Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції у справі про адміністративне правопорушення про притягнення особи до адміністративної відповідальності за ч.4 ст. 122 КпАП України


            До Апеляційного суду Київської області

                                                                         через Бориспільський міськрайонний суд

 

Особа, яку притягнуто до адміністративної

                 відповідальності (порушник):     ОСОБА_1, 

місце проживання:

АДРЕСА_1    

 

          Захисник

     Порушника:     Адвокат, Ковальчук Степан Миколайович,  

                                                                                  місце проживання:

АДРЕСА_2

 

                                                                                  Справа про адміністративне

правопорушення № X-XXXX/XX

 

А П Е Л Я Ц І Й Н А     С К А Р Г А

На Постанову Бориспільського міськрайонного суду від 9 червня 2008 року по справі про адміністративне правопорушення № X-XXXX/XX року

9 червня 2008 року Бориспільський міськрайонний суд Київської області виніс постанову по справі про адміністративне правопорушення № X-XXXX/XX, якою визнав винним ОСОБА_1 винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 122 КпАП України та позбавив права керування транспортним засобом на строк 1 (один) рік.         

Однак, особа, яку притягнуто до адміністративної відповідальності  вважає, що Постанова Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 09 червня 2008 року по справі № X-XXXX/XX винесена з порушенням норм процесуального права та неправильним застосуванням норм матеріального права, при цьому суд не повно з’ясував усі фактичні обставини справи та не дослідив і не надав належної оцінки наявним в матеріалах справи доказам та обставинам, підійшов формально до вивчення обставин справи, що потягло за собою необґрунтоване та надто суворе застосування стягнення як вид покарання за адміністративне правопорушення, не сприяв повному, об’єктивному та неупередженому її розгляду, а тому постанова суду не відповідає фактичним обставинам справи, є незаконною та необґрунтованою.  

За таких умов, необхідно змінити Постанову Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 9 червня 2008 року по справі про адміністративне правопорушення за № X-XXXX/XX в частині накладання стягнення в межах передбачених санкцією ч.4 ст. 122 КпАП України на більш м’яке та менш суворе, за наступних обставин.  

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення, складеного інспектором ІДПС ДАІ, ОСОБА_1, 13 травня 2008 року, керуючи автомобілем в м. Києві, по Набережному Шосе, виїхав на смугу зустрічного руху, перетнувши подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки, внаслідок чого створив аварійну ситуацію автомобілям, які рухалися в попутному напрямку, повертаючи ліворуч змісив водіїв різко гальмувати та змінювати напрямок руху, внаслідок чого порушив п. 1.3 Д 2 ПДР України.

Вказаний вище протокол про адміністративне правопорушення був направлений до Бориспільського міськрайонного суду Київської області за місцем проживання ОСОБА_1, який мешкає в м. Бориспіль, по вул. К.Шлях, 98, кв. 47., для розгляду та прийняття в установленому законом порядку рішення.

Однак, суд, під час розгляду справи судом першої інстанції та винесення ним постанови п справі, судом не було дотримано вимог ст. 268 КпАП України, а саме:

У відповідності до положень вказаної вище ч.1 ст. 268 КпАП України,         особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі.

Вказана вище норма Кодексу про адміністративне правопорушення, передбачає та гарантує реалізацію судом прав особи, яка притягується до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого цим Кодексом.  

Більш того, тією ж ч.1 ст. 268 КпАП України, передбачено, що справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Також, згідно ст. 278 КпАП України, орган (посадова особа) при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішує таке питання: чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду.

При таких обставинах, суд першої інстанції розглянув справу у відсутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, не переконавшись в тому, що є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи, порушивши при цьому вимоги ст. 268 КпАП України, яка передбачає, що справа розглядається виключно в присутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності і може бути розглянута в поза її відсутності лише якщо є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи.

Однак, в матеріалах справи відсутні будь-які дані, які б свідчили про повідомлення судом правопорушника про місце і час розгляду справи, зокрема повістка про виклик особи до суду чи будь-які інші докази про своєчасне повідомлення судом особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, внаслідок чого останній був позбавлений права взяти участь у розгляді справи стосовно притягнення його до адміністративної відповідальності.

Крім того, суд розглянувши дану справу у відсутність правопорушника, крім того, що порушив право на участь у розгляді його справи, порушив і інші його права передбачені ч.1 ст. 268 КпАП України, зокрема право знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, оскаржити постанову по справі.

Як наслідок, особа, яка притягується до адміністративної відповідальності була позбавлена права на оскарження в установленому законом порядку постанови Бориспільського міськрайонного суду від 9 червня 2008 року, оскільки в супереч вимогам ч.1 ст. 285 КпАП України, постанова не була направлена, протягом трьох днів після її винесення та оголошення, ОСОБА_1. Більш того, вказана постанова не була направлена і по день звернення з цією апеляційною скаргою, про що в матеріалах справи відсутні будь-які докази.

Також, судом в своїй постанові було зазначено, що призначаючи стягнення, враховуються обставини скоєного правопорушення, дані про особу, її матеріальний стан, а також обставини, що обтяжують і пом’якшують відповідальність.             

Вказане вище положення постанови Бориспільського міськрайонного суду від 9 червня 2008 року тотожне положенню ч.2 ст. 33 КпАП України, якою передбачено, що при накладенні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність.

Однак, суд абсолютно формально та однобічно дійшов вказаних вище висновків, оскільки жодне із зазначених судом положень не було перевірено, встановлено та доведено, про що в матеріалах справи відсутні належні та допустимі докази наявності таких обставин, які повинні впливати в дійсності на накладання стягнення та застосування того чи іншого виду стягнення, передбаченого ч.4 ст. 122 КпАП України, яка передбачає як штраф так і позбавлення права керування транспортним засобом.  

Суд, порушивши право ОСОБА_1 на участь в розгляді справи, не надав можливості подати суду докази в підтвердження тих обставин, які зазначені в ч.2 ст. 33 КпАП України та могли вплинути на призначення судом стягнення, зокрема.

В зв’язку зі смертю батька, ОСОБА_1, останній є фактично годувальником своєї сім’ї, оскільки на його утриманні знаходиться його мати, яка ніде не працює за станом свого здоров’я, його дружина та неповнолітня дочка, якій виповнилося трохи більше ніж два роки. Дружина також ніде не працює, оскільки знаходиться вдома по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.   

Тому, ОСОБА_1 змушений постійно працювати та утримувати свою сім’ю, і єдиний хто має дохід для цього.  

Однак, хочу звернути увагу суд на те, що єдиною роботою на якій він отримує заробіток для своєї сім’ї є робота пов’язана безпосередньо із керуванням та обслуговуванням транспортними засобами, оскільки працює водієм Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», про що свідчить довідка цього Товариства.

Директором Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», ОСОБА_3 одночасно у зазначеній вище довідці була надана досить позитивна характеристика ОСОБА_1 як старанному водію, що якісно виконує свою роботу, безпечно керує автомобілями, діагностує та ремонтує автомобілі та ін.    

В зв’язку з цим, позбавлення на підставі Постанови Бориспільського міськрайонного суду від 9 червня 2008 року, ОСОБА_1 права керування транспортним засобом строком на 1(один) рік є не чим іншим як втрата своєї роботи порушником та як наслідок скрутне фінансове положення не лише останнього, але й членів його сім’ї, не отримання належного матеріального забезпечення та утримання дворічної доньки, не можливості купувати необхідні ліки для своєї хворої матері, і більш того втрати можливості навіть проіснувати в нашій країні, оскільки ОСОБА_1 не має кваліфікації чи професії для іншої роботи.

Вказані вище обставини не були враховані судом під час розгляду справи з причини не повідомлення його про час та місце розгляду справи, а зазначення цих обставин в самій Постанові є не що іншим як формальна, не досліджена належним чином судом, обставина, що є наслідком необґрунтованого застосування такого максимального виду стягнення як позбавлення права керування транспортним засобом.

Тому, застосування судом максимального виду стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом не обґрунтоване жодними доказами, і як наслідок свідчить про неврахування ряду обставин, передбачених ст. 33 КпАП України, що спричинить в недалекому майбутньому звільнення ОСОБА_1 з роботи, та поставить сім’ю в скрутне матеріальне становище.

Про винесення Бориспільським міськрайонний судом Київської області Постанови від 9 червня 2008 року про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності та накладання стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом, стало відомо лише після того, як інспекторами Бориспільської роти ІДПС ДАІ 23 лютого 2009 року, був зупинений мій транспортний засіб для перевірки документів, внаслідок чого виявилось, що мої права є недійсними, оскільки як було зазначено вище судом було позбавлено правопорушника права керування транспортним засобом.

До цього ні суд ні будь-якій інший орган не повідомляв мене про винесення вказаної вище Постанови та про розгляд справи в суді, внаслідок чого ОСОБА_1 був позбавлений права на участь в розгляді його справи та оскарження в строки та в порядку судового рішення по справі.

При таких обставинах, на підставі вищевикладеного та керуючись ст. 294 Кодексу про адміністративне правопорушення України, -

П Р О Ш У:

1. Поновити строки на апеляційне оскарження Постанови Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 9 червня 2008 року по справі про адміністративне правопорушення за № X-XXXX/XX

2. Змінити Постанову Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 9 червня 2008 року по справі про адміністративне правопорушення за № X-XXXX/XX в частині накладання стягнення, замінивши його на менш суворе, а саме штраф.  

ДОДАТКИ:

1.      Копія довіреності ОСОБА_1 на представництво та захист інтересів в судах – 1 примір.

2.      Копія Свідоцтва про смерть батька – 1 примір.

3.      Копія Свідоцтва про одруження – 1 примір.

4.      Копія свідоцтва про народження – 1 примір.

5.      Копія довідки ТОВ «НАЗВА_1» – 1 примір.  

6.      Копія довідки з місця роботи – 1 примір.

«___» лютого 2009 року            

 

Захисник порушника,

якій діє на підставі довіреності                   _______________          Ковальчук С.М.

                                                                                                (підпис)             

 

 

Average: 4.4 (5 голосів)

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації