Адміністраитвний позов про визнання незаконним та скасування рішення уповноваженого органу про оголошення конкурсу на право оренди нежилого приміщення

       До Шевченківського районного суду м. Києва 

 

                                                   Позивач:    Фізична особа – підприємець ОСОБА_1

                                                                          місце знаходження:

    АДРЕСА_1                                                                                           

 

                                                Відповідачі    Начальник Управління з питань комунального      

       Суб’єкти владних повноважень:    майна, приватизації та підприємництва

                                     Шевченківської районної у м. Києві ради

                                       місце служби:

    АДРЕСА_2

   

                                                                           Голова Шевченківської районної в м. Києві ради

                                                                           ОСОБА_2

                                                                           місце служби: 04073, м. Київ,

   

    Судовий збір: 3 грн. 40 коп.

                                                        

АДМІНІСТРАТИВНИЙ  ПОЗОВ

Про визнання незаконним та скасування Наказу начальника управління з питань комунального майна, приватизації та підприємництва про оголошення конкурсу на право оренди нежилого приміщення та розпорядження голови Шевченківської  районної в м. Києві ради про надання комунального майна в орендне користування переможцю конкурсу    

На підставі Наказу начальника Управління з питань комунального майна, приватизації та підприємництва Шевченківської районної в м. Києві ради (надалі по тексту - УпКМПП) був оголошений з ініціативи цього управління як суб’єкта владних повноважень конкурс на право оренди нежилого приміщення комунальної власності, яке знаходиться в м. Києві, по вул. Xxxxxx, 59-А, площею 50,15 кв. м. та нежилого приміщення комунальної власності, яке знаходиться в м. Києві, по вул. Xxxxxxxxxxxxx, 82, площею 97,5 кв. м.  

Порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади Шевченківського району м. Києва, затверджений рішенням Шевченківської районної в м. Києві ради від 15 лютого 2007 року за № XXX.

На підставі вказаного вище Наказу начальника УпКМПП та у відповідності до порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна, 27 квітня 2007 року був проведений конкурс на право оренди нежилого приміщення комунальної власності, яке знаходиться в м. Києві, по вул. Xxxxxx, 59-А, площею 50,15 кв. м., за результатами якого переможцем було визначено ТОВ «НАЗВА_1», а також нежилого приміщення, яке знаходиться в м. Києві, по вул. Xxxxxxxxxxxxx, 82, площею 97,5 кв. м., за результатами якого переможцем було визначено ТОВ «НАЗВА_2», оскільки на думку конкурсної комісії запропоновані умови товариств щодо розміру орендної плати найбільш повно відповідають критеріям конкурсу.  

В конкурсі на право оренди нежилого приміщення комунальної власності, яке знаходиться в м. Києві, по вул. Xxxxxx, 59-А, брало участь два учасника, а саме ТОВ «НАЗВА_1» та фізична особа – підприємець ОСОБА_1, а щодо приміщення, яке знаходиться в м. Києві, по вул. Xxxxxxxxxxxxx, 82, - ТОВ «НАЗВА_2» та фізична особа – підприємець ОСОБА_1.          

Відомості про учасників конкурсу, пропозиції та зобов’язання учасників, а також обґрунтування рішення про визначення переможцем конкурсу на право оренди нежилих приміщень ТОВ «НАЗВА_1» та ТОВ «НАЗВА_2» були викладені конкурсною комісією в протоколі від 27 квітня 2007 року, який підписаний членами конкурсної комісії присутніми на засіданні та затверджений заступником голови Шевченківської районної в м. Києві ради.

За результатами проведення конкурсу, головою Шевченківської районної в м. Києві ради було видано розпорядження про надання комунального майна, а саме нежилого приміщення, яке знаходиться в м. Києві, по вул. Xxxxxx, 59-А, площею 50,15 кв. м., в орендне користування переможцю конкурсу, ТОВ «НАЗВА_1», а нежиле приміщення, яке знаходиться в м. Києві, по вул. Xxxxxxxxxxxxx, 82, площею 97,5 кв. м., - ТОВ «НАЗВА_2».     

Однак, позивач вважає, що виданий начальником Управління з питань комунального майна, приватизації та підприємництва Шевченківської районної в м. Києві ради Наказ не відповідає вимогам чинного законодавства України, яке регулює порядок передання комунального майна в оренду, у тому числі шляхом визначення орендаря через проведення конкурсу на право оренди нежилого приміщення, а також порушує право та інтереси фізичної особи – підприємця Романова Бориса на оренду вказаних вище приміщень комунальної власності.

В зв’язку з цим, Наказ начальника Управління з питань комунального майна, приватизації та підприємництва Шевченківської районної в м. Києві ради про оголошення конкурсу на право оренди нежилих приміщень комунальної власності підлягає скасуванню з наступних обставин:

11 травня 2006 року між Шевченківською районною в м. Києві радою – орендодавцем, та Фізичною особою – підприємцем Романовим Борисом був укладений договір оренди нежилих приміщень територіальної громади Шевченківського району м. Києва за № XXXX/3. 

На підставі вказаного вище договору оренди, Шевченківська районна в м. Києві рада передала, а фізична особа – підприємець ОСОБА_1 прийняв у тимчасове платне користування нежиле приміщення комунальної власності району, а саме підвал, загальною площею 50,15 кв. м., які знаходяться в м. Києві, по вул. Xxxxxx, 59-А.

У відповідності до п. 8.2. Договору оренди нежилого приміщення від 11 травня 2006 року, строк дії договору встановлений з 11 травня 2006 року по 18 квітня 2007 року.

Тобто 18 квітня 2007 року закінчився термін дії договору оренди нежилих приміщень комунальної власності.

Управління з питань комунального майна, приватизації та підприємництва Шевченківської районної в м. Києві ради надіслав поштовим відправленням на адресу позивача заяву від 17 травня 2007 року за № X/8-137-010/59 про припинення дії договору оренди та відмову продовжити його дію на новий строк, мотивуючи тим, що вказане приміщення буде передано в оренду шляхом проведення конкурсу для визначення орендаря.  

Аналогічно, 18 квітня 2006 року між Шевченківською районною в м. Києві радою – орендодавцем, та Фізичною особою – підприємцем Романовим Борисом був укладений договір оренди нежилих приміщень територіальної громади Шевченківського району м. Києва за № XXXX/3. 

На підставі вказаного вище договору оренди, Шевченківська районна в м. Києві рада передала, а фізична особа – підприємець ОСОБА_1 прийняв у тимчасове платне користування нежиле приміщення комунальної власності району, а саме підвал, загальною площею 97,5 кв. м., які знаходяться в м. Києві, по вул. Xxxxxxxxxxxx, 82.

У відповідності до п. 8.2. Договору оренди нежилого приміщення від 18 квітня 2006 року, строк дії договору встановлений з 18 квітня 2006 року по 30 березня 2007 року.  

Управління з питань комунального майна, приватизації та підприємництва Шевченківської районної в м. Києві ради надіслав поштовим відправленням на адресу позивача заяву від 20 квітня 2007 року за № X/8-110-001/58 про припинення дії договору оренди та відмову продовжити його дію на новий строк, мотивуючи тим, що вказане приміщення буде передано в оренду шляхом проведення конкурсу для визначення орендаря.  

При таких обставинах, із змісту заяви та факту оголошення і проведення конкурсу на право оренди нежилих приміщень комунальної власності району, які знаходяться в м. Києві, по вул. Xxxxxxxxxxxx, 82 та в м. Києві, по вул. Xxxxxx, 59-А, випливають ті обставини, що орендодавець має намір і в подальшому здавати вказані приміщення в оренду третім особам - суб’єктом господарювання з метою отримання прибутків від даного виду діяльності.  

Таким чином, у відповідності до ч.3 ст. 17 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», після закінчення терміну договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов’язки, має переважне право, за інших рівних умов, на продовження договору оренди на новий термін.

Дещо аналогічна за змістом норма міститься в ст. 285 ГК України, якою передбачено, що орендар має переважне право перед іншими суб’єктами господарювання на продовження строку дії договору оренди.

Також відповідно до ст. 777 ЦК України також передбачено, що наймач, який належно виконує свої обов’язки за договором найму, після спливу строку договору має переважне право перед іншими особами на укладення договору найму на новий строк. Наймач, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору найму на новий строк, зобов’язаний повідомити про це наймодавця до спливу строку договору найму у строк, встановлений договором, а якщо він не встановлений договором, — в розумний строк. Умови договору найму на новий строк встановлюються за домовленістю сторін. У разі недосягнення домовленості щодо плати та інших умов договору переважне право наймача на укладення договору припиняється.

При таких обставинах, Голова Шевченківської районної в м. Києві ради та Начальник Управління з питань комунального майна, приватизації та підприємництва Шевченківської районної в м. Києві ради грубо порушили порядок проведення конкурсу на право оренди цих приміщень, оскільки останні не мали право призначати конкурс на визначення орендарів цих приміщень, переважне право на продовження терміну дії договору оренди яких мав виключно позивач.      

Вказані вище обставини обґрунтовані наступним. Якщо не змінилися умови оренди комунального майна, визначені договором оренди між позивачем та відповідачем, та якщо орендар належним чином виконував свої обов’язки, згідно з договором, такий орендар має переважне право на продовження договору оренди на новий строк, незалежно від наявності та кількості бажаючих орендувати об’єкт.

У разі зміни істотних умов договору оренди чи інших його умов, і орендарем прийняті такі умови, договір оренди майна з ним також продовжується на новий строк.

При таких обставинах, позивач порушив переважене право відповідача, встановлене ч.3 ст. 17 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», на продовження договору оренди на новий термін, оскільки орендар належним чином виконував свої обов’язки. Тим більше, позивач мав намір передавати і надалі приміщення в оренду та отримувати за це винагороду у вигляді орендної плати.

Крім того, ст. 118 Закону України «Про державний бюджет України на 2007 рік» від 19 грудня 2006 року встановлено, що у 2007 році передача в оренду державного та комунального майна здійснюється виключно на конкурсних засадах. Договори оренди державного та комунального майна, укладені до 1 січня 2007 року (крім договорів на оренду державного та комунального майна, укладених бюджетними установами, Пенсійним фондом України та його органами, а також щодо цілісних майнових комплексів), у шестимісячний термін підлягають обов’язковому перегляду відповідно до встановленої норми.

Тобто, аналізуючи наведені вище положення Закону, законодавець чітко встановив перелік комунального майна стосовно якого у випадку передання його в оренду застосовується конкурсний порядок визначення орендаря, і зробив виключення яке полягає в тому, що договори оренди комунального майна дата укладання яких відбулась до 1 січня 2007 року не підлягають передачі в оренду на конкурсних засадах, а лише підлягають перегляду.    

Також, у відповідності до ч.7 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 10 квітня 1992 року, за наявності заяв про оренду нерухомого майна (за умови відсутності заяви бюджетної установи, організації) від двох або більше фізичних чи юридичних осіб орендар визначається орендодавцем на конкурсних засадах.

При таких обставинах, звертаю увагу суд на те, що конкурсний відбір орендаря, передбачений ст. 118 Закону України «Про державний бюджет України на 2007 рік» та ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» проводиться, якщо об’єкт оренди передається в оренду вперше, декілька претендентів виявили бажання орендувати його та подали заяви, або орендар, чий договір оренди закінчився, не прийняв змінених, нових умов оренди майна.

Більш того, вказана обставина обґрунтована тим, що у випадку закінчення терміну дії договору оренди, орендар має переважне право на продовження терміну дії договору, а не укладання нового договору оренди нежилих приміщень комунальної власності, як передбачено у випадку прийняття участі в конкурсі на право оренди, який передбачає укладання абсолютно нового договору оренди.

Продовження терміну дії договору вважається, що сторони перебувають в договірних правовідносинах пов’язаних з орендою майна, при яких орендодавцем вже було передано приміщення орендарю, а орендар володіє та користується ними і сплачує орендну плату, тобто не відбувається передання майна в оренду у випадку продовження терміну дії договору, а лише продовжується дія договору на новий строк, а також у разі виявлення бажання однієї із сторін змінюються істотні умови, і лише якщо орендар не погодиться на нові умови запропоновані орендодавцем переважне право орендаря втрачається, будь-які правовідносини між сторонами припиняються і останній зобов’язаний повернути майно. В такому випадку, орендодавець має право визначити орендаря шляхом проведення конкурсу на право оренди нежилих приміщень комунальної власності.

За таких умов, аналізуючи наведені вище положення актів законодавства України та обставини пов’язані з орендними правовідносинами між Шевченківською районною в м. Києві радою та фізичною особою –підприємцем Романовим Борисом можна зробити висновки про те, що Начальник Управління з питань комунального майна, приватизації та підприємництва Шевченківської районної в м. Києві ради не мав право видавати Наказ про оголошення, з власної ініціативи, конкурсу на право оренди нежилого приміщення комунальної власності, оскільки вказані приміщення не могли бути виставлені на конкурс, попередньо не реалізувавши переважне право позивача на продовження терміну дії договорів, а також суб’єкти владних повноважень допустили порушення ст. 118 Закону України «Про державний бюджет України на 2007 рік» та ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», призначивши в супереч цих норм конкурс на право оренди тих приміщень, стосовно яких були укладені договори оренди з позивачем до 1 січня 2007 року.

Також, у відповідності до п. 1.2. Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади Шевченківського району м. Києва, затвердженого рішенням Шевченківської районної в м. Києві ради від 15 січня 2007 року за № XXX, даний порядок поширюється на нерухоме майно, що належить до комунальної власності, а також на об’єкти права комунальної власності щодо яких укладені договори оренди до 1 січня 2007 року.      

При таких обставинах, якщо проаналізувати в сукупності положення вказаного вище пункту порядку проведення конкурсу на право оренди та зміст ст. 118 Закону України «Про державний бюджет України на 2007 рік», можна зробити однозначні висновки про те, що Шевченківська районна в м. Києві рада затверджуючи положення п. 1.2. порядку проведення конкурсу на право оренди, мала на увазі що цей порядок застосовується до майна щодо яких укладені договори строк яких закінчується до 1 січня 2007 року, оскільки в іншому випадку даний пункт рішення ради суперечив би змісту ст. 118 Закону України «Про державний бюджет України на 2007 рік».

Тим більше, на зазначені вище обставини вказує те, що Шевченківська районна в м. Києві рада 7 червня 2007 року прийняла рішення за № XXX, яким внесла зміни до п. 1.2. Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади Шевченківського району м. Києва, виклавши його в наступній редакції:

«1.2. Цей порядок поширюється на нерухоме майно та цілісні майнові комплекси, що належать до комунальної власності територіальної громади Шевченківського району м. Києва.

Договори оренди комунального майна району, укладені до 1 січня 2007 року, підлягають перегляду в частині розміру орендної плати».

Така зміна п. 1.2. Порядку проведення конкурсу направо оренди, більш за все викликана неодноразовими непорозуміннями та конфліктними ситуаціями в частині його роз’яснення та застосування під час проведення конкурсів на право оренди, оскільки його попередня редакція не в повній мірі відповідала ст. 118 Закону України «Про державний бюджет України на 2007 рік».

Аналогічна правова думка була викладена в Листі Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 31 жовтня 2006 року за № XX/4-295, яке зробило висновки про те, що конкурсний відбір орендаря, передбачений ч.1 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» проводиться, якщо об’єкт оренди передається в оренду вперше, декілька претендентів виявили бажання орендувати його та подали заяви, або орендар, чий договір оренди закінчився, не прийняв змінених, нових умов оренди майна.

Крім того, подібна позиція була висловлена в листі Секретаріату Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 року за № XXXX/0/2-07.

Також, в Листі Фонду Державного майна України від 24 квітня 2007 року за № XX-16-6649 адресованого Спілці орендарів і підприємців України, зазначено наступні обставини по відношенню лише до державного майна, що Фонд державного майна України не здійснює заміни одних орендарів на інших., оскільки у відповідності до п.6 Порядку перегляду договорів оренди нерухомого державного майна, договори оренди, термін яких закінчується можуть бути продовжені за умови перерахунку орендної плати відповідно до вимог чинного законодавства. Конкур при цьому не проводиться, договори оренди не розриваються, лише переглядається розмір річної орендної плати.

Також, звертаю увагу суд на те, що державна реєстрація ТОВ «НАЗВА_1» відбулась лише 19 березня 2007 року, тобто трохи більше ніж за місяць до проведення конкурсу на право оренди, яке тим більше було переможцем на конкурсу по 5 (п’яти) приміщеннях, до числа яких входить і приміщення, яке знаходиться в м. Києві, по вул. Xxxxxx, 59-А, площею 50,15 кв. м., із 11 (одинадцяти) виставлених на конкурс для визначення орендаря.

 Більш того, державна реєстрація ТОВ «НАЗВА_2» відбулась за місяць до проведення конкурсу на право оренди, тобто 29 березня 2007 року, і яке було переможцем по 3 (трьох) приміщеннях, до числа яких входить і нежиле приміщення, що знаходиться в м. Києві, по вул. Xxxxxxxxxxxx, 82, із 11 (одинадцяти) виставлених на конкурс для визначення орендаря.

Однак, фактично орендарями вказаних вище восьми приміщень комунальної власності є дві особи, які одночасно є засновниками як ТОВ «НАЗВА_1» так і ТОВ «НАЗВА_2». Крім того, директором цих товариств також є одна і та сама особа.            

Вказані обставини свідчать про те, що окремі посадові та службові особи УпКМПП чи/або Шевченківської районної в м. Києві ради прямо були зацікавлені в тому, щоб переможцем конкурсу на право оренди були саме ТОВ «НАЗВА_1» та ТОВ «НАЗВА_2», про що свідчить ряд порушень вимог чинного законодавства України, вказаних вище в цьому позові.

У відповідності до ст. 21 ЦК України суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим, або органом місцевого самоврядування, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права та інтереси.

Тому, згідно п.10 ч.2 ст. 16 ЦК України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого немайнового або майнового права та інтересу, шляхом визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права та інтереси.                 

Крім того, в ч.2 ст. 77 Закону України «Про місцеве самоврядування» передбачено, що спори про поновлення порушених прав юридичних та фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування вирішуються в судовому порядку.

Таким чином, в п. 1 ч.1 ст. 17 КАС України передбачено, що компетенція адміністративних судів поширюється на спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії) дій чи бездіяльності.

З положень вказаних вище статей Законів випливає право позивача пред’явити в адміністративному позові вимогу про скасування або визнання нечинним рішення відповідача – суб’єкта владних повноважень повністю або окремих його положень. 

Крім того, у відповідності до ч.1  ст. 18 КАС України, місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні адміністративні справи, у яких однією із сторін є орган чи посадова особа місцевого самоврядування, посадова чи службова особа органу місцевого самоврядування, крім тих, які підсудні окружним адміністративним судам.

В той час як передбачено ч.2 ст. 18 КАС України, окружним адміністративним судам підсудні адміністративні справи, у яких однією із сторін є орган державної влади, інший держаний орган, їх посадова чи службова особа.

При таких обставинах, оскільки відповідачами за даним позовом є суб’єкти владних повноважень – службові особи органу місцевого самоврядування Шевченківського району м. Києва, справа підсудна загальному суду Шевченківського району м. Києва як адміністративному суду, тобто Шевченківському районному суду м. Києва.                  

Тому на підставі ст.ст. 2, 3, 17, 18, 79, 104, 105, 106 КАС України, ст. 777 Цивільного кодексу України, ст. 285 Господарського кодексу України, ст. 9, 17 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 10 квітня 1992 року, ст. 118 Закону України «Про державний бюджет України на 2007 рік» від 19 грудня 2006 року, ст. 77 Закону України «Про місцеве самоврядування» від 21 травня 1997 року, абз. 2 і 3 п. 12 Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 25.05.2000 N 02-5/237 «Про деякі питання практики застосування Закону України «Про оренду державного та комунального майна», п. 1.2. Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади Шевченківського району м. Києва, затвердженого рішенням Шевченківської районної в м. Києві ради від 15 січня 2007 року за № XXX, -

П Р О Ш У:

1. Визнати незаконним та скасувати Наказ начальника Управління з питань комунального майна, приватизації та підприємництва Шевченківської районної в м. Києві ради на підставі якого був оголошений конкурс на право оренди нежилого приміщення комунальної власності, яке знаходиться в м. Києві, по вул. Xxxxxx, 59-А, площею 50,15 кв. м. та нежилого приміщення комунальної власності, яке знаходиться в м. Києві, по вул. Xxxxxxxxxxxx, 82, площею 97,5 кв. м.

2. Визнати незаконним та скасувати розпорядження голови Шевченківської районної в м. Києві ради про надання нежилого приміщення, яке знаходиться в м. Києві, по вул. Xxxxxx, 59-А, площею 50,15 кв. м., в орендне користування переможцю конкурсу ТОВ «НАЗВА_1» та нежилого приміщення, яке знаходиться в м. Києві, по вул. Xxxxxxxxxxxx, 82, площею 97,5 кв. м., в орендне користування переможцю конкурсу ТОВ «НАЗВА_2». 

3. Витребувати від Управління з питань комунального майна, приватизації та підприємництва Шевченківської районної в м. Києві ради, на підставі ч.2 ст. 79 КАС України, належним чином засвідчені копії:

o   Наказу УпКМПП про оголошення конкурсу на право оренди нежилих приміщень комунальної власності, які знаходяться в м. Києві, по вул. Xxxxxx, 59-А, площею 50,15 кв. м., та в м. Києві, по вул. Xxxxxxxxxxxx, 82, площею 97,5 кв. м.;

o   Протоколу конкурсної комісії від 27 квітня 2007 року про проведення конкурсу на право оренди нежилих приміщень комунальної власності Шевченківського району м. Києва;

4. Витребувати від Шевченківської районної в м. Києві ради, на підставі ч.2 ст. 79 КАС України, належним чином засвідчені копії:

o   Розпорядження голови Шевченківської районної в м. Києві ради про надання комунального майна, а саме нежилого приміщення, яке знаходиться в м. Києві, по вул. Xxxxxx, 59-А, площею 50,15 кв. м., в орендне користування переможцю конкурсу ТОВ «НАЗВА_1», та нежилого приміщення, яке знаходиться в м. Києві, по вул. Xxxxxxxxxxxx, 82, площею 97,5 кв. м – ТОВ «НАЗВА_2»;

o   Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади Шевченківського району м. Києва, затвердженого рішенням Шевченківської районної в м. Києві ради від 15 січня 2007 року за № XXX.

ДОДАТКИ:

1.      Копія Позовної заяви про визнання незаконним та скасування рішень суб’єктів владних повноважень – 2 примір.;

2.      Копії Договору оренди нежилого приміщення комунальної власності від 18 квітня 2006 року за № XXXX/3, додаткової угоди до договору та Акту приймання передачі нежилого приміщення – 3 примір.;

3.      Копія Заяви УпКМПП від 17 травня 2007 року за № X/8-137-010/59 – 3 примір.;

4.      Копія Заяви УпКМПП від 20 квітня 2007 року за № X/8-110-001/58 – 3 примір.;

5.      Копії Договору оренди нежилого приміщення комунальної власності від 11 травня 2006 року за № XXXX/3, додаткової угоди до договору та Акту приймання передачі нежилого приміщення – 3 примір.;

6.      Копія листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 року за № XXXX/0/2-07 – 3 примір.;

7.      Копія Листа Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 31 жовтня 2006 року за № XX/4-295 – 3 примір.;

8.      Копія Листа Фонду Державного майна України від 24 квітня 2007 року за № XX-16-6649  – 3 примір.

9.      Копія Свідоцтва про державну реєстрацію ФОП – Романова Бориса – 3 примір.;  

10. Копія ідентифікаційного коду – 3 примір.

11. Квитанція про сплату судового збору (державного мита) за подання адміністративного позову.

      «___» жовтня 2007 року

 

Фізична особа – підприємець  

 

______________

(підпис)

 

 

ОСОБА_1            

 

 

                   

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації