Адміністративний позов про визнання незаконним та скасування рішення органу місцевого самоврядування, яким затверджено перелік об"єктів нерухомого майна комунального майна територіальної громади, що підлягають переданню в оренду

           До Дніпровського районного суду м. Києва 

 

                                                   Позивач:    Колективне підприємство «НАЗВА_1» 

                                                                          місце знаходження:

    АДРЕСА_1

                                                                              

                                            Представник 

     позивача:  Адвокат, Ковальчук Степан Миколайович,  

місце знаходження:

АДРЕСА_2. 

 

                                                Відповідач          

         Суб’єкт владних повноважень:    Дніпровська районна в м. Києві рада

                                                                           місце знаходження: АДРЕСА_3

                                                                           

 Третя особа без самостійних вимог

                      на стороні відповідача:        Комунальне підприємство «Фінансово-

     розрахунковий центр «НАЗВА_6»

     місце знаходження: АДРЕСА_4

                                                                            

    Судовий збір: 3 грн. 40 коп.

 

 АДМІНІСТРАТИВНИЙ  ПОЗОВ

Про визнання незаконним та скасування п. 52 додатку до Рішення Дніпровської районної у м. Києві ради від 10 жовтня 2007 року за № XXX, яким затверджено перелік об’єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади Дніпровського району, що підлягають наданню в оренду         

10 жовтня 2007 року Дніпровська районна у м. Києві рада прийняла рішення «Про затвердження переліків об’єктів нерухомого майна комунальної власності Дніпровського району, що підлягають наданню в оренду» за № XXX. 

На підставі п.1 вказаного вище рішення, Дніпровська районна у м. Києві рада затвердила перелік об’єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади Дніпровського району, що підлягають наданню в оренду згідно з додатком до цього рішення.

Таким чином, до п. 52 додатку до Рішення Дніпровської районної у м. Києві ради від 10 жовтня 2007 року за № XXX, було включено нежиле приміщення, площею 307,7 кв. м., яке знаходиться в м. Києві, по вул. Xxxxxxxx, 6, що є об’єктом нерухомого майна комунальної власності територіальної громади Дніпровського району, яке підлягає переданню в оренду.

Однак, позивач вважає, що Рішення Дніпровської районної у м. Києві ради від 10 жовтня 2007 року за № XXX в частині включення нежилого приміщення, площею 307,7 кв. м., яке знаходиться в м. Києві, по вул. Xxxxxxxx, 6 до переліку об’єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади Дніпровського району, які підлягають переданню в оренду, не відповідає вимогам чинного законодавства України, яке регулює порядок передання комунального майна в оренду, а також порушує право та інтереси колективного підприємства «НАЗВА_1» на продовження терміну дії договору оренди вказаних вище приміщень комунальної власності.  

В зв’язку з цим, п. 52 додатку до Рішення Дніпровської районної у м. Києві ради від 10 жовтня 2007 року за № XXX, до якого включено нежиле приміщення, площею 307,7 кв. м., яке знаходиться в м. Києві, по вул. Xxxxxxxx, 6, що є об’єктом нерухомого майна комунальної власності територіальної громади Дніпровського району, яке підлягає переданню в оренду, необхідно скасувати з наступних обставин:

31 січня 2005 року між Комунальним підприємством по утриманню житлового господарства Дніпровського району м. Києва (правонаступником якого на момент подання позову є Комунальне підприємство «Фінансово-розрахунковий центр «НАЗВА_6») – орендодавцем, та Колективним підприємством «НАЗВА_1» був укладений договір оренди нежилого приміщення за № XXXX. 

На підставі вказаного вище договору оренди, Комунальне підприємство по утриманню житлового господарства Дніпровського району м. Києва передало, а Колективне підприємство «НАЗВА_7» прийняло у тимчасове платне користування нежиле приміщення комунальної власності району, загальною площею 314,9 кв. м., які знаходяться в м. Києві, по вул. Xxxxxxxxx, 6.

У відповідності до п. 5.12. Договору оренди нежилого приміщення від 31 січня 2005 року за № XXXX, строк дії договору встановлений з 31 січня 2005 року по 6 червня 2007 року.

Тобто 6 червня 2007 року закінчився термін дії договору оренди нежилого приміщення комунальної власності територіальної громади Дніпровського району у м. Києві.    

Комунальне підприємство по утриманню житлового господарства Дніпровського району м. Києва надіслав поштовим відправленням на адресу позивача претензію від 16 березня 2007 року за № XX-XXX/X про припинення дії договору оренди нежилого приміщення 6 червня 2007 року та необхідності передати вказані приміщення за актом приймання передачі орендодавцю. Крім того, вказаною претензією орендодавець повідомив орендаря про те, що для продовження терміну дії договору йому необхідно звернутися в Дніпровську районну у м. Києві державну адміністрацію.

В зв’язку з цим, колективне підприємство «НАЗВА_1» 15 травня 2007 року  звернулося до Голови Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації з листом за № XXX щодо продовження строку дії договору оренди нежилого приміщення від 31 січня 2005 року за № XXXX на новий термін.

4 червня 2007 року Дніпровська районна в м. Києві державна адміністрація повідомила своїм листом за № XXX/35 колективне підприємство «НАЗВА_1» про те, що звернення позивача було розглянуте та передано в установленому порядку на розгляд Комісії з питань надання в оренду нерухомого майна комунальної власності територіальної громади Дніпровського району м. Києва.

Однак, 2 липня 2007 року на адресу колективного підприємства «НАЗВА_1» від Комунального підприємства по утриманню житлового господарства Дніпровського району м. Києва поштовим відправленням надійшов лист від 26 червня 2007 року за № XX-1870 та нова додаткова угода до договору оренди нежилого приміщення від 31 січня 2005 року за № XXXX, яку орендодавець вимагав підписати та скріпити печатками, про що мною було підписано зворотне повідомлення про вручення поштового відправлення саме 2 липня 2007 року.      

Позивач ознайомившись зі змістом та умовами нової додаткової угоди до договору оренди нежилого приміщення, відмовився її підписати та скріпити печаткою, оскільки вказана вище угода була надіслана орендодавцем орендарю після закінчення терміну дії договору, тобто після 6 червня 2007 року, в той час як строк дії нової додаткової угоди, яку необхідно було підписати позивачу, становив до 6 червня 2007 року. Тобто, в орендаря були відсутні будь-які правові підстави для підписання нової додаткової угоди до договору оренди нежилого приміщення, оскільки на момент її отримання від орендодавця строк дії додаткової угоди минув. Вказана угода жодним чином не стосувалась змін умов договору оренди нежилого приміщення від 31 січня 2005 року за № XXXX  у зв’язку із продовженням терміну його дії. Крім того, звертаю увагу суд на те, що вказана вище нова додаткова угода до договору оренди нежилого приміщення була спрямована виключно на те, щоб орендар, у випадку її підписання сплатив орендну плату в підвищеному розмірі, за період часу починаючи з 1 січня 2007 року до 6 червня 2007 року, за який позивачем була вже сплачена орендна плата на підставі договору оренди від 31 січня 2005 року за № XXXX (зі змінами та доповненнями). Таким чином, орендодавець мав намір отримати додаткову орендну плату розмір якої був підвищений в декілька разів за минулий період часу з 1 січня 2007 року до 6 червня 2007 року коли орендарем була вже сплачена орендна плата у відповідності до договору оренди нежилого приміщення.

Про вказані вище обставини позивач неодноразово повідомляв Комунальне підприємство по утриманню житлового господарства Дніпровського району м. Києва.

Однак, Комунальне підприємство по утриманню житлового господарства Дніпровського району м. Києва 10 серпня 2007 року надіслав на адресу відповідача претензію про те, що колективним підприємством «НАЗВА_1» не була підписана вказана вище додаткова угода до договору оренди нежилого приміщення від 31 січня 2007 року за № XXXX, а тому вказана обставина свідчить про неможливість існування договірних правовідносин між орендарем та орендодавцем у майбутньому.    

В зв’язку з цим, колективне підприємство «НАЗВА_7» 24 серпня 2007 року офіційно звернулось до Комунального підприємства по утриманню житлового господарства Дніпровського району м. Києва з листом за № XXX в якому виклав мотиви відмови від підписання нової додаткової угоди, які були викладені вище в цьому адміністративному позові.

Пізніше, 11 вересня 2007 року відбулось засідання Комісії з питань надання в оренду нерухомого майна комунальної власності територіальної громади Дніпровського району м. Києва, на якому було прийнято рішення про передання нежилого приміщення, яке знаходиться в м. Києві, по вул. Xxxxxxxxx, 6, площею 307, 7 кв. м., в оренду третім особам, які будуть визначені на підставі проведеного конкурсу на право оренди і одночасно відмовлено у передачі в оренду цього приміщення колективному підприємству «НАЗВА_1» з тих підстав, що останній не підписав додаткову угоду від 25 травня 2007 року до договору оренди нежилого приміщення від 31 січня 2005 року за № XXXX. На численні звернення до комісії та її членів щодо невідповідності вимогам чинного законодавства України умов та змісту вказаної вище додаткової угоди, останні не взяли до уваги та безпідставно відмовили у продовженні строку дії договору на новий термін.

Як було зазначено вище, на підставі висновків Комісії з питань надання в оренду нерухомого майна комунальної власності територіальної громади Дніпровського району м. Києва, Дніпровська районна у м. Києві рада прийняла оскаржуване рішення, яке порушує наше переважне право на продовження терміну дії договору оренди нежилого приміщення.                   

При таких обставинах, з положення п. 52 додатку до Рішення Дніпровської районної у м. Києві ради від 10 жовтня 2007 року за № XXX, до якого включено нежиле приміщення, площею 307,7 кв. м., яке знаходиться в м. Києві, по вул. Xxxxxxxx, 6, випливають ті обставини, що орендодавець має намір і в подальшому здавати вказані приміщення в оренду третім особам - суб’єктом господарювання з метою отримання прибутків від даного виду діяльності.  

Таким чином, у відповідності до ч.3 ст. 17 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», після закінчення терміну договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов’язки, має переважне право, за інших рівних умов, на продовження договору оренди на новий термін.

Дещо аналогічна за змістом норма міститься в ст. 285 ГК України, якою передбачено, що орендар має переважне право перед іншими суб’єктами господарювання на продовження строку дії договору оренди.

Також відповідно до ст. 777 ЦК України також передбачено, що наймач, який належно виконує свої обов’язки за договором найму, після спливу строку договору має переважне право перед іншими особами на укладення договору найму на новий строк. Наймач, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору найму на новий строк, зобов’язаний повідомити про це наймодавця до спливу строку договору найму у строк, встановлений договором, а якщо він не встановлений договором, — в розумний строк. Умови договору найму на новий строк встановлюються за домовленістю сторін. У разі недосягнення домовленості щодо плати та інших умов договору переважне право наймача на укладення договору припиняється.

При таких обставинах, Дніпровська районна у м. Києві рада прийнявши рішення від 10 жовтня 2007 року за № XXX, до п. 52 додатку якого включила нежиле приміщення,  площею 307,7 кв. м., яке знаходиться в м. Києві, по вул. Xxxxxxxx, 6, до переліку об’єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади Дніпровського району, що підлягають наданню в оренду третім особам, шляхом проведення конкурсу на право оренди, - порушила переважне право колективного підприємства «НАЗВА_1» на продовження терміну дії договору оренди яке має виключно позивач.

В той час, орендодавець не запропонував орендарю продовжити термін дії договору оренди на тих самих умовах чи змінених, не подав на розгляд позивачу свої пропозицій щодо всіх істотних умов договору оренди, в такий спосіб позбавивши права орендаря скористатись своїм переважним правом на продовження терміну дії договору оренди та реалізувати його в установленому законом порядку.                  

Вказані вище обставини обґрунтовані наступним. Якщо не змінилися умови оренди комунального майна, визначені договором оренди між позивачем та відповідачем, та якщо орендар належним чином виконував свої обов’язки, згідно з договором, такий орендар має переважне право на продовження договору оренди на новий строк, незалежно від наявності та кількості бажаючих орендувати об’єкт.

У разі зміни істотних умов договору оренди чи інших його умов, і орендарем прийняті такі умови, договір оренди майна з ним також продовжується на новий строк.

При таких обставинах, відповідач порушив переважене право позивача, встановлене ч.3 ст. 17 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», на продовження договору оренди на новий термін, при тому, що орендар належним чином виконував свої обов’язки, вчасно та в повному обсязі сплачував орендну плату встановлену договором оренди та додатковими угодами до нього та не порушував інших умов договору. Зокрема, позивачем як орендарем були підписані додаткові угоди від 27 вересня 2005 року та від 10 січня 2006 року на підставі яких було збільшено розмір орендної плати за користування нежилим приміщенням комунальної власності. Крім того, позивач маже 24 роки орендує вказане вище приміщення, належним чином виконуючи всі зобов’язання передбачені попередніми договорами оренди.          

Тим більше, відповідач мав намір передавати і надалі приміщення в оренду та отримувати за це винагороду у вигляді орендної плати, про що свідчить оскаржуване рішення суб’єкта владних повноважень.   

Також, колективне підприємство «НАЗВА_1» було повідомлено про те, що нежиле приміщення,  площею 307,7 кв. м., яке знаходиться в м. Києві, по вул. Xxxxxxxx, 6, а також всі ті приміщення, які включені до додатку до рішення Дарницької районної у м. Києві ради від 10 жовтня 2007 року за № XXX є вільними і будуть передані орендарям, визначених шляхом проведення конкурсу на право оренди.         

Крім того, ст. 118 Закону України «Про державний бюджет України на 2007 рік» від 19 грудня 2006 року встановлено, що у 2007 році передача в оренду державного та комунального майна здійснюється виключно на конкурсних засадах. Договори оренди державного та комунального майна, укладені до 1 січня 2007 року (крім договорів на оренду державного та комунального майна, укладених бюджетними установами, Пенсійним фондом України та його органами, а також щодо цілісних майнових комплексів), у шестимісячний термін підлягають обов’язковому перегляду відповідно до встановленої норми.

Тобто, аналізуючи наведені вище положення Закону, законодавець чітко встановив перелік комунального майна стосовно якого у випадку передання його в оренду застосовується конкурсний порядок визначення орендаря, і зробив виключення яке полягає в тому, що договори оренди комунального майна дата укладання яких відбулась до 1 січня 2007 року не підлягають передачі в оренду на конкурсних засадах, а лише підлягають перегляду.    

Також, у відповідності до ч.7 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 10 квітня 1992 року, за наявності заяв про оренду нерухомого майна (за умови відсутності заяви бюджетної установи, організації) від двох або більше фізичних чи юридичних осіб орендар визначається орендодавцем на конкурсних засадах.

При таких обставинах, звертаю увагу суд на те, що конкурсний відбір орендаря, передбачений ст. 118 Закону України «Про державний бюджет України на 2007 рік» та ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» проводиться, якщо об’єкт оренди передається в оренду вперше, декілька претендентів виявили бажання орендувати його та подали заяви, або орендар, чий договір оренди закінчився, не прийняв змінених, нових умов оренди майна.

Більш того, вказана обставина обґрунтована тим, що у випадку закінчення терміну дії договору оренди, орендар має переважне право на продовження терміну дії договору, а не укладання нового договору оренди нежилих приміщень комунальної власності, як передбачено у випадку прийняття участі в конкурсі на право оренди, який передбачає укладання абсолютно нового договору оренди.

Продовження терміну дії договору вважається, що сторони перебувають в договірних правовідносинах пов’язаних з орендою майна, при яких орендодавцем вже було передано приміщення орендарю, а орендар володіє та користується ними і сплачує орендну плату, тобто не відбувається передання майна в оренду у випадку продовження терміну дії договору, а лише продовжується дія договору на новий строк, а також у разі виявлення бажання однієї із сторін змінюються істотні умови, і лише якщо орендар не погодиться на нові умови запропоновані орендодавцем переважне право орендаря втрачається, будь-які правовідносини між сторонами припиняються і останній зобов’язаний повернути майно. В такому випадку, орендодавець має право визначити орендаря шляхом проведення конкурсу на право оренди нежилих приміщень комунальної власності.

Аналогічна правова думка була викладена в Листі Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 31 жовтня 2006 року за № XX/4-295, яке зробило висновки про те, що конкурсний відбір орендаря, передбачений ч.1 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» проводиться, якщо об’єкт оренди передається в оренду вперше, декілька претендентів виявили бажання орендувати його та подали заяви, або орендар, чий договір оренди закінчився, не прийняв змінених, нових умов оренди майна.

Крім того, подібна позиція була висловлена в листі Секретаріату Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 року за № XXXX/0/2-07.

Також, в Листі Фонду Державного майна України від 24 квітня 2007 року за № XX-16-6649 адресованого Спілці орендарів і підприємців України, зазначено наступні обставини по відношенню лише до державного майна, що Фонд державного майна України не здійснює заміни одних орендарів на інших., оскільки у відповідності до п.6 Порядку перегляду договорів оренди нерухомого державного майна, договори оренди, термін яких закінчується можуть бути продовжені за умови перерахунку орендної плати відповідно до вимог чинного законодавства. Конкурс при цьому не проводиться, договори оренди не розриваються, лише переглядається розмір річної орендної плати.

У відповідності до ст. 21 ЦК України суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим, або органом місцевого самоврядування, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права та інтереси.

Тому, згідно п.10 ч.2 ст. 16 ЦК України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого немайнового або майнового права та інтересу, шляхом визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права та інтереси.                 

Крім того, в ч.2 ст. 77 Закону України «Про місцеве самоврядування» передбачено, що спори про поновлення порушених прав юридичних та фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування вирішуються в судовому порядку.

Таким чином, в п. 1 ч.1 ст. 17 КАС України передбачено, що компетенція адміністративних судів поширюється на спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії) дій чи бездіяльності.

З положень вказаних вище статей Законів випливає право позивача пред’явити в адміністративному позові вимогу про скасування або визнання нечинним рішення відповідача – суб’єкта владних повноважень повністю або окремих його положень. 

Крім того, у відповідності до ч.1  ст. 18 КАС України, місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні адміністративні справи, у яких однією із сторін є орган чи посадова особа місцевого самоврядування, посадова чи службова особа органу місцевого самоврядування, крім тих, які підсудні окружним адміністративним судам. Іншою стороною можуть бути як фізичні так і юридичні особи у відповідності до ст. 2 КАС України, яка не розмежовує підсудність справ по суб’єктивному складу осіб, які звертається до суду за судовим захистом.     

В той час як передбачено ч.2 ст. 18 КАС України, окружним адміністративним судам підсудні адміністративні справи, у яких однією із сторін є орган державної влади, інший держаний орган, їх посадова чи службова особа.

При таких обставинах, оскільки відповідачем за даним позовом є суб’єкт владних повноважень – орган місцевого самоврядування Дніпровського району м. Києва, справа підсудна загальному суду Дніпровського району м. Києва як адміністративному суду, тобто Дніпровському районному суду м. Києва.                  

Тому на підставі ст.ст. 2, 3, 17, 18, 79, 104, 105, 106 КАС України, ст. 777 Цивільного кодексу України, ст. 285 Господарського кодексу України, ст. 9, 17 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 10 квітня 1992 року, ст. 118 Закону України «Про державний бюджет України на 2007 рік» від 19 грудня 2006 року, ст. 77 Закону України «Про місцеве самоврядування» від 21 травня 1997 року, -

П Р О Ш У:

1. Визнати незаконним та скасувати п. 52 додатку до Рішення Дніпровської районної у м. Києві ради від 10 жовтня 2007 року за № XXX, яким затверджено перелік об’єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади Дніпровського району, що підлягають наданню в оренду, до якого включено нежиле приміщення, площею 307,7 кв. м., яке знаходиться в м. Києві, по вул. Xxxxxxxx, 6. 

2. В рахунок забезпечення цього адміністративного позову на  підставі ч.3 ст. 117 КАС України, зупинити дію п. 52 додатку до Рішення Дніпровської районної у м. Києві ради від 10 жовтня 2007 року за № XXX, яким затверджено перелік об’єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади Дніпровського району, що підлягають наданню в оренду, до якого включено нежиле приміщення, площею 307,7 кв. м., яке знаходиться в м. Києві, по вул. Xxxxxxxx, 6, - оскільки існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам та інтересам позивача, до ухвалення рішення в адміністративній справі.    

3. Витребувати від Дніпровської районної в м. Києві ради, на підставі ч.2 ст. 79 КАС України, належним чином засвідчену копію рішення Дніпровської районної у м. Києві ради «Про затвердження переліків об’єктів нерухомого майна комунальної власності Дніпровського району, що підлягають наданню в оренду» від 10 жовтня 2007 року за № XXX.

ДОДАТКИ:

1.      Копія Позовної заяви про визнання незаконним та скасування рішень суб’єктів владних повноважень – 2 примір.;

2.      Копії Договору оренди нежилого приміщення комунальної власності від 31 січня 2005 року за № XXXX, додаткових угод до договору та Акту приймання передачі нежилого приміщення – 3 примір.;

3.      Копія Додаткової угоди від 25 травня 2007 року до договору оренди та листа КП УЖГ від 26 червня 2007 року за № XX-1870 – 3 примір.

4.      Копія  Претензії КП УЖГ Дніпровського району м. Києва від 16 березня 2007 року за № XX-XXX/X – 3 примір.;

5.      Копія Листа КП «НАЗВА_1» від 15 травня 2007 року за № XXX – 3 примір.;

6.      Копія  листа Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації від 4 червня 2007 року за № XXX/35 – 3 примір.;

7.      Копія  Претензії КП УЖГ Дніпровського району м. Києва від 10 серпня 2007 року за № XX-2468/2 – 3 примір.;

8.      Копія Листа КП «НАЗВА_1» від 24 серпня 2007 року за № XXX – 3 примір.;

9.      Копія листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 року за № XXXX/0/2-07 – 3 примір.;

10. Копія Листа Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 31 жовтня 2006 року за № XX/4-295 – 3 примір.;

11. Копія Листа Фонду Державного майна України від 24 квітня 2007 року за № XX-16-6649  – 3 примір.

12. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи – Колективного підприємства «НАЗВА_1» – 3 примір.;

13. Копія Статуту Колективного підприємства «НАЗВА_1» – 3 примір.;     

14. Копія довідки ЄДРПОУ – 3 примір.

15. Довіреності на представництво та захист інтересів позивача у суді – 3 примір.;

16. Квитанція про сплату судового збору (державного мита) за подання позовної заяви

      27 березня 2008 року  

Представник позивача,

який діє на підставі довіреності      

 

______________

(підпис)

 

 

Ковальчук С.М.          

 

 

                   

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації