Клопотання про передачу цивільної справи за підсудністю за місцем проживання відповідачів

            До Подільського районного суду м. Києва

                            Головуючий суддя: ОСОБА_1     

 

   Відповідач-1:                 ОСОБА_2,

            зареєстроване місце проживання:

АДРЕСА_

 

   Представник

     відповідача:     Адвокат, Ковальчук Степан Миколайович,  

місце знаходження:

АДРЕСА_2,

засоби зв’язку: (067) 230-36-06

 

Інші учасники цивільного процесу:

 

Позивач:     Публічне акціонерне товариство

«НАЗВА_1»,

            місце знаходження:

АДРЕСА_3

 

   Відповідач-2:                 ОСОБА_4,

            зареєстроване місце проживання:

АДРЕСА_1

              

            Цивільна справа № X-XXXX/XX року

 

К Л О П О Т А Н Н Я

Про передачу справи за підсудністю за місцем проживання відповідачів до Бориспільського міськрайонного суду

Київської області

Публічне акціонерне товариство «НАЗВА_1» звернувся до Подільського районного суду м. Києва з позовом до ОСОБА_2 та ОСОБА_4 про стягнення суми заборгованості за кредитним договором, процентів, нарахованих за користування кредитом та пені.

Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 2 вересня 2010 року було відкрито провадження у справі № X-XXXX/XX року за позовом Публічного акціонерного товариства «НАЗВА_1» до ОСОБА_2 та ОСОБА_4 про стягнення суми заборгованості за кредитним договором, процентів, нарахованих за користування кредитом та пені, та призначено попереднє судове засідання на 17 год. 30 хв. в приміщенні суду.

Однак, враховуючи те, що відповідач отримав копію ухвали про відкриття провадження по вказаній вище справі, копію позовної заяви та доданих до неї матеріалів лише 15 вересня 2010 року, тобто за один день до проведення попереднього судового засідання, в той час як відповідач перебував на лікарняному, а тому не мав можливості з’явитися в судове засідання на проведення попереднього розгляду справи та подати клопотання про направлення справи за підсудністю за місцем проживання відповідачів до Бориспільського міськрайонного суду з підстав передбачених нормами процесуального права, зокрема.

У відповідності до ч.1 ст. 109 ЦПК України, позови до фізичної особи пред’являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її перебування.

В той час, як передбачено ч.8 ст. 110 ЦПК України, позови, що виникають з договорів, у яких зазначено місце виконання або виконувати які через їх особливість можна тільки  певному місці, можуть пред’являтися також за місцем виконання цих договорів.

При таких обставинах, як випливає з положення вказаних вище норм процесуального закону, за загальним правилом позови пред’являються за місцем проживання чи перебування відповідача, за виключенням випадків альтернативної (за вибором позивача) та виключної підсудності.

В такому випадку, позивач має право пред’явити позов, що випливає з договору, у якому зазначено місце його виконання або виконувати які через їх особливість можна тільки  певному місці, - за місцем виконання цього договору.

Як випливає з положення п. 9.7 Договору про надання споживчого кредиту та застави транспортного засобу від 24 липня 2007 року за № XXXXXXXXXXX, що листування між Сторонами за Договором здійснюється шляхом направлення або надання однією Стороною відповідних повідомлень іншій Стороні на її адресу для листування, зазначеному у розіділі10 Договору. Форма, зміст та термін направлення або надання деяких таких повідомлень визначені умовами Договору. Сторони погодили, що адреса Банку для листування, зазначена в цьому Договорі, вважається місцем виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

При таких обставинах, з наведеного вище положення договору випливає, що адреса Банку для листування вважається місцем виконання договору.

Однак, звертаю увагу суд на те, що договором банківського кредиту не передбачено конкретне місце виконання зобов’язань позичальником за договором, обов’язку його виконувати зобов’язання в конкретному місці в той чи інший спосіб, зокрема здійснювати погашення банківського кредиту, відсотків за його користування та здійснювати інші платежі безпосередньо у відділенні банківської установи, що знаходиться в м. Києва, по вул. Xxxxxxxxxxx, 54, яке б могло бути єдиним місцем виконання зобов’язань за договором.

В той час, п. 3.4.1. Договору про надання споживчого кредиту та застави транспортного засобу від 24 липня 2007 року за № XXXXXXXXXXX передбачено, позичальник зобов’язується повернути суму кредиту, і сплатити плату за кредит й інші грошові платежі на рахунки Банку в порядку та на умовах, передбачених Договором, а саме - суму кредиту та проценти – на рахунок № XXXXXXXXXXXXX в АКБ «НАЗВА_1», код Банку (МФО)ххх.

При таких обставинах, виконання договору, а саме виконання відповідачем грошових зобов’язань за договором банківського кредиту в частині повернення суми кредиту та сплати процентів за його користування здійснюється відповідачем шляхом зарахування цих коштів на рахунок відкритий в АКБ «НАЗВА_1», а не у відділенні, що знаходиться за адресою: Xxxxxxxxxxx, 54.

Тим більше, рахунок, на який необхідно сплачувати банківський кредит та відсотки за його користування, відкритий в цілому по всьому банку, а не у його відділенні, а тому відповідач має повне право здійснювати повернення кредиту та відсотків з будь-якого відділення АКБ «НАЗВА_1» зарахувавши кошти на рахунок.

Крім того, відповідач має право сплатити вартість банківського кредиту та відсотків за його користування в будь-якій інші банківській установі, не обов’язково в АКБ «НАЗВА_1», шляхом зарахування їх на вказаний вище рахунок.

При цьому звертаю увагу суд на те, що належним виконанням грошового зобов’язання за вказаним вище договором є обов’язок позивальника повернути суму кредиту, і сплатити плату за кредит й інші грошові платежі на рахунки Банку, однак відсутній обов’язок позичальника сплатити вказану вище грошову суму коштів безпосередньо у відділенні банку, що лише в цьому б випадку вважалося б належним виконанням грошового зобов’язання.

 В той час, умови договору жодним чином не забороняють та не розрізняють таких різновидів оплат банківського кредиту як виконання грошового зобов’язання шляхом зарахування коштів на рахунок у відділенні банку за адресою:. Xxxxxxxxxxx, 54 чи в іншій банківській установі.

Більш того, актами законодавства України не заборонено здійснювати оплату банківського кредиту у будь-якій спосіб, що не заборонено Законом, в той час і не передбачено зарахування коштів в рахунок погашення банківського кредиту виключно у відділенні банку.

Також, зауважу, що кошти, які були надані в позику у вигляді банківського кредиту не є коштами відділення банку, а є коштами всієї банківської станови АКБ «НАЗВА_2», а тому виконувати позичальником своє грошове зобов’язання можливо на всій території України, що буде вважатись належним виконанням в’язати на себе грошових зобов’язань.

 Таким чином, положення п. 9.7 Договору про надання споживчого кредиту та застави транспортного засобу від 24 липня 2007 року за № XXXXXXXXXXX, з якого випливає, що адреса Банку для листування вважається місцем виконання договору не відповідає іншим положенням договору, не встановлює для відповідача обов’язку здійснювати сплату банківського кредиту виключно за вказаною вище адресою, а виконання в будь-якому іншому місці по всій території України буде також вважатись належним виконанням грошового зобов’язання, оскільки не залежно від місця виконання, грошові кошти будуть зараховані на той рахунок, що вказаний в договорі, що буде свідчити про виконання грошового зобов’язання щодо повернення банківського кредиту.

Тим більше, саме по собі положення договору про те, що адреса Банку для листування вважається місцем виконання договору, не призводить до того, що саме це місце є належним та єдиним місцем виконання договірних зобов’язань, не призводить до виникнення у відповідача такого обов’язку, і лише було викладено в договорі як умова, необхідна для зміни підсудності у випадку виникнення спору.

При таких обставинах, на думку відповідача, посилання позивача на ч.8 ст. 110 ЦПК України, в рахунок обґрунтування подання позову до відповідачів за альтернативною підсудністю, тобто за місцем виконання договору, а також відкриття провадження у справі суддею Подільського районного суду м. Києва з врахуванням вказаних вище обставин є необґрунтованим та безпідставним.

А тому, відповідач вважає, що судом не було дотримано вимог ст. 110 ЦПК України, а також не було досліджено в цій частині умови договору банківського кредиту та інші документальні докази в частині місця виконання зобов’язань за договором, що потягло за собою, як на наш погляд, винесення ухвали про відкриття провадження у справі з порушенням правил підсудності.

Тому, у відповідності до п. 2 ч.1 ст. 116 ЦПК України, суд передає справу на розгляд іншого суду, якщо після відкриття провадження у справі і до початку судового розгляду виявилося, що заяву було прийнято з порушенням правил підсудності.             

При таких обставинах на підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 109, 110, 116, ЦПК України, ,-   

П Р О Ш У:

  1. Направити справу № X-XXXX/XX року за позовом Публічного акціонерного товариства «НАЗВА_1» до ОСОБА_2 та ОСОБА_4 про стягнення суми заборгованості за кредитним договором, процентів, нарахованих за користування кредитом та пені – на новий розгляд за підсудністю до Бориспільського міськрайонного суду Київської області за місцем проживання відповідачів     

ДОДАТКИ:

  1. Копія довіреності на представництво та захист інтересів відповідача в судах;

11 жовтня 2010 року                   

 

Представник відповідача -1,

який діє на підставі довіреності            ______________                         Ковальчук С.М.  

                                                                                (підпис)

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації