Позовна заява про стягнення заборгованості за виконані роботи по встановленню автоматичної системи водяного пожежогасіння згідно договору субпідряду


           До Господарського суду м. Києва   

 

                                                     Позивач:       Товариство з обмеженою відповідальністю

                                                                                 «НАЗВА_1», місце знаходження:         

АДРЕСА_1         

                      

    Відповідач:       Товариство з обмеженою відповідальністю

«НАЗВА_2», місце знаходження:

АДРЕСА_2 б 

                                                                   

                                                                       Ціна позову: 39 584 грн. 14 коп.

          

П О З О В Н А   З А Я В А

Про стягнення заборгованості за виконані роботи по встановленню автоматичної системи водяного спринклерного пожежегасіння за договором субпідряду від 10 січня 2004 року за № XX/04-Д

Між Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2» - Замовником, та Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» - Субпідрядником, 10 січня 2004 року був укладений договір субпідряду за № XX/04-Д.    

У відповідності до ст. 1 Договору субпідряду від 10 січня 2004 року за № XX/04-Д, фірма Бузі Імп’янті доручає субпідряднику, Товариству з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», який приймає це доручення, поставку, монтаж та введення в експлуатацію систем, вказаних в Додатку А-1 до цього договору, а саме виконати роботи по встановленню автоматичної системи водяного спринклерного пожежегасіння в готелі «НАЗВА_4», який знаходиться по вул. Xxxxxxxxx Вал, 28,1.   

Крім того, на виконання робіт передбачених договором субпідряду від 10 січня 2004 року за № XX/04-Д та додатком А-1 до цього договору, субпідрядником було розроблено відповідну кошторисну документацію, а саме зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, що являється додатком А-3 до договору субпідряду, та локальний кошторис, який є додатком В до цього договору. Вказана кошторисна документація затверджена Замовником, Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2», та складає невід’ємну частину договору субпідряду від 10 січня 2004 року за № XX/04-Д.

Згідно абз. 1 ст. 2 договору субпідряду від 10 січня 2004 року за № XX/04-Д, а також зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва та локального кошторису, які є невід’ємними частинами вказаного вище договору, договірна ціна на виконання робіт по встановленню автоматичної системи водяного спринклерного пожежегасіння в готелі «НАЗВА_4» складає 398 842 грн.

Також, абз. 1 ст. 3 договору субпідряду від 10 січня 2004 року за № XX/04-Д передбачено, що облік робіт буде здійснюватися шляхом щомісячних актів приймання робіт, підготовлених разом фірмою Бузі Імп’янті та представником субпідрядника.

Крім того, абз. 2 ст. 3 договору субпідряду від 10 січня 2004 року за № XX/04-Д передбачено, що всі рахунки субпідрядника повинні виставлятися з доданням відповідного акту КБ2 і КБ3 приймання робіт та повинні оплачуватися протягом 10 днів з дати виставлення рахунку, за відрахуванням частини за кожний акт приймання робіт, в рахунок гарантії, зокрема в абз. 3 вказаної вище статті договору субпідряду зазначено, що з суми кожного акту приймання робіт фірма Бузі Імп’янті здійснюватиме утримання в рахунок гарантії в розмірі 10 %, за умови успішного приймання робіт.

В свою чергу субпідрядник належним чином та в порядку передбаченому договором субпідряду від 10 січня 2004 року за № XX/04-Д виконав комплекс робіт  по монтажну автоматичної системи водяного спринклерного пожежегасіння в готелі «НАЗВА_4» в період починаючи з 1 лютого 2004 року по 20 грудня 2004 року.

Замовник та субпідрядник, виконуючи вимоги передбачені абз. 1, 2 ст. 3 договору субпідряду від 10 січня 2004 року за № XX/04-Д, кожного місяця складали та затверджували акти приймання виконаних підрядних робіт, а субпідрядник складав довідку про вартість виконаних підрядних робіт, яка підтверджувалась замовником.

Таблиця № X:

Виконання робіт та їх вартість згідно договору субпідряду

від 10 січня 2004 року за № XX/04-Д *

п/п

Акти прийняття виконаних підрядних робіт згідно договору субпідряду від 10 січня 2004 року за № XX/04-Д

Вартість виконаних робіт згідно актів про прийняття підрядних робіт

Вартість виконаних робіт згідно актів про прийняття підрядних робіт (з вирахуванням 10 % до гарантійного фонду )

1

Акт № X прийняття виконаних підрядних робіт за січень 2004 року

37, 977 грн. 60 коп.

37, 977 грн. 60 коп.

2

Акт № X прийняття виконаних підрядних робіт за лютий 2004 року

28, 356 грн.

25, 520 грн. 40 коп.

3

Акт № X прийняття виконаних підрядних робіт за березень 2004 року

11, 139 грн. 60 коп.

10, 025 грн. 64 коп.

4

Акт № X прийняття виконаних підрядних робіт за квітень 2004 року

12, 597 грн. 60 коп.

7, 540 грн. 08 коп. 

5

Акт № X прийняття виконаних підрядних робіт за травень 2004 року

30, 115 грн. 20 коп.

27, 103 грн. 70 коп.

6

Акт № X прийняття виконаних підрядних робіт за червень 2004 року

19, 838 грн. 40 коп.

17, 854 грн. 60 коп.

7

Акт № X прийняття виконаних підрядних робіт за липень 2004 року

96, 015 грн. 60 коп.

86, 414 грн. 

8

Акт № X прийняття виконаних підрядних робіт за серпень 2004 року

79, 869 грн. 60 коп.

72, 182 грн. 64

9

Акт № X прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2004 року

69, 927 грн. 60 коп.

62, 934 грн. 84 коп.

10

Акт № X0 прийняття виконаних підрядних робіт за жовтень 2004 року

13, 004 грн. 40 коп.

11, 703 грн. 96 коп.

11

Акт № X1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2004 року

 

 

12

Акт № X2 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2004 року

 

 

 

ВСЬОГО: 

398, 841 грн. 60 коп.

359, 257 грн.46 коп.

 

РІЗНИЦЯ:

                              (398,841,60 – 359,257,46)

 

                                       39, 584 грн. 14 коп.

* З метою більш логічного та систематизованого викладення позовних вимог, а також чіткого розуміння обставин на які посилається позивач, останній наводить дані про виконання робіт та їх вартість у вигляді таблиці. 

Крім того, 12 січня 2005 року комісією, в складі представників Будівельно-монтажної організації ТОВ «НАЗВА_2», Генерального підрядника «НАЗВА_5», монтажно-налагоджувальної організації ТОВ «НАЗВА_1», державного пожежного нагляду НТО УПБ МЧС України в м. Києві, був складений Акт прийняття системи водяного спринклерного пожежегасіння та пожарних кранів в експлуатацію. На підставі цього акту, комісія підтвердила, що роботи виконані у відповідності до вимог договору субпідряду, тобто без дефектів та недоліків в роботі.

При таких обставинах субпідрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» виконав комплекс робіт по монтажну автоматичної системи водяного спринклерного пожежегасіння в готелі «НАЗВА_4» у відповідності до вимог договору субпідряду від 10 січня 2004 року за № XX/04-Д, про що свідчать Акти прийняття виконаних підрядних робіт та Акт прийняття системи водяного спринклерного пожежегасіння та пожарних кранів в експлуатацію.                           

  За таких умов, субпідрядник виконавши належним чином свої зобов’язання щодо здійснення робіт за договором субпідряду від 10 січня 2004 року за № XX/04-Д, має право на оплату робіт, згідно ст. 2 вказаного договору, а також зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва та локального кошторису, що є додатками до цього договору та складають його невід’ємну частину, в розмірі 398 842 грн.

Однак, на момент звернення позивача до суду, замовник сплатив на користь субпідрядника вартість виконаних робіт в розмірі 359, 257 грн.46 коп. Тобто замовник не в повному обсязі та не належним чином виконав своє грошове зобов’язання щодо оплати робіт, заборгувавши суму коштів в розмірі 39 584 грн. 14 коп., оскільки вартість безпосередньо вказаних вище робіт, становить 398 842 грн.

За таких умов, сума боргу відповідача, яка підлягає сплати на користь позивача становить 39 584 грн. 14 коп., тобто сума коштів, яку Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2» утримувало в рахунок гарантійного фонду з метою належного виконання Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» робіт за договором субпідряду від 10 січня 2004 року за № XX/04-Д, однак сплатити її після виконання останнім та прийняття всього комплексу робіт, Замовник відмовляється, внаслідок чого порушив умови ст. 2 вказаного договору.                   

Правовідносини, які виникли між Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2» та Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», пов’язані з укладанням та виконання договору субпідряду регулюються як Господарським кодексом України так і Цивільним кодексом України. 

Згідно абз.1 ч.1 ст. 853 ЦК України, замовник зобов’язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові.

При таких обставинах субпідрядник та замовник згідно договору субпідряду від 10 січня 2004 року за № XX/04-Д належним чином та в письмовій формі підписали Акт прийняття виконаних підрядних робіт та Акт прийняття системи водяного спринклерного пожежегасіння та пожарних кранів в експлуатацію.

Отже, у відповідності до ч.1 ст. 854 ЦК України, якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов’язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк.

При цьому ч.4 ст. 879 ЦК України, оплата робіт провадиться після прийняття замовником збудованого об’єкта (виконаних робіт), якщо інший порядок розрахунків не встановлений за погодженням сторін.

Знову ж таки звертаю увагу на те, що комплекс робіт, який передбачений договором субпідряду від 10 січня 2004 року за № XX/04-Д, субпідрядник виконав у повному обсязі, при цьому ні Генеральний підрядник, ні підрядник жодних претензій щодо якості, недоліків або ж дефектів у виконаних роботах до субпідрядника не було пред’явлено, про що свідчать Акти прийняття виконаних підрядних робіт та Акт прийняття системи водяного спринклерного пожежегасіння та пожарних кранів в експлуатацію.                          

Тому замовник, товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2» зобов’язане у відповідності до ст.ст. 526, 530 ЦК України належним чином та в строки виконати своє зобов’язання щодо оплати виконаних робіт після підписання сторонами договору субпідряду Актів прийняття виконаних підрядних робіт та Акту прийняття системи водяного спринклерного пожежегасіння та пожарних кранів в експлуатацію. Цей обов’язок в замовника виникає як на підставі ч.2 ст. 854, ч.4 ст. 879 ЦК України, так і в силу ст. 2 договору субпідряду від 10 січня 2004 року за № XX/04-Д.

Крім того, Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» неодноразово зверталося до товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2» з вимогою провести остаточні розрахунки за договором субпідряду від 10 січня 2004 року за № XX/04-Д та сплатити на користь субпідрядника грошову суму коштів у розмірі 39 584 грн. 14 коп.  за виконані роботи. Однак Замовник безпідставно та необґрунтовано відмовляється сплатити повну суму коштів, що складають ціну договору в розмірі 398 842 грн., та передбачені зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва та локальним кошторисом, які затверджені замовником та субпідрядником і складають невід’ємну частину вказаного вище договору.

Тому враховуючи вище викладене та на підставі ст.ст. 1, 2, 4, 5, 12, 32, 54, 57 ГПК України, ст.ст. 526, 530, 853, 854, 875, 879 Цивільного кодексу України, -         

П Р О Ш У:

1. Стягнути із Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» суму коштів в розмірі 39 584 (тридцять дев’ять тисяч п’ятсот вісімдесят чотири) грн. 14 коп. внаслідок не виконання зобов’язання щодо оплати виконаних робіт за договором субпідряду від 10 січня 2004 року за № XX/04-Д.    

2. Судові витрати, у вигляді сплати держаного мита за подання цієї позовної заяви в розмірі 396 грн. та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118 грн., сплачені Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2».    

ДОДАТКИ:

1.      Копія Договору субпідряду від 10 січня 2004 року за № XX/04-Д;

2.      Копія Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, що являється додатком А-3 до договору субпідряду;

3.      Копія Локального кошторису, який є додатком В до договору субпідряду;

4.      Копія Додатку А-1 до договору субпідряду, яким затверджено перелік систем, що доручаються субпідряднику для монтажу та введення в експлуатацію4

5.      Копія Акту прийняття системи водяного спринклерного пожежегасіння та пожарних кранів в експлуатацію від 12 січня 2005 року;  

6.      Копія Акту № X про прийняття виконаних підрядних робіт за січень 2004 року та довідка про вартість виконаних підрядних робіт;  

7.      Копія Акту № X про прийняття виконаних підрядних робіт за лютий 2004 року та довідка про вартість виконаних підрядних робіт;   

8.      Копія Акту № X про прийняття виконаних підрядних робіт за березень 2004 року та довідка про вартість виконаних підрядних робіт;  

9.      Копія Акту № X про прийняття виконаних підрядних робіт за квітень 2004 року та довідка про вартість виконаних підрядних робіт; 

10. Копія Акту № X про прийняття виконаних підрядних робіт за травень 2004 року та довідка про вартість виконаних підрядних робіт;  

11. Копія Акту № X про прийняття виконаних підрядних робіт за червень 2004 року та довідка про вартість виконаних підрядних робіт;

12. Копія Акту № X про прийняття виконаних підрядних робіт за липень 2004 року та довідка про вартість виконаних підрядних робіт;  

13. Копія Акту № X про прийняття виконаних підрядних робіт за серпень 2004 року та довідка про вартість виконаних підрядних робіт; 

14. Копія Акту № X про прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2004 року та довідка про вартість виконаних підрядних робіт;

15. Копія Акту № X0 про прийняття виконаних підрядних робіт за жовтень 2004 року та довідка про вартість виконаних підрядних робіт; 

16. Копія Акту № X1 про прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2004 року та довідка про вартість виконаних підрядних робіт; 

17. Копія Акту № X2 про прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2004 року та довідка про вартість виконаних підрядних робіт;   

18. Копія протоколу загальних зборів ТОВ «НАЗВА_1» про призначення директором.  

19. Копія Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1»

20. Копія змін до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1»

21. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «НАЗВА_1»

22. Копія довідки ЄДРПОУ

23. Докази направлення копії позовної заяви та доданих до неї документів відповідачу.

24. Платіжне доручення про сплату державного мита.

25. Платіжне доручення про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.  

«____» ______________ 2006 року

 

Директор

ТОВ «НАЗВА_1»                                      ________________            Особа 

                                                                                  (підпис) 

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації