Позовна заява про стягнення заборгованості за договором про надання послуг з прямої адресної розсилки матеріалів внаслідок не належного виконання грошового зобов"язання

            До Господарського суду м. Києва

 

                                                     Позивач:           Товариство з обмеженою відповідальністю

                                                                                   «НАЗВА_1», місце знаходження:

            АДРЕСА_1

                        

    Відповідач:        Товариство з обмеженою відповідальністю

«НАЗВА_3», місце знаходження:  

  АДРЕСА 2

 

                                                                       Ціна позову: 278 769  грн. 81 коп.  

          

П О З О В Н А   З А Я В А

Про стягнення заборгованості за договором про надання послуг з прямої адресної розсилки матеріалів від 15 жовтня 2005 року за № XXа/05 внаслідок не належного виконання грошового зобов’язання 

Між Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» - Замовником та Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» - Виконавцем, 15 жовтня 2005 року був укладений договір за № XXа/05, та додаткова угода за № X до цього договору, у відповідності до п. 1 якого термін дії договору продовжений строком до 31 грудня 2007 року.          

У відповідності до п. 1.1. договору від 15 жовтня 2005 року за № XXа/05,  виконавець бере на себе зобов’язання виконати пряму адресну розсилку матеріалів Замовника, зокрема книги та рекламну продукцію, а Замовник зобов’язується надавати матеріали для розсилки та здійснювати оплату згідно з умовами цього Договору.

В межах укладеного вище договору виконавець бере на себе зобов’язання щодо надання послуг замовнику, а саме при наявності домовленості сторін друкувати документи відповідно до наданих матеріалів та адресу одержувача відправлення методом цифрового чорно-білого друку за допомогою власного устаткування на власному білому папері формату А4 для вкладення їх в конверт для прямої адресної розсилки в обумовленій кількості і належної якості згідно термінів, вказаних в Додатку. Також, виконавець зобов’язаний здійснювати пакування друкованих матеріалів, надрукованих виконавцем чи замовником для розсилки, в кількості обумовленій у Додатку до Договору, а також забезпечувати доставку упакованих та заклеєних конвертів. Крім того на виконавця покладено обов’язок підготовлювати та підписувати Акти прийому-здачі виконаних робіт та передавати їх замовнику протягом трьох днів з моменту надання послуг відповідно до Договору та Додатків до нього.

Таким чином на виконання умов договору про надання послуг з прямої адресної розсилки матеріалів від 15 жовтня 2005 року за № XXа/05, сторонами було укладено та затверджено 35 (тридцять п’ять) додатків, які є його невід’ємною частиною.

На підставі вказаного вище договору та додатків, виконавець протягом терміну їх дії надавав замовнику послуги зазначених в п. 2.3. цього договору, які є його безпосередніми обов’язками пов’язаних з прямою адресною розсилкою матеріалів, у кількості та в порядку вказаному в кожному додатку до договору.

В свою чергу, позивач належним чином та у відповідності до умов вказаного вище договору та 35 додатків до нього, надав відповідачу комплекс послуг щодо прямої адресної розсилки матеріалів, про що свідчать Акти здачі-приймання наданих послуг, які підписані уповноваженими представниками як замовника так і виконавця та скріплені їх печатками, що підтверджує належне надання послуг виконавцем та прийняття їх замовником без жодних претензій щодо їх якості, кількості, строків та інших обставин необхідних для визначення належного виконання зобов’язань з боку позивача.

Враховуючи те, що договір від 15 жовтня 2005 року за № XXа/05 є платним, у відповідності до п. 4.1. цього договору, загальна вартість послуг за цим Договором визначається за фактом відправки пошти через Дирекцію обробки та перевезення пошти Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» у відповідності до документів про передачу відправлень для обробки та перевезення, шляхом множення загальної кількості одиниць поштових відправлень на ціну одиниці послуг, що зазначена в додатку до договору.          

Крім того, у відповідності до п. п. 4.2., 4.3. Договору, сторони домовились про можливість здійснення попередньої оплати за послуги, а остаточні розрахунки будуть здійснюватись після надання послуг позивачем відповідачу згідно додатків до договору.

Таким чином, кожним із 35 додатків до договору встановлена ціна послуг та порядок здійснення розрахунків за їх надання. Крім того, кожен додаток передбачає, що остаточна вартість послуг, наданих виконавцем, визначається відповідно до фактично наданого обсягу послуг, вказаного у відповідному Акті їх здачі-приймання, і підлягає оплаті протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту підписання відповідного акту.   

Враховуючи те, що між позивачем та відповідачем на виконання договору від 15 жовтня 2005 року за № XXа/05 було укладено 35 додатків та підписано 42 Акти здачі-приймання наданих послуг, їх обсяг, вартість та суму заборгованості варто викласти у формі таблиці:

Номер додатку до договору та дата укладання

Ціна послуг визначена Додатком

Вартість наданих послуг за актами здачі-приймання послуг

Сума коштів сплачена замовником за надані послуги

Сума заборгованості

 

№ X від 15.10.2005р.

41516,24

Акт№104 від 08.11.2005р. 7529,84

Акт №111 від 01.12.2005р. 23767,63

Акт№9 від 19.01.2006р. 10218,77

41516.24

 

-----

№2 від 12.12.2005р.

18720,88

Акт №6 від 10.01.2006р. 5721,31

Акт №22 від 16.02.2006р. 5533,73

Акт № X26 від 30.11.2006р. 1819,56

Акт № XX від 30.05.2006р. 5646,28

16901,32

1819,56

№3 від 15.12.2005р.

27722,70

Акт № XX від 16.02.2006р. 27722,70

27722,70

-----

№4 від 15.12.2005р.

11089,08

Акт № XX від 16.02.2006р. 11089,08

11089,08

-----

№5 від 15.01.2006р.

54100,62

Акт № XX від 04.05.2006р. 44100,00

Акт № XX від 30.05.2006р. 10000,62

11549,12

42551,50

№6 від 01.03.2006р.

7434,07

Акт № XX від 04.05.2006р. 7434,07

7434,07

-----

№6 від 01.03.2006р.

6854,40

Акт № XX від 30.05.2006р. 6854,40

6854,40

-----

№8 від 02.03.2006р.

100,98

Акт № XX від 30.05.2006р. 100,98

100,98

-----

№9 від 15.04.2006р.

7185,49

Акт № XX від 24.07.2006р. 7185,49

7185,49

-----

№10 від 15.05.2006р.

87371,42

Акт № XX від 01.08.2006р. 87371,42

21144,46

66226,96

№11 від 12.06.2006р.

6350,40

Акт № XX від 24.07.2006р. 6350,40

6350,40

-----

№12 від 19.06.2006р.

3715,49

Акт № X27 від 30.11.2006р. 3715,49 

-----

3715,49

№13 від 26.062006р.

1740,48

Акт № X28 від 30.11.2006р. 3715,49

-----

3715,49

№14 від 27.06.2006р.

311,90

Акт № X29 від 30.11.2006р. 311,90

-----

311,90

№15 від 04.08.2006р.

13371,22

Акт № X06 від 29.09.2006р. 13371,22

-----

13371,22

№16 від 18.09.2006р.

38700,00

Акт № X05 від 29.09.2006р. 38700,00

38700,00

-----

№17 від 02.10.2006р.

131623,90

Акт № X30 від 04.12.2006р. 131623,90

-----

131623,90

№18 від 18.10.2006р.

2344,92

Акт № X13 від 18.10.2006р. 2344,92

2344,92

-----

№19 від 09.10.2006р.

7702,12

Акт № X20 від 01.11.2006р. 7702,12

-----

7702,12

№20 від 30.11.2006р.

16692,00

Акт № X31 від 06.12.2006р. 16692,00

16692,00

-----

№21 від 04.12.2006р.

15651,58

Акт № X1 від 28.02.2006р. 15651,58

15651,58 

-----

№22 від 11.12.2006р.

14532,00

Акт № X2 від 28.02.2006р. 14532,00

14532,00

-----

№23 від 18.12.2006р.

1141,62

Акт № X3 від 28.02.2007р. 1141,62

1141,62

-----

№24 від 19.12.2006р.

589,54

Акт № X4 від 28.02.2007р. 589,54

589,54

-----

№25 від 19.12.2006р.

1970,39

Акт № X5 від 28.02.2007р. 1970,39 

1970,39

-----

№26 від 19.12.2006р.

3066,00

Акт № X6 від 28.02.2007р. 3066,00

3066,00

-----

№27 від 03.01.2007р.

183,60

Акт № X7 від 28.02.2007р. 183,60

183,60

-----

№28 від 10.01.2007р.

21009,35

Акт № X8 від 28.02.2007р. 21009,35

21009,35

-----

№29 від 10.01.2007р.

18609,49

Акт № X9 від 28.02.2007р. 18609,49

18609,49

-----

№30 від 01.02.2007р.

2126,71

Акт № XX від 28.02.2007р. 2126,71

2126,71

-----

№31 від 05.02.2007р.

326,66

Акт № XX від 28.02.2007р. 326,66

326,66

-----

№32 від 05.02.2007р.

723,58

Акт № XX від 28.02.2007р. 723,58

723,58

-----

№33 від 03.03.2007р.

825,04

Акт № XX від 05.03.2007р. 825,04

825,04

-----

№34 від 05.03.2007р.

№34/а від05.03.2007р

2089,36

314,98

Акт № XX від 22.03.2007р. 2089,36

Акт № XX від 28.04.2007р. 314,98

2089,36

314,98

-----

-----

№35 від 15.03.2007р.

5699,90

Акт № XX від 22.03.2007р. 5699,90

5699,90

-----

 

 

 

 

 

Разом:

573508,11

573508,11

304444,98

269063,13                  

При таких обставинах, позивач надав відповідачу послуги щодо прямої адресної розсилки матеріалів в межах дії договору від 15 жовтня 2005 року за № XXа/05 та 35 додатків, які є його невід’ємною частиною договору, на загальну суму коштів розмір яких становить 573 508 грн. 11 коп., про що свідчать Акти здачі-прийняття наданих послуг, підписаних представниками сторін та скріплених їх печатками.

Однак, відповідач за період дії вказаного вище договору сплатив суму коштів за надані позивачем послуги, лише 304 444 грн. 98 коп. В зв’язку з цим, відповідач не належним чином виконав покладені на нього договором зобов’язання в частині оплати за надані позивачем послуги щодо прямої адресної розсилки матеріалів, а тому відповідач внаслідок не належного виконання грошового зобов’язання заборгував позивачу суму коштів у розмірі 269063 грн. 13 коп., не оплативши їх в триденний строк встановлений додатками до договору.     

Крім того, позивач на виконання договору від 15 жовтня 2005 року за № XXа/05 та з метою підготовки матеріалів відповідача для здійснення їх пакування та розсилки, поставив останньому конверти в кількості 59 000 шт. на загальну суму коштів у розмірі 9 706 грн. 68 коп., про що свідчить видаткова накладна від 16 березня 2007 року за № РН-1/2, підписана представниками сторін та скріплена їх печатками, а також довіреність від 16 березня 2007 року за № XXXXXX, виданої ОСОБА_1, на підставі якої остання отримала у позивача вказані вище конверти в кількості 59 000 шт. Однак, відповідач не оплатив вартість вказаних вище конвертів як до 30 березня 2007 року строк оплати яких зазначено в рахунку-фактурі від 16 березня 2007 року за № XX, так і на момент звернення з цим позовом, а тому заборгував позивачу суму коштів у розмірі 9 706 грн. 68 коп.

За таких умов, відповідач в наслідок неналежного виконання грошового зобов’язання за договором від 15 жовтня 2005 року за № XXа/05 заборгував позивачу загальну суму коштів за надані послуги щодо прямої адресної розсилки матеріалів, включаючи поставку конвертів в межах дії цього договору, в розмірі 278 769 грн. 81 коп.

У відповідності до ст. 526 ЦК України та ч.1 ст. 193 ГК України, господарське зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до закону та умов договору.

Також, як передбачено ч.1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов’язанні встановлено строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк. 

Також, враховуючи те, що між позивачем та відповідачем був укладений договір про надання послуг, у відповідності до ч.1 ст. 901 ЦК України, за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Крім того, як передбачено ч. 1 ст. 903 ЦК України, якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов’язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

При таких обставинах, внаслідок того, що відповідач не оплатив вартість наданих позивачем послуг в строки, в розмірі та в порядку встановленому договором від 15 жовтня 2005 року за № XXа/05 та його додатками, відповідач заборгував позивачу суму коштів у розмірі 278 769 грн. 81 коп.

Також, позивач 4 вересня 2007 року звертався до відповідача з письмовою вимогою за № XX/07 про погашення заборгованості за надані послуги, в якій пропонував розстрочити заборгованість відповідача, шляхом відрахування певної частини коштів за  продаж у майбутньому книг, які належать відповідачу. Однак, на момент звернення позивача з цим позовом відповідач не проявив жодної ініціативи з приводу погашення заборгованості за надані позивачем послуги та не надав відповіді на письмову вимогу позивача, таким чином уникнувши від будь-яких конструктивних дій з приводу врегулювання спору щодо порядку погашення боргу.

Крім того, 21 березня 2007 року, між позивачем та відповідачем був складений Акт взаємної звірки розрахунків за період з 01.01.2007 року по 21.03.2007 року, внаслідок якого було встановлено, що відповідач має заборгованість за надані послуги в розмірі 297 368 грн. 97 коп. Тобто, відповідач визнає про наявність в нього боргу перед позивачем за надані послуги з прямої адресної розсилки в межах дії договору від 15 жовтня 2005 року за № XXа/05.          

Також, вважаю за необхідне звернути увагу суд на те, що Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» на момент звернення до суду з цим позовом є фактично не платоспроможним суб’єктом господарської діяльності, на рахунку в установі банку якого відсутні кошти, має заборгованість по заробітній платі перед своїми працівниками, які знаходяться з ним в трудових правовідносинах та заборгованість перед іншими контрагентами.

 Таким чином, єдиним майном відповідача, яке належить йому на праві власності та  на яке в майбутньому можливо звернути стягнення - є книги «Практична бухгалтерія в Україні» (на російській та українській мові) та «Оплата труда в Україні» (на українській мові) в кількості 1700 екземплярів, які знаходяться в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 що належить на праві оренди Товариству з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1».

Вказані вище книги, були видані самим Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3», як видавництвом, що внесене до реєстру видавництв України.

В зв’язку з цим, укладений між позивачем та відповідачем договір про надання послуг з прямої адресної розсилки від 15 жовтня 2005 року за № XXа/05, частково передбачав розсилку таких матеріалів як книг «Практична бухгалтерія в Україні» (на російській та українській мові) та «Оплата труда в Україні» (на українській мові).

 При таких обставинах, у відповідності до ст. 66 ГПК України, господарський суд за заявою сторони має право вжити заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду, в один із заходів передбачений ст. 67 ГПК України, зокрема шляхом накладання арешту на майно.

 Отже, в рахунок забезпечення позову необхідно накласти арешт на майно відповідача, а саме книги «Практична бухгалтерія в Україні» (на російській та українській мові) та «Оплата труда в Україні» в кількості 1700 екземплярів, оскільки не накладання арешту може зробити неможливим виконання рішення суду з тих підстав, що відповідач не має іншого майна чи грошових коштів, і може в будь-який час відчужити книги, які є останнім майном відповідача на яке може бути звернуте стягнення.       

Проте, позивач не має можливості надати суду докази належності на праві власності вказаних вище книг відповідачу, зокрема документи, які б свідчили про їх виготовлення чи придбання, а тому ці докази необхідно витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3».                                                

Тому враховуючи вище викладене та на підставі ст.ст. 1, 2, 4, 5, 12, 32, 54, 57 ГПК України, ст. 193 Господарського кодексу України, ст.ст. 526, 530, 901,903 Цивільного кодексу України, п. п. 1.1., 2.3, 4.1- 4.3. договору від 15 жовтня 2005 року за № XXа/05 та додатків до нього, -         

П Р О Ш У:

1. В рахунок забезпечення позову накласти арешт на майно Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3», а саме на книги «Практична бухгалтерія в Україні» (на російській та українській мові) та «Оплата труда в Україні» (на українській мові) в кількості 1700 екземплярів, які знаходяться в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 що належить на праві оренди Товариству з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», оскільки невжиття таких заходів може зробити неможливим виконання рішення господарського суду.       

2. Витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» докази, які підтверджують його право власності на книги «Практична бухгалтерія в Україні» (на російській та українській мові) та «Оплата труда в Україні» (на українській мові) в кількості 1700 екземплярів, які знаходяться в приміщенні за адресою: АДРЕСА_3.    

3. Стягнути із Приватного підприємства «НАЗВА_3» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» заборгованість у розмірі 278 769 (двісті сімдесят вісім тисяч сімсот шістдесят дев’ять) грн. 81 коп. внаслідок не виконання грошового зобов’язання щодо оплати за послуги з прямої адресної розсилки наданих згідно договору від 15 жовтня 2005 року за № XXа/05.      

4. Судові витрати, у вигляді сплати держаного мита за подання цієї позовної заяви в розмірі 3055 грн. та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118 грн., сплачені Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3».               

ДОДАТКИ:

1.      Копія договору від 15 жовтня 2005 року за № XXа/05;  

2.      Копія додаткової угоди від 31 грудня 2006 року до договору за № XXа/05;     

3.      Копія Додатку № X від 15 жовтня 2005 року до Договору та Акти здачі приймання наданих послуг за № X04, 111, 9;

4.      Копія Додатку № X від 12 грудня 2005 року до Договору та Акти здачі приймання наданих послуг за № X, 22, 68, 126;

5.      Копія Додатку № X від 15 грудня 2005 року до Договору та Акт здачі приймання наданих послуг за № XX;

6.      Копія Додатку № X від 15 грудня 2005 року до Договору та Акт здачі приймання наданих послуг за № XX;

7.      Копія Додатку № X від 15 січня 2006 року до Договору та Акти здачі приймання наданих послуг за № XX, 57;

8.      Копія Додатку № X від 1 березня 2006 року до Договору та Акт здачі приймання наданих послуг за № XX;

9.      Копія Додатку № X від 1 березня 2006 року до Договору та Акт здачі приймання наданих послуг за № XX;

10.  Копія Додатку № X від 2 березня 2006 року до Договору та Акт здачі приймання наданих послуг за № XX;

11.  Копія Додатку № X від 15 квітня 2006 року до Договору та Акт здачі приймання наданих послуг за № XX;

12.  Копія Додатку № X0 від 15 травня 2006 року до Договору та Акт здачі приймання наданих послуг за № XX;

13.  Копія Додатку № X1 від 12 червня 2006 року до Договору та Акт здачі приймання наданих послуг за № XX;

14.  Копія Додатку № X2 від 19 червня 2006 року до Договору та Акт здачі приймання наданих послуг за № X27;

15.  Копія Додатку № X3 від 26 червня 2006 року до Договору та Акт здачі приймання наданих послуг за № X28;

16.  Копія Додатку № X4 від 27 червня 2006 року до Договору та Акт здачі приймання наданих послуг за № X29;

17.  Копія Додатку № X5 від 4 серпня 2006 року до Договору та Акт здачі приймання наданих послуг за № X06;

18.  Копія Додатку № X6 від 18 вересня 2006 року до Договору та Акт здачі приймання наданих послуг за № X05;

19.  Копія Додатку № X7 від 2 жовтня 2006 року до Договору та Акт здачі приймання наданих послуг за № X30;

20.  Копія Додатку № X8 від 6 жовтня 2006 року до Договору та Акт здачі приймання наданих послуг за № X13;

21.  Копія Додатку № X9 від 9 жовтня 2006 року до Договору та Акт здачі приймання наданих послуг за № X20;

22.  Копія Додатку № XX від 30 листопада 2006 року до Договору та Акт здачі приймання наданих послуг за № X31;

23.  Копія Додатку № XX від 4 грудня 2006 року до Договору та Акт здачі приймання наданих послуг за № X1;

24.  Копія Додатку № XX від 11 грудня 2006 року до Договору та Акт здачі приймання наданих послуг за № X2;

25.  Копія Додатку № XX від 18 грудня 2006 року до Договору та Акт здачі приймання наданих послуг за № X3;

26.  Копія Додатку № X4 від 19 грудня 2006 року до Договору та Акт здачі приймання наданих послуг за № X4;

27.  Копія Додатку № X5 від 19 грудня 2006 року до Договору та Акт здачі приймання наданих послуг за № X5;

28.  Копія Додатку № X6 від 19 грудня 2006 року до Договору та Акт здачі приймання наданих послуг за № X6;

29.  Копія Додатку № X7 від 3 січня 2007 року до Договору та Акт здачі приймання наданих послуг за № X7;

30.  Копія Додатку № XX від 10 січня 2007 року до Договору та Акт здачі приймання наданих послуг за № X8;

31.  Копія Додатку № XX від 10 січня 2007 року до Договору та Акт здачі приймання наданих послуг за № X9;

32.  Копія Додатку № X0 від 1 лютого 2007 року до Договору та Акт здачі приймання наданих послуг за № XX;

33.  Копія Додатку № X1 від 5 лютого 2007 року до Договору та Акт здачі приймання наданих послуг за № XX;

34.  Копія Додатку № X2 від 5 лютого 2007 року до Договору та Акт здачі приймання наданих послуг за № XX;

35.  Копія Додатку № X3 від 3 березня 2007 року до Договору та Акт здачі приймання наданих послуг за № XX;

36.  Копія Додатку № X4 від 5 березня 2007 року до Договору та Акт здачі приймання наданих послуг за № XX;

37.  Копія Додатку № X4/а від 5 березня 2007 року до Договору та Акт здачі приймання наданих послуг за № XX;

38.  Копія Додатку № X5 від 15 березня 2007 року до Договору та Акт здачі приймання наданих послуг за № XX;

39.  Копія видаткової накладної № РН-1/2 від 16 березня 2007 року;

40.  Копія Довіреності № XXXXXX від 16 березня 2007 року, виданої на ім’я ОСОБА_1;   

41.  Копія Акту звірку взаємних розрахунків від 21 березня 2007 року; 

42.  Копія письмової вимоги від 4 вересня 2007 року за № XX/07 поданої ТОВ «НАЗВА_1» до ТОВ «НАЗВА_3» про погашення заборгованості;

43.  Копія рахунку-фактуру від 16 березня 2007 року за № XX;  

44.  Копія протоколу загальних зборів ТОВ «НАЗВА_1» про призначення директором;  

45.  Копія Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1»;

46.  Копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «НАЗВА_1»;

47.  Копія довідки ЄДРПОУ;

48.  Докази направлення копії позовної заяви та доданих до неї документів відповідачу;

49.  Довіреність на представництво і захист прав та інтересів у судах; 

50.  Платіжне доручення про сплату державного мита;

51.  Платіжне доручення про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу;  

«__» вересня 2007 року

 

Представник позивача,

якій діє на підставі довіреності                  _______________           Ковальчук С.М.

                                                                                 (підпис)   

 

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації