Письмове звернення з приводу досудового врегулювання спору щодо поставки товарів згідно договору

 № ____________

від «___» _________ 2007 року

 

Директору Державного підприємства  

«Готель «НАЗВА_6».

ОСОБА_1

місце знаходження:

АДРЕСА_1/3.    

 

                                   Директора Товариство з обмеженою

відповідальністю «НАЗВА_8»,

місце знаходження:

АДРЕСА_2   

           

Шановний _______________________

Звертаємось до Вас з метою вирішенням нагальної та невідкладеної проблеми, яка виникла між двома контрагентами у відносинах поставки товарів та яку необхідно владнати в найкоротші строки за для досягнення порозуміння між сторонами та уникнення в подальшому спірних питань, а також збереження подальших ділових та партнерських стосунків.

Тому, нагадуємо Вам, що між Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_8» - Продавець та Державним підприємством «Готель «НАЗВА_6» - Покупцем, 17 серпня 2010 року був укладений договір поставки товарів, на підставі якого продавець зобов’язався передати у зумовлений строк, протягом 60 днів з моменту оплати поставки, другій стороні (Покупцеві) систему електронних карткових замків (далі по тексту - «Товар»), а Покупець зобов’язується прийняти вказаний Товар і сплатити за нього грошову суму коштів.

Про укладання вказаного вище договору поставки товару свідчить рахунок-фактура від 17 серпня 2010 року за № XXX/10-Р, на підставі якої Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_8» взяло на себе зобов’язання поставити Державному підприємству «Готель «НАЗВА_6» товари, а саме систему електронно-карткових замків у складі: карток з магнітною стрічкою з логотипом VingCard та інструкцією щодо використання - у кількості 1000 шт. на загальну вартість 1440 грн., мережевий багато ріжковий кодер карток з автоматичною протяжкою картки - у кількості 1 шт. ціна якого складає 24040 грн., портативний інтерфейс (програма тор зчитувач) для замків - у кількості 1 шт. на загальну вартість 13020 грн. 80 коп., програмне забезпечення Vision Basic для готелів до 200 номерів - у кількості 1 шт. за ціною 11185 грн., на загальну ціну поставки у розмірі 59 624 грн. 16 коп. з врахуванням податку на додану вартість, протягом 60 календарних днів з моменту оплати рахунку-фактури, яка здійснюється протягом трьох днів з моменту отримання рахунку.  

Вказаний вище рахунок фактури був надісланий на адресу Державного підприємства «Готель «НАЗВА_6» за допомогою засобів факсимільного зв’язку та був прийнятий Вашим підприємством.

27 серпня 2010 року Державне підприємство «Готель «НАЗВА_6» здійснило на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_8» попередню оплату вартості товару на підставі рахунку-фактури від 17 липня 2010 року за № XXX/10-Р у повному розмірі в сумі 59 624 грн. 16 коп., тобто повністю оплативши товар до його передання Товариством з обмеженою відповідальністю «Авангард».           

Також між Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_8» - Продавець та Державним підприємством «Готель «НАЗВА_6» - Покупцем, 1 вересня 2010 року був укладений договір поставки товарів, на підставі якого продавець зобов’язався передати у зумовлений строк, протягом 60 днів з моменту оплати поставки, другій стороні (Покупцеві) систему електронних карткових замків (далі по тексту - «Товар»), а Покупець зобов’язується прийняти вказаний Товар і сплатити за нього грошову суму коштів.

Про укладання вказаного вище договору поставки товару свідчить рахунок-фактура від 1 вересня 2010 року за № XXX/10-Р, на підставі якої Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_8» взяло на себе зобов’язання поставити Державному підприємству «Готель «НАЗВА_6» товари, а саме систему електронно-карткових замків у складі: електронних карточних замків Alfa для карток з магнітною стрічкою (ship стиль) покриття – поліестрове (сіре) - у кількості 10 шт. на загальну вартість 20 745 грн. 60 коп. з врахуванням податку на додану вартість, протягом 60 календарних днів з моменту оплати рахунку-фактури, яка здійснюється протягом трьох днів з моменту отримання рахунку. 

Вказаний вища рахунок фактури був надісланий на адресу Державного підприємства «Готель «НАЗВА_6» за допомогою засобів факсимільного зв’язку та був прийнятий Вашим підприємством.

2 вересня 2010 року Державне підприємство «Готель «НАЗВА_6» здійснило на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_8» попередню оплату вартості товару на підставі рахунку-фактури від 1 вересня 2010 року за № XXX/10-Р у повному розмірі в сумі 20 745 грн. 60 коп., тобто повністю оплативши товар до його передання Товариством з обмеженою відповідальністю «Авангард».

Таким чином, між Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_8» та Державним підприємством «Готель «НАЗВА_6» виникли правовідносини на підставі правочину поставки, згідно з яких кожна із сторін в’язала на себе певне коло зобов’язань, зокрема продавець поставити товар, а покупець оплатити його в порядку та на умовах визначених вказаним вище договором.

Крім того, хочемо звернути Вашу увагу на те, що вказані вище договори поставки від 17 серпня 2010 року та від 1 вересня 2010 року були укладені у відповідності до вимог Цивільного та Господарського законодавства України, яким встановлено порядок і умови укладання договорів, зокрема.

У відповідності до ч.1 ст. 181 ГК України, господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками. Допускається укладення господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень.

В той час, ч. 7 ст. 179 ГК України передбачено, що господарські договори укладаються за правилами, встановленими Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами щодо окремих видів договорів.

Тому, ч.2 ст. 642 ЦК України встановлено, що якщо особа, яка одержала пропозицію укласти договір, у межах строку для відповіді вчинила дію відповідно до вказаних у пропозиції умов договору (відвантажила товари, надала послуги, виконала роботи, сплатила відповідну суму грошей тощо), яка засвідчує її бажання укласти договір, ця дія є прийняттям пропозиції, якщо інше не вказане в пропозиції укласти договір або не встановлено законом.

При таких обставинах, Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_8» направивши за допомогою засобів факсимільного зв’язку на адресу Державного підприємства «Готель «НАЗВА_6» письмову пропозицію укласти договори поставки товарів у вигляді рахунків-фактур, Державне підприємство «Готель «НАЗВА_6» прийняло відповідну пропозицію шляхом сплати на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_8» грошових коштів за поставку товарів до їх передання, що з підстав наведених у вказаних вище нормах актів законодавства України свідчить про укладання письмових договорів поставки у спрощений спосіб (шляхом направлення пропозиції (оферту) та її прийняття (акцепт)).         

Крім того, звертаємо Вашу увагу на те, що між сторонами в належній формі були досягнута згода щодо всіх істотних умов договорів поставки, які були зазначені в рахунках-фактурах, надісланих продавцем покупцю.

Зокрема сторонами в письмовій формі, а саме в рахунках-фактурах, які є письмовими пропозиціями укласти договори поставки, з підстав передбачених ст. 180 ГК України та ст. ст. 638, 639, 641 ЦК України, були досягнуті згоди щодо всіх істотних умов, а саме з приводу предмету договору, яким є поставка товарів, що зазначені в рахунках-фактурах, ціни договору, яка також визначена в рахунках-фактурах, а також строку дії договору, яким є строк поставки товару, оскільки покупець виконав свої зобов’язання в частині сплати грошових коштів до поставки товарів, а останнє зобов’язання є повинен бути виконано за договором поставки є сама поставка товарів протягом 60 днів продавцем, що і є наслідком виконання обома сторонами своїх договірних зобов’язань.

При таких обставинах, договори поставки, між Державним підприємством «Готель «НАЗВА_6» та Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_8» були укладені в належній письмовій формі та сторонами були досягнуто згоди щодо всіх істотних умов договору, а самі умови договору поставки не суперечать вимогам Цивільного та Господарського законодавства України та відповідають вимогам, що передбачені ст. 203 ЦК України.

Державне підприємство «Готель «НАЗВА_6» також визнає укладання з Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_8» договорів поставок товарів про що свідчать ряд дій вчинених з боку Державного підприємства «Готель «НАЗВА_6», зокрема вчинення на підставі рахунків-фактур попередньої оплати товарів, які визначені в цих рахунках, на умовах, за ціною, в строки та в порядку, що передбачені письмовою пропозицією (офертою) у вигляді рахунків-фактур, стосовно яких Державне підприємство «Готель «НАЗВА_6» не висловило жодних заперечень чи відхилення такої пропозиції продавця.

В зв’язку з тим, що Державним підприємством «Готель «НАЗВА_6» були виконані покладені на нього грошові зобов’язанні за договорами поставки в частині здійснення попередньої оплати товарів, а саме першому договору поставки оплата була здійснена 27 серпня 2010 року, а по другому договору 2 вересня 2010 року, саме з цього часу починається перебіг 60 денного строку для поставки товарів, що передбачено укладеними між сторонами договорами (рахунками-фактурами).

Тому, зобов’язання Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_8» щодо поставки товарів у межах укладених договорів поставки припадає відповідно на 26 жовтня 2010 року та 1 листопада 2010 року.   

5 листопада 2010 року Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_8» направило на адресу Державним підприємством «Готель «НАЗВА_6» шляхом засобів факсимільного зв’язку письмовий лист (повідомлення) про готовність поставки замовленого товару системи електронно-карткових замків на підставі рахунку фактури від 17 серпня 2010 року за № XXX/10-Р та рахунку фактури від 1 вересня 2010 року за № XXX/10-Р, на складі продавця в будь-який час в продовж режиму роботи підприємства.

Проте, станом на сьогоднішній день, Державне підприємство «Готель «НАЗВА_6» не звернулося до Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_8» з метою прийняття поставленого товару зі складу продавця згідно договорів поставки, а також не направило будь-яких інших письмових пропозицій щодо подальших дій з поставленим товаром.

Крім того, зауважимо, що Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_8» не мало можливості з об’єктивних причин, що є форс мажорними обставини, тобто обставинами, що не залежали від продавця, поставити товар до 26 жовтня 2010 року та до 1 листопада 2010 року, оскільки у розпорядженні продавця вказаний вище товар перебував лише 4 листопада 2010 року після проведення всіх необхідних дій щодо розмитнення поставлених товарів, зокрема.

На підставі укладених між Державним підприємством «Готель «НАЗВА_6» та Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_8» договорів поставки, відповідно від 17 серпня 2010 року та 1 вересня 2010 року, Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_8» були укладені з VingCard Elsafe AS міжнародні контракти на поставку товарів відповідно 1 вересня 2010 року (стосовно тих товарі що зазначені в рахунку-фактурі від 17 серпня 2010 року за № XXX/10-Р) та 20 вересня 2010 року (стосовно тих товарі що зазначені в рахунку-фактурі від 1 вересня 2010 року за № XXX/10-Р).

Вказані вище товари були поставлені компанією VingCard Elsafe AS на митну територію України в строки передбачені міжнародними контрактами, однак в зв’язку з тим, що під час митного оформлення товарів через митний кордон України виникли пені труднощі у оформленні товарів в частині строків надання митними органів всіх необхідних документів для розмитнення їх на території України, продавець поставив товар на декілька днів пізніше ніж було передбачено договорами поставки, однак наголошуємо на тому, що виключно з вини митних органів, про що свідчать митні декларації та інвойси з проставлянням відмітки митного органу лише відповідно 28 жовтня 2010 року та 3 листопада 2010 року, а лише 3 листопада 2010 року Київською регіональною митницею було винесено рішення про визначення митної вартості товарів.

При таких обставинах, поставлений товар був завантажений на склад продавця 4 листопада 2010 року, про що як було зазначено вище 5 листопада 2010 року Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_8» було направило на адресу Державним підприємством «Готель «НАЗВА_6» письмовий лист (повідомлення) про готовність поставки замовленого товару системи електронно-карткових замків.

Тому, приносимо вибачення та сподіваємось на порозуміння у даній ситуації, так як ділова практика в системі державних контролюючих органів та взаємодії з ними не завжди надає можливість вчасно виконати договірні зобов’язання, які в певній мірі залежать від об’єктивних обставин та чинників, які у наших з Вами правовідносинах вплинули на строки поставки товарів, а тому виключно з об’єктивних причин та таких, що не залежали від продавця, останній поставив товар на декілька днів пізніше обумовленого строку.

При таких обставинах, поставлений на підставі рахунку фактури від 17 серпня 2010 року за № XXX/10-Р та рахунку фактури від 1 вересня 2010 року за № XXX/10-Р товари з 5 листопада 2010 року знаходяться на складі Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_8», яке готове в будь-який час в продовж режиму роботи підприємства відвантажити та передати товар Державному підприємству «Готель «НАЗВА_6»    

 

       Директор

ТОВ «НАЗВА_8»                                                                                 ОСОБА_2       

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації