Мирова угода у цивільній справі про скасування рішення орагну місцевого самоврядування та визнання недійсним державного акту на право власності на земельну ділянку

                             До Макарівського районного суду

                                              Київської області

 

Позивач:       ОСОБА_1,

місце проживання:

АДРЕСА_1

  

                             Відповідач:         ОСОБА_2,

місце проживання:

АДРЕСА_2

 

Цивільна справа № X

Суддя: Дзюба Н.М.

 

М И Р О В А    У Г О Д А    

ОСОБА_4, яка є позивачем по справі, з одного боку та ОСОБА_2, яка є відповідачем по справі, з другого боку, уклали дану Мирову угоду по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2, Лишнянської сільської ради Макарівського району Київської області та Макарівського районного відділу земельних ресурсів про визнання незаконним та скасування рішення Лишнянської сільської ради Київської області від 23 березня 2006 року за № XXX та визнання недійсним Державного Акту на право власності на земельну ділянку від 12 травня 2006 року, - на основі взаємних поступок та в межах предмету спору, прийшли до висновку про можливість закінчення розгляду даного спору миром і укладенням між сторонами Мирової угоди на наступних умовах:

1.      ОСОБА_2 зобов’язується безоплатно відчужити на користь ОСОБА_1 частину земельної ділянки, площею близько 0,11 Га, яка належить ОСОБА_2 на праві власності на підставі Державного Акту на право власності на земельну ділянку від 12 травня 2006 року, (кадастровий номер ХХХ) шляхом укладання ОСОБА_2 договору дарування частини земельної ділянки, площею близько 0,11 Га, на користь ОСОБА_1 протягом одного року з моменту укладання даної Мирової угоди. Крім того, ОСОБА_2 зобов’язана здійснити підготування всіх необхідних з її сторони документів для відчуження вказаної вище земельної ділянки в строки, що передбачені для її відчуження.

2.      Сторони домовились, що витрати, пов’язані з відчуженням земельної ділянки в порядку, передбаченому у п. 1 цієї Мирової угоди, несе ОСОБА_1, які включають витрати: на підготовку всіх необхідних документів для відчуження землі, на укладання договору дарування та інші необхідні витрати під час відчуження та оформлення частини земельної ділянки, площею близько 0,11 Га.      

3.      У випадку виконання з боку ОСОБА_2 належним чином свого обов’язку, зазначеного в п. 1 Мирової угоди щодо відчуження на користь ОСОБА_1 частини земельної ділянки, площею близько 0,11 Га, остання, в свою чергу, зобов’язується не пред’являти вимоги щодо визнання незаконним та скасування рішення Лишнянської сільської ради Київської області від 23 березня 2006 року за № XXX та/або визнання недійсним Державного Акту на право власності на земельну ділянку від 12 травня 2006 року та/або будь-які інші вимоги, котрі б оспорювали (або могли б привести до оспорювання) права власності ОСОБА_2 на земельну ділянку, що має на момент укладення цієї Мирової угоди кадастровий номер ХХХ.

4.      Просимо суд визнати дану Мирову угоду і закрити провадження в справі.

5.      Дана Мирова угода складена в трьох примірниках, по одному для кожної із Сторін і для Макарівського районного суду Київської області. Мирова угода набуває законної сили після її визнання Макарівським районним судом Київської області.

6.      Сторони з даною Мировою угодою ознайомлені, заперечень не мають.

7.      Наслідки припинення провадження у справі Сторонам зрозумілі.

31 січня 2011 року

 

Позивач

 

 

   ______________

            (підпис)

 

ОСОБА_1

Представник відповідачки ОСОБА_2 на підставі довіреності від 03 грудня 2010 р.

 

 

 

   ______________

            (підпис)

 

 

ОСОБА_5

 

 

Average: 3.5 (2 голоси)

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації