Мирова угода у цивільній справі про відшкодування шкоди заподіяної злочином

М И Р О В А    У Г О Д А    

по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Євлаша Олександра Івановича про відшкодування матеріальної та моральної шкоди заподіяної злочином

28 липня 2011 року                                                                                                                          м. Київ

ОСОБА 1, яка є позивачем по справі, з одного боку таОСОБА 2, який є відповідачем по справі, з другого боку, уклали дану Мирову угоду по цивільній справі № X-XXXX/XX року за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА 2 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди заподіяної злочином, яка знаходиться в провадженні Дніпровського районного суду м. Києва - на основі взаємних поступок та в межах предмету спору, прийшли до висновку про можливість закінчення розгляду даного спору миром і укладенням між сторонами Мирової угоди на наступних умовах:

  1. Сторони визнають, що ОСОБА 2в продовж часу, що перебував укладанню даної мирової угоди, добровільно сплатив на користь ОСОБА_1 грошову суму коштів у розмірі 29 000 (двадцять дев’ять тисяч) грн. в рахунок відшкодування матеріальної шкоди заподіяної внаслідок вчинення злочину.  
  2. ОСОБА 2 зобов’язується (бере на себе обов’язок) сплатити на користь ОСОБА_1 грошову суму коштів у розмірі 215 990 (двісті п'ятнадцять дев’ятсот дев’яносто) грн. в рахунок відшкодування матеріальної шкоди заподіяної внаслідок вчинення з врахуванням встановленого в період з січня місяця 2006 року по квітень місяць 2011 року індексу інфляції, що становить 172 350 (сто сімдесят дві тисячі триста п’ятдесят) грн. Загалом ОСОБА 2 зобов’язується відшкодувати на користь ОСОБА_1 матеріальну шкоду з врахуванням індексу інфляції у розмірі 388 340 (триста вісімдесят вісім тисяч триста сорок) грн.  
  3. ОСОБА 2 зобов’язується (бере на себе обов’язок) сплатити на користь ОСОБА_1 грошову суму коштів у розмірі 25 000 (двадцять п’ять тисяч) грн. в рахунок відшкодування моральної шкоди заподіяної внаслідок вчинення злочину. 
  4. Мирова угода набуває законної сили після її визнання Дніпровським районним судом м. Києва та діє до виконання сторонами своїх взятих на себе зобов’язань.  
  5. Сторони з даною Мировою угодою ознайомлені, заперечень не мають.
  6. Сторони підтверджують, що дана мирова угода підписана добровільно, не порушує їх права і охоронювані законом інтереси.
  7. Дана Мирова угода складена в трьох примірниках, по одному для кожної із Сторін і для Дніпровського районного суду м. Києва.
  8. Наслідки припинення провадження у справі у відповідності до ст.ст. 205, 206 ЦПК України - Сторонам зрозумілі.

        

Позивач

 

 

   ______________

            (підпис)

 

ОСОБА_1

Відповідач 

   ______________

            (підпис)

      ОСОБА 2

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації