Додаткові письмові пояснення в адміністративній справі щодо визнання неправомірними та незаконними дії державного реєстраціторв

          До Запорізького окружного адміністративного суду

 

        Позивачі:        Громадська організація «НАЗВА_1»,

місце знаходження:

АДРЕСА_1

                                                                              

                                                                                  ОСОБА_1,

місце проживання:

АДРЕСА_1

                                                                             

                                                                                  Члени організації:                                             

 

                                                 Відповідач:          Державний реєстратор виконавчого комітету   

            Суб’єкт владних повноважень           Мелітопольської міської ради  

                                                                                   місце знаходження:

            АДРЕСА_2.

                                                                           

      Адміністративна справа № X-а-

                                                                   

ДОДАТКОВІ ПИСЬМОВІ ПОЯСНЕННЯ

По адміністративній справі щодо визнання неправомірними та незаконними дії державного реєстратора виконавчого комітету Мелітопольської міської ради.

В провадження Запорізького окружного адміністративного суду знаходиться справа за позовом Громадської організації «НАЗВА_1», ОСОБА_1 та членів Громадської організації «НАЗВА_1» до державного реєстратора виконавчого комітету Мелітопольської міської ради про визнання неправомірними та незаконними дій державного реєстратора виконавчого комітету Мелітопольської міської ради. 

В зв’язку з цим, позивач, користуючись правами, що передбачені ст. 49 КАС України, надає суду додаткові письмові пояснення з приводу всіх тих обставин, що виникли під розгляду справи в суді та обставин, зазначених в письмових заперечень відповідача по справі, а саме: 

Під час розгляду адміністративної справи відповідачем були надавались неодноразово усні та письмові заперечення проти адміністративного позову в тій частині, що державний реєстратор мав повне право залишити подані позивачем документи щодо проведення державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі – без розгляду, що фактично ним і було вчинено з посиланням саме на ту обставину яка міститься в ч.6 ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», зокрема наявність Ухвали окружного адміністративного суду від 25 травня 2009 року щодо призупинення дій державного реєстратора про внесення до ЄДР зміни керівника та підписанта ГО „ Назва_2 на ОСОБА_2 до розгляду позовної заяви та прийняття судом рішення по суті, яка ще не скасована, а тому на думку державного реєстратора ним було абсолютно правомірно відмовлено у проведення державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в ЄДР в частині відмови внести зміни до відомостей про зміну керівника ГО «НАЗВА_1» з ОСОБА_2 на ОСОБА_1

Однак звертаю увагу суд на те, що така правова позиція як під час розгляду справи в суді так і під час розгляду документів, що були подані позивачем до державного реєстратора та сама по собі відмова ним у вчиненні реєстраційних дій – є незаконною, неправомірною, необґрунтованою, більш того надуманою та навмисно спотвореною для надання видимості правомірності дій державного реєстратора, що полягає в наступному.        

Звертаю увагу суд на положення ч.6 ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» яким передбачено одну із підстав для залишення без розгляду документів, поданих для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме: у разі якщо державному реєстратору надійшло рішення суду щодо заборони проведення реєстраційних дій, яке набрало законної сили, державний реєстратор залишає без розгляду документи, подані для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

В той час як передбачено ч. 4 ст. 117 КАС України, адміністративний позов може бути забезпечений забороною вчиняти певні дії.

При таких обставинах, адміністративний суд під час розгляду справи на підставі ч.4 ст. 117 КАС України допустив застосування заходів до забезпечення позову шляхом заборони державному реєстраторові вчиняти певні, чітко визначені та конкретні дії щодо проведення реєстраційних дій, а не всі чи будь-які реєстраційні дії пов’язані з проведення як державної реєстрації змін до установчих документів так і щодо будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, які не пов’язані з проведенням державної реєстрації змін до установчих документів.

Тому, на підставі Ухвали окружного адміністративного суду від 25 травня 2009 року суд вжив заходів забезпечення адміністративного позову, зазначивши,  «…заборонити державному реєстратору виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області надавати витяги, виписки, довідки третім особам стосовно керівника та підписанта ГО «НАЗВА_1», та зупинити дію рішення державного реєстратора виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 07.02.2009 року про внесення до ЄДР зміни керівника та підписанта ГО «НАЗВА_1» на ОСОБА_2, до розгляду позовної заяви та прийняття судом рішення по суті…» 

За таких умов, суд лише заборонив державному реєстратору вчиняти певні, читко визначені та зазначені в ухвалі суду реєстраційні дії, а саме:

-         надавати витяги, виписки, довідки третім особам стосовно керівника та підписанта ГО «НАЗВА_1»;

-         зупинити дію рішення державного реєстратора від 07.02.2009 року про внесення до ЄДР зміни керівника та підписанта ГО «НАЗВА_1» на ОСОБА_2

Державний реєстратор в письмовій відповіді від 18 жовтня 2010 року зазначив, що однією із підстав для відмови у реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР є те, що «…станом на 18.10.2010 ухвала Запорізького окружного адміністративного суду від 25.05.2009 стосовно призупинення дії державного реєстратора про внесення до ЄДР зміни керівника та підписанта ГО „ Назва_2 на ОСОБА_2 до розгляду позовної заяви та прийняття судом рішення по суті, ще не скасована…».

В той час, судом не було заборонено вчиняти державним реєстратором будь-яких інших реєстраційних дій, які можуть бути вчинені ним на підставі Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», а тому в іншій частині державний реєстратор повинен керуватись виключно вказаним вище нормативно-правовим актом, неухильно його дотримуватись та виконувати всі покладені на нього обов’язки, в тому числі і здійснювати державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, ГО «НАЗВА_1», що містяться в Єдиному державному реєстрі в частині зміни керівника з ОСОБА_2 на ОСОБА_1. Зауважимо та звертаємо особливу увагу суд на те, що вчинення цих дій державному реєстратору не було заборонено на підставі Ухвали окружного адміністративного суду від 25 травня 2009 року, а тому державний реєстратор зобов’язаний вчиняти вказані вище дії на підставі Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», а надання державним реєстратором відмови у зміні вказаних вище відомостей посилаючись на ухвалу суду є лише надуманою фактом, обставиною, що не відповідає дійсності та є необґрунтованою.   

Тому, відмова державного реєстратора у вчиненні реєстраційних дій щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі з підстав наявності ухвали Окружного адміністративного суду, яким нібито заборонено вчиняти реєстраційні дії – є абсолютно неправомірною та незаконною.    

Натомість особливу увагу звертаю суд на те, що 13 жовтня 2010 року судом апеляційної інстанції було ухвалено винесено судове рішення по адміністративній справі щодо оскарження дій державного реєстратора та виконавчого комітету Мелітопольської міської ради в частині відмову у проведенні державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, по якій було винесено Ухвали окружним адміністративним судом від 25 травня 2009 року в частині забезпечення позову, на яку посилається державний реєстратор у своїй письмовій відповіді.

Як передбачено ч. 1 ст. 56 КАС України, сторона, а також третя особа в адміністративній справі можуть брати участь в адміністративному процесі особисто і (або) через представника. 

Під час розгляду в апеляційному суді вказаної вище справи в судовому засіданні був присутній представник відповідача, державного реєстратора, якому було відомо про ухвалення вказаного вище рішення, і якій дії від імені та в інтересах державного реєстратора, а тому відомості та інформація, яка була відома представнику та була доведена до його відома, вважаються такою, що належним чином повідомлено і саму сторону, тобто відповідача, яким є державний реєстратор.

У відповідності до ч.4 ст. 118 КАС України, якщо у задоволенні вимог позивачеві буде відмовлено, вжиті заходи забезпечення адміністративного позову зберігаються до набрання постановою суду законної сили.

На підставі ст. 254 КАС України, постанова суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

При таких обставинах, на підставі ст. 254 КАС України, 13 жовтня 2010 року судове рішення апеляційного адміністративного суду набрало законної сили, а тому з підстав передбачених ст. 118 КАС України, вжиті заходи забезпечення адміністративного позову, що були встановлені Ухвалою окружного адміністративного суду від 25 травня 2009 року - втратили чинність, оскільки судове рішення апеляційної інстанції набрало законної сили, і основне на що хотілося б звернути увагу, що в судовому засіданні, що відбулось 13 жовтня 2010 року, був представник відповідача, державного реєстратора, якому було відомо про ухвалення судового рішення та набрання ним законної сили, і як наслідок втрати чинності ухвали суду про забезпечення адміністративного позову від 25 травня 2009 року.

Тому, посилання державного реєстратора у своїй письмовій відповіді, якою залишено без розгляду документи, подані позивачем для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі в частині зміни керівника ГО «НАЗВА_9», на відповідну Ухвалу окружного адміністративного суду від 25 травня 2009 року, з наведених вище обставин, - є необґрунтованим та незаконним.     

Крім того, посилання державного реєстратора у своїй письмовій відповіді на ту обставину, що «…13.10.2010 відбулося засідання Дніпропетровського Апеляційного Адміністративного суду по розгляду апеляційної скарги за позовом ГО «НАЗВА_1» в особі Особа_1до виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області, рішення якого ще не надходило до державного реєстратора. Тільки після отримання цього рішення від вищезазначеного суду, яким Ваша позовна заява буде задоволена, Ви маєте право надати державному реєстратору реєстраційну картку для внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців…».

Однак, звертаю увагу суд на абсолютно необґрунтовані та безпідставні посилання державного реєстратора на вказані вище обставини з якими він пов’язує відмову у вчинення реєстраційних дій, оскільки ч.6 ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» не містить таку підставу для залишення без розгляду документів, поданих для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, як розгляд будь-якої справи предметом яких можуть бути будь-які вимоги, окрім наявності рішення суду щодо заборони проведення реєстраційних дій, яке на сьогоднішній день відсутнє, що не дає законних підстав державному реєстратору відмовити у вчиненні реєстраційних дій з огляду на те, що ч.6 ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» передбачено виключний перелік підстав для залишення без розгляду документів, поданих для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.  

Крім того, знову ж таки звертаю увагу суд на те, що державному реєстратору було відомо про судове засідання, що відбулось в апеляційному суді 13 жовтеня 2010 року, та судове рішення, яке було ухвалено за результатами розгляду справи в апеляційному суді, а посилання на те, що ним не було отримано рішення жодним чином не впливає на прийняття рішення про вчинення реєстраційних дій, що знову ж таки норма ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» не містить відповідного положення про заборону, оскільки документи позивачем були подані державному реєстратору після набрання рішення апеляційним судом законної сили, а тому отримання державним реєстратором судового рішення чи ні, не впливає на його обов’язок вчинити реєстраційні дії передбачені ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

Також, під час розгляду справи, відповідачем були надані усні та письмові заперечення проти позову в тій частині, що особі, що звернулися із заявою про залучення їх в якості третіх осіб без самостійних вимог на стороні позивача не є членами організації, а тому рішення суду не може вплинути на їх права та обов’язки, і як наслідок їх не можна залучати в якості третіх осіб. З цих же підстав неодноразово відповідач посилався на те, що рішення про переобрання голову правління прийнято не членами Громадської організації «НАЗВА_1».

Проте, вказані вище заперечення відповідача не відповідають дійсності, є безпідставними та необґрунтованими, що полягає в наступному:  

У відповідності до ч.1 ст. 72 КАС України, обставини, встановлені судовим рішенням в адміністративній, цивільній або господарській справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

При таких обставинах, обставини, що членства осіб, які звернулися із заявою про залучення їх в якості третіх осіб без самостійних вимог та осіб, які приймали участь у загальних зборах Громадської організації «НАЗВА_1», на яких було прийнято рішення щодо підтвердження повноважень голови правління ОСОБА_1, фактично переобравши її на цю посаду замість незаконно обраної ОСОБА_2, - встановлені судовими рішеннями, які набрали законної сили, під час яких перевірялися обставини, щодо належності вказаних осіб до членів Громадської організації «НАЗВА_1», а тому вказані обставини не підлягають доказуванню під час розгляду даної справи в яких приймають участь ті самі особи, зокрема.

-         Постанова Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 13 жовтня 2010 року по справі № Xа-3167/09/0870, за позовом Громадської організації «НАЗВА_1» до виконавчого комітету Мелітопольської міської ради та державного реєстратора про оскарження відмови у вчиненні реєстраційних дій, було встановлено належність вказаних вище осіб до членів Громадської організації «НАЗВА_1», які зверталися з апеляційною скаргою.

-         Рішення Апеляційного суду Запорізької області від 1 квітня 2010 року по цивільній справі № X2-1455, під час розгляду якої була розглянута апеляційна скарга вказаних вище осіб, що було встановлено їх належність до членів Громадської організації «НАЗВА_1» судом апеляційної інстанції, який задовольнив їх апеляційну скаргу.

-         Ухвала Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 13 жовтня 2010 року по справі № Xа-3167/09/0870, під час розгляду якої була розглянута апеляційна скарга вказаних вище осіб, що було встановлено їх належність до членів Громадської організації «НАЗВА_1» судом апеляційної інстанції, який задовольнив їх апеляційну скаргу.     

При таких обставинах, посилання відповідача під час розгляду справи на те, що особи, що звернулися до суду із заявою про залучення їх в якості третіх осіб без самостійних вимог на стороні позивачів не є членами Громадської організації «НАЗВА_1», з підстав передбачених ч.1 ст. 72 КАС України не підлягають доказуванню, оскільки були встановлені  на підставі судових рішень, зазначених вище, де вказані вище особи, приймали участь як треті особи без самостійних вимог на тій чи іншій стороні, вказані обставини неодноразово досліджувались та встановлювались судами різних інстанцій.

Тому, виході з вимог норми процесуального права, яка імперативно встановлює принцип доведеності тих, обставин, які вже були встановлені під час розгляду інших справ в судових рішеннях, а тому відповідач може надавати будь-які докази, які б на його думку свідчили про не належність вказаних вище осіб до членів Громадської організації «НАЗВА_1», однак такі докази не мають жодного правового значення під час розгляду саме цієї справи в частині їх належності та допустимості, і не можуть бути прийняті судом в рахунок обґрунтування цих обставин, а тому повинні бути оцінені виходячи саме з підстав передбачених ч.1 ст. 72 КАС України.

______________________________

Враховуючи вказані вище обставини, прошу суд ухвалити рішення яким вимоги позивача, що були пред’явлені в позові, до відповідачів задовольнити повністю

«__» березня 2011 року

 

Позивачі:                                                                            _____________

          (підпис)

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації