Позовна заява про припинення прав осіб на частку в житловому будинку, який належить на праві спільної часткової власності

           До Бориспільського міськрайонного суду

                   Київської області

 

                       Позивач:      ОСОБА_1,

місце проживання:

АДРЕСА_1. 

   

   Представник

     відповідача:      Адвокат, Ковальчук Степан Миколайович,  

місце знаходження:

АДРЕСА_2

 

Інші учасники цивільного процесу:

  

                 Відповідачі:  1. ОСОБА_3,

                                               місце проживання:

АДРЕСА_3.

 

                                          2. ОСОБА_4,

                                               місце проживання: АДРЕСА_4

                                               Харківське Шосе,  

  

           Ціна позову: 27 401 грн.  

 

П О З О В Н А     З А Я В А

Про припинення прав осіб на частку в житловому будинку, який належить на праві спільної часткової власності.  

Житловий будинок № XX, який знаходиться в м. Бориспіль, по вул. Xxxxxxxxxxx, належить на праві спільної часткової власності відповідно трьом співвласникам: ОСОБА_1, ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

ОСОБА_1 належить на праві спільної часткової власності 178/210 частки житлового будинку № XX, який знаходиться в м. Бориспіль, по вул. Xxxxxxxxxxx, на підставі договору дарування частки житлового будинку від 12 жовтня 2007 року, посвідченого приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу Київської області, Лазоренко Л.Є., та зареєстровано в електронному реєстраі права власності на нерухоме майно 22 листопада 2007 року, на підставі якого попередній власник, ОСОБА_5, подарував частку житлового будинку на користь позивача.

Підтвердженням наявності у позивача зареєстрованого права власності на 178/210 частки житлового будинку № XX, який знаходиться в м. Бориспіль, по вул. Xxxxxxxxxxx, свідчить також Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно, виданого Комунальним підприємством «НАЗВА_1» від 22 листопада 2007 року.

В той час, відповідачу, ОСОБА_3, належить на праві спільної часткової власності 17/210 частки житлового будинку № XX, який знаходиться в м. Бориспіль, по вул. Xxxxxxxxxxx, про що свідчить технічний паспорт на житловий будинок, виданий Комунальним підприємством «НАЗВА_1».            

Відповідачу, ОСОБА_4, належить 1/14 частка у праві спільної власності на житловий будинок № XX, який знаходиться в м. Бориспіль, по вул. Xxxxxxxxxxx, про що свідчить технічний паспорт на житловий будинок, виданий Комунальним підприємством «НАЗВА_1».  

На сам перед, звертаю увагу суд на те, що позивач та відповідачі не є членами однієї сім’ї, не проживають спільно та не ведуть спільного господарства, в той час як між сторонами залишились лише віддалені родинні зв’язки, які ніколи ними не підтримувались.

У відповідності до ч.1 ст. 365 ЦК України, право особи на частку у спільному майні може бути припинене за рішенням суду на підставі позову інших співвласників, якщо:

1.      частка є незначною і не може бути виділена в натурі;

2.      річ є неподільною;

3.      спільне володіння і користування майна є неможливим;

4.      таке припинення не завдасть істотної шкоди інтересам співвласника та членам його сім’ї. 

Крім того, як передбачено ч.2 ст. 365 ЦК України, суд постановляє рішення про припинення права особи на частку у спільному майні за умови попереднього внесення позивачем вартості цієї частки на депозитний рахунок суду. 

1.Однією із необхідних умов припинення за рішенням суду права особи на частку у спільному майні є те, що частка є незначною і не може бути виділена в натурі.

Як було зазначено вище, позивач володіє часткою в спільному з відповідачами житловому будинку, яка складає більш ніж 80 відсотків від вартості всього майна, тобто частка якого становить 178/210 від всієї вартості житлового будинку № XX, який знаходиться в м. Бориспіль, по вул. Xxxxxxxxxxx.

В той час кожен із відповідачів окремо володіє часткою, яка складає менш ніж 8 відсотків від вартості житлового будинку, а саме ОСОБА_3, належить на праві спільної часткової власності 17/210 частки житлового будинку, а ОСОБА_4, належить 1/14 частка у праві спільної власності на житловий будинок.

При таких обставинах, части відповідачів у праві спільної власності на житловий будинок є не значними, оскільки на кожного із них припадає не більше ніж 8 % від вартості житлового будинку, а позивач натомість має ідеальну частку, яка становить більш ніж 80 % від вартості всього житлового будинку.

Також, звертаю увагу суд на те, що розмір частки кожного із відповідачів як співвласника житлового будинку, у відповідності до технічного паспорту на житловий будинок, не дає можливості навіть виділити в натурі приміщення (кімнату) для володіння та користування, оскільки становлять менший розмір ніж площа будь-якого із приміщень житлового будинку.    

В зв’язку з цим, з метою визначення чи можливий з технічної точки зору розподіл домоволодіння № XX, який знаходиться в м. Бориспіль, по вул. Xxxxxxxxxxx в натурі відповідно до ідеальних часток співвласників в розмірі 178/210, 17/210, 1/14, я як представник позивача, 10 серпня 2009 року звернувся із відповідною заявою про надання висновку спеціаліста з будівельно-технічних питань до Фізичної особи – підприємця ОСОБА_6.         

17 серпня 2009 року, спеціалістом ОСОБА_7, яка має вищу будівельно-технічну освіту та кваліфікацію судового експерта, був наданий висновок експертного дослідження з будівельно-технічних питань за № XXXX, у відповідності до якого розподіл домоволодіння № XX, який знаходиться в м. Бориспіль, по вул. Xxxxxxxxxxx в натурі відповідно до ідеальних часток співвласників в розмірі 178/210, 17/210, 1/14 з технічної точки зору – не можливий.

З наведених вище обставин та наданих доказів випливає, що житловий будинок № XX, який знаходиться в м. Бориспіль, по вул. Xxxxxxxxxxx, не можливо ні поділити в натурі між співвласниками, ні виділити часту у спільному майні одному із співвласників, ні встановити порядок користування житловим будинком між співвласниками, оскільки частки відповідачів є незначними.

2. Наступною умовою припинення за рішенням суду права особи на частку у спільному майні є те, що річ є неподільною.                   

У відповідності до ст. 183 ЦК України, подільною є річ, яку можна поділити без втрати її цільового призначення. Неподільною є річ, яку не можна поділити без втрати її цільового призначення. 

Тому, житловий будинок як річ за звичай є подільною річчю, однак враховуючи те, що в даному випадку частки співвласників жилого будинку ОСОБА_3 та ОСОБА_4, є незначними, тобто становлять менший розмір ніж площа будь-якого із приміщення житлового будинку, розподіл домоволодіння № XX, який знаходиться в м. Бориспіль, по вул. Xxxxxxxxxxx в натурі відповідно до ідеальних часток співвласників в розмірі 178/210, 17/210, 1/14 з технічної точки зору – не можливий, а тому житловий будинок як річ за наявності такого розміру часток співвласників є річчю неподільною, про що зазначено у висновку експертного дослідження з будівельно-технічних питань за № XXXX від 17 серпня 2009 року.      

В той у відповідності до п. 6 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок» від 4 жовтня 1991 року (з подальшими змінами та доповненнями), при вирішенні справ про виділ в натурі часток жилого будинку, що є спільною частковою власністю, судам належить мати на увазі, що це можливо, якщо кожній із сторін може бути виділено відокремлену частину будинку з самостійним виходом (квартиру). Виділ також може мати місце при наявності технічної можливості переобладнати приміщення в ізольовані квартири. Якщо виділ частки будинку неможливий, суд вправі за заявленим про це позовом встановити порядок користування відособленими приміщеннями (квартирами, кімнатами) такого будинку. У цьому разі окремі підсобні приміщення (кухня, коридор тощо) можуть бути залишені в загальному користуванні учасників спільної часткової власності. Порядок користування жилим будинком може бути встановлено також і між учасниками спільної сумісної власності. При неможливості виділу частки в натурі або встановлення порядку користування ним, власнику, що виділяється, за його згодою присуджується грошова компенсація. Розмір грошової компенсації визначається за угодою сторін, а при відсутності такої згоди – судом по дійсній вартості будинку на час розгляду справи. Під дійсною вартістю будинку розуміється грошова сума, за яку він може бути проданий в даному населеному пункті чи місцевості. Для її визначення при необхідності призначається експертиза. В окремих випадках суд може, враховуючи конкретні обставини справи, і при відсутності згоди власника, що виділяється, зобов’язати решту учасників спільної власності сплатити йому грошову компенсацію за належну частку з обов’язковим наведення відповідних мотивів. Зокрема, це може мати місце, якщо частка у спільній власності на будинок є незначною й не може бути виділена в натурі чи за особливими обставинами сумісне користування ним неможливе, а власник в будинку не проживає і забезпечений іншою жилою площею.

При таких обставинах, Верховний суд України, в своїй Постанові Пленуму зазначив, що у разі неможливості з технічної точки зору поділу (виділу) житлового будинку у відповідності до ідеальних часток кожного із співвласника, тобто у випадку не можливості кожній із сторін виділити відокремлену частину будинку із самостійним виходом, встановлюється порядок користування житловим будинок, а якщо не можливо встановити порядок користування будинком, співвласнику присуджується грошова компенсація, за його згодою, а в окремих випадках, якщо частка у спільній власності на будинок є незначною й не може бути виділена в натурі чи за особливими обставинами сумісне користування ним неможливе, а власник в будинку не проживає і забезпечений іншою жилою площею, - зобов’язати учасників спільної власності виплатити такому співвласнику грошову компенсацію за належну йому часку в спільному майні. 

Вказане вище положення Постанови Пленуму Верховного суду України було прийняте з метою врегулювання ряду спорів, ще до того як набув чинності 1 січня 2005 року Цивільний Кодекс України, яким затверджено норму ст.  ч.1 ст. 365 ЦК України, яка передбачає припинення права особи на частку у спільному майні за рішенням суду на підставі позову інших співвласників, саме за тих умов, які зазначені в зазначеній вище Постанові Пленуму Верховного суду України, тобто яка на сьогоднішній день знайшла своє законодавче затвердження та врегулювання цього роду суспільно-правових відносин між співвласниками з приводу припинення права спільної часткової власності за умов, що чітко передбачені ч.1 ст. 365 ЦК України.    

3. Наступною умовою припинення за рішенням суду права особи на частку у спільному майні є те, що спільне володіння та користування майном є неможливе.

Звертаю увагу суд на те, що позивач та відповідачі не є членами однієї сім’ї, не проживають спільно та не ведуть спільного господарства, в той час як між сторонами залишились лише віддалені родинні зв’язки, які ніколи ними не підтримувались.

Більш того, позивач неодноразово звертався до відповідачів з пропозицією здійснити ремонт житлового будинку та надвірних споруд, оскільки в будинку не здійснювались ремонтні роботи досить давно і він знаходиться в аварійному стані, а також облаштувати прибудинкову (дворову) територію та збудувати новий паркан, на що відповідачі відповідали категоричною відмовою з посиланням на те, що воно їм не потрібно, в них є інше житло, а права їх на цей будинок є незначними для того, щоб здійснювати вкладення в нього грошових коштів, оскільки проживати вони там не збираються.

Натомість позивач знову ж таки неодноразово звертався до відповідачів з вимогою оформити в установленому законом порядку право власності на земельну ділянку, яка знаходиться під житловим будинок та необхідна для його обслуговування, оскільки в такому випадку потрібна згода всіх співвласників, нащо відповідачі також повідомили, що воно їм непотрібно, а часу і грошей необхідних для цього в них немає.

Крім того, останнім часом відповідачі зверталися до позивача з пропозицією відчужити на його користь свої частки, на що позивач звісно погодився, проте після запропонованої ними ціни продажу їх часток в житловому будинку, яка складала від 10 000 до 15 000 доларів США, - позивач відмовився придбавати частки відповідачів за таку ціну, оскільки вона являється нереальною та надто завищеною для вартості їх часток в цьому житловому будинку. Неодноразові перемовини з приводу зменшення вартості часток у праві спільної власності відповідачів на житловий будинок бажаних результатів для позивача не дало, оскільки відповідачі постійно посилалися на те, що «воно їм не горить».

При таких обставинах, відповідачі по справі відмовляються здійснювати капітальний ремонт житлового будинку та надвірних споруд, облаштовувати прибудинкову територію, а також нести витрати по сплаті всіх комунальних послуг та поточні витрати на утримання житлового будинку, що робить неможливим спільне володіння та користування майном.

Вказані вище обставини свідчать про неможливість спільного володіння та користування майном, оскільки з боку відповідачів не вчиняються жодні дії спрямовані на утримання, ремонт, облаштування та догляду за будинком як його співвласників, а натомість позивач не має бажання в подальшому здійснювати всі наведені вище дії стосовно житлового будинку, права на які мають і відповідачі.

Вказані вище обставини в судовому засіданні можуть підтвердити особи, допитавши їх в якості свідків, які були присутні при неодноразових розмовах позивача з відповідачами щодо вирішення між ними непорозумінь та конфліктів з приводу володіння та користування житловим будинком. 

4. Останньою умовою припинення за рішенням суду права особи на частку у спільному майні є те, що таке припинення не завдасть істотної шкоди інтересам співвласника та членам його сім’ї.

Враховуючи те, що частки відповідачів у житловому будинку № XX, який знаходиться в м. Бориспіль, по вул. Xxxxxxxxxxx, є незначними, не можливий ні його поділ в натурі між співвласниками, ні виділ частки у спільному майні співвласникам, ні встановлення порядку його користування між співвласниками, а також відповідачі жодного дня не проживали в житловому будинку, не утримували його, не вносили жодних коштів у рахунок його ремонту та плати комунальних послуг, більш того вартість частко є незначною, а відповідачі проживають в іншому житлі, - на думку позивача,  припинення за рішенням суду прав відповідачів на частку у спільному майні, яким є вказаний вище житловий будинок не завдасть істотної шкоди інтересам відповідачів та членам їх сімей.

5. Також, як було зазначено вище ч.2 ст. 365 ЦК України містить ще одну із умов, необхідну для припинення за рішенням суду права особи на частку у спільному майні, а саме суд постановляє рішення про припинення права особи на частку у спільному майні за умови попереднього внесення позивачем вартості цієї частки на депозитний рахунок суду.

При таких обставинах, позивач звернувся до суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, Приватного підприємства «НАЗВА_3», з метою визначення ринкової вартості часток в нерухомому майні, яким є житловий будинок № XX, який знаходиться в м. Бориспіль, по вул. Xxxxxxxxxxx, які належать відповідачем, в зв’язку з чим між Приватним підприємством «НАЗВА_3» та позивачем, на підстав поданої останнім заяви, був укладений договір на проведення оцінки нерухомого майна. 

На підставі вказаного вище договору на проведення оцінки нерухомого майна, оцінювач ОСОБА_10, який працює в складі суб’єкта оціночної діяльності Приватного підприємства «НАЗВА_3», 20 липня 2009 року надав висновок та звіт про оцінку нерухомого майна, станом на 16 липня 2009 року, у відповідності до якого ринкова вартість 17/210 частини домоволодіння № XX, який знаходиться в м. Бориспіль, по вул. Xxxxxxxxxxx, що належить на праві спільної власності ОСОБА_3, складає – 14 557 (чотирнадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят сім) грн. 00 коп., а ринкова вартість 1/14 частини домоволодіння № XX, який знаходиться в м. Бориспіль, по вул. Xxxxxxxxxxx, що належить на праві спільної власності ОСОБА_4, складає – 12 844 (дванадцять тисяч вісімсот сорок чотири) грн. 00 коп.   

При таких обставинах, позивач вніс на депозитний рахунок Бориспільського міськрайонного суду Київської області ринкову вартість часток відповідачів у домоволодінні № XX, яке знаходиться в м. Бориспіль, по вул. Xxxxxxxxxxx, яка складає загальну грошову суму коштів у розмірі 27 401 (двадцять сім тисяч чотириста одну) грн. 00 коп. (вартість 17/210 частки, що складає 14 557 грн. + вартість 1/14 частки, що складає 12 844 грн.), про що свідчить прибутковий касовий ордер від 27 серпня 2009 року за № XXXX Бориспільського відділення Відкритого акціонерного товариства «НАЗВА_4».           

При таких обставинах, на підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 3, 4, 38, 42, 44, 57, 58, 59, 64, 109, 118, 119, 120 Цивільного процесуального кодексу України, ст. ст. 183, 365 ЦК України, п. 6 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок» від 4 жовтня 1991 року (з подальшими змінами та доповненнями), -

П Р О Ш У:

1. Припинити право спільної власності ОСОБА_3 на 17/210 частку житлового будинку № XX, який знаходиться в м. Бориспіль, по вул. Xxxxxxxxxxx.     

2. Припинити право спільної власності ОСОБА_4 на 1/14 частку житлового будинку № XX, який знаходиться в м. Бориспіль, по вул. Xxxxxxxxxxx.

3. Присудити на користь ОСОБА_3 грошову компенсацію за належну їй 17/210 частки житлового будинку № XX, який знаходиться в м. Бориспіль, по вул. Xxxxxxxxxxx, у розмірі 14 557 (чотирнадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят сім) грн. 00 коп. з депозитного рахунку Бориспільського міськрайонного суду, на який було внесено ОСОБА_1 грошову суму коштів, що становить ринкову вартість частки ОСОБА_3.     

4. Присудити на користь ОСОБА_4 грошову компенсацію за належну їй 1/14 частки житлового будинку № XX, який знаходиться в м. Бориспіль, по вул. Xxxxxxxxxxx, у розмірі 12 844 (дванадцять тисяч вісімсот сорок чотири) грн. 00 коп. з депозитного рахунку Бориспільського міськрайонного суду, на який було внесено ОСОБА_1 грошову суму коштів, що становить ринкову вартість частки ОСОБА_4.        

5. Визнати за ОСОБА_1 право власності на 17/210 частку та 1/14 частку житлового будинку № XX, який знаходиться в м. Бориспіль, по вул. Xxxxxxxxxxx.

6. Стягнути із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на користь ОСОБА_1 в рівних долях судові витрати у вигляді державного мита у розмірі 275 (двохсот семи десяти п’яти) грн., витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду цивільної справи в розмірі 120 (сто двадцять) грн., та витрати на проведення ринкової оцінки нерухомого майна в розмірі 650 (шістсот п’ятдесяти) грн., всього 1045 (одну тисячу сорок п’ять) грн.

ДОДАТКИ:

1.      Копія позовної заяви – 2 примір.

2.      Копія договору дарування 178/210 частки житлового будинку від 12 жовтня 2007 року на користь ОСОБА_1 – 3 примір.

3.      Копія Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22 листопада 2007 року     

4.      Копія Технічного паспорту на житловий будинок № XX, який знаходиться в м. Бориспіль, по вул. Xxxxxxxxxxx  – 2 примір.  

5.      Копія Звіту про оцінку нерухомого майна та висновок про вартість нерухомого майна – 2 примір.

6.      Копія Договору на проведення незалежної оцінки від 15 липня 2009 року за № XX.07/09 – 2 примір.

7.      Копія Акту прийому-передачі робіт з оцінки майна від 21 липня 2007 року – 2 примір.

8.      Копія квитанції про сплату за проведення оцінки житлового будинку за № XXXX від 21 липня 2009 року – 2 примір. 

9.      Копія Висновку експертного дослідження з будівельно-технічних питань за № XXXX від 17 серпня 2009 року – 2 примір.

10. Копія ідентифікаційного номеру – ОСОБА_1 – 2 примір.

11. Копія паспорту громадянина України – ОСОБА_1 – 2 примір.

12. Копія Довіреності на представництво і захист прав та інтересів позивача у судах – 2 примір.

13. Квитанція про внесення на депозитний рахунок Бориспільського міськрайонного суду Київської області грошової суму коштів у розмірі 27 401 (двадцяти семи тисяч чотириста однієї) грн. як компенсації за частки відповідачів у Житловому будинку.   

14. Квитанція про сплату судового збору (державного мита) за подання позовної заяви.

15. Квитанція про сплату витрат на Інформаційно-технічне забезпечення розгляду цивільної справи у суді. 

«__» серпня 2009 року               

 

Представник позивача,

якій діє на підставі довіреності                      _______________             Ковальчук С.М.

                                                                           (підпис)

  

Average: 5 (2 голоси)

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації