Попередній договір про припинення права на аліменти на дитину у зв"язку з передачею права власності на нерухоме майно

ПОПЕРЕДНІЙ  ДОГОВІР

про припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно

 

Ми: _______________________________ (паспорт: ___, податковий номер __), який зареєстрований та мешкає  за адресою: ____________________________________, іменована  далі як «Батько», та ____________________________________ (паспорт: ___, податковий номер __), яка зареєстрована та мешкає: _____________________________________, іменований далі як «Мати»,  

діючи вільно, цілеспрямовано, свідомо і добровільно, розумно та на власний розсуд, без будь-якого примусу як фізичного, так і психічного, не порушуючи прав третіх осіб, бажаючи реального настання правових наслідків, обумовлених нижче, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, усвідомлюючи значення своїх дій та керуючи ними, не помиляючись щодо обставин обумовлених нижче, діючи без впливу обману, попередньо ознайомлені нотаріусом з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений договір (у тому числі, з вимогами щодо недійсності договору), та володіючи українською мовою, уклали цей договір про таке:

1. «Батько» зобов’язується передати у власність своєї неповнолітньої дитини -  _______________________, "__" ________ 20__ року народження, _________________________________________________________, загальною площею ______ кв. м.,  взамін припинення права на аліменти, які стягуються на підставі рішення ____________________________________ від "__"______ 20__ року по справі № ___________   

2. Сторони домовилися, що загальна вартість  __________________________________________________________________, загальною площею ________ кв. м., та земельної ділянки, площею  __________, яка становить ____________________________ гривень.

3.Вартість _____________________________________________________, яку «Батько» зобов’язується передати у власність своєї неповнолітньої дитини  взамін припинення права на аліменти оцінюється Сторонами в  _________________________ гривень (надалі за текстом «вартість зобов’язання»).

5.На укладання основного договору про припинення права на аліменти на неповнолітню дитину -  _______________________ у зв’язку з передачею права власності на  _________________________________________________________________, «Сторони» зобов’язані отримати дозвіл органу опіки та піклування.

Якщо органами опіки та піклування буде прийнято рішення про відмову у наданні дозволу на укладання основного договору про припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно, основний договір Сторонами не укладається, а зобов’язання передбачені цим попереднім договором – припиняються.      

6. Сторони домовились, що основний договір про припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно буде укладений ними не пізніше  ____________________________________________. Цей строк може бути продовжений Сторонами за спільною згодою, шляхом укладання додаткової угоди до даного Договору.               

7. Сторони повинні узгодити дату підписання основного договору за два робочих днів.

Сторони домовились, що витрати по оформленню договору про припинення права на аліменти на дитину зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно сплачуються Сторонами в рівних частинах.

8. Сторони зобов’язується до моменту підписання основного договору підготувати та надати необхідні довідки та документи, у тому числі довідку про відсутність заборгованості, витяг з реєстру прав власності, довідку Форми № 3 про зареєстрованих осіб у житловому будинку, експертну оцінку.

9. Сторони зобов’язуються в термін до укладання основного договору не погіршувати стан житлового будинку та не здійснювати його перебудову (добудову, перепланування та ін.) та не робити будь-які дії, які б могли вплинути на вартість вищевказаного будинку.

10. «Батько» гарантує, що в день підписання основного договору про припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно житловий будинок та земельна ділянка не будуть знаходитися під жодним із передбачених законом обтяжень та до дня укладання основного договору «Батько» не буде укладати щодо цього об’єкта договорів найму, оренди та будь-яких інших правочинів, які б зумовили виникнення прав на нього у третіх осіб.

11. Після укладання основного договору, «Мати» зобов’язується самостійно утримувати  __________________________, а «Батько» звільняється від обов’язку брати участь у додаткових витратах на дитину, що викликані особливими обставинами.    

12. В разі невиконання однією із Сторін з будь-яких підстав умов цього договору чи додатків до цього договору, що потягло за собою не укладання основного договору про припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно, така Сторона зобов’язана сплатити на користь іншої Сторони штраф у розмірі 100 % вартості зобов’язання, оціненого Сторонами згідно п. 3 даного Договору. У разі розірвання цього договору за згодою сторін або ж за наявності підстав передбачених п. 5 цього Договору, Сторони звільняються від сплати вказаного штрафу.   

13. Сторони заявляють, що є дієздатними особами, а також повністю розуміють зміст цього договору та відповідальність в разі невиконання взятих на себе зобов’язань. Сторонам зрозуміла мова, на якій складено цей договір та його зміст.

14. Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами та нотаріального посвідчення і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань по ньому. Цей договір складено у трьох примірниках. 

Підписи:                     Батько          _________________________________________

 

                                     Мати             _________________________________________

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації