Адміністративний позов про визнання бездіяльності органу приватизації неправомірною та зобов"язання розглянути заяву про включення об"єкту до переліку об"єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу

   До Дарницького районного суду м. Києва

  місцевий загальний суд як адміністративний суд

 

Позивач:               Товариство з обмеженою відповідальністю

НАЗВА_1

місце знаходження:

АДРЕСА_1

 

Представник позивача:                        Адвокат, Ковальчук Степан Миколайович,

місце знаходження:

АДРЕСА_2

 

                                    Відповідач              Фонд приватизації комунального майна

місце знаходження: АДРЕСА_1  

Суб’єкт владних повноважень:         АДРЕСА_3 Дарницького району м. Києва

                                                                       місце знаходження: АДРЕСА_3

 

Судовий збір: 3 грн. 40 коп.

    

АДМІНІСТРАТИВНИЙ  ПОЗОВ

Про визнання бездіяльності органу приватизації неправомірною та зобов’язання розглянути заяву про включення об’єкту до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу

Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» 27 червня 2007 року подало до Фонду приватизації комунального майна Дарницького району м. Києва (далі за позовом – «орган приватизації») заяву про включення об’єкту до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу. До вказаного вище об’єкту належить нежиле приміщення, площею 456 кв. м., що знаходиться на першому поверсі в будинку № XX, по вул. Xxxxxxxx, в м. Києві.

Однак, орган приватизації не дотримався вимог чинного законодавства України з питань приватизації щодо строків та порядку розгляду заяви про включення нежилого приміщення до переліку об’єктів, які підлягають приватизації шляхом викупу його товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», а тому бездіяльність з боку фонду приватизації комунального майна Дарницького району м. Києва є неправомірною, що є підставою для зобов’язання його розглянути вказану вище заяву та прийняти належне рішення у відповідності з вимогами Закону, що обґрунтовується наступними обставинами:

28 липня 1995 року між представництвом Фонду Державного майна України в Дарницькому районі м. Києва та організацією орендарів Магазину № XXX був укладений договір купівлі-продажу комунального майна при викупі.  Вказаний договір посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 за № XXXX та зареєстрований виконавчим комітетом Дарницької районної ради народних депутатів м. Києва 28 липня 1995 року за № XX/017.АДРЕСА_3

Пізніше, 28 листопада 1995 року між сторонами вказаного вище договору купівлі-продажу комунального майна при викупі був підписаний акт передачі проданого комунального майна.

У відповідності до п. 1.2. установчого договору та Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», зареєстрованого 23 січня 1996 року виконавчим комітетом Дарницької районної ради народних депутатів м. Києва, є правонаступником організації орендарів магазину 832.АДРЕСА_3

Тому, на підставі договору купівлі-продажу від 28 липня 1995 року за № XXXX, представництвом Фонду Державного майна України у Дарницькому районі м. Києва Товариству з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_4» було видано свідоцтво про власність від 9 жовтня 1997 року, реєстраційний № XX-ЦМК, яким підтверджено ту обставину, що позивач є власником майна цілісного майнового комплексу магазину «НАЗВА_5» № XXX. 

1 листопада 2002 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» та Комунальним підприємством «НАЗВА_6» був укладений договір оренди нерухомого майна за № XX, предметом якого було нежиле приміщення, що знаходиться в м. Києві, по вул. Xxxxxxxx, 14, строком до 1 березня 2003 року. Пізніше, між вказаними вище сторонами договору оренди нерухомого майна комунальної власності 1 березня 2003 року була укладена додаткова угода, на підставі якої сторони дійшли згоди про продовження терміну дії договору оренди з 1 березня 2003 року по 1 березня 2004 року, тобто на 1 (один) рік. Проте, після закінчення строку дії договору оренди, 1 березня 2004 року жодна із сторін не звернулась до іншої сторони протягом місяця після закінчення строку його дії про зміну чи припинення дії договору, а тому він був продовжений на той самий строк та на тих самих умовах вже в четвертий раз.АДРЕСА_3АДРЕСА_3АДРЕСА_3АДРЕСА_3АДРЕСА_3

В зв’язку з наведеними вище обставинами Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» вирішила скористатись наданим Законом правом приватизувати окреме індивідуально визначене майно (нежиле приміщення), яке знаходиться в м. Києві, по вул. Xxxxxxxx, буд. 14, шляхом його викупу.

Для цього, позивач у відповідності до ч. 4 ст. 7 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» від 6 березня 1992 року (з подальшими змінами та доповненнями) подав до Фонду приватизації комунального майна Дарницького району м. Києва 27 червня 2007 року три примірника заяв про включення об’єкту (нежилого приміщення, яке знаходиться в м. Києві, по вул. Xxxxxxxx, в буд. № XX) до переліку об’єктів, які підлягають приватизації

У відповідності до ч.4 ст. 7 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», заява повинна містити назву об’єкта малої приватизації, його місцезнаходження та запропоновані умови купівлі та експлуатації об’єкта. Покупці — юридичні особи подають: повну назву заявника та його юридичну адресу; прізвище, ім’я, по батькові керівника; номери розрахункових рахунків у банківських установах, з яких здійснюватимуться розрахунки за придбаний об’єкт приватизації.

Таким чином, позивач в поданій до органу приватизації заяві вказав про включення нежилого приміщення, площею 456 кв. м., що знаходиться на першому поверсі в будинку № XX, по вул. Xxxxxxxx, в м. Києві до переліку об’єктів, які підлягають приватизації.

Крім того, позивачем було запропоновано включити вказаний вище об’єкт до переліку об’єктів, які підлягають приватизації таким способом як викуп.

В заяві також було зазначено повну назву заявника та його юридичну адресу; прізвище, ім’я, по батькові керівника; номери розрахункових рахунків у банківських установах, з яких здійснюватимуться розрахунки за придбаний об’єкт приватизації.

Крім того, на виконання ч.4 ст. 7 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», до заяви про включення об’єкту до переліку об’єктів, які підлягають приватизації було додано:

Ø Платіжне доручення про внесення плати в розмірі 17 грн. за подання заяви про включення об’єкта до переліку об’єктів, які підлягають приватизації;

Ø Нотаріально-посвідчену копію установчого документа юридичної особи – Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», що підтверджує право юридичної особи бути покупцем згідно із ст. 5 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)»;

Ø Нотаріально-посвідчену копію угоди про продовження діяльності  Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1»;

Ø Нотаріально-посвідчену копію Свідоцтва про державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1»;АДРЕСА_3

Ø Довідку АБ «НАЗВА_2» від 8 червня 2007 року за № XX-02-56/503 про відкриття поточного рахунку у національній валюті;

Ø Відомості про розподіл статутного фонду між учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1»;

Ø Довідку Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» від 26 червня 2007 року про наявність та розмір державної частки в статутному фонді Товариства;АДРЕСА_3АДРЕСА_3АДРЕСА_3АДРЕСА_3АДРЕСА_3АДРЕСА_3АДРЕСА_3АДРЕСА_3АДРЕСА_3

Вказана вище заява про включення об’єкту до переліку об’єктів, які підлягають приватизації та додані до неї документи були надіслані 27 червня 2007 року  на адресу Фонду приватизації комунального майна Дарницького району м. Києва поштовим відправленням, а саме цінним листом з внутрішнім описом та зворотнім повідомленням про вручення поштового відправлення.

В свою чергу, орган приватизації отримав вказані вище документи поштовим відправленням 4 липня 2007 року, про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення.

Крім того, враховуючи те, що посадові особи Фонду приватизації комунального майна Дарницького району м. Києва на численні вимоги позивача надати банківські реквізити на внесення плати за подання зави про включення нежилого приміщення до переліку об’єктів, які підлягають приватизації шляхом викупу категорично відмовлялися, лише 26 липня 2007 року позивачем було внесено плату за подання вказаної вище заяви платіжним дорученням на вірний банківський рахунок відповідача та направлено на адресу Фонду приватизації комунального майна Дарницького району м. Києва поштовим відправленням 27 липня 2007 року, яке вручено 1 серпня 2007 року, про що свідчить повідомлення про вручення.АДРЕСА_3АДРЕСА_3

Таким чином, у відповідності до ч. 5 ст. 7 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» орган приватизації повинен розглянути  подану  заяву  і  в  разі відсутності підстав для відмови у приватизації включає підприємство (нежиле приміщення) до одного з переліків (шляхом викупу, продажу на аукціоні чи за конкурсом). Результати розгляду не  пізніш як через місяць з дня подання заяви доводяться до заявника у письмовій формі.

Однак, в місячний строк, як передбачено ч. 5 ст. 7 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», так і на час звернення з цим адміністративним позовом, Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» не отримало письмової відповіді від органу приватизації про включення об’єкту до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу чи включення до інших переліків, які передбачають конкурентний спосіб приватизації (шляхом продажу нежилого приміщення на конкурсі чи аукціоні) або ж відмову в приватизації вказаного об’єкту. 

В зв’язку з цим бездіяльність органу приватизації з розгляду заяви позивача про включення нежилого приміщення до переліку об’єктів, які підлягають приватизації, порушує право Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» на включення об’єкта до переліку об’єктів, які підлягають приватизації та на приватизацію цього об’єкта в цілому, зокрема шляхом його викупу, право на яке надано законодавством з питань приватизації. 

У відповідності до ч. 2 ст. 1 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», до відносин щодо приватизації невеликих  державних підприємств, не врегульованих цим Законом, застосовується Закон України "Про приватизацію державного майна"

Частиною 1 ст. 3 Закону України "Про приватизацію державного майна" від 4 березня 1992 року передбачено, що законодавство України про приватизацію складається з цього Закону, інших законів України з питань приватизації. Згідно вказаної статті відчуження  майна, що є у комунальній власності, регулюється положеннями цього  Закону, інших законів з питань приватизації і здійснюється органами місцевого самоврядування. 

Як зазначено в ч. 1 ст. 4 Закону України "Про приватизацію державного майна", державна програма приватизації (місцева програма приватизації - для органів місцевого самоврядування) визначає цілі, пріоритети та умови приватизації. Нормою даної статті встановлено також, що програма приватизації визначає відповідні способи приватизації для різних груп об'єктів.

Також відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», включення об'єктів малої приватизації до одного із переліків (шляхом викупу, продажу на аукціоні чи за конкурсом), здійснюється відповідно до Державної та місцевих  програм приватизації чи з ініціативи відповідних органів приватизації або покупців.АДРЕСА_3АДРЕСА_3  

Таким чином аналізуючи наведені вище норми Законів можна зробити висновок, що Державна та місцева програма приватизації є обов’язковою нормою відносно визначення способу приватизації та включення об’єкта, що підлягає приватизації, до того чи іншого переліків передбачених ч. 1 ст. 7 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».

В тому випадку, якщо Державною та місцевою програмою приватизації передбачено конкретний спосіб приватизації відносно певних груп об’єктів (пакет акцій, індивідуально визначеного майна, незавершеного будівництва), включення їх органами приватизації до відповідних переліків об’єктів, що підлягають приватизації, та затвердження цих переліків органами місцевого самоврядування є обов’язковим, на що вказують наведені вище положення законодавства з питань приватизації.

Конституційний суд України в своєму рішенні від 13 грудня 2000 року по справі № X-XX/XXXX щодо офіційного тлумачення окремих положень статті 7 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (справа про визначення способу малої приватизації), а саме в п. 2 ч. 1 надав роз’яснення про те, що пропозиція покупця щодо способу приватизації підлягає розгляду у визначений законом строк, але вона не є обов'язковою для  органів, які визначають або затверджують переліки об'єктів малої приватизації, за винятком випадків, передбачених статтею 11 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" та іншими законами.

В такому випадку іншим нормативним актом є Закон України «Про державну програму приватизації» від 18 травня 2000 року, який згідно ст. 1 даного Закону діє до затвердження чергової Державної програми приватизації.

Згідно ст. 4 Закону України «Про державну програму приватизації», всі нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють в частині, що не суперечить цьому Закону.

Нежиле приміщення, розташоване в м. Києві, по вул. Xxxxxxxx, 14, відноситься, як встановлено п. 5 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки затвердженої Законом України «Про державну програму приватизації» (далі по тексту - Державна програма приватизації) - до об’єктів групи «А».

У відповідності до п. 48 Державної програми приватизації, продаж об'єктів групи «А» здійснюється відповідно до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" та цієї Програми.

Таким чином п. 49 Державної програми приватизації передбачено, що покупець, який став власником об'єкта приватизації групи «А» і не скористався на момент приватизації об'єкта правом викупу будівлі (споруди, приміщення) у межах займаної цим об'єктом площі, має право викупити відповідну будівлю (споруду, приміщення) уразі, якщо це не заборонено  законодавством України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим (щодо майна, яке належить Автономній Республіці Крим) чи відповідною місцевою радою (щодо об'єктів права комунальної власності).

Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» набуло право власності на об’єкти приватизації групи «А» у межах займаної цим об'єктом площі будівлі (споруди, приміщення), про що свідчить договір купівлі-продажу комунального майна шляхом викупу від 28 липня 1995 року та свідоцтво про власність видане представництвом Фонду Державного майна України у Дарницькому районі м. Києва від 9 жовтня 1997 року, реєстраційний № XX-ЦМК. Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» не скористалося на момент приватизації вказаного вище об’єкта правом викупу будівлі (споруди, приміщення) у межах займаної цим об’єктом площі. Не законодавством України, не відповідним рішенням місцевої ради не заборонено відчужувати нежиле приміщення, яке знаходиться у м. Києві, по вул. Xxxxxxxx, буд. № XX. Крім того, Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» не відмовлялося від приватизації вказаного вище об’єкта (нежилого приміщення).

Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», а саме норма ч. 3 ст. 2 даного Закону, вказує на те, що будівлі (споруди,  приміщення) приватизуються разом з розташованими в них об'єктами приватизації, тобто покупець ставши власником розташованого в нежилому приміщенні об’єкта приватизації (майна комунальної власності), має право приватизувати вказане нежиле приміщення.АДРЕСА_3

Також п. 4.4. нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу комунального майна шляхом викупу від 28 липня 1995 року укладеного між представництвом Фонду Державного майна України в Дарницькому районі м. Києва та організацією орендарів «НАЗВА_1», покупець має пріоритетне право на викуп приміщення, а також гарантоване право на довгострокову оренду.АДРЕСА_3

Крім того, у відповідності до п. 7.3. Договору оренди нерухомого майна за № XX, укладеного 1 листопада 2002 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» та Комунальним підприємством «НАЗВА_6», орендар має право приватизувати орендоване нерухоме майно згідно до порядку, визначеного діючим законодавством.АДРЕСА_3  

Таким чином в п. 1 ч.1 ст. 17 КАС України передбачено, що компетенція адміністративних судів поширюється на спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії) дій чи бездіяльності.

У відповідності до п. 2 ч.3 ст. 105 КАС України, адміністративний позов може містити вимогу про зобов’язання відповідача суб’єкта владних повноважень прийняти рішення або вчинити певні дії. 

З положень вказаних вище статей Законів випливає право позивача пред’явити в адміністративному позові вимогу про визнання бездіяльності Фонду приватизації комунального майна Дарницького району м. Києва неправомірною та зобов’язання прийняти належне рішення у відповідності до ст. 7 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».

Крім того, у відповідності до ч.1  ст. 18 КАС України, місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні адміністративні справи, у яких однією із сторін є орган чи посадова особа місцевого самоврядування, посадова чи службова особа органу місцевого самоврядування, крім тих, які підсудні окружним адміністративним судам.

В той час як передбачено ч.2 ст. 18 КАС України, окружним адміністративним судам підсудні адміністративні справи, у яких однією із сторін є орган державної влади, інший держаний орган, їх посадова чи службова особа.

При таких обставинах, оскільки відповідачами за даним позовом є суб’єкти владних повноважень – орган місцевого самоврядування Дарницького району м. Києва, справа підсудна загальному суду Дарницького району м. Києва як адміністративному суду, тобто Дарницькому районному суду м. Києва.

Тому, на підставі вищевикладеного та у відповідності до положень ст.ст. 2, 3, 17, 79, 104, 105, 106 КАС України, ст.ст. 3, 4 Закону України "Про приватизацію державного майна" від 4 березня 1992 року, ст.ст. 1, 2, 7, 11, 12, 23 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» від 6 березня 1992 року, ст.ст. 1, 4, п. п. 48, 49 Закон України «Про державну програму приватизації» від 18 травня 2000 року, п. 2 ч. 1 Рішення Конституційного суду України від 13 грудня 2000 року по справі № X-XX/XXXX, п. 4.4. нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу комунального майна шляхом викупу від 26 вересня 1995 року, п. 7.3. Договору оренди нежилого приміщення від 1 листопада 2002 року за № XX, -

П Р О Ш У:

1.Визнати бездіяльність Фонду приватизації комунального майна Дарницького району м. Києва з розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» про включення об’єкта до переліку об’єктів, які підлягають приватизації від 26 червня 2007 року, поданої поштовим відправленням 27 червня 2007 року, - неправомірною

2.Зобов’язати Фонд приватизації комунального майна Дарницького району м. Києва розглянути, подану Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» поштовим відправленням 27 червня 2007 року заяву про включення об’єкта (нежилого приміщення, площею 456 кв. м., що знаходиться в м. Києві, по вул. Xxxxxxxx, в буд. 14) до переліку об’єктів які підлягають приватизації, в строки та в порядку передбаченому ст. 7 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» від 6 березня 1992 року (з подальшими змінами та доповненнями) та прийняти належне, у відповідності до чинного законодавства України рішення.

  ДОДАТКИ:

1.      Копія адміністративного позову ТОВ «НАЗВА_1» – 2 примір.;

2.      Копія заяви ТОВ «НАЗВА_8» від 26 червня 2007 року про включення об’єкта до переліку об’єктів, які підлягають приватизації та докази поштового відправлення – 3 примір.;  

3.      Копія нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу комунального майна шляхом викупу від 28 липня 1995 року за № XXXX – 3 примір.;

4.      Копія акту передачі проданого комунального майна від 28 листопада 1995 року за № XX – 3 примір.;  

5.      Копія свідоцтва про власність від 9 жовтня 1997 року реєстраційний № XX-ЦМК виданого представництвом ФДМ України в Дарницькому районі м. Києва – 3 примір.;

6.      Копія договору оренди нерухомого майна комунальної власності від 1 листопада 2002 року за № XX та додаткової угоди від 1 березня 2003 року – 3 примір.;

7.       Копія Платіжного доручення про внесення плати в розмірі 17 грн. за подання заяви про включення об’єкта до переліку об’єктів, які підлягають приватизації – 3 примір.;

8.      Копія Статуту ТОВ «НАЗВА_1» – 3 примір.;

9.      Копія угоди про продовження діяльності  ТОВ «НАЗВА_1» – 3 примір.;

10. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «НАЗВА_1» – 3 примір.;АДРЕСА_3

11. Копія довідки АБ «НАЗВА_2» від 8 червня 2007 року за № XX-02-56/503 про відкриття поточного рахунку у національній валюті – 3 примір.;  

12. Копія листа щодо відомостей про розподіл статутного фонду між учасниками ТОВ «НАЗВА_1» – 3 примір.;  

13. Копія довідки ТОВ «НАЗВА_1» від 26 червня 2007 року про наявність та розмір державної частки в статутному фонді Товариства – 3 примір.;

14. Копія довідки про включення до ЄДРПОУ ТОВ «НАЗВА_1» – 3 примір.;  

15. Копія протокол загальних зборів про призначення директора ТОВ «НАЗВА_1» – 3 примір.;  

16. Довіреність на представництво і захист прав та інтересів позивача у судах – 3 примір.;  

17. Платіжне доручення про сплату судового збору (державного мита) за подання адміністративного позову до суду – 3 примір.;

АДРЕСА_3  «__» жовтня 2007 року

Представник позивача,

який діє на підставі довіреності

 

______________

(підпис)

 

 

 Ковальчук С.М.

 

 

 

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації