Позовна заява про стягнення заборгованотсі за виконані пусконалагоджувані роботи за договором підряду внаслідок не виконання грошового зобов"язання


               До Господарського суду

  Вінницької області  

 

                                                     Позивач:       Товариство з обмеженою відповідальністю

                                                                                 «НАЗВА_1», місце знаходження:         

АДРЕСА_1         

             

    Відповідач:       Суб’єкт підприємницької діяльності-фізична

особа ОСОБА_1

місце проживання:

                                                                   

                                                                       Ціна позову: 4720 грн.

          

П О З О В Н А   З А Я В А

Про стягнення заборгованості за виконані пусконалагоджувальні роботи за договором підряду

від 23 вересня 2004 року за № ххх/04-Д

Між суб’єктом підприємницької діяльності ОСОБА_1 - Замовником та Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» - Підрядником, 23 вересня 2004 року був укладений договір підряду за № ххх/04-Д.    

У відповідності до п. 1.3. договору підряду від 23 вересня 2004 року за № ххх/04-Д, підрядник зобов’язаний виконати пусконалагоджувальні роботи системи електронно-карткових замків на об’єкті замовника «НАЗВА_3»НАЗВА_5» м. Вінниця, а замовник зобов’язується прийняти вказану роботу та оплатити її.

В свою чергу підрядник належним чином та в строки передбачені договором підряду від 23 вересня 2004 року за № ххх/04-Д виконав комплекс пусконалагоджувальних робіт системи електронно-карткових замків на об’єкті замовника «НАЗВА_3»НАЗВА_5» м. Вінниця.

В зв’язку з чим після виконання вказаних вище робіт замовник та підрядник на підставі п. 5.1. договору підряду від 23 вересня 2004 року за № ххх/04-Д, склали 7 червня 2005 року Акт прийняття-передачі виконаних робіт, який підписаний сторонами та скріплений печатками.

Даним актом сторони вказаного вище договору підряду підтвердили той факт, що пусконалагоджувальні роботи системи електронно-карткових замків виконані у відповідності до норм та правил, які діють на території України, тобто замовник не мав жодних претензій щодо якості та недоліків у виконаних роботах, проявивши своє волевиявлення до підписання Акту прийняття-передачі виконаних робіт та вчинивши дії спрямовані на реальне настання правових наслідків.

Також представником ТОВ «НАЗВА_1» ОСОБА_2 та суб’єктом підприємницької діяльності ОСОБА_1 були здійснені пусконалагоджувальні роботи системи електронно-карткових замків на об’єкті замовника «НАЗВА_3»НАЗВА_5» м. Вінниця, про що був складений акт передачі виконаних робіт. Склавши відповідний акт сторони підтвердили, що системи електронно-карткових замків знаходяться в робочому стані, при цьому замовник не має жодних претензій до підрядника.

При таких обставинах, підрядник виконавши належним чином свої зобов’язання щодо здійснення пусконалагоджувальних робіт за договором підряду від 23 вересня 2004 року за № ххх/04-Д, має право, згідно п. 2.2.3 вказаного договору, на оплату робіт, зокрема, як зазначено в цьому пункті договору, кінцеві розрахунки відповідно до зведеного кошторису, замовник здійснює протягом 5 (п’яти) днів після підписання Акту виконаних робіт.        

У відповідності до п. 2.1. договору підряду від 23 вересня 2004 року за № ххх/04-Д та додатку № 1 до вказаного договору, загальна вартість робіт, включаючи вартість обладнання, становить 75 632 грн. 10 коп.   

Однак, на момент звернення позивача до суду, замовник сплатив на користь підрядника вартість обладнання системи електронно-карткових замків в розмірі 56 334 грн. 35 коп., та частково вартість пусконалагоджувальних робіт в сумі 4030 грн. 88 коп. Тобто замовник не в повному обсязі та не належним чином виконав своє грошове зобов’язання щодо оплати пусконалагоджувальних робіт, заборгувавши суму коштів в розмірі 4000 грн., оскільки вартість безпосередньо вказаних вище робіт, без врахування системи електронно-карткових замків, становить 8030 грн. 88 коп.      

За таких умов, сума боргу відповідача, яка підлягає сплати на користь позивача становить 4 000 грн.

ТОВ «НАЗВА_1» неодноразово надсилав на адресу СПД «ОСОБА_1» листи та претензії щодо здійснення остаточного розрахунку за виконані роботи згідно договору підряду від 23 вересня 2004 року за № ххх/04-Д, зокрема: лист від 16.06.2005 року за № 206/05-П, претензія від 25.07.2005 року за № 241/05-П, лист від 25.07.2005 року за № 243/05-П, лист від 03.08.2005 року за № 250/05-П.

Остання претензія ТОВ «НАЗВА_1» до СПД «ОСОБА_1» була пред’явлена уповноваженим представником позивача ОСОБА_3, який діяв на підставі наданої довіреності, з вимогою про оплату на користь підрядника суми коштів в розмірі 4000 грн. за виконані роботи згідно договору підряду від 23 вересня 2004 року за № ххх/04-Д.             

В свою чергу Суб’єкт підприємницької діяльності ОСОБА_1 в наданому ТОВ «НАЗВА_1» листі від 13 серпня 2005 року № 243/05-П посилається на те, що замовник не підписував жодного акту виконаних робіт за договором підряду від 23 вересня 2004 року за № ххх/04-Д є безпідставними, необґрунтованими та такими, що не відповідають дійсним фактичним обставинам, які виникли між замовником та підрядником та викладені вище.

Також в листі від 16 червня 2005 року суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа ОСОБА_1 безпідставно посилається на недоліки виконаних робіт, що нібито призвели до непрацездатності системи електронно-карткових замків, оскільки такі недоліки повинні були бути настільки явними, що під час прийняття сторонами, у відповідності до договору підряду, пусконалагоджувальних робіт, вони повинні були бути виявлені при звичайному способі прийнятті.     

Крім того ПП «НАЗВА_16»НАЗВА_5», якому належить «НАЗВА_3»НАЗВА_5» у м. Вінниця і де виконувались зазначені роботи, надіслав на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» лист за № 8 від 29 серпня 2005 року, в якому генеральний директор ОСОБА_4 зазначив, що жодних претензій до ТОВ «НАЗВА_1» не має. Також в цьому листі ПП «НАЗВА_16»НАЗВА_5» вказало, що працівником ТОВ «НАЗВА_1» ОСОБА_2 були виконані пусконалагоджувальні роботи системи електронно-карткових замків на об’єкті «НАЗВА_3»НАЗВА_5» м. Вінниця в повному обсязі та у відповідності до вимог ПП «НАЗВА_16»НАЗВА_5».

Тобто ПП «НАЗВА_16»НАЗВА_5», як власник та замовник об’єкту виконання робіт, в своєму листі не вказав жодних претензій щодо якості та недоліків виконаних робіт, а напроти виразив своє задоволення щодо результату робіт, зазначивши, що система електронно-карткових замків знаходиться в робочому стані з моменту закінчення пусконалагоджувальних робіт до теперішнього часу.               

Правовідносини, які виникли між суб’єктом підприємницької діяльності ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», пов’язані з укладанням та виконання договору підряду регулюються як Господарським кодексом України так і Цивільним кодексом України. 

Згідно абз.1 ч.1 ст. 853 ЦК України, замовник зобов’язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові.

В той час абз.2 ч.1 ст. 853 ЦК України передбачено, що якщо замовник не зробить заяви, зазначеної в абз.1 ч.1 ст. 853 ЦК України, він втрачає право у подальшому посилатися на відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі. 

Замовник, який прийняв роботу без перевірки, на підставі ч.2 ст. 853 ЦК України позбавляється права посилатися на недоліки роботи, які могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (явні недоліки).  

При таких обставинах підрядник та замовник згідно договору підряду від 23 вересня 2004 року за № ххх/04-Д належним чином та в письмовій формі підписали Акт прийняття-передачі виконаних робіт від 7 червня 2005 року та Акт передачі виконаних робіт, на підставі якого проводились випробування пусконалагоджувальних робіт системи електронно-карткових замків.

Підписавши вказані акти, замовник підтвердив належно виконані роботи підрядником у відповідності до наведеного вище договору підряду, не заявивши жодних претензій, а тому на підставі ч.2 ст. 853 ЦК України замовник позбавлений права посилатися на недоліки роботи, які могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (явні недоліки).

Тому, недоліки наведені суб’єктом підприємницької діяльності ОСОБА_1 в листі від 16 червня 2005 року можуть бути лише явними недоліками, які повинні були бути встановлені замовником та/чи підрядником при звичайному способі її прийняття, а тому замовник позбавлений права посилатись на них.

Також в ч.1 ст. 854 ЦК України зазначено, що якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов’язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк.

При цьому ч.4 ст. 879 ЦК України (договір підряду на виконання пусконалагоджувальних робіт на підставі ч. 2 ст. 875 ЦК України є будівельним підрядом), оплата робіт провадиться після прийняття замовником збудованого об’єкта (виконаних робіт), якщо інший порядок розрахунків не встановлений за погодженням сторін.

Знову ж таки звертаю увагу на те, що у відповідності до п. 2.2.3. договору підряду від 23 вересня 2004 року за № ххх/04-Д, остаточний розрахунок за цим договором згідно зведеного кошторису, який передбачений додатком № 1 до вказаного договору, замовник здійснює протягом 5 (п’яти) днів після підписання Акту виконаних робіт.

Тому замовник зобов’язаний у відповідності до ст.ст. 526, 530 ЦК України належним чином та в строки виконати своє зобов’язання щодо оплати виконаних робіт з моменту підписання сторонами договору підряду Акту прийняття-передачі виконаних робіт. Цей обов’язок в замовника виникає як на підставі ч.2 ст. 854, ч.4 ст. 879 ЦК України, так і в силу п. 2.2.3 договору підряду від 23 вересня 2004 року за № ххх/04-Д. 

Враховуючі те, що суб’єкт підприємницької діяльності ОСОБА_1 сплатив частину коштів за виконані ТОВ «НАЗВА_1» пусконалагоджувальні роботи в розмірі 4030 грн. 88 коп., тому сума коштів, яку відповідач заборгував та зобов’язаний сплати на користь позивача за виконані роботи згідно договору підряду від 23 вересня 2004 року за № ххх/04-Д, складає 4000 грн.

Крім того у відповідності до п. 9.3. договору підряду від 23 вересня 2004 року за № ххх/04-Д, замовник в разі не виконання або не належного виконання договору зобов’язаний сплатити на користь підрядника пеню, як один із видів забезпечення виконання зобов’язання, в розмірі 0,1% (один відсоток) за кожен день прострочення сплати коштів передбачених п. п. 2.2.1, 2.2.2., 2.2.3. вказаного договору, зокрема в разі не своєчасної оплати виконаних робіт.

Тому грошова сума штрафної санкції (пені), нарахування якої почалось після спливу п’ятиденного терміну, строк якого відраховувався з моменту підписання 7 червня 2005 року Акту прийняття-передачі виконаних робіт за договором підряду, тобто з 14 червня 2005 року по 14 грудня 2005 року (180 днів), становить:

4 000 грн. (сума основного боргу) х 0.1 % (пеня) =  4 грн. (грошова сума пені за прострочення виконання зобов’язання за 1 день).  

180 (днів) х 4 грн. = 720 грн. (загальна грошова сума пені за прострочення виконання зобов’язання).  

При таких обставинах, внаслідок порушення замовником зобов’язання за договором підряду від 23 вересня 2004 року за № ххх/04-Д щодо оплати виконаних пусконалагоджувальних робіт, загальна грошова сума штрафної санкції (пені), як одного із видів забезпечення виконання зобов’язання, в період з 14 червня 2005 року по 14 грудня 2005 року (180 днів) становить 720 грн., яка підлягає на підставі ст. 230 ГК України, ст. 549 ЦК України та п. 9.3. договору підряду від 23 вересня 2004 року за № ххх/04-Д до сплати суб’єктом підприємницької діяльності - фізичною особою ОСОБА_1 на користь товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1».

Тому враховуючи вище викладене та на підставі ст.ст. 1, 2, 4, 5, 12, 32, 54, 57 ГПК України, ст.ст. 230 Господарського кодексу України, ст.ст. 526, 530, 549, 853, 854, 875, 879 Цивільного кодексу України, п. п. 1.3, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 5.1, 9.3 договору підряду від 23 вересня 2004 року за № ххх/04-Д, -         

П Р О Ш У:

1.Стягнути із Суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» суму коштів в розмірі 4 000 (чотири тисячі) грн. внаслідок не виконання зобов’язання щодо оплати виконання пусконалагоджувальних робіт за договором підряду від 23 вересня 2004 року за № ххх/04-Д.    

2.Стягнути із Суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» грошову суму штрафної санкції (пені) в розмірі 720 (сімсот двадцять) грн., внаслідок прострочення виконання зобов’язання щодо оплати виконаних пусконалагоджувальних робіт за договором підряду від 23 вересня 2004 року за № ххх/04-Д.

3. Судові витрати, у вигляді сплати держаного мита за подання цієї позовної заяви в розмірі 102 грн. та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118 грн., сплачені Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» покласти на Суб’єкта підприємницької діяльності – фізичну особу ОСОБА_1.    

ДОДАТКИ:

1.      Копія Договору підряду від 23 вересня 2004 року за № ххх/04-Д.

2.      Копія акту прийняття-передачі виконаних робіт від 7 червня 2005 року  

3.      Копія акту передачі виконаних робіт

4.      Копія листа ТОВ «НАЗВА_1» до СПД «ОСОБА_1» від 16.06.2005 року за № 206/05-П,

5.      Копія претензії ТОВ «НАЗВА_1» до СПД «ОСОБА_1» від 25.07.2005 року за № 241/05-П,

6.      Копія листа ТОВ «НАЗВА_1» до СПД «ОСОБА_1» від 03.08.2005 року за № 250/05-П.

7.      Копія претензії ТОВ «НАЗВА_1» до СПД «ОСОБА_1» від 26.12.2005 року, пред’явленої уповноваженим представником ТОВ «НАЗВА_1» ОСОБА_3     

8.      Копія листа СПД «ОСОБА_1» до ТОВ «НАЗВА_1» від 16.06.2005 року за № 206/05-П,   

9.      Копія листа СПД «ОСОБА_1» до ТОВ «НАЗВА_1» від 13.08.2005 року за № 243/05-П  

10.  Копія листа ПП «НАЗВА_16»НАЗВА_5» до ТОВ «НАЗВА_1» від 29.08.2005 року за № 8

11.  Копія протоколу загальних зборів ТОВ «НАЗВА_1» про призначення директором.  

12.  ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1»

13.  Копія змін до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1»

14.  Копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «НАЗВА_1»

15.  Копія довідки ЄДРПОУ

16.  Докази направлення копії позовної заяви та доданих до неї документів відповідачу.

17.  Платіжне доручення про сплату державного мита.

18.  Платіжне доручення про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.  

«____» ______________ 2006 року

 

Директор

ТОВ «НАЗВА_1»                                      ________________            ОСОБА_6

                                                                                  (підпис) 

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації