Касаційна скарга до Вищого адміністративного суду України на попередні судові рішення у адміністративній справі про скасування рішення міської ради про відмову у задоволенні клопотання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою

У відповідності до ч.7 ст. 118 ЗК України, міська рада розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку. 

Суб’єкт владних повноважень не вказав у своєму рішенні чи письмовій відповіді жодних із підстав для відмови у наданні особі дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, з числа тих, що передбачені ч. 7 ст. 118 ЗК України, які є виключними та імперативно встановленими законом підставами для відмови у наданні такого дозволу, в зв’язку з чим вийшов за межі своїх повноважень передбачених ст. 118 ЗК України, не дотримався порядку розгляду звернення, передбаченого ст. 15 Закону України «Про звернення громадяни» та порушив основоположні принципи діяльності органу місцевого самоврядування, встановлені ст. 19 Конституції України та ч.3 ст. 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

До Вищого адміністративного суду

 

Позивач:    ОСОБА_1, 

зареєстроване місце проживання:

АДРЕСА_2

засоби зв’язку відсутні 

Представник позивача:     

Адвокат, Ковальчук Степан Миколайович,  

місце знаходження:

АДРЕСА_3 

засоби зв’язку: 8 (067) 230-36-06.

                                                              

Відповідач: 

Суб’єкт владних повноважень     

Бориспільська міська рада Київської області  

місце знаходження: 08300, м. Бориспіль,

вул. Київський Шлях, буд. 72.

засоби зв’язку невідомі.

     

Адміністративна справа № XXXX/9650/2012

                                                

К А С А Ц І Й Н А    С К А Р Г А

на Постанову Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 30 жовтня 2012 року та Ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 15 січня 2013 року по адміністративній справі № XXXX/9650/2012      

ОСОБА_1 звернулася до Бориспільського міськрайонного суду Київської області з адміністративним позовом до Бориспільської міської ради Київської області з вимогами про визнання незаконним та скасування рішення Бориспільської міської ради Київської області від 19 червня 2012 року в частині відмови в задоволенні клопотання ОСОБА_1 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність - як таке, що не відповідає вимогам Закону та порушує права ОСОБА_1, а також зобов’язання Бориспільську міську раду розглянути на пленарному засіданні сесії, подане 27 квітня 2012 року ОСОБА_1 клопотання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність - в строки, порядку та у спосіб передбачений ст. 118 Земельного кодексу України та прийняти належне, у відповідності до чинного законодавства України рішення.    

Бориспільський міськрайонний суд Київської області, з метою повного захисту прав та інтересів позивача, 30 жовтня 2012 року виніс Постанову по адміністративній справі № XXXX/9650/2012, якою вимоги ОСОБА_1 задовольнив частково, зобов’язавши Бориспільську міську раду розглянути на пленарному засіданні сесії, подане 27 квітня 2012 року ОСОБА_1 клопотання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, орієнтовною площею 0,10 Га по пров. Xxxxx, 21 – в місячний термін з моменту набрання рішенням суду законної сили, порядку та у спосіб передбачений ст. 118 Земельного кодексу України та прийняти належне, у відповідності до чинного законодавства України рішення.   

Не погоджуючись з рішенням Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 30 жовтня 2012 року по адміністративній справі № XXXX/9650/2012, позивач звернулися з Апеляційною скаргою на вказане вище рішення суду, з вимогою щодо його зміни, виклавши свої доводи та міркування з приводу його незаконності та необґрунтованості.

Київський апеляційний адміністративний суд розглянувши апеляційну скаргу позивача на постанову Бориспільського міськрайонного суду Київської області, виніс 15 січня 2013 року Ухвалу, якою апеляційну скаргу – залишив без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін.

Однак, позивач вважає, що постанови Бориспільського міськрайонного суду Київської області та Київського апеляційного адміністративного суду прийняті з порушенням вимог чинного законодавства України, оскільки висновки судів не відповідають обставинам справи, а також не вірно застосовано судами норми як матеріального так і процесуального права, що потягло за собою неправильне вирішення адміністративного спору.

При таких обставинах, Постанову Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 30 жовтня 2012 року необхідно змінити, а Ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 15 січня 2013 року - скасувати, винісши нову Постанову, якою вимоги ОСОБА_1, заявлені в адміністративному позові, задовольнити в повному обсязі, виходячи з наступних обставин.    

Судом першої та апеляційної інстанції правильно було встановлено, що 27 квітня 2012 року ОСОБА_1 звернулася до Бориспільської міської ради Київської області з клопотанням про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, орієнтовною площею 0,10 Га по пров. Xxxxx, 21.

До вказаного вище клопотання, позивач додав висновок управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради Київської області «Про відповідність місця розташування земельної ділянки» від 10 квітня 2012 року за № XXX/1-09, на підстав якого управління містобудування та архітектури підтвердила відповідність місця розташування земельної ділянки містобудівній документації орієнтовною площею до 0,10 Га по пров. Xxxxx, 21 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

До висновку, управління містобудування та архітектури додано схему про відповідність місця розташування (забудови) земельної ділянки, із зображенням земельної ділянки та інших прилеглих до неї земель на відповідному плані (графічному матеріалі), із зазначенням вулиці та поштової адреси.

Крім того, позивач долучив до клопотання копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру

Таким чином, позивачем були дотримані всі вимоги, передбачені ч.6 ст. 118 ЗК України, щодо порядку звернення з клопотання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, змісту такого клопотання, а також необхідних документів та матеріалів, які повинні бути додані до нього.

_________________________________________

Суд першої інстанції в рахунок обґрунтування свого рішення дійшов висновків, що «…відповідачем в порушення ч.7 ст. 118 Земельного кодексу України  місячний термін зазначене клопотання розглянуто по суті не було, оскільки відповідне рішення на сесії міської ради не було прийнято…», а також стверджує, що «…неможливо погодитись з думкою представника позивача, що відсутність такого рішення є відмовою в задоволенні клопотання позивача від 27 квітня 2012 року…», і одночасно суд приходить до висновку, що «…Бориспільською міською радою було допущено порушення ч.7 ст.118 Земельного кодексу України в частині права позивача щодо вчасного та належного, в порядку та у спосіб, передбачений чинним законодавством, розгляд такого клопотання…»    

Висновки суду першої інстанції були підтримані апеляційним судом, який залишаючи постанову Бориспільського міськрайонного суду без змін, обґрунтував їх правильність наступними обставинами: «…з огляду на те, що позивач не заперечує автентичність цього листа (лист Бориспільської міської ради від 25.06.2012 року за № П939) – самі доводи позивача ґрунтуються на вказаному листі, у колегії суддів не виникає сумніву щодо достовірності тої обставини, що рішення про відмову у задоволенні клопотання ОСОБА_1 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не було прийнято…», які обґрунтовуються апеляційним судом з посиланням на положення ст. 66 Регламенту міської ради VI скликання, затвердженого рішенням Бориспільської міської ради від 23 листопада 2010 року за № XX-2-VI.  

Проте, звертаю увагу суд касаційної інстанції на безпідставні та необґрунтовані висновки як суду першої інстанції так і апеляційного суду, які не відповідають дійсності та суперечать вимогам актів законодавства України, які передбачають порядок прийняття рішення міськими радами як органами місцевого самоврядування, що полягає в наступному.

Ст. 19 Конституції України та ч.3 ст. 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

У відповідності до п.1 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виключно на пленарних засіданнях міської ради вирішуються питання затвердження регламенту ради. 

Як передбачено ч.14 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», порядок скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються регламентом ради.

Бориспільська міська рада на її пленарному засіданні 23 листопада 2010 року прийняла рішення за № XX-2-VI, яким затвердила Регламент міської ради VI, який згідно п. 1 має силу нормативного акту.     

У відповідності до ст. 69 Регламенту міської ради VI, якщо в регламенті не вказано вид голосування щодо розгляду певного питання, застосовується відкрите голосування за кількісним вибором варіанту відповіді: «за», «проти», «утримався».

Регламент міської ради VI не містить спеціальний вид голосування (поіменне, таємне) щодо розгляду питання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а тому до вирішення цього питання застосовується загальне правило - відкрите голосування, як передбачено ст. 69 Регламенту, за кількісним вибором варіанту відповіді: «за», «проти», «утримався».  

Відповідно до ч.1 ст. 66 Регламенту міської ради VI, рішення  міської  ради  приймається відкритим голосуванням більшістю голосів "ЗА" від загального складу міської ради за винятком випадків, зазначених у регламенті.

Отже, як було зазначено вище, 25 червня 2012 року Бориспільська міська рада Київської області на заяву ОСОБА_1 про отримання дозволу на відведення земельної ділянки у власність письмово повідомила своїм листом за № XXX про те, що «…проект рішення «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам (згідно із списком) у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у м. Борисполі» було розглянуто на засіданні міської ради 19 червня 2012 року. При голосуванні рішення не набрало необхідної кількості голосів депутатів (рішення не прийнято)…».      

Під час розгляду справи в суді першої інстанції представниками позивача та відповідача визнавалися ті обставини, що проект рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою було винесено на сесію міської ради та депутатами міської ради відбулося голосування, а тому такі обставини не підлягають доказуванню з підстав передбачених ч.3 ст. 72 КАС України. 

Як випливає з цієї письмової відповіді, проект рішення був розглянутий Бориспільською міською радою на його пленарному засіданні, однак при голосуванні не було набрано необхідної кількості голосів, тобто, як передбачено ч.1 ст. 66 Регламенту міської ради, більшості голосів «ЗА». В той час як інша частина депутатів, згідно ст. 69 Регламенту, проголосували «Проти» чи «Утримався».

У відповідності до ч.2 ст. 66 Регламенту міської ради VI, проект рішення або пропозиція, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. Таке відхилення проекту рішення заноситься до протоколу пленарного засідання як рішення міської ради.

Таким чином, як випливає з ч.2 ст. 66 Регламенту міської ради VI, якщо рішення не отримало необхідної більшості голосів «ЗА» на підтримку проекту рішення, оскільки інша частина депутатів проголосувала «Проти» чи «Утримався», таке рішення вважається відхиленим. В листі від 25 червня 2012 року чітко зазначено «…при голосуванні рішення не набрало необхідної кількості голосів депутатів…», тобтонеобхідної більшості голосів «ЗА», як це передбачено ч.2 ст. 66 Регламенту міської ради VI.

У відповідності до ч.1 ст. 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11 липня 2002 року, яка регулює права депутата місцевої ради, депутат місцевої ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради.

Тому, Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» чи будь-яким іншим нормативно-правовим актом України не передбачено випадків коли депутат зобов’язаний здійснювати голосування за те чи інше питання, яке винесено на вирішення сесії міської ради, оскільки голосування це є правом депутата, а не його обов’язком, а тому висновки судів попередніх інстанцій щодо відсутності прийнятого міською радою рішення про відмову у наданні дозволу про затвердження проекту землеустрою шляхом голосування більшістю голосів «ЗА» - є незаконними, оскільки не відповідають вимогам як ч.1 ст. 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» так і ч.2 ст. 66 Регламенту міської ради VI.    

Отже таке відхилення проекту рішення про затвердження проекту землеустрою – є рішенням міської ради, яке на підставі ч.2 ст. 66 Регламенту міської ради VI, заноситься до протоколу пленарного засідання.   

В такому випадку, якщо проект рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність був винесений на сесію міської ради та відбулося голосування за ним (як зазначено в письмовому листі відповідача від 25.06.2012 року), Бориспільська міська рада, за результатами розгляду такого проекту рішення та проведення за ним голосування, могла лише:

або ж прийняти рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, шляхом отримання необхідної більшості голосів «ЗА»

-або ж відхилити проект рішення шляхом не набрання необхідної кількості голосів депутатів «ЗА»,  оскільки останні голосували «Проти» чи  «Утримався», і таке відхилення проекту рішення є рішенням міської ради згідно ч.2 ст.66 Регламенту міської ради VI.   

Бориспільська міська рада не може не прийняти ніякого рішення, якщо його проект було винесено на розгляд сесії та відбулося голосування, а тому висновки судів попередніх інстанцій є необґрунтованими і не відповідають вимогам ст. ст. 66, 69 Регламенту міської ради VI.

Враховуючи те, що кожен із депутатів міської ради має право здійснювати голосування «За», «Проти» чи «Утримався», не можливо примусити їх проголосувати «ЗА» для отримання необхідної більшості голосів на підтримку проекту рішення, а отже, висновки судів першої та апеляційної інстанції, що рішення міської ради про затвердження проекту або ж про відмову у його затвердженні можливо прийняти лише у випадку набрання необхідної кількості голосів «ЗА», - є необґрунтованими та безпідставними. Тому, ч.2 ст. 66 Регламенту міської ради VI регулює той випадок, колипроект рішення який не отримав необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленим і таке відхилення є рішення міської ради.

Отже, виходячи з висновків судів попередніх інстанцій, позивач ніколи не зможе навіть отримати відмову у прийнятті рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, оскільки жодним чином не можливо примусити депутатів міської ради проголосувати більшістю голосів «Проти» такого рішення. Тому, судами попередніх інстанцій створені передумови для неможливості подальшої реалізації позивачем своїх прав на належний розгляд свого питання міською радою та подальшого оскарження того рішення, яке приймається міською радою шляхом не набрання необхідної кількості голосів «За», що і є рішенням міської ради.      

__________________________________________________________

При цьому, рішення Бориспільської міської ради від 19 червня 2012 року в частині відмови у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_1 - прийняте з порушенням вимог чинного законодавства України, яке регулює питання передання земельної ділянки у власність із земель комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, і одночасно цим рішенням порушено права та охоронюваний інтерес позивача, з підстав викладених в адміністративному позові, зокрема

У відповідності до ч.7 ст. 118 ЗК України, міська рада розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

Також, ст. 15 Закону України «Про звернення громадян» передбачено, що органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, до повноважень яких належить розгляд заяв, зобов’язані об’єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв. Відповідь за результатами розгляду заяв в обов’язковому порядку дається тим органом, який отримав ці заяви і до компетенції якого входить вирішення порушених у заявах питань. Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Проте, Бориспільська міська рада не дотрималась ч.7 ст. 118 ЗК України в тій частині, що відмова у наданні позивачу дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність є немотивованою, оскільки у письмовій відповіді Бориспільської міської ради, що була направлена на адресу позивача 25 червня 20012 року, не зазначено жодних мотивів, підстав чи умов для відмови сесії міської ради у наданні дозволу ОСОБА_1 на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.

Як наслідок Бориспільською міською радою були грубо порушені вимоги ч.7 ст. 118 ЗК України в тій частині, що підставою відмови у наданні дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

Тому, суб’єкт владних повноважень не вказав у своєму рішенні чи письмовій відповіді жодних із підстав для відмови у наданні дозволу ОСОБА_1 на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, з числа тих, що передбачені ч. 7 ст. 118 ЗК України, які є виключними та імперативно встановленими законом підставами для відмови у наданні такого дозволу, в зв’язку з чим вийшов за межі своїх повноважень передбачених ст. 118 ЗК України, не дотримався порядку розгляду звернення, передбаченого ст. 15 Закону України «Про звернення громадяни» та порушив основоположні принципи діяльності органу місцевого самоврядування, встановлені ст. 19 Конституції України та ч.3 ст. 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

У такій спосіб, Бориспільська міська рада в супереч вимогам закону порушила право позивача набути в установленому законом порядку право власності на земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд із земель комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації шляхом прийняття рішення органами місцевого самоврядування. 

При таких обставинах, Тому на підставі ст.ст. 2, 3, 14, 17, 72, 105, 211, 212, 213, 223, 226, 230 КАС України, -  

П Р О Ш У:

1.Постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 15 січня 2013 року по адміністративній справі № XXXX/9650/2012 – скасувати.

2.Постанову Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 30 жовтня 2012 року по адміністративній справі № XXXX/9650/2012 – змінити.   

3.Винести нову Постанову, якою вимоги ОСОБА_1, заявлені в адміністративному позові, задовольнити в повному обсязі: 

-визнати незаконним та скасувати рішення Бориспільської міської ради Київської області ради від 19 червня 2012 року в частині відмови в задоволенні клопотання ОСОБА_1 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, орієнтовною площею 0,10 Га, по пров. Xxxxx, 21 - в повному обсязі, як таке, що не відповідає вимогам Закону та порушує права ОСОБА_1 

4.Розгляд касаційної скарги в судовому засіданні в суді касаційної інстанції проводити виключно у присутності позивача чи його представника.  

ДОДАТКИ:  

1.Копії Касаційної скарги на судові рішення судів першої та апеляційної інстанції – 1 примір.

2. Копія Постанови Бориспільського міськрайонного суду області від 30 жовтня 2012 року по адміністративній справі № XXXX/9650/2012;

3.Копія Постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 15 січня 2013 року по адміністративній справі № XXXX/9650/2012;

4. Копія Договору про надання правових послуг від 28 серпня 2012 року – 2 примір.

5. Квитанція про сплату судового збору за подання касаційної скарги до Вищого адміністративного суду України.   

 

4 лютого 2012 року.   

 

Представник позивача,

який діє на підставі договору                           ______________                                                                      Ковальчук С.М.   

                                                                                                (підпис)

Average: 3.7 (3 голоси)

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації