Позовна заява про стягнення заборгованості за виконані роботи згідно договору підряду та штрафних санкцій за не належне виконання грошового зобов"язання

                До Господарського суду м. Києва

 

                                                     Позивач:       Товариство з обмеженою відповідальністю

          «НАЗВА_1»,

                                                                                 АДРЕСА_1-А, кв.27

                                                                                            

    Відповідач:        Дочірнє підприємство «Комунальне

                                                           підприємство ««НАЗВА_2»»,

                                                           АДРЕСА_2

                                                            

                                                                       Ціна позову: 29 153 грн. 16 коп.

          

П О З О В Н А   З А Я В А

Про стягнення грошової суми коштів за виконані роботи згідно договору підряду від 9 квітня 2001 року за № 01/01-А та штрафні санкції (пеню) за неналежне виконання грошового зобов’язання.   

Між дочірнім підприємством «Комунальне підприємство ««НАЗВА_2»» - Замовником та Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» - Виконавцем, 9 квітня 2001 року був укладений договір підряду на виконання робіт за № 01/01-А.

Також, позивачем та відповідачем було затверджено додаток до договору підряду від 9 квітня 2001 року за № 01/01-А, яким узгоджено між сторонами графік виконання ремонтно-будівельних робіт по житловому фонду ДКП ««НАЗВА_2»» на 2001 – 2002 роки та містить перелік видів, обсягів та характеру робіт, які необхідно було здійснити виконавцю за завданням замовника, а також строки їх виконання.

Таким чином, у відповідності до п. 1.1. вказаного вище договору підряду, замовник доручає, а виконавець бере на себе технічне обслуговування і ремонт об’єктів житлового фонду, соцкультпобуту інженерних комунікацій, а при необхідності – виконання будівельно-монтажних і спец монтажних робіт, а також ремонт офісних і виробничих приміщень на території заводу ««НАЗВА_2»».

Крім того, товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», на виконання окремих робіт передбачених додатком до договору підряду від 9 квітня 2001 року за № 01/01-А, складався кошторис, який затверджувався ДП КП ««НАЗВА_2»» як замовником робіт за вказаним вище договором підряду.

Виконання всього комплексу робіт, обумовлених додатком до договору підряду від 9 квітня 2001 року за № 01/01-А, здійснювалося з матеріалів позивача та за рахунок його засобів.

Отже, у відповідності до умов договору підряду на виконання робіт від 9 квітня 2001 року за № 01/01-А та додатку до цього договору, яким затверджено графік виконання робіт на 2001 – 2002 роки, позивач, відповідно до попередньо розроблених кошторисів, здійснив наступні ремонтно-будівельні роботи по житловому фонду ДКП ««НАЗВА_2»», які підтверджуються актами прийняття виконаних робіт:

1.      Позивачем за договором підряду були виконані роботи по виготовленню та встановленню дверних блоків у квартирі №  1111, в будинку № 127-А, по вул. ХХХХХ в м. Києві, у відповідності до затвердженого сторонами локального кошторису, на загальну суму котів в розмірі 1 604 грн., внаслідок чого між ТОВ «НАЗВА_1» та ДП КА ««НАЗВА_2»» 18 лютого 2001 року був підписаний акт прийняття виконаних робіт за № 1 на вказану суму коштів.

2.      Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» на підставі договору підряду на виконання робіт від 9 квітня 2001 року за № 01/01-А, був складений кошторис на ремонт теплотраси по вул. ХХХХХХХХ 1, в м. Києві, на суму в розмірі 41 197 грн. Однак під час виконання вказаних вище робіт ТОВ «НАЗВА_1» здійснило ремонт теплотраси частково, внаслідок чого вартість виконаних робіт, порівняно із кошторисом, зменшилась і становила 26 806 грн. В зв’язку з виконанням робіт по ремонту теплотраси сторонами договору підряду був підписаний акт прийняття виконаних робіт на суму в розмірі 26 806 грн.

3.      Позивачем та відповідачем 6 серпня 2002 року було складено кошторис на виконання робіт по ремонту теплотраси по вул. ХХХХХХХХ 1, в м. Києві, на загальну суму в розмірі 15 617 грн., який був затверджений сторонами договору підряду на виконання робіт від 9 квітня 2001 року за № 01/01-А. Однак, позивачем за домовленістю з відповідачем було виконано вказані вище роботи лише на суму, яка складає 10 087 грн., про що свідчать два Акти прийняття виконаних робіт підписані та скріплені печатками сторін договору підряду, а саме акт № 1 від 20 січня 2003 року на суму коштів в розмірі 1 313 грн. та акт № 2 від 10 березня 2003 року на суму в розмірі 8 774 грн.  

4.      На виконання договору підряду від 9 квітня 2001 року за № 01/01-А та складеного кошторису на виготовлення та монтаж дверних блоків в жилих будинків № 5 та № 5 – А, по вул. ХХХХХХХХХ в м. Києві від 8 вересня 2001 року, позивач виконав комплекс робіт по виготовленню та встановленню дверних блоків в житлових будинках, загальна вартість яких становить 9 142 грн., внаслідок чого між позивачем та відповідачем 11 жовтня 2001 року було підписано акт прийняття виконаних робіт на вказану вище суму коштів.

5.      На виконання робіт по виготовленню та монтажу дверних блоків в жилих будинків № 129 – А та № 127 – А, по вул. ХХХХХ, в м. Києві, Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», 5 червня 2001 року було складено два кошториси, окремо на виконання робіт в будинку № 129 – А та окремо на виконання робіт в будинку № 127 – А. Після виконання всього обсягу робіт, передбачених кошторисом, позивачем та відповідачем було складено та підписано два акти виконаних робіт, а саме акт від 18 вересня 2001 року за № 8 на суму в розмірі 3 826 грн., та акт від 30 серпня 2001 року за № 7 на суму в розмірі 2 896 грн.

6.      Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» та ДКП ««НАЗВА_2»» 26 квітня 2001 року було складено та затверджено кошторис на виконання робіт по виготовленню та монтажу дверних блоків жилих будинків № 30/32 та № 34 по вул. Жилянській, в м. Києві, вартість яких становила 4 511 грн. В зв’язку з цим, товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» виконав вказані вище роботи у відповідності до затвердженого кошторису, внаслідок чого позивачем та відповідачем 6 серпня 2001 року було підписано акт виконаних робіт за № 6 на суму коштів в розмірі 4 313 грн.

7.      Позивач та відповідач також розробили та затвердили локальний кошторис на будівельні роботи на території складу по вул. ХХХХХХХХХХ, 7-А, на загальну суму в розмірі 3 048 грн. В зв’язку з цим товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» в повному обсязі виконало роботи передбачені вказаним вище кошторисом, внаслідок чого між сторонами договору підряду 26 квітня 2002 року був підписаний акт прийняття виконаних робіт за № 2 на суму коштів в розмірі 3048 грн.     

Крім вказаних вище робіт, які були передбачені додатком до договору підряду від 9 квітня 2001 року за № 01/01-А, який містив перелік видів, обсягів та характеру робіт, сторони, в межах вказаного вище договору підряду, дійшли спільної згоди щодо виконання додаткових робіт, а саме ремонтно-будівельні роботи на базі відпочинку  «Мощун».

Тому, товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» 12 червня 2001 року було складено кошторис на виконання ремонтно-будівельних робіт на базі відпочинку «Мощун» на суму в розмірі 800 грн., який був затверджений відповідачем. В зв’язку з виконанням позивачем вказаних вище робіт, 6 серпня 2001 року між сторонами договору підряду, був складений та підписаний акт за № 5 прийняття виконаних робіт, вартість яких становила 800 грн.

При таких обставинах позивачем було виконано за завданням відповідача комплекс ремонтно-будівельних робіт у відповідності до договору підряду від 9 квітня 2001 року за № 01/01-А та додатку до цього договору, про що свідчать підписані сторонами вказаного договору акти прийняття виконаних робіт.

Вказані вище акти прийняття виконаних робіт, які підписані як позивачем так і відповідачем, між якими укладений договір підряду від 9 квітня 2001 року за № 01/01-А, свідчить про те, що позивач дійсно виконав роботи передбачені в цих актах, у відповідності до кошторисної документації, договорі підряду та його додатку, передавши їх відповідачу, при цьому останній не мав жодних претензій щодо якості, дефектів та недоліків у виконаних роботах, внаслідок чого в останнього виникло грошове зобов’язання пов’язане з оплатою цих робіт.         

Однак до теперішнього часу, відповідач не оплатив у повному обсязі винагороду позивачу за виконані роботи згідно договору підряду від 9 квітня 2001 року за № 01/01-А, внаслідок чого сума заборгованості замовника перед виконавцем становить 15 343 грн. 77 коп.

У відповідності до ст. 161 ЦК України (в редакції 1963 року), зобов’язання повинні виконуватися належним чином і в установлений строк відповідно до вказівок закону, акту планування, договору, а при відсутності таких вказівок — відповідно до вимог, що звичайно ставляться.

Таким чином, ст. 345 ЦК України (в редакції 1963 року) передбачено, що замовник зобов’язаний оплатити виконану підрядником роботу після здачі всієї роботи, якщо інше не встановлено законом або договором. 

Також, згідно ч.1 ст. 854 ЦК України, якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов’язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк.

Тому, відповідач не належним чином виконав взяті на себе грошові зобов’язання передбачені договором підряду від 9 квітня 2001 року за № 01/01-А щодо повного та вчасного розрахунку за виконані позивачем роботи, внаслідок чого порушені права останнього, тобто право на отримання винагороди (оплати) за виконані роботи, в зв’язку з чим заборгованість ДП КП ««НАЗВА_2»» перед ТОВ «НАЗВА_1» становить 15 343 грн. 77 коп.

Позивач неодноразово звертався до відповідача із претензіями та листами, в яких вимагав здійснити остаточні розрахунки за виконані роботи у відповідності до договору підряду від 9 квітня 2001 року за № 01/01-А та актів виконаних робіт, які підписані позивачем та відповідачем, тобто позивач вимагав оплатити у повному обсязі вартість виконаних позивачем ремонтно-будівельних робіт, які прийняті в установленому порядку відповідачем.

Зокрема позивач надіслав на адресу відповідача лист від 14 вересня 2005 року за № 04 та лист від 25 березня 2005 року за № 02 в яких вимагав у повному обсязі розрахуватись за виконані роботи згідно договору підряду від 9 квітня 2001 року за № 01/01-А.

Остання вимога з боку позивача щодо здійснення остаточних розрахунків за виконані роботи згідно договору підряду від 9 квітня 2001 року за № 01/01-А була викладена у претензії за № 01/03-06, яка була надіслана позивачем відповідачу 20 березня 2006 року.

Однак відповідач не реагував на заявлені вимоги з боку позивача, зокрема не здійснював остаточних розрахунків за виконані роботи у відповідності до умов договору підряду, не відмовлявся від сплати на користь позивача необхідних сум коштів за виконані ним роботи, при цьому визнавав суму боргу необхідну до сплати позивачу в зв’язку з виконанням ним робіт у відповідності до договору підряду від 9 квітня 2001 року за № 01/01-А.

Зокрема між позивачем та відповідачем періодично складались акти звірки розрахунків за виконані ТОВ «НАЗВА_1» роботи станом на 01.04.2003 рік, на 01.10.2003 рік та станом на 15.03.2005 рік. У зв’язку із підписанням позивачем та відповідачем вказаних вище актів звірки розрахунків за виконані роботи, ДП КП ««НАЗВА_2»» постійно, до сьогоднішнього дня, визнає свою заборгованість перед позивачем за несплату грошових коштів за виконані ним ремонтно-будівельні роботи згідно договору підряду від 9 квітня 2001 року за № 01/01-А на загальну суму в розмірі 15 343 грн. 77 коп.

За таких умов, перебіг позовної давності, яка встановлена в три роки, постійно переривався, оскільки у відповідності до ч.1 ст. 264 ЦК України, відповідач періодично вчиняв дії, що свідчать про визнання ним свого боргу перед позивачем, а саме підписуючи вказані вище акти звірки розрахунків за виконані роботи.

При таких обставинах позивач вважає, що з відповідача на його користь необхідно стягнути грошові кошти в розмірі 15 343 грн. 77 коп. як неоплачену суму за виконані товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» ремонтно-будівельні роботи на підставі договору підряду від 9 квітня 2001 року за № 01/01-А.

Крім того, у відповідності до п. 3.3 договору підряду від 9 квітня 2001 року за № 01/01-А, у випадку затримки оплати платежів, що призначені виконавцю, Замовник виплачує неустойку в розмірі 0,5 % від суми належного платежу за кожен день прострочення.

У відповідності до ч.1 ст. 230 ГК України, неустойка є штрафною санкцією, зокрема штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов’язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов’язання.  

Також, згідно ч.6 ст. 232 ГК України, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов’язання мало бути виконано.

Отже, внаслідок того, що відповідач не оплатив позивачу в повному обсязі вартість виконаних ремонтно-будівельних робіт, ДП КП ««НАЗВА_2»» зобов’язаний на підставі п. 3.3. договору підряду від 9 квітня 2001 року за № 01/01-А сплатити неустойку в розмірі 0,5 % від належних за вказаним договором виконавцю грошових коштів. Розмір неустойки становить грошову суму коштів за останні 180 днів (6 місяців) і складає: 

15 343 грн. 77 коп. (сума основного боргу) х 0.5 % (неустойка) = 76 грн. 72  коп. (грошова сума неустойки за прострочення виконання зобов’язання за 1 день). 

180 (днів) х 76 грн. 72 коп. = 13 809 грн. 60 коп. (загальна грошова сума неустойки за прострочення виконання зобов’язання).

При таких обставинах відповідач зобов’язаний сплатити на користь позивача крім грошових коштів в розмірі 15 343 грн. 77 коп. як остаточну вартість винагороди за виконані роботи згідно договору підряду від 9 квітня 2001 року за № 01/01-А, так і неустойку за не належне виконання грошового зобов’язання за вказаним вище договором, у розмірі 13 809 грн. 60 коп.,

Тому враховуючи вище викладене та на підставі ст.ст. 1, 2, 4, 5, 12, 32, 54, 57 ГПК України, ст. ст. 161, 345 ЦК України (в редакції 1963 року), ст. 264, 854 ЦК України, ст.ст. 230, 232 ГК України, п. 1.1., 2.1., 3.3. Договору підряду від 9 квітня 2001 року за № 01/01-А, -     

П Р О Ш У:

1.                          Стягнути з Дочірнього підприємства «Комунального підприємства ««НАЗВА_2»» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» грошову суму коштів у розмірі 15 343 (п'ятнадцять тисяч триста сорок три) грн. 77 коп. внаслідок не належного виконання грошового зобов’язання, а саме щодо не сплати суми коштів за виконані роботи згідно договору підряду.

2.                          Стягнути з Дочірнього підприємства «Комунального підприємства ««НАЗВА_2»» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» грошову суму коштів у розмірі 13 809 (тринадцять тисяч вісімсот дев’ять) грн. 60 коп. як неустойку внаслідок не належного виконання грошового зобов’язання щодо оплати за виконані роботи згідно договору підряду

ДОДАТКИ:

1.      Копія Договору підряду від 9 квітня 2001 року за № 01/01-А;

2.      Копія Додатку до Договору підряду від 9 квітня 2001 року за № 01/01-А;

3.      Копія Локального кошторису на виконання ремонтно-будівельних робіт по об’єкту «База відпочинку «Мощун» та Акт прийняття виконаних робіт за № 5 від 6 серпня 2001 року;

4.      Копія Локального кошторису на ремонт вхідних дверей жилих будинків по вул. Жилянська 36/32, 34 та Акт прийняття виконаних робіт за № 6 від 6 серпня 2001 року;

5.      Копія Локального кошторису на заміну вхідних дверей жилого будинку по вул. ХХХХХ, 129 - А та Акт прийняття виконаних робіт за № 7 від 30 серпня 2001 року;

6.      Копія Локального кошторису на ремонт вхідних дверей жилого будинку по вул. ХХХХХ 127-А та Акт прийняття виконаних робіт за № 8 від 18 вересня 2001 року;

7.      Копія Локального кошторису на ремонт вхідних дверей жилих будинків по вул. ХХХХХХХХХ, 5, 5-А та Акт прийняття виконаних робіт за № 9 від 11 жовтня 2001 року;

8.      Копія Локального кошторису на ремонт теплотраси по вул. ХХХХХХХХ,1 та Акт прийняття виконаних робіт за № 10 від 23 листопада 2001 року;

9.      Копія Акту прийняття виконаних робіт за № 1 від 18 лютого 2001 року;

10.  Копія Локального кошторису на будівельні роботи на території складу по вул. ХХХХХХХХХХ, 7-А та Акт прийняття виконаних робіт за № 2 від 26 квітня 2002 року;

11.  Копія Локального кошторису на ремонт теплотраси по вул. ХХХХХХХХ, 1 та Акти прийняття виконаних робіт за № 1 від 20 січня 2003 року та № 2 від 10 березня 2003 року;

12.  Копія Листа від 25 березня 2005 року за № 02 на адресу ДП КП ««НАЗВА_2»» з вимогою про оплату робіт та доказ його вручення;   

13.  Копія Листа від 14 вересня 2005 року за № 04 на адресу ДП КП ««НАЗВА_2»» з вимогою про оплату робіт та доказ його вручення;

14.  Копія Претензії ТОВ «НАЗВА_1» до ДП КП ««НАЗВА_2»» про здійснення остаточних розрахунків за виконані роботи від 20 березня 2006 року за № 01/03-06.

15.  Копія Акту звірки розрахунків між ТОВ «НІкос» та КП ДП ««НАЗВА_2»» за виконані роботи станом 15.03.2005 року;    

16.  Копія Акту звірки розрахунків між ТОВ «НІкос» та КП ДП ««НАЗВА_2»» за виконані роботи станом 01.10.2003 року;

17.  Копія Акту звірки розрахунків між ТОВ «НІкос» та КП ДП ««НАЗВА_2»» за виконані роботи станом 01.04.2003 року;   

18.  Копія Статуту ТОВ «НІкос»;

19.  Копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «НАЗВА_1»;

20.  Довідка ЄДРПОУ;

21.  Довіреність на представництво та захист інтересів ТОВ «НАЗВА_1» в суді.

22.  Докази направлення копії позовної заяви та доданих до неї документів відповідачу.

23.  Платіжне доручення про сплату державного мита.

24.  Платіжне доручення про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.  

«__» жовтня 2005 року

 

        Представник позивача,

який діє на підставі довіреності                                                          С.М.Ковальчук

 

Average: 5 (2 голоси)

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації