Клопотання про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису у господарській справі

Як передбачено ч.7 ст. 81-1 ГПК України, на вимогу хоча б одного учасника судового процесу у суді першої чи апеляційної інстанції при розгляді справи по суті або за ініціативою суду здійснюється фіксування судового процесу з допомогою звукозаписувального технічного засобу

З метою можливості подальшого реагування на незаконні, неправомірні та необ’єктивні дії чи рішення господарського суду, оскільки у позивача виникають сумніви у здійсненні судочинства судом на засадах змагальності та неупередженості, можливості реалізації позивачем своїх прав, передбачених ст. 22 ГПК України, позивач має право вимагати на підставі ч.3 ст. 4-4 ГПК України та ч.7 ст. 81-1 ГПК України здійснювати фіксування судового процесу по господарській справі з допомогою звукозаписувального технічного засобу.   

До Господарського суду м. Києва

                                                                                                                                                

Позивач:         

Товариство з обмеженою відповідальністю

«НАЗВА_1»,

місце знаходження:

АДРЕСА_1   

Ідентифікаційний код:

  

Відповідач:       

Товариство з обмеженою відповідальністю

«НАЗВА_2»,

місце знаходження: АДРЕСА_2

Ідентифікаційний код:

 

Головуючий суддя: ОСОБА_2

Справа № XXXX-XX/XXXX-2012

 

 

К Л О П О Т А Н Н Я

про фіксування судового процесу в господарській справі  за допомогою звукозаписувального технічного запису 

В провадженні Господарського суду м. Києва знаходиться господарська справа № XXXX-XX/XXXX-2012 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» до Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2» про стягнення заборгованості, пені та процентів за договором поставки від 19 серпня 2011 року за № XXX/д внаслідок не належного виконання грошового зобов’язання.      

__________________________________________________________

Однак, під час розгляду справи в судовому засіданні, що відбулося 10 січня 2013 року в приміщенні Господарського суду м. Києва, суд проявив свою упередженість та не об’єктивність, не створив необхідних умов для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства, не сприяв у реалізації позивачем як стороною спору прав, наданих Законом, проявивши при цьому явну неповагу до представника позивача як учасника процесу, що викликає сумніви у можливості постановлення судом законного та обґрунтованого рішення.  

Зокрема, такі дії суду проявились в тому, що в судовому засіданні не було забезпечено представнику позивача можливості реалізації ним права надати свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають у ході судового процесу і заперечувати проти доводів інших учасників судового процесу, а саме щодо доводів представника відповідача про утримання з позивача на підставі п. 8.3 Договору поставки від 19 серпня 2011 року за № XXX/Д, штрафу в розмірі 43 360 грн. 57 коп. з остаточного платежу, який позивач просить стягнути з відповідача на підставі поданого позову, а також в судовому засіданні задати питання представнику відповідача по суті наданих ним пояснень та надати свої усні пояснення в межах предмету розгляду справи.    

Тому, суд обмежив тривалість виступу представника позивача, а щодо реалізації ним права заперечувати проти доводів відповідача, судом було висловлено категоричну заборону. На неодноразові намагання представника позивача все ж таки скористатись такими правами для надання суду всіх тих доказів та фактичних даних, які спростовують правову позицію відповідача, суд постійно перебивав представника позивача та намагався у будь-який спосіб припинити надання ним пояснень, мотивуючи лише тим, що «суду все відомо та зрозуміло» і тривалість пояснень позивача становила не більше 1 хв.  

__________________________________________________________

У відповідності до ст. 4-3 ГПК України, судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

В той час, позивач як учасник судового процесу, на підставі ст. 22 ГПК України, наділений гарантованими правами давати усні та письмові пояснення господарському суду, наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають у ході судового процесу та заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників судового процесу.

При цьому, доказами у справі, згідно ст. 32 ГПК України, є пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі.

Таким чином, в позивача виникають сумніви у здійсненні судочинства судом на засадах змагальності та неупередженості, можливості реалізації позивачем своїх прав, передбачених ст. 22 ГПК України, надання суду належних та допустимих доказів, види яких зазначені в ст. 32 ГПК України, а також здатності суду здійснити належну оцінку доказів та обставин справи у їх сукупності, з прийняттям законного та обґрунтованого рішення.

__________________________________________________________

У відповідності до ч.3 ст. 4-4 ГПК України, судовий процес фіксується технічними засобами та відображається у протоколі судового засідання у порядку, встановленому цим Кодексом.

Як передбачено ч.7 ст. 81-1 ГПК України, на вимогу хоча б одного учасника судового процесу у суді першої чи апеляційної інстанції при розгляді справи по суті або за ініціативою суду здійснюється фіксування судового процесу з допомогою звукозаписувального технічного засобу

Тому, з метою можливості подальшого реагування на незаконні, неправомірні та необ’єктивні дії чи рішення господарського суду, в провадження якого знаходиться спір між сторонами, позивач вимагає на підставі ч.3 ст. 4-4 ГПК України та ч.7 ст. 81-1 ГПК України здійснювати фіксування судового процесу по господарській справі № XXXX-XX/XXXX-2012 за позовом ТОВ «НАЗВА_1» до ТОВ «НАЗВА_2» про стягнення заборгованості, пені та процентів за договором поставки від 19 серпня 2011 року за № XXX/д, з допомогою звукозаписувального технічного засобу.   

________________________________________________________

Тому враховуючи вище викладене та на підставі ст. ст. 4-4, 22, 32, 81-1 Господарського процесуального кодексу України, -         

П Р О Ш У:

1. Здійснювати фіксування судового процесу по господарській справі № XXXX-XX/XXXX-2012 за позовом ТОВ «НАЗВА_1» до ТОВ «НАЗВА_2» про стягнення заборгованості, пені та процентів за договором поставки від 19 серпня 2011 року за № XXX/д, з допомогою звукозаписувального технічного засобу

ДОДАТКИ:

1.Копія довіреності на представництво інтересів ТОВ «НАЗВА_1» у судах.

 

«__» лютого 2013 року.   

 

Представник позивача,

якій діє на підставі довіреності                                   _______________                                                            Ковальчук С.М.

                                                                                 (підпис)   

 

Average: 3.8 (4 голоси)

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації