Позовна заява про стягнення заборгованості з виплат на допомогу за дитиною до досягнення нею трирічного віку

        До Бориспільського міськрайонного суду 

                 Київської області  

 

        Позивач:         ОСОБА_1, 

місце проживання:

АДРЕСА_1

                                              

                                                 Відповідач:          Управління праці та соціального захисту

населення виконавчого комітету

Бориспільської міської ради Київської області

                                                                                   місце знаходження:

АДРЕСА_2

                                                                           

      «В порядку адміністративного судочинства»

    

П О З О В Н А      З А Я В А

Про стягнення заборгованості з виплат на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Між, мною та ОСОБА_2, 29 вересня 2005 року був укладений шлюб, який зареєстрований відділом реєстрації актів цивільного стану Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області, про що в книзі реєстрації актів про одруження зроблено запис під № XXX.

22 лютого 2006 року, в нашому шлюбі народилася дочка, ОСОБА_3, про що відділом реєстрації актів цивільного стану Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області було видано свідоцтво про народження та зроблено відповідний актовий запис в книзі реєстрації народжень від 22 лютого 2006 року за № XX.

До моєї вагітності, я працювала оператором ЕОМ на Дочірньому підприємстві з іноземною інвестицією «Фірма Фортуна», на підставі трудового договору, про що свідчить Наказ №12-ВК від 13 квітня 2004 року про прийняття мене на роботу.  

В зв’язку із вагітністю та пологами, а також по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, мені була надана відпустка на підставі виданого Дочірнім підприємством з іноземною інвестицією «Фірма Фортуна» Наказу № XX-ВК від 12 квітня 2006 року.   

Тому, перебуваючи у відпустці за доглядом за дитиною по досягненню нею трирічного віку, я звернулася до Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бориспільської міської ради із заявою про призначення мені допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та з усіма необхідними для цього документами, що вимагалися відповідачем, були прийнятті ним та визнані достатніми.

В зв’язку з цим, на підставі поданої мною заяви та необхідних документів, Управлінням праці та соціального захисту населення була призначена мені допомога по догляду за дитиною по досягненню нею трирічного віку, яка виплачувалась мені починаючи з квітня 2006 року по день звернення з цим позовом щомісяця, шляхом перерахування грошової суми коштів на особистий рахунок в установі банку.

Проте, Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бориспільської міської ради порушив моє право на отримання гарантований державою належний рівень соціального захисту та матеріальної підтримки по догляду за дитиною до досягненню нею трирічного віку, не врахувавши доходи моєї сім’ї та інші обставини, що впливають на призначення допомоги у відповідності до вимог актів законодавства України, виплативши мені значно меншу грошову допомогу, ніж того вимагає Закон, що полягає в наступному.            

21 листопада 1992 року був прийнятий Верховною радою України такий нормативно-правовий акт як Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», який регулює питання встановлює рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної грошової допомоги і спрямований на забезпечення пріоритету державної допомоги сім’ям з дітьми у загальній системі соціального захисту населення.

В зв’язку з цим, у відповідності до ч.1 ст. 1 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», громадяни України, в сім’ях яких виховуються та проживають

неповнолітні діти, мають право на державну допомогу у випадках та на умовах, передбачених цим Законом та іншими законами України.

Згідно п.3 ч.1 ст. 3 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», призначається один із таких видів державної допомоги сім’ям з дітьми - як допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Як передбачено ст. 13 Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за цим Законом має особа (один з батьків дитини, усиновитель, опікун, баба, дід або інший родич), яка фактично здійснює догляд за дитиною.

Таким чином, відповідно ч.1 ст. 14 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачується щомісяця з дня призначення допомоги по догляду за дитиною по день досягнення дитиною вказаного віку включно.

 У відповідності до ч.1 ст. 15 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», (в редакції Закону від 21 листопада 1992 року, яка діяла по 28 грудня 2007 року) допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.

28 грудня 2007 року, були внесені зміни до ст. 15 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», шляхом викладення її в наступній редакції, а саме: «допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом, встановленим для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 130 гривень». 

Абз. 3 ч.2 ст. 56 Закону України «Про державний бюджет України на 2007 рік» було встановлено наступні розміри державної соціальної допомоги, а саме допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку — у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 90 гривень для незастрахованих осіб та не менше 23 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, для застрахованих осіб, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Проте, на підставі п. 1 рішення Конституційного суду України від 9 липня 2007 року по справі № X-XX/XXXX (справа про соціальні гарантії громадян), суд визнав таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційними),  положення абз.3 ч.2 ст. 56 Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік” щодо встановлення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, що визначається як різниця між 50 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 90 гривень для незастрахованих осіб та не менше 23 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, для застрахованих осіб, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Також, у відповідності до ст. 15 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», (в редакції Закону від 28 грудня 2007 року, яка діє по 31 грудня 2008 року), допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом, встановленим для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 130 гривень.

При таких обставинах, з аналізу наведених вище нормативно-правових актів України та рішення Конституційного суду випливає, що розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, якій підлягав виплаті позивачу, становила:

З 1 січня 2007 року по 28 грудня 2007 року (згідно Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», в редакції від 21 листопада 1992 року, яка діяла по 28 грудня 2007 року) - допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.

 З 28 грудня 2007 року по сьогоднішній день (згідно Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», в редакції від 28 грудня 2007 року, яка діє по 31 грудня 2008 року) - допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом, встановленим для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 130 гривень.

Однак, відповідач, в супереч вимогам Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», здійснював призначення та нарахування позивачу допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у розмірі, що передбачений Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» від 27 грудня 2001 року за № XXXX та Постановою Кабінету Міністрів України «Про деякі питання призначення і виплати допомоги сім’ям з дітьми» від 11 січня 2007 року за № XX.   

Кабінет Міністрів України, згідно у відповідності до ч. 4 ст. 1 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», мав повноваження виключно здійснювати Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми та встановлювати перелік документів, необхідних для призначення допомоги за цим Законом, а не змінювати його положення та встановлювати інші розміри допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, тим більше розмір яких менший ніж встановлений вказаним Законом, що порушує моє право на отримання гарантований державою належний рівень соціального захисту та матеріальної підтримки по догляду за дитиною до досягненню нею трирічного віку, оскільки Кабінет Міністрів України як вищий центральний орган виконавчої влади зобов’язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.  

Крім того, у відповідності до ч.2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

У Конституції України, Україну проголошено демократичною, соціальною, правовою державою, визнано, що найвищою соціальною цінністю в Україні є людина, її права і свободи та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а їх утвердження і забезпечення є головним обов’язком держави.

У відповідності до ст. ст. 21, 22 Конституції України, права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними, їх зміст і обсяг при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не може бути звужений.

Отже, відповідно до частини третьої ст. ст. 22, 64 Конституції України право громадян на соціальний захист, інші соціально-економічні права можуть бути обмежені, у тому числі зупиненням дії законів (їх окремих положень), лише в умовах воєнного або надзвичайного стану на певний строк.

При таких обставинах, Управління праці та соціального захисту  населення виконавчого комітету  Бориспільської міської ради Київської області як орган місцевого самоврядування також зобов’язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а тому враховуючи те, що Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» передбачено розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку який більший ніж їх розмір встановлений Кабінетом Міністрів України в своїх постановах, відповідач, враховуючи юридичну силу ієрархії нормативно-правових актів України, зобов’язаний був застосовувати положення Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», нараховувати та виплачувати на мою користь допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виключно на підставі вказаного вище Закону.

При таких обставинах, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в період часу з 1 січня 2007 року по 28 грудня 2007 року (згідно Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», в редакції від 21 листопада 1992 року, яка діяла по 28 грудня 2007 року) становить наступний розмір.

 

№ п/п

Місяці 2007 року

Розмір прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років в 2006 році згідно ст. 62 Закону України «Про затвердження державного бюджету на 2006 рік»

Розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Розмір сплаченої допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Розмір допомоги, що доплаті, внаслідок невірних розрахунків

1

Січень

434 грн.

434 грн.

129,03 грн.

304,97 грн.

2

Лютий

434 грн.

434 грн.

129,03 грн.

304,97 грн.

3

Березень

434 грн.

434 грн.

129,03 грн.

304,97 грн.

4

Квітень

463 грн.

463 грн.

129,03 грн.

333,97 грн.

5

Травень

463 грн.

463 грн.

129,03 грн.

333,97 грн.

6

Червень

463 грн.

463 грн.

129,03 грн.

333,97 грн.

7

Липень

463 грн.

463 грн.

129,03 грн.

333,97 грн.

8

Серпень

463 грн.

463 грн.

132,63 грн.

330,36 грн.

9

Вересень

463 грн.

463 грн.

134,45 грн.

328,55 грн.

10

Жовтень

470 грн.

470 грн.

136,13 грн.

333,87 грн.

11

Листопад

470 грн.

470 грн.

140,05 грн.

329,95 грн.

12

Грудень

470 грн.

470 грн.

144,10 грн.

325,90 грн.

 

 

Всього: 

5490 грн.

Всього: 

5490 грн.

Всього:

1590, 57 грн.

Всього:

3899,43 грн.

                     

В зв’язку з цим, сума заборгованості з виплат по допомозі по догляду за дитиною по досягненню нею трирічного віку в період часу з 1 січня 2007 року по 28 грудня 2007 року становить 3899 грн. 43 коп. 

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в період часу з 28 грудня 2007 року по вересень місяць 2008 року (згідно Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», в редакції від 28 грудня 2007 року, яка діє по 31 грудня 2008 року) становить наступний розмір:

Місяці 2008 року

Розмір прожиткового мінімуму на одну особу в 2008 році згідно ст. 58 Закону України «Про затвердження державного бюджету на 2008 рік»

середньомісячний сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу

Розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Розмір сплаченої допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Розмір допомоги, що доплаті, внаслідок невірних розрахунків

1

Січень

592 грн.

240,36 грн.

351,64 грн.

144,10 грн.

207,54 грн.

2

Лютий

592 грн.

380, 33 грн.

211,67 грн.

144,10 грн.

67,57 грн.

3

Березень

592 грн.

381,33 грн.

210,67 грн.

144,10 грн.

66,57 грн.

4

Квітень

605 грн.

413,37 грн.

191,63 грн.

144,10 грн.

47,53 грн.

5

Травень

605 грн.

427,40 грн.

178 грн.

144,10 грн.

33,90 грн.

6

Червень

605 грн.

430,08 грн.

174,92 грн.

144,10 грн.

30,80 грн.

7

Липень

607 грн.

450,19 грн.

156,81 грн.

144,10 грн.

12,71 грн.

8

Серпень

607 грн.

450,19 грн.

156,81 грн.

144,10 грн.

12,71 грн.

9

Вересень

607 грн.

450,19 грн.

156,81 грн.

144,10 грн.

12,71 грн.

 

 

 

 

Всього:

1788,96 грн.

Всього:

1296,9 грн.

Всього:

492,04 грн.

В зв’язку з цим, сума заборгованості з виплат по допомозі по догляду за дитиною по досягненню нею трирічного віку в період часу з 28 грудня 2007 року по вересень місяць 2008 року становить 492 грн. 04 коп. 

При таких обставинах, загальна сума належної мені допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за останні два роки складає 7 278 грн. 96 коп., в той час як Управління праці та соціального захисту  населення виконавчого комітету  Бориспільської міської ради Київської області виплатило мені всього 2887 грн. 47 коп.

Тому, сума боргу відповідача по виплаті мені допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку складає 4 391 грн. 47 коп., яку і необхідно стягнути на мою користь.    

Враховуючи наведені вище обставини, вказаний вище спір є публічно-правовим, що підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства, оскільки спір виникає з приводу оскарження неправомірних дій суб’єкта владних повноважень, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства України в частині нарахування допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, що полягає внаступному.   

У відповідності до ст. 2 КАС України, завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень. До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.

Таким чином, п. 1 ч.1 ст. 17 КАС України передбачено, що компетенція адміністративних судів поширюється на спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії) дій чи бездіяльності.

Крім того, у відповідності до ч.1  ст. 18 КАС України, місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні адміністративні справи, у яких однією із сторін є орган чи посадова особа місцевого самоврядування, посадова чи службова особа органу місцевого самоврядування, крім тих, які підсудні окружним адміністративним судам.

Також, 25 грудня 2008 року був прийняти Закон України «Про внесення змін до статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України щодо предметної підсудності адміністративних справ місцевим загальним судам як адміністративним судам», на підставі якого ч.1 ст. 18 КАС України доповнено п. 3, яким передбачено, що усі адміністративні справи у спорах фізичних осіб з суб’єктами владних повноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг.

З положень вказаних вище статей Законів випливає право позивача пред’явити в адміністративному позові вимогу про стягнення із суб’єкта владних повноважень заборгованості по соціальних виплатах, яка утворилася внаслідок неправомірних дій та рішень суб’єкта владних повноважень в частині нарахування таких виплат по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.    

При таких обставинах, оскільки відповідачами за даним позовом є суб’єкти владних повноважень – орган місцевого самоврядування Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бориспільської міської ради, справа підсудна загальному суду як адміністративному суду, тобто Бориспільському міськрайонному суду Київської області.

Виходячи з вищевикладеного та на підставі ст.ст. 2, 3, 17, 18, 79, 104, 105, 106 КАС України, -

П Р О Ш У:

1.Стягнути з Управління праці та соціального захисту  населення виконавчого комітету  Бориспільської міської ради Київської області на мою користь заборгованість з виплати мені  допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за останні два роки, а саме з січня місяця 2007 року по вересень місяць 2008 року в розмірі 4 391 (чотири тисячі триста дев’яносто одну) грн. 47 коп.    

ДОДАТКИ:

1.      Копія Позовної заяви про визнання незаконним та скасування рішень виконавчого комітету Бориспільської міської ради – 1 примір.;

2.      Копія довідки з Управління праці та соціального захисту населення від 17 грудня 2008 року за № XX/1231 – 2 примір.; 

3.      Копія Наказу № XX-ВК від 13 квітня 2004 року про призначення на роботу – 2 примір.;

4.      Копія Довідки ДП «Фірма Фортуна» від 11.11.2008 року за № XX5 – 2 примір.;

5.      Копія Довідки від 15 вересня 2008 року за № XXX про розмір сплаченої заробітної плати ОСОБА_2 – 2 примір.;

6.      Копія Свідоцтва про одруження від 29 вересня 2005 року – 2 примір.;

7.      Копія Довідки ЖЕКу №1 від 7.11.08 року за № XXXX про наявність осіб зареєстрованих за адресою АДРЕСА_1 – 2 примір.;

8.      Копія Свідоцтва про народження ОСОБА_3 від 22 лютого 2006 року – 2 примір.;

9.      Копія Паспорту громадянина України – ОСОБА_1 – 2 примір.;

10.  Копія Паспорту громадянина України – Гавриленко О.Г – 2 примір.;

11.  Копія Картки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_1 – 2 примір.;

12.  Копія Картки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_1 – 2 примір.;

13.  Квитанція про сплату судового збору (державного мита) за подання позовної заяви.

 

      «___» _________ 2008 року

 

 

Позивач                                           _______________                              ОСОБА_1

                                                                      (підпис)

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації