Позовна заява про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу товару внаслідок не виконання грошового зобов"язання

  До Оболонського районного суду м. Києва  

 

                                                     Позивач:           Фізична особа – підприємець 1

місце знаходження:

АДРЕСА_1

 

    Представник

         Позивача:      Адвокат, Ковальчук Степан Миколайович,  

місце проживання:

АДРЕСА_2

 

        Відповідач:      ОСОБА_2,

                                     місце поживання: АДРЕСА_3

                                    

                                                                          Ціна позову: 22 182  грн.   

          

П О З О В Н А   З А Я В А

Про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу від 23 березня 2008 року внаслідок не виконання

           грошового зобов’язання   

Між фізичною особою – підприємцем 1 - Продавцем та ОСОБА_2 - Покупцем, 1 серпня 2008 року був укладений договір купівлі-продажу за № XXXXXX

У відповідності до п. 1.1. договору купівлі-продажу від 1 серпня 2008 року за №  XXXXXX, одна сторона (Продавець) зобов’язується передати майно (далі по тексту – «товар») в кількості, якості та комплектності, що відповідає умовам цього Договору, у власність другій стороні (Покупцеві), а Покупець зобов’язується прийняти вказаний Товар і сплатити за нього певну грошову суму коштів, в порядку та на умовах передбачених цим Договором.

Предметом вказаного вище Договору купівлі-продажу є товар, який є у Продавця на момент укладання цього Договору, а саме система по вбиранню та утриманню будинку «НАЗВА_2».   

За таких умов, сторони дійшли згоди, що у відповідності до п. 2.2. договору купівлі-продажу від 1 серпня 2008 року за №  XXXXXX, ціна товару на момент укладання цього Договору (досягнення усіх істотних умов та його підписання Сторонами) становить  24 182 грн.

Тому, п. 2.3. вказаного вище договору передбачено, що покупець зобов’язаний оплатити Продавцеві повну ціну переданого Товару в строки та в порядку передбаченому цим Договором.

 Отже, як передбачено п. п. 2.4., 2.5., договору, Сторони дійшли згоди про те, що продаж товару Покупцю здійснюється із розстроченням платежу, а тому на момент укладання цього Договору, тобто досягнення згоди щодо всіх істотних умов та його підписання, Покупець зобов’язаний частково оплатити товар, сплативши на користь Продавця грошову суму коштів в розмірі 1 000 грн.

Залишок коштів як ціну за Товар не сплачену Покупцем, останній, відповідно до п. 2.6. договору купівлі-продажу зобов’язаний сплатити на користь Продавця після підписання Сторонами Акту приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей шляхом розстрочення платежу, перераховуючи їх кожного місця рівними частинами в національній грошовій одиниці України – гривні, у відповідності до додатку № X до цього Договору.

Додатком до договору купівлі-продажу від 1 серпня 2008 року за №  XXXXXX передбачено, що відповідач зобов’язаний сплачувати кожного місяця, з моменту укладання договору, до 3 липня 2010 року, рівними частинами вартість товару, що становить грошову суму коштів у розмірі 1000 грн. на місяць.

Таким чином, кожна із сторін, уклавши вказаний вище договір купівлі-продажу, взяла на себе зобов’язання, а саме позивач передати товар у власність, а відповідач оплатити його в порядку та на умовах визначених вказаним вище договором.

Відповідач, на підставі п. 2.5. договору купівлі-продажу, на момент його підписання перерахував на користь позивача грошову суму коштів у розмірі 1 000 грн. в рахунок часткової оплати товару, про що в додатку № X до вказаного договору, відповідач та представник позивача проставили підписи, що засвідчує факт проведення розрахунків між сторонами з приводу часткової оплати товару.

Таким чином, відповідач оплативши на підстав п. 2.5. цього Договору грошову суму коштів у розмірі 1 000 грн. як часткову вартість товару, позивач передав відповідачу на підставі п. 4.1. даного Договору, систему по вбиранню та утриманню будинку «НАЗВА_2» в кількості 1 шт., в строки встановлені п. 4.3. цього Договору. 

В зв’язку цим, на підставі п. 4.9. договору купівлі-продажу, між сторонами 1 серпня 2008 року був підписаний Акт приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, а саме системи по вбиранню та утриманню будинку «НАЗВА_2» в кількості 1 шт., в комплектності, яка зазначена в цьому акті.

Крім того, вказаним вище актом приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей відповідач засвідчив ту обставину, що жодних претензій до позивача стосовно недоліків, комплектності і якості товару відповідач не має.

Таким чином, позивач зі свого боку виконав покладені на нього договором зобов’язання в частині продажу та передання відповідачу товару, в порядку та на умовах передбачених цим Договором, в кількості, комплектності та за якістю, що відповідає звичайним вимогам, що ставляться до такого роду товарів.    

Проте, відповідач не виконує належним чином свої грошові зобов’язання, які передбачені п. п. 2.2., 2.6. цього Договору та додатком № X до даного Договору, та не перераховує кожного місця грошову суму коштів в розмірі 1 000 грн. в рахунок ціни товару, яка складає 24 182 грн., внаслідок чого виникла заборгованість по оплаті за проданий товар, а саме:

Відповідно до додатку № X до Договору купівлі-продажу, відповідач зобов’язаний був сплатити частково вартість товару, шляхом перерахування на користь позивача грошової суми коштів у розмірі 1 000 грн. до 3 жовтня 2008 року, 3 листопада 2008 року, 3 грудня 2008 року та 3 січня 2009 року.    

Однак, покупець, яким є відповідач, не виконав покладені на нього договором грошові зобов’язання та не сплатив вказаної вище суми коштів у рахунок часткової оплати за придбаний товар, внаслідок чого на момент звернення з цим позовом виникла заборгованість в розмірі 4 000 грн.              

У відповідності до ст. 526 ЦК України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до закону та умов договору.

Також, як передбачено ч.1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов’язанні встановлено строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк. 

Згідно ч.1 ст. 691 ЦК України, покупець зобов’язаний оплатити товар за ціною, встановленою у договорі купівлі-продажу.

Більш того, ч.1 та ч.2 ст. 692 ЦК України передбачено, що покупець зобов’язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього.

Також, у відповідності до ч. 2 ст. 692 ЦК України, покупець зобов’язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару. Договором купівлі-продажу може бути передбачено розстрочення платежу.

Більш того, ч.3 ст. 692 ЦК України передбачено, що у разі прострочення оплати товару продавець має право вимагати оплати товару та сплати процентів за користування чужими грошовими коштами. 

При таких обставинах, з наведених вище актів цивільного законодавства України випливає обов’язок покупця оплатити товар за ціною, на умовах, в строк та в порядку передбаченому Договором купівлі-продажу, після прийняття товару, а продавець має право вимоги від покупця оплати товару, у разі прострочення такої оплати покупцем.

При таких обставинах, відповідач не виконав належним чином своє грошове зобов’язання в строки, в порядку та в розмірі, що передбачено п. п. 2.2., 2.6. цього Договору купівлі-продажу від 1 серпня 2008 року за №  XXXXXX та додатком № X до даного Договору, та не сплатив часткову вартість, на умовах розстрочення платежу, за систему по вбиранню та утриманню будинку «НАЗВА_2», внаслідок чого не оплатив за неї грошову суму коштів у розмірі 4 000 грн.     

Тому, у відповідності до п. 2.10. договору купівлі-продажу від 1 серпня 2008 року за №  XXXXXX, у разі прострочення сплати Покупцем, принаймні, хоча б одного чергового платежу, розстроченого на підставі п. 2.6. цього Договору, за Товар, Продавець має право вимагати від Покупця оплати чергового платежу за оплату Товару та сплати процентів за користування чужими грошовими коштами, розмір яких становить 3 % річних, або ж сплати всієї грошової суми коштів за Товар, передбаченої п. 2.3. цього Договору, за мінусом тієї суми, яка вже була сплачена Покупцем в рахунок оплати Товару.    

При таких обставинах, у випадку відмови відповідача від оплати за проданий йому товар, настають негативні правові наслідки для нього, які полягають, в тому, що позивач як продавець, згідно п. 2.10 договору, має право вимагати сплати всієї грошової суми коштів за Товар, передбаченої п. 2.3. цього Договору, за мінусом тієї суми, яка вже була сплачена Покупцем в рахунок оплати Товару, якщо Вами було прострочено сплату хоча б одного чергового платежу, графік сплати яких передбачено додатком до Договору.

Отже, оскільки відповідач не сплатив на користь позивача грошову суму коштів у розмірі 4 000 грн. як чергові розстрочені платежі, обов’язок сплати яких передбачений п. 2.6. Договору купівлі-продажу та відповідно його додатком, що передбачає графік сплати за товар із розстроченням платежу, позивач має право вимагати сплати повної вартості товару, а відповідач зобов’язаний сплатити на користь позивача повну ціну переданого йому товару, яка складає 24 182 грн., з вирахуванням суми внесеної ним в рахунок сплати за товар, яка складає 2 000 грн.

В зв’язку з цим, сума заборгованості відповідача за проданий йому позивачем товар складає 22 182 грн., яку необхідно стягнути з відповідача на користь позивача, внаслідок не належного виконання покупцем грошових зобов’язань, передбачених п. 2.6. Договору купівлі-продажу.   

В зв’язку з наведеними вище обставинами, з метою безпосереднього врегулювання спору, позивач неодноразово звертався до відповідача та повідомляв його про наявність заборгованості у розмірі 4 000 грн. внаслідок невиконання грошового зобов’язання по оплаті за проданий товар, яку необхідно сплатити в найкоротші строки. Однак, відповідач на час звернення з цим позовом відмовився від виконання своїх грошових зобов’язання та не задовольнив обґрунтовані вимоги позивача щодо часткової сплати боргу за проданий товар в розмірі 4 000 грн. та відмовився в подальшому сплачувати платежі передбачені договором купівлі-продажу в рахунок вартості товару.                      

Тому враховуючи вище викладене та на підставі ст.ст. 3, 4, 38, 42, 44, 57, 58, 59, 64, 82, 109, 118, 119, 120 Цивільного процесуального кодексу України, ст.ст. 526, 530, 691, 692 Цивільного кодексу України, п. п. 2.2., 2.3. – 2.6., 2.10 Договору купівлі-продажу від 1 серпня 2008 року за №  XXXXXX та додатком до даного Договору, -           

П Р О Ш У:

1. Стягнути із ОСОБА_2 на користь фізичної особи – підприємця 1 заборгованість у розмірі 22 182 (двадцять дві тисячі сто вісімдесят дві) грн. внаслідок не виконання грошового зобов’язання щодо часткової оплати за проданий товар на підставі Договору купівлі-продажу від 1 серпня 2008 року за №  XXXXXX.        

2. Судові витрати, у вигляді сплати держаного мита за подання цієї позовної заяви в розмірі 222 грн. та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 30 грн., сплачені фізичною особою – підприємцем 1  покласти на ОСОБА_2.          

ДОДАТКИ:

1.      Копія позовної заяви про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу товару – 1 примір.

2.      Копія договору купівлі-продажу від 1 серпня 2008 року за №  XXXXXX – 2 примір.

3.      Копія Акту приймання передачі товарно-матеріальних цінностей від 1 серпня 2008 року – 2 примір.

4.      Копія гарантійного талону на товар, проданого згідно договору купівлі-продажу – 2 примір.

5.      Копія додатку до договору купівлі-продажу від 1 серпня 2008 року за №  XXXXXX – 2 примір.  

6.      Копія 2 (двох) прибуткового касового ордеру по оплаті за придбаний товар – 2 примір.

7.      Копія Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця 1 – 2 примір.;

8.      Копія ідентифікаційного коду – 2 примір.;

9.      Копія довіреності на представництво та захист інтересів в судах – 2 примір.  

10.  Квитанція про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. 

11.  Квитанція про сплату судового збору (державного мита) за подання позовної заяви до суду.

1 квітня 2009 року

 

Представник позивача,

якій діє на підставі довіреності                  _______________           Ковальчук С.М.

                                                                                 (підпис)   

Average: 4 (1 голос)

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації