя.

Порядок видачі Свідоцтва про право на спадщину передбачено Цивільним кодексом України, який встановлює досить загальні підстави для його оформлення та отримання спадкоємцями, а Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» від 22 лютого 2012 року за № 296/5, детально регламентує питання видачі нотаріусом свідоцтва про право на спадщину.

У відповідності до п. п. 4.15, 4.18 Наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» від 22 лютого 2012 року за № 296/5,  видача свідоцтва про право на спадщину на майно, яке підлягає реєстрації, проводиться нотаріусом після подання правовстановлюючих документів щодо належності цього майна спадкодавцеві та перевірки відсутності заборони або арешту цього майна. Якщо до складу спадкового майна входить нерухоме майно, що підлягає реєстрації (за винятком земельної ділянки), нотаріус вимагає, крім правовстановлюючого документа, витяг з Реєстру прав власності. За відсутності у спадкоємця необхідних для видачі свідоцтва про право на спадщину документів нотаріус роз’яснює йому процедуру вирішення зазначеного питання в судовому порядку.

Таким чином, основною умовою для видачі свідоцтва про право на спадщину є подання нотаріусу оригіналу правовстановлюючого документу на нерухоме майно чи його дублікату (який має силу оригіналу), а не його копії  чи архівні витяги.

Найпоширенішою причиною звернення особи до суду в справах про визнання права власності на нерухоме майно в порядку спадкування є неможливість спадкоємцями, які прийняли спадщину, оформити своє право на спадщину в нотаріальній конторі з причин відсутності правовстановлюючих документів на спадкове майно на ім’я спадкодавця.

Верховний суд України в п. 23 Постанови Пленуму «Про судову практику у справах про спадкування» від 30 травня 2008 року за № 7 роз’яснив, що свідоцтво про право на спадщину видається за письмовою заявою спадкоємців, які прийняли спадщину в порядку, установленому цивільним законодавством. За наявності умов для одержання в нотаріальній конторі свідоцтва про право на спадщину вимоги про визнання права на спадщину судовому розглядові не підлягають. У разі відмови нотаріуса в оформленні права на спадщину особа може звернутися д осуду з правилами позовного провадження.  

Якщо документи, що засвідчують право власності на нерухоме майно, існували, проте були втрачені власником та не можуть бути відновлені в передбаченому законом порядку, застосуванню підлягає ст. 392 ЦК, відповідно до якої позов про визнання права власності може бути пред’явлений, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати власником документа, який засвідчує його право власності. 

Таким чином, якщо Ви не маєте можливості відновити правовстановлюючі документи на житлові будинки чи отримати їх дублікати в установленому порядку, нотаріус не матиме правових підстав для видачі свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно за відсутності таких документів, які підтверджують право власності спадкодавця, а копії правовстановлюючих документів не можуть бути підставою для оформлення права на спадщину.

Нажаль, але за обставин, що викладені вище, а також випливають з поставленого питання, Вам необхідно звертатися з позовом до суду про визнання права власності на житлові будинки в порядку спадкування, звичайно за умови, якщо Вами подана заява про прийняття спадщини та мається відмова нотаріуса у видачі Вам свідоцтва про право на спадщину, причини якої є саме відсутність правовстановлюючого документу.

Інколи мають випадки звернення спадкоємців з позовами до суду про витребування правовстановлюючих документів на майно, яке входить до спадкової маси, від третіх осіб, однак такий спосіб захисту права спадкоємців є неефективним, а інколи навіть неможливим за наявності ряду обставин, які є предметом вже окремої розмови. 

Ім'я: 
Тетяна
Ємейл: 

Коментарі

нас 5 детей и мама умер отец у него квартира я могу претендовать на спадок мама против того чтобы поделить квартиру говорить останеться достойному помогите что мне далать подробнее роскажите какой строк даеться

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації