Пиьсмова відповідь на претензію щодо відшкодування шкоди заподіяної внаслідок затоплення приміщення магазину та пошкодження товарів

 № ____________

від «___» _________ 2011 року

 

Директору Товариству з обмеженою

відповідальністю «НАЗВА_2».

ОСОБА_1  

місце знаходження: м. Київ,  

 

                                   Директора Товариство з обмеженою

відповідальністю «НАЗВА_3»,

місце знаходження:

АДРЕСА_1   

           

Шановний _______________________

Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» було детально, всебічно та повно проаналізована та досліджено обставини затоплення приміщення магазину «НАЗВА_4» , що знаходиться на третьому поверсі будівлі «НАЗВА_5»Україна», а також вимоги, що були заявлені Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2», викладені в Акті про інспекцію магазину «НАЗВА_4» в ТЦ «Україна» та відповіді на лист, в яких Ви намагаєтесь звісно у будь-який спосіб мотивувати свої вимоги тими доказами та обставинами, що на Вашу думку дають підстави для їх задоволення Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3».

Повертаючись до подій, що відбулись 24 травня 2011 року, нагадаємо, що дійсно біля 2 години 30 хвилин в приміщенні комерційної агенції «НАЗВА_92», що знаходиться на 4 поверсі будівлі ПАТ «НАЗВА_5»Україна», в процесі виконання зварювальних робіт на системі водяного пожежогасіння стався аварійний витік води з труби високого тиску, внаслідок чого відбулося затоплення підлоги на 4-му поверсі, а також протікання води на приміщення магазинів та службових приміщень, що знаходяться нижче поверхами, що дійсно підтверджується Актом затоплення магазинів орендарів, складеного 24 травня 2011 року за участі представників ПАТ «НАЗВА_5»Україна», ТОВ «НАЗВА_3», охоронної фірми «Воєвода-200», магазину «НАЗВА_4», магазину «Reserved» та комерційної агенції «НАЗВА_92».     

Враховуючи вказані вище обставини, пов’язані з витіканням води з труби високого тиску в зв’язку з виконання працівниками Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» зварювальних робіт, та як наслідок заподіяння шкоди майну підприємствам, що орендують торгівельну площу в приміщенні ТЦ «Україна», зокрема шкоди, яка була заподіяна Магазину «НАЗВА_4», - Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» частково визнає розмір шкоди, яка була заподіяна в результаті затоплення водою приміщення магазину «НАЗВА_4», обґрунтування якої з посиланням на відповідні документальні докази було викладено в Акті про інспекцію магазину «НАЗВА_4» в ТЦ «Україна» та відповіді на лист.

Як було зазначено в попередньому листі адресованому Товариству з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2», так і зазначаємо в цьому листі, що Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» зобов’язується в найкоротші строки відшкодувати збитки, заподіяні Товариству з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2» внаслідок затоплення магазину «НАЗВА_4», які включають: з/п двох змін за 2 (два) дні – 2 150 грн., текстильні деталі колон – 1500 грн., пофарбування стін – 650 грн., прожектор галогеновий 3 шт. - 288 грн., миючі засоби та інвентар – 53 грн., плитка «Армстронг» 6 шт. – 102 грн., за умови надсилання на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» належним чином у відповідності до вимог Господарського та Цивільного кодексів України та вимоги інших актів законодавства оформлену претензію.    

Таким чином, посилання у Вашій письмовій відповіді на те, що в листі Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» «.. досить невизначено та розмито було визначено коло обов’язків, за які Ви погоджуєтесь виплатити грошову виплату за матеріальні збитки…» не ґрунтується на фактах та обставинах, які були зазначені в письмовому листі Товариства з обмеженою відповідальністю «Авакнард», в якому останній чітко вказав, яку частину збитків Товариство визнає, а яка частина збитків є необґрунтованою, а тому на момент розгляду претензії не підлягала задоволенню, з посиланням на відсутність достатніх та необхідних документальних доказів, які підтверджують розмір таких збитків, одночасно зазначив, що якщо магазином «НАЗВА_4» будуть надані достатні, належні та необхідні документальні та інші докази в рахунок підтвердження пошкодження упаковки товарів, а також упущеної вигоди у вигляді неотримання доходу підприємством за два дні, Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» розгляне вказані вище вимоги та у випадку їх підтвердження та обґрунтованого визначення розміру збитків, зобов’язується їх відшкодувати в повному розмірі.                

Проте, у відповіді на лист Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2» також не було надано підтвердження заподіяння Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» збитків у розмірі, який був заявлений Вами до відшкодування в частині пошкодження упаковки товарів та упущеної вигоди у вигляді неотримання доходу підприємством за два дні,  що полягає в наступному

Насамперед звертаємо Вашу увагу на те, що у відповіді на лист було невірно визначено суб’єкта, який відповідальний за шкоду, яка була заподіяна Товариству з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2», зокрема останній в рахунок обґрунтування відшкодування саме Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» посилається на положення ч.1 ст. 1166 ЦК України, якою передбачено, що шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Однак такі висновки не відповідають дійсності та є помилковими в частині застосування норми закону, яка повинна бути застосована до даних правовідносин.

Як було зазначено в попередньому письмовому листі, між комерційною агенцією «НАЗВА_92» та Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» був укладений договір підряду на виконання ремонтних робіт, на підставі якого Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» взяло на себе зобов’язання за завданням комерційної агенції «НАЗВА_92» виконати ремонтні роботи в його приміщенні, в тому числі роботи, пов’язані з ремонтом системи водяного пожежогасіння, що включало в себе зварювальні роботи на трубопроводі високого тиску.

Тому, дійсно 24 травня 2011 року працівниками Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» на підставі укладеного договору підряду за завданням комерційної агенції «НАЗВА_92», виконувались зварювальні роботи, в процесі виконання яких відбулось витікання води з труби високого тиску, з вини саме працівників Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3», внаслідок не належного виконання ремонтно-зварювальних робіт обумовлених договором, що призвело до заподіяння шкоди майну ряду магазинів, зокрема і магазину «НАЗВА_4».

Однак, звертаємо Вашу увагу на те, що суб’єктом відповідальності з шкоду, яка була заподіяна майну магазину «НАЗВА_4», в результаті затоплення, не є Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3», а натомість шкоду, яка була заподіяна майну магазину повинна відшкодувати комерційна агенція «НАЗВА_92», з якого ТОВ «НАЗВА_3» знаходиться в договірних правовідносинах, оскільки за завдання замовника, яким є саме Комерційна агенція «НАЗВА_92», ТОВ «НАЗВА_3» виконувало ремонті монтажно-зварювальні роботи.

Вказані обставини та висновки ґрунтується на правових нормах актів законодавства України, що передбачають підстави, умови та порядок відшкодування шкоди, зокрема.

Дійсно, як було Вами зазначено, що відповідно до ч.1 ст. 1166 ЦК України, шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

  Проте, на підставі ч.2 ст. 1172 ЦК України, замовник відшкодовує шкоду, завдану іншій особі підрядником, якщо він діяв за завданням замовника.

 Звертаємо Вашу увагу на те, що ч.1 ст. 1166 ЦК України, передбачає загальні підстави для відшкодування шкоди в рамках позадоговірних зобов’язань, яка була заподіяна юридичній особі з вини іншої особи. Тобто дана норма є загальною і застосовується до будь-яких правовідносин щодо відшкодуванням шкоди, яка була заподіяна одній особі з вини іншої. Проте, акти цивільного законодавства України передбачають винятки із загального правила відшкодування шкоди, що передбачено ч.1 ст. 1166 ЦК України, зокрема це положення ст. ст. 1169 – 1194 ЦК України, а також параграф 2, 3 глави 82 ЦК України та інші окремі нормативні акти, які регулюють питання відшкодування шкоди (збитків).

Тобто, ст. 1172 ЦК України є спеціальною нормою акту законодавства України яка встановлює правовідносини між особами щодо відшкодування шкоди, яка була заподіяна внаслідок виконання підрядником робіт за завданням замовника, під час виконання яких було заподіяно шкоду майну іншій особі, яка не знаходиться із сторонами в договірних правовідносинах.

Тому, оскільки положення ст. 1172 ЦК України є спеціальною нормою, вона має пріоритетне застосування порівняно із ст. 1166 ЦК України у випадку, якщо під її дію підпадають відповідні правовідносини, які вона регулює, зокрема, якщо шкода була заподіяна саме під час виконання договірних правовідносин підрядником за замовленням замовника.

За таких умов, загальне положення про відшкодування шкоди, що встановлено ст. 1166 ЦК України до даних правовідносин, що виникли між Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» та Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2» застосовується виключно із спеціальною нормою, яка встановлює спеціальні умови відшкодування шкоди, зокрема крім загальних складових  цивільно-правової відповідальності за майнову шкоду, застосовуються спеціальні умови, що становлять особливості відшкодування шкоди такі як заподіював шкоди та особа, що несе відповідальність за завдану шкоду, які є різними особами, які перебувають між собою у певних правовідносинах і як наслідок свій порядок та умови відшкодування шкоди, що передбачено спеціальною нормою акту законодавства.

При таких обставинах, враховуючи те, що між комерційною агенцією «НАЗВА_92» та Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» був укладений договір підряду на виконання ремонтних будівельно-монтажних робіт, на підставі якого ТОВ «НАЗВА_3» здійснювало зварювальні роботи на трубопроводі високого тиску, що призвело до витікання води та як наслідок затоплення магазинів в ТЦ «Україна», останній діяв за завданням замовника, яким є комерційна агенція «НАЗВА_92», а тому саме на дане підприємство як суб’єкта відповідальності законом покладено обов’язок відшкодувати шкоду, яка була заподіяна підрядником під час виконання робіт за завданням замовника.

Тому, суб’єктом відповідальності за шкоду, яка була заподіяна майну магазину «НАЗВА_4» є комерційна агенція «НАЗВА_92», а не Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3», яка і зобов’язана відшкодувати шкоду, і в подальшому на підставі укладеного між сторонами договору підряду, має право пред’явити вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» про відшкодування збитків, завданих внаслідок неналежного виконання останнім договірних зобов’язань щодо проведення ремонтних робіт у відповідності з укладеним договором та законом.

Крім того, звертаємо Вашу увагу на те, що посилання в письмову листі на положення ч.1 ст. 1172 ЦК України, якою передбачено, що юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов’язків, є також безпідставним та не відповідає змісту правовідносин, які виникли між Комерційною агенцією «НАЗВА_92» та Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3», в результаті яких саме і була заподіяна шкода Товариству з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2»

З метою уникнення повторень а даній письмовій відповіді, обґрунтування щодо застосування до правовідносин щодо відшкодування шкоди положення саме ч.2 ст. 1172 ЦК України, а не ч. 3 ст. 1172 ЦК України аналогічне наведеному вище спростуванню щодо застосування до відносин про відшкодування шкоди лише положення ч.1 ст. 1166 ЦК України.

Однак, з тією метою, щоб Вам було більш зрозуміліше нашу правову позицію з приводу даного питання, зауважимо, що ч. 2 ст. 1172 ЦК України має спеціальні умови, які передбачають наявність між замовником і підрядником договірних правовідносин з приводу виконання робіт (послуг), які виконують підрядником за завданням замовника, і під час виконання яких і була заподіяна шкода третім особам.

Спеціальний склад цивільного правопорушення, що передбачено ч.2 ст. 1172 ЦК України, містить таку обов’язкову умову як наявність правовідносин між підрядником і замовником, під час виконання яких і була заподіяна шкода підрядником, а тому сторонами даних правовідносин є підприємство і працівник з яким він знаходиться в трудових правовідносинах, і під час виконання яких ним була заподіяна шкода третій особі, а замовник та підрядник як юридичні особи, під час виконання зобов’язань за договором між якими він був укладений і була заподіяна шкода. В тому випадку якби підприємство виконувало б якісь роботи з власної ініціативи не за завданням іншої особи, і під час виконання яких працівником підприємства була б заподіяна шкода третій особі, застосовувалося б відповідне положення ч. 1 ст. 1172 ЦК України.             

Однак, не зважаючи на вищевикладені обставини та положення актів цивільного і господарського законодавства України, Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» не заперечує з приводу відшкодування шкоди, заподіяної затопленням магазину «НАЗВА_4» та як наслідок заподіяння шкоди майну цього магазину, безпосереднього самому магазину «НАЗВА_4» без залучення комерційної агенції «НАЗВА_92» як суб’єкта відповідальності за шкоду заподіяну Вашому підприємству

            Також як було Вами зазначено в Акті інспектування магазину «НАЗВА_4» в ТЦ «Україна» від 24 травня 2011 року, а також в письмовій відповіді на лист, що Товариству з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2» нанесено значне пошкодження товару торгівельних марок як: BergHoff, Rosle, Blomus, Amefa, Arkos, Continenta, Бета-Фарфор, внаслідок виведення з ладу упаковок товару, вартість яких складає 35-47% від вартості товару, що зазначено в  таблиці № X, що є додатком до Акту від 24 травня 2011 року.

Насамперед, Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» вважає, що розмір збитків пов'язаний з пошкодження упаковки, в яких містяться товари, перелік яких був зазначений в таблиці № X, що є додатком до Акту та письмової відповіді, не відповідає дійсності, є не об’єктивно встановлений, надуманий та як наслідок не може бути відшкодований Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3», з наступних підстав. 

Як вже було зазначено в попередній відповіді, в Акті інспектування магазину «НАЗВА_4» в ТЦ «Україна» та Вашій відповіді на лист не зазначено з яких саме документів виходила комісія магазину «НАЗВА_4» визначаючи вартість упаковки товару, що складає 35-47 % від вартості самого товару, зокрема відсутні посилання на відповідні договори поставки (купівлі-продажу) товарів, якими можливо підтвердити вартість упаковки того чи іншого товару, яка була пошкоджена під час затоплення, або ж специфікації до того чи іншого договору поставки про упаковку товару та його вартість.

В письмовій відповіді на наш лист Ви зазначаєте, що Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» нібито неуважно ознайомилась з наданими матеріалами, а саме Ви посилаєтесь на додаток № X відповіді на лист, який є аналогічним тому додатку, що додавався до Акту інспектування магазину «НАЗВА_4», і відповідно яким визначено ціну упаковки товару.

Так, Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» досить уважно, ретельно та повно ознайомилось з вказаним вище документом, що є додатком як до Акту інспектування магазину «НАЗВА_4»  так і до відповіді на лист, і може з впевненістю стверджувати, що вартість упаковки товару, що становить 35-47% від вартості самого товару є надто завищена, надумана та не підтверджується жодними іншими документальними доказами, які свідчать про таку вартість упаковки.

Тобто, коли Ви вказуєте на неуважність ознайомлення нами з наданими матеріалами, напевно Ви маєте на увазі саме наведений вище додаток, оскільки будь-яких інших письмових документів в рахунок підтвердження вартості упаковки Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2» надано не було.

Посилання у письмовій відповіді на лист на те, що «…упаковка виготовлена з високоякісного картону призначеного для захисту та безпеки товару…», а також нібито Вами «…було надано розрахунок фактичної вартості упаковки…», та те, що «…пакувальний матеріал є досить дорогим зважаючи на ступінь якості та вимог європейського стандарту…» є лише Ваше особисте суб’єктивне оціночне судження та бачення вартості упаковки товарів, обґрунтоване виключно своїми власними розрахунками, які не підтверджені жодними, акцентуємо особливу увагу, що жодними письмовими доказами вартості (ціни) упаковки, з яких саме документальних доказів Ви виходили визначаючи їх вартість, чим взагалі дана ціна може бути підтверджена.

Знову ж таки наголошуємо на тому, що Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» не заперечує з приводу відшкодування вартості упаковки, яка була пошкоджена внаслідок їх затоплення, однак за умови, що Вами будуть надані не лише власні суб’єктивні розрахунки та мотивацію їх беззмістовними словами, а реальними письмовими документами про вартість пакувального матеріалу. Принаймні надайте хоча б один документ про підтвердження вартості упаковки, зокрема договір поставки товарів, з якого буде випливати вартість пакувального матеріалу з яким поставляється товар, або ж визначення розрахунку вартості упаковки, визначений договором поставки, чи умови відшкодування вартості зіпсованої або непридатної до використання упаковки, що передбачено договором поставки та може бути відшкодовано постачальником.

 Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» просить з розумінням поставитись до вказаних вище вимог, оскільки якщо товариством буде відшкодовуватись вартість упаковки, останній повинен бути впевнений в об’єктивності, точності, достовірності визначення ціни упаковки, так як Наше так і Ваше підприємство працює з єдиною метою – отримання прибутку, а тому поки що в нашому розпорядженні є лише Ваш власний розрахунок вартості упаковки та чудово сформовані вирази нібито того «…упаковка виготовлена з високоякісного картону призначеного для захисту та безпеки товару…», «…було надано розрахунок фактичної вартості упаковки…», «…пакувальний матеріал є досить дорогим зважаючи на ступінь якості та вимог європейського стандарту…», який не підтверджений первинними документами щодо вартості упаковки, а тому є лише Вашою особистою думкою, висловленою щодо вартості пакувального матеріалу, і не більше.          

Ну і насамперед розглянемо такий приклад з продажу Вашого товару. В позиції під № X зазначено товар – Сковорода Tulip 28 см. без кришки – ринкова вартість такого товару (звісно з упаковкою, яка ж упаковка продається окремо від товару) становить 540 грн. Згідно ваших розрахунків, що наведені в додатку, вартість упаковки становить 278 грн., тобто вартість товару складає 262 грн. Отже вартість товару складає меншу суму коштів ніж вартість упаковки. Шановні це ні в які рамки не входить. Споживач купує у Вас товар чи упаковку. Цікаво було б отримати інформацію від виробника з приводу того, що собівартість сковороди (напевно з покриттям тефлону чи з іншим дорогим компонентом виробництва товару), яка передбачає досить не простий виробничий цикл та витрат на його виготовлення, є меншою ніж собівартість «…високоякісного європейського картону…». Більш того, яка упаковка взагалі може бути в сковороди, - картонна вставка чи іншим чином закруглена по формі сковороди упаковка, розмірами менша ніж сама сковорода.

Ось саме тому, Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» і вимагає надати не лише власні складені Вами розрахунки, коли упаковка коштує більше ніж сам товар, а документально підтверджені докази вартості упаковки з посиланням на первинні документи, або ж інші належні документи, які містять відповідні відомості та інформацію, та можуть підтвердити Ваші розрахунки.

Також просимо Вас повідомити чи залишились на зберіганні всі ті упаковки, які зазначені в додатку до Акту та відповіді на лист. Якщо так просимо повідомити нас де саме і в який час представники Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» можуть оглянути як пошкоджену упаковку так і товар з метою можливості спів ставити товар, що знаходиться без упаковки та пошкоджений пакувальний матеріал.               

Крім того, Ви не звернули уваги та не висловили жодної позиції з приводу того, що складений 24 травня 2011 року Акту інспектування магазину «НАЗВА_4» в ТЦ «Україна», в складі комісії виключно з числа представників магазину «НАЗВА_4» в ТЦ «Україна», який був створений Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2», є одностороннім, що свідчить про пряму або ж опосередковану пов'язаність з цим магазином. При цьому, під час визначення пошкодження переліку упаковки товарів, що знаходяться в магазині «НАЗВА_4» не були залучені представники ПАТ «НАЗВА_5»Україна», яким було передано торгівельну площу в оренду магазину «НАЗВА_4» на підставі договору оренди, а також комерційна агенція «НАЗВА_92», яка була замовником ремонтних робіт та Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3», працівники якого безпосередньо виконували ремонтно-зварювальні роботи на трубі з високим тиском та з вини яких відбулось витікання води і затоплення магазину «НАЗВА_4».

З впевненістю можемо стверджувати, що керівництво Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» не ставили до відома з боку магазину «НАЗВА_4» чи Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2» про складання вказаного вище Акту, а також не запрошували на момент його складання прийняти участь в огляді товару та пошкодженої упаковки, з метою перевірки та підтвердження цих обставин, або ж висловлення своїх заперечень, а тому Акт інспектування магазину «НАЗВА_4» в ТЦ «Україна» від 24 травня 2011 року є на нашу думку одностороннім, необ’єктивним та однобічним в частині визначення переліку товарів, упаковка яких була пошкоджена, а також вартості таких упаковок. Крім того, будь-які інші особи, які не пов’язані з магазином «НАЗВА_4» чи Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2» в цілому не також не залучались, що свідчить про небажання в момент огляду товару, який міститься в пошкодженій упаковці, залучення будь-яких сторонніх осіб з якихось невідомих для нас причин.    

Більш того, ми пропонуємо Вам в порядку передбаченому Законом, з метою об’єктивного та неупередженого визначення збитків, що були заподіяні магазину внаслідок пошкодження упаковок товарів, залучити незалежних оцінювачів, з числа суб’єктів оціночної діяльності для визначення ринкової (дійсної) вартості пошкоджених упаковок товарів, які перебували в магазині на момент затоплення, які після проведення своїх досліджень нададуть Вам звіт та висновок про ринкову (дійсну) вартість упаковки, що була пошкоджена. З приводу залучення оцінювачів ми пропонували в попередньому письмовому листі адресованому Вам, про те ви не висловили з приводу цього жодної думки, хоча документ, що буде наданий оцінювачами буде одним із можливих письмових документів, що підтвердить більш менш точну вартість пакувального матеріалу. Однак, на нашу думку, висновок оцінювача буде для Вас не зовсім втішним, оскільки дійсна (ринкова) вартість пакувального матеріалу буде в десятки разів менша ніж вами заявлена до відшкодування.    

 Також, виникають сумніви в Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_93» з приводу асортименту та кількості товарів, що одночасно знаходились в магазині «НАЗВА_4» та упаковка яких була пошкоджена, оскільки шар води на підлозі магазину був не більше 10 сантиметрів, при тому, що ввесь товар не міг бути рівномірно та одночасно розміщений лише на підлозі магазину. Посилання у Вашому листі на вологість в приміщенні, яка становила 70%, не могла пошкодити «…високоякісний картон європейського стандарту призначеного для захисту та безпеки товару…». Даний факт міг бути підтверджений або ж спростований у випадку огляду приміщення магазину за участі всіх представників заінтересованих сторін, які б входили до складу комісії, чого здійснено з Вашого боку не було, що свідчить про необ’єктивність та неповноту фіксування пошкодження кількості та асортименту товару в магазині, та не можливість на сьогоднішній день точно та вірно визначити перелік, асортимент та вид товару, упаковка яких була пошкоджена, та як наслідок ціну такої упаковки і загальний розмір збитків заподіяний магазину «НАЗВА_4», наслідок пошкодження упаковки товарів.

Невідомим фактом залишається і до тепер чи реалізована частина товарів, упаковка яких була пошкоджена, та за яку саме ціну, що звісно вплине на визначення розміру збитків заподіяних внаслідок затоплення магазину. Просимо в подальшому надати відповідну інформацію.    

Крім того, в Акті про інспекцію магазину «НАЗВА_4» в ТЦ «Україна» та письмовій відповіді на лист було визначено грошову суму коштів, що складає втрати в результаті відновлення магазину після затоплення, а саме понесені збитки у вигляді середнього виторгу за 2 (два) дні у розмірі 23 518 грн. 12 коп., що на Вашу думку є упущеною вигодою, оскільки Магазин в період часу з 24 по 25 травня 2011 року не працював. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» вважає, що така сума збитків не підлягає відшкодуванню в повному обсязі виходячи з наступних обставин.                    

У відповідності до ст. 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками є доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Також, як передбачено ч. 1 ст. 225 ГК України, до складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, включаються: неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов’язання другою стороною.

 Отже, як випливає з положення ст. 22 ЦК України та ст. 225 ГК України, збитками є доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода). При обрахуванні розміру упущеної вигоди мають враховуватись тільки ті точні дані, які безспірно підтверджують реальну можливість отримання грошових сум, якби право особи не було порушено. Тобто, при обчисленні розміру упущеної вигоди першочергове значення має визначення достовірності (реальності) тих доходів, які потерпіла особа передбачала отримати за звичайних умов цивільного обороту.  

Насамперед, Вами було надано лише зведену таблицю розрахунків отриманого валового доходу від реалізації товарів в магазині «НАЗВА_4» за період часу починаючи з 1 по 31 травня 2011 року, при цьому не було надано жодних підтверджуючих документів, зокрема фінансово-господарської та бухгалтерської документації, які підтверджують отримання того доходу, який був вами зазначений в таблиці, в тому числі копії чеків та інших розрахункових документів, які підтверджують отримані доходи саме в такому розмірі як Ви зазначаєте, або ж аудиторський висновок з даного питання, чи документ іншої незалежної професійної організації, яка б в результаті перевірки підтвердила вказані доходи.

Крім того, як вже було зазначено вище, розмір упущеної вигоди враховує тільки ті точні дані, які безспірно підтверджують реальну (можливість) можливість отримання грошових сум, якби право особи не було порушено, однак в жодному випадку упущена вигода не буде становити середній дохід за певний період часу зокрема з 1 по 31 травня 2011 року, оскільки доказуванню підлягає саме той факт, що 24 та 25 травня 2011 року магазин «НАЗВА_4» реально (точно) мав можливість отримати валовий дохід з звичайних обставин, оскільки як випливає з Ваших розрахунків, що наприклад 9 травня 20011 року магазин отримав дохід у розмірі 5 700 грн., 12 травня - 5073 грн., 13 травня 2011 року - 4 984 грн., 18 травня 2011 року взагалі 3 329 грн., при тому, що навіть 25 травня 2011 року (як Ви зазначаєте здійснювали ліквідацію наслідків затоплення приміщення магазину) – дохід становив 5 899 грн.

Таким чином, посилання в відповіді на лист на те, що 21 969, 61 грн. є мінімальним прибутком, який можна було отримати за період з 24 по 25 травня 2011 року – є безпідставними, необґрунтованими та такими, що суперечать навіть наданими Вами даним, які підтверджують, що «реально» та «достовірно» ви мали можливість отримати валовий дохід від реалізації товарів як у розмірі 3 329 грн. так і в розмірі 25 416 грн.

Тому, саме на Вас покладається обов’язок доведення розміру упущеної вигоди, тобто валового доходу, який міг бути реально отриманий від продажу товарів саме 24 та 25 травня 2011 року, який міг становити будь-який зі наведених вище розмірів грошових сум, однак вираховувати середній дохід, означає, що ви лише планово та прогнозовано визначаєте середній дохід за один день в період місяця продажу товарів, однак жодних доказів того, що саме 24 та 25 травня 2011 року ви могли б отримати дохід у розмірі 23 518 грн. 12 коп., як зазначено в розрахунках.

За таких умов упущена вигода це не якісь середній розрахунок можливого отримання прибутку за один день, а точна і реальна грошова сума, яка могла бути одержана саме в період часу коли право особи було порушено.

Тому, прикладом є те, що 24 травня 2011 року магазин магазині «НАЗВА_4» міг отримати дохід від продажу товарів як у розмірі 3 329 грн. так і в розмірі 25 416 грн., що звісно Вам і необхідно довести, шляхом надання відповідних письмових, належних та допустимих доказів наявності розміру упущеної вигоди.

І насамперед, найголовніше в даному питанні на, що ви не звернули жодної уваги це те, що упущена вигода включає в себе не валовий дохід, а прибуток від реалізації товарів, як чітко випливає з положення ст. 225 ГК України, так як дохід і прибуток абсолютно різні терміни за змістом та складом, оскільки дохід включає як виручку від реалізації товарів так і прибуток підприємства, в той час як прибуток це та грошова сума коштів, яка складає різницю між вартістю поставленого Вам товару та його продажем Вами в магазині з відповідною націнкою (що фактично і є доходом).                      

Тому, з Ваших вимог впливає, що Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» зобов’язане відшкодувати Вам вартість доходу, який включає і прибуток і вартість товару, який вами не був проданий і залишається у Вас (тоді б логічно було заявити вимогу про відшкодування збитків у вигляді упущеної вигоди у розмірі 23 518 грн. 12 коп., однак нам повернути товар на цю вартість ну звісно з врахуванням вашого прибутку).

За таких умов, Вами не було надано розрахунку упущеної вигоди, яка становить неодержаний прибуток, а не дохід, за 24 та 25 травня 2011 року, з підтвердженням таких розрахунків відповідними документальними доказами.     

Крім того, не можна погодитись з Вашою позицію та висновками, які полягають в тому, що минуло вже понад 2 місяці з дня аварійного випадку, а Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» не відшкодувало шкоду Товариству з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2» заподіяну його магазину «НАЗВА_4» внаслідок аварійного витікання води та затоплення магазину, а також не зовсім об’єктивні висновки з приводу бездіяльності нашого підприємства по відношенню до виконання діючих нормативних актів України пов’язаних з відшкодуванням матеріальної шкоди, що полягає в наступному.

Одразу після аварійного витікання води з вини підрядника, яким є Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3», внаслідок виконання зварювальних робіт, та отримання достовірних відомостей про заподіяння шкоди магазину «НАЗВА_4», зокрема пошкодження електродвигуна та тягових пружин рулету, Товариством з обмеженою відповідальністю «Фіттіх АГ «Україна», яка спільно співпрацює в господарській діяльності з Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3», уклала договір підряду на виконання робіт з виконавцем щодо ремонту та заміни електродвигуна та тягових пружин рулету.

24 травня 2011 року, підрядна організація виконала Вам роботи щодо ремонту та заміни електродвигуна та тягових пружин рулету, які були пошкоджені внаслідок аварійного витікання води з вини Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3», сплативши на користь підрядної організації грошову суму коштів у розмірі 4 327 грн. 51 коп., з приводу виконання яких Вами до сьогоднішнього дня не висловлено жодних претензій та скарг щодо недоліків робіт або ж заміни деталей рулету, які були встановлені взамін пошкоджених. 

Тому, Ваша думка з приводу бездіяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» щодо відшкодування збитків заподіяних магазину «НАЗВА_4» цілком не відповідає дійсності, так як Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» усвідомлює свою відповідальність за шкоду яка була заподіяна Вашому магазинові, та поступово усуває негативні наслідки порушення вашого права, має на меті відшкодувати шкоду в повному обсязі, однак з врахування тих вимог, які були викладені в даному письмовому листі, а саме у випадку надання Вами достатніх, повних, змістовних, належних та допустимих письмових доказів заподіяння шкоди та її розміру, яка заявлена Вами до відшкодування Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3».              

Отже, підсумовуючи вищевикладене, Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» заявляє, що зобов’язується в найкоротші строки відшкодувати збитки, заподіяні Товариству з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2» внаслідок затоплення магазину «НАЗВА_4», які включають: з/п двох змін за 2 (два) дні – 2 150 грн., текстильні деталі колон – 1500 грн., пофарбування стін – 650 грн., прожектор галогеновий 3 шт. - 288 грн., миючі засоби та інвентар – 53 грн., плитка «Армстронг» 6 шт. – 102 грн., за умови надсилання на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» належним чином оформлену претензію.      

При цьому Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» звертає Вашу увагу на те, що у випадку, якщо магазином «НАЗВА_4» будуть надані достатні, належні та необхідні документальні та інші докази в рахунок підтвердження пошкодження упаковки товарів, а також упущеної вигоди у вигляді неотримання доходу підприємством за два дні, Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» розгляне вказані вище вимоги в найкоротші строки та у випадку їх підтвердження та обґрунтованого визначення розміру збитків, - відшкодує їх в повному розмірі або ж в розмірі, який буде Вами підтверджений.

Тому, Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» сподівається на порозуміння, об’єктивний та неупереджений розгляд з Вашого боку викладених в цьому листі зауважень та заперечень, а також врахування інтересів обох сторін як суб’єктів господарювання, шляхом взаємних поступок та порозумінь, так як Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» зацікавлене в найкоротші строки вирішити питання щодо відшкодування заподіяних Вам збитків, та не доводити вирішення даного спору в судовому порядку.                      

 

       Директор

ТОВ «НАЗВА_3»                                                                                 ОСОБА_2       

Average: 5 (1 голос)

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації