Правова допомога адвоката

У своїй діяльності адвокат зобов’язаний дотримуватися принципів верховенства права, законності, незалежності та конфіденційності, правил адвокатської етики, чесно і сумлінно забезпечувати право на захист та надавати правову допомогу відповідно до Конституції України і законів України, з високою відповідальністю виконувати покладені на нього обов’язки…. зі складання такого тексту присяги починає свою діяльність кожен адвокат. Але, нажаль, далеко не кожен розуміє високу відповідальність, значення та важливість цих слів, які в цілому формують правовий світогляд адвоката та визначають у майбутньому його відданість цій професії.

Підставою для здійснення адвокатської діяльності, як правило, є договір про надання правової допомоги, укладений у письмовій формі з клієнтом, окрім випадків, коли такий догові може бути вчинений усно. Таким випадком є надання адвокатом правових консультацій, роз’яснень та інформації з правових питань. 

За договором про надання правової допомоги, кожна сторона має визначене коло прав та обов’язків, а також узгоджені ними необхідні умови, які в цілому забезпечують отримання очікуваного результату. Клієнту – ефективний захист його прав та представництво інтересів чи надання інших видів правової допомоги, адвокату - винагороду за здійснення належної професійної адвокатської діяльності.

Виходячи зі змісту професійних прав та видів адвокатської діяльності, передбачених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», я надаю фізичним та юридичним особам наступну правову допомогу, з одночасним формуванням орієнтовної ціни гонорару:

 

Види правової допомоги

Орієнтовний гонорар

1

Надання правових консультацій, роз’яснень та інформації з правових питань

від 200 грн.

2

Складення заяв, скарг, правочинів (договорів), процесуальних, інших документів правового характеру та подання їх у встановленому законом порядку

від 400 грн.

3

Звернення з адвокатськими запитами для збирання відомостей про факти, що можуть бути використані як докази у цивільній, господарській, адміністративній та кримінальній справі

від 400 грн.

4

Захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного та обвинуваченого у кримінальному провадженні

від 6 000 грн.

5

Захист прав, свобод і законних інтересів особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення

від 2 500 грн.

6

Представництво інтересів потерпілого під час розгляду справи про адміністративне правопорушення

від 1 500 грн.

7

Представництво інтересів потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні

від 4 000 грн.

8

Надання правової допомоги свідку у кримінальному провадженні

від 800 грн.

9

Представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільного судочинства

від  3 500 грн.

10

Представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення адміністративного судочинства

від 4 500 грн.

11

Представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення господарського судочинства

від 6 000 грн.

12

Надання правової допомоги під час виконання судових рішень у цивільному, господарському, адміністративному та кримінальному судочинстві

від 1 500 грн.

13

Представництво інтересів фізичних і юридичних осіб в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, громадських об’єднаннях, перед громадянами, посадовими і службовими особами з правових питань

 

за домовленістю сторін

14

Правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб

За домовленістю сторін

Підготовка до надання клієнту правових послуг потребує чимало часу та зусиль, і звичайно впливає на визначення розміру гонорару, який формується в межах розумності, враховуючи час, який повинен бути витрачений, та пропозиції клієнта. Обчислення гонорару (винагороди) також залежить і від обсягу та виду правової допомоги, складності питання чи справи, строків, якості та повноти правової допомоги, фінансового стану клієнта та інших істотних обставин.

Кожен клієнт, який звертається до мене за правовою допомогою, буде забезпечений моїм власним, індивідуально відпрацьованим, тривалою практикою, підходом до надання правової допомоги, який загалом включає:

-  отримання від клієнта повної, достовірної та доступної інформації, відомостей та документів, які можуть бути використані під час надання правової допомоги;

-  правовий аналіз та попередня оцінка всіх тих обставин, фактичних даних та документів, які були надані клієнтом, з метою визначення можливості досягнення поставлених задач та правового результату для клієнта;

- підготування та збирання всіх необхідних відомостей, документів, речей, в тому числі їх витребування, які необхідно використати для повного, всебічного та об’єктивного надання правової допомоги, а також можуть бути використані як докази у провадженні;

- складання  та подання необхідних документів (заяв, скарг, правочинів (договорів), процесуальних, інших документів правового характеру) з врахуванням системного та повного аналізу актів законодавства України, практики Європейського суду з прав людини та усталеної судової практики Українського судочинства;

- побудова тактики захисту у судах та підготовка до реалізації прав та інтересів клієнта у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадськими об’єднаннями, перед громадянами, посадовими і службовими особами з правових питань та ін.

Правові документи, які містяться на сайті та були мною особисто розроблені у реальних завданнях та справах, є першоджерелом для надання клієнтом загальної оцінки моїй правозастосовній діяльності. Такий перелік процесуальних документів у цивільному, адміністративному, господарському, кримінальному провадженні, а також правочинів, статей, заміток, коментарів заяв, скарг та ін., буде постійно поповнюватись на цьому сайті, з якими Ви можете ознайомитись та надати свою об’єктивну оцінку.

Свою адвокатську діяльність здійснюю переважно у м. Києві та м. Борисполі, а також в інших населених пунктах Київської області, але за домовленості з клієнтом правова допомога може бути надана і в інших містах обласного значення.