Письмовий запит до Державної податкової адміністратції України щодо надання податкового роз"яснення окремим положенням Податкового кодексу України в частині сплати податку на додану вартість за інжинірингові роботи та послуги

 Голові Державної податкової

адміністрації України,

місце знаходження:

АДРЕСА_1

_________________________

Директора Товариства з обмеженою

відповідальністю «НАЗВА_1»

ОСОБА_1,

місце знаходження:

АДРЕСА_2

 

 ПИСЬМОВИЙ  ЗАПИТ

Про надання податкового роз’яснення окремих положень податкового законодавства України (Податкового кодексу України)

Звертаюся до Вас з метою надання податкового роз’яснення (отримання письмової мотивованої відповіді) з приводу застосування окремих положень Податкового кодексу України, який був прийнятий нещодавно та встановлює ряд нових правил та умов оподаткування господарської діяльності юридичних осіб.

Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» є юридичною особою за законодавством України і здійснює свою господарську діяльність в сфері проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об’єктів, а саме:

-  Проектування системи пожежогасіння (порошкові, аерозольні), пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, передавання тривожних сповіщень, пристроїв блискавкозахисту на об’єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки.

-  Монтаж, технічне обслуговування систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні) на об’єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки.

-  Монтаж системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень на об’єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки

-  Технічне обслуговування систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.

-  Монтаж, технічне обслуговування систем проти димного захисту на об’єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки.

-  Технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (пожежні кран комплекти). 

В зв’язку з цим, в Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» виникло питання щодо обов’язковості сплати податку на додану вартість внаслідок здійснення вказаної вище господарської діяльності та віднесення вказаних операцій до об’єктів оподаткування податком на додану вартість виходячи з вимог, встановлених Податковим кодексом України, які не зовсім читко та конкретно розмежовують об’єкти оподаткування у вигляді робіт та послуг, хоча на думку Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» вказана вище господарська діяльність відносить більше до робіт, а не послуг, а тому є об’єктом оподаткування податком на додану вартість, зокрема.  

У відповідності до ст. 196.1.14 Податкового кодексу України, не є об’єктом оподаткування операції з постачання послуг, визначених у підпункті "в" 
пункту 186.3 статті 186 цього Кодексу
.

Як передбачено п. «в» ст. 186.3 Податкового кодексу України, місцем постачання зазначених у цьому пункті послуг вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання або - у разі відсутності такого місця - місце постійного чи переважного його проживання. До таких послуг належать: консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (у тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні та інші подібні послуги консультаційного характеру, а також послуги з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп’ютерних систем.

При таких обставинах, як випливає з положення ст.ст. 186.3, 196.1.14 Податкового кодексу України, не є обкатами оподаткування операції з постачання таких послуг як консультаційних, інжинірингових, інженерних, юридичних (у тому числі адвокатських), бухгалтерських, аудиторських, актуарних та інших подібних послуг консультаційного характеру.

Тому, ті види господарської діяльності, які здійснює Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», та які були зазначені вище в цьому зверненні найбільш наближені до складу поняття інжинірингу.

Як передбачено ст. 14.1.85 Податкового кодексу України, інжиніринг - надання послуг (виконання робіт) із складення технічних завдань, проектних пропозицій, проведення наукових досліджень і техніко-економічних обстежень, виконання інженерно-розвідувальних робіт з будівництва об’єктів, розроблення технічної документації, проектування та конструкторського опрацювання об’єктів техніки і технології, надання консультації та авторського нагляду під час монтажних та пусконалагоджувальних робіт, а також надання консультацій, пов’язаних із такими послугами (роботами).

Крім того, відповідно до ч.1 ст. 901 Цивільного кодексу України, за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Також, згідно ст. 14.1.36. Податкового кодексу України, господарська діяльність - діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

За таких умов, інжиніринг як вид господарської діяльності може здійснюватись як у вигляді послуг так і у вигляді робіт, залежно від того чи споживаються вони в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності чи ні, хоча виходячи з ряду положень Податкового кодексу України, можна дійти обґрунтованого висновку про відсутність чіткого розмежування між роботи та послуги

Отже, Товариство з обмеженою діяльністю «НАЗВА_1» здійснює ті види господарської діяльності, які на його думку відносяться до робіт (інжинірингових та інших робіт), а не послуг консультативного характеру, як випливає з положення п. «в» ст. 186.3 Податкового кодексу України, що не є об’єктами оподаткування.  

Тому, оскільки Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» виконуються (постачаються) роботи у вигляді операцій (діяльності), що зазначені вище в цьому зверненні, а не надаються (постачаються) послуги, - положення ст. 196.1.14 Податкового кодексу України на вказані вище роботи не поширюється, так як об’єктом оподаткування є лише послуги консультативного характеру, зазначені в п. «в» ст. 186.3 Податкового кодексу України.

За таких умов, на нашу думку, та господарська діяльність, що зазначена в цьому зверненні є об’єктом оподаткування, оскільки є роботами, а не послугами консультативного характеру в розумінні положення п. «в» ст. 186.3 Податкового кодексу України, і як наслідок Товариство з обмеженою діяльністю «НАЗВА_1» є платником податку на додану вартість.

_____________________________________

При таких обставинах, на підставі п. 4 ст. 8 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» від 4 грудня 1998 року та п. п. 1.7, 4.1 Наказу ДПА України «Про затвердження Порядку надання роз'яснень окремих положень податкового законодавства» від 12 квітня 2003 року за № XXX та у зв’язку з прийняттям нового Податкового кодексу України, яким змінено правила оподаткування:

просимо надати податкове роз’яснення з питань чи є об’єктом оподаткування податком на додану вартість ті роботи (або ж їх частина), які зазначені в цьому зверненні, та чи є або ж повинне в такому випадку Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» бути платником (суб’єктом сплати) такого податку, виходячи з положень ст.ст. 14.1.85, 186.3, 196.1.14 Податкового кодексу України та ст. 901 Цивільного кодексу України.   

 

«__» лютого 2011 року                                                               _____________

                                                                                              М.П.                  (підпис)

       

                

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації