Письмовий запит до Державної податкової адміністратції України щодо роз"яснення положень Податкового кодексу України в частині сплати податку на додану вартість за розробку, постачання та тестування програмного забезпечення під час митного оформлення

                                                                                             Голові Державної податкової

адміністрації України,

місце знаходження:

АДРЕСА_1

_________________________

 

Директора Товариства з обмеженою

відповідальністю «НАЗВА_1»

ОСОБА_1,

місце знаходження:

АДРЕСА_2

 

 

ПИСЬМОВИЙ  ЗАПИТ

Про надання податкового роз’яснення окремих положень податкового законодавства України (Податкового кодексу України)

Звертаюся до Вас з метою надання податкового роз’яснення (отримання письмової мотивованої відповіді) з приводу застосування окремих положень Податкового кодексу України, який був прийнятий нещодавно та встановлює ряд нових правил та умов оподаткування господарської діяльності юридичних осіб.

Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» є юридичною особою за законодавством України і здійснює свою господарську діяльність в сфері проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об’єктів, в тому числі здійснює господарську діяльність в сфері розробки, постачання та тестування програмного забезпечення для засобів протипожежного захисту.

В зв’язку з цим, в Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» під час постачання послуг виникло питання щодо обов’язковості сплати податку на додану вартість під час митного оформлення операції (товару/послуги) з розробки, постачання та тестування програмного забезпечення при ввезенні цього товару/послуги на митну територію України виходячи з наступних положень норм Податкового кодексу України, що регулюють питання сплати податку на додану вартість, а саме:      

У відповідності до ст. 196.1.14 Податкового кодексу України, не є об’єктом оподаткування операції з постачання послуг, визначених у підпункті "в" 
пункту 186.3 статті 186 цього Кодексу
.

Як передбачено п. «в» ст. 186.3 Податкового кодексу України, місцем постачання зазначених у цьому пункті послуг вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання або - у разі відсутності такого місця - місце постійного чи переважного його проживання. До таких послуг належать: консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (у тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні та інші подібні послуги консультаційного характеру, а також послуги з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп’ютерних систем.

При таких обставинах, як випливає з положення ст.ст. 186.3, 196.1.14 Податкового кодексу України, не є об’єктами оподаткування податком на додану вартість операції з постачання таких послуг як розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення.  

Отже, товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» здійснює господарську діяльність з постачання послуг як розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, які відносяться до операцій, що не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість.

В той час, як передбачено п. п. «б», «в» ст. 185.1 Податкового кодексу України, об’єктом оподаткування є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України та ввезення товарів (супутніх послуг) на митну територію України в митному режимі імпорту або реімпорту;

Також, ст. 187.8 Податкового кодексу України передбачено, що датою виникнення податкових зобов’язань у разі ввезення товарів на митну територію України є дата подання митної декларації для митного оформлення.

Крім того, базою оподаткування при ввезенні товарів на митну територію України, відповідно до ст. 190.1 Податкового кодексу України, є договірна (контрактна) вартість, але не менша митної вартості цих товарів, визначеної відповідно до Митного кодексу України, з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті, за винятком податку на додану вартість, що включаються до ціни товарів/послуг згідно із законом.

 І нарешті, як передбачено ст. 206 Податкового кодексу України, при ввезенні товарів на митну територію України суми податку, нараховані митним органом, підлягають сплаті до державного бюджету платниками податку до/або на день подання митної декларації безпосередньо на єдиний казначейський рахунок за винятком операцій, за якими надається звільнення (умовне звільнення) від оподаткування. У разі ввезення товарів на митну територію України залежно від митного режиму, у який розміщуються ці товари, оподаткування здійснюється у такому порядку -  у митних режимах імпорту та реімпорту податок сплачується у повному обсязі (крім товарів, що звільняються від оподаткування при ввезенні на митну територію України).

При таких обставинах, митними органами під час ввезення Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» на митну територію України та митного оформлення операції з постачання таких послуг як розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення - нараховується податок на додану вартість, який дане товариство сплачує в повному обсязі до державного бюджету України виходячи з контрактної (договірної) вартості на день подання митної декларації для митного оформлення.     

Однак, Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» вважає, що вказані вище операції з постачання таких послуг як розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення не відносяться до операцій, що є об’єктом оподаткування податком на додану вартість, виходячи з положення ст.ст. 186.3, 196.1.14 Податкового кодексу України якими передбачено, що не є об’єктами оподаткування операції з постачання таких послуг як розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення. 

В свою чергу, положенням норми ст. 194.1 Податкового кодексу України передбачено, що операції, зазначені у статті 185 цього Кодексу, крім операцій, що не є об’єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, та операцій, до яких застосовується нульова ставка, оподатковуються за ставкою, зазначеною в підпункті “а” пункту 193.1 статті 193 цього Кодексу, яка є основною, тобто за ставкою в розмірі 17 %.

За таких обставин, виходячи зі змісту ст.ст. 186.3, 196.1.14 Податкового кодексу України, якими встановлено, що не є об’єктами оподаткування операції з постачання таких послуг як розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, а тому дані послуги, а тому згідно ст. 194.1 Податкового кодексу України відсутня ставка податку за якою може бути оподаткована дана операція з постачання послуг на територію України.   

Крім того, як передбачено ст. 14.1.181 Податкового кодексу України, податковий кредитом є сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов’язання звітного (податкового) періоду. В той час, згідно п. «а» ст. 198.1 Податкового кодексу України, право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг.

За таких умов, оскільки операція з постачання послуг щодо розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення не є об’єктом оподаткування податку на додану вартість, Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» у випадку сплати під час митного оформлення постачання таких послуг податку на додану вартість не може в подальшому віднести суму податку на додану вартість до податкового кредиту, оскільки згідно ст.ст. 186.3, 196.1.14 Податкового кодексу України, постачання вказаних послуг не є об’єктами оподаткування податком на додану вартість.

Отже, з наведеного вище виникає питання, яке на практиці регулюється по різному, з одного боку митні органи зобов’язують Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» нараховувати та сплачувати податок на додану вартість за постачання таких послуг як розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, а з іншого боку Податковий кодекс України не відносить вказані вище послуги до об’єкту оподаткування податком на додану вартість не залежно від того постачаються послуги на митну територію України (імпортуються) чи надаються (постачаються) на території України, і як наслідок така особа не має можливості віднести суму податку на додану вартість до податкового кредиту. 

_____________________________________

При таких обставинах, на підставі п. 4 ст. 8 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» від 4 грудня 1998 року та п. п. 1.7, 4.1 Наказу ДПА України «Про затвердження Порядку надання роз'яснень окремих положень податкового законодавства» від 12 квітня 2003 року за № XXX та у зв’язку з прийняттям нового Податкового кодексу України, яким змінено правила оподаткування:

просимо надати податкове роз’яснення з питань чи повинне (зобов’язане) Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» нараховувати та сплачувати податок на додану вартість за постачання таких послуг як розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення під час ввезення їх на митну територію України під час їх митного оформлення.     

 

«__» квітня 2011 року                                                                 _____________

                                                                                              М.П.                  (підпис)

        

                

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації