Позовна заява про усунення осіб від права на спадкування спадщини за законом

                       До Бориспільського міськрайонного суду

                                     Київської області   

 

                                         Позивач:           ОСОБА_1,  

                                                                                              зареєстроване місце проживання:

 

АДРЕСА_1  

            Представник

                 Позивача:       Адвокат, Ковальчук Степан Миколайович,  

місце проживання:

АДРЕСА_2

  

                                                          Відповідачі:            ОСОБА_3    

                                                                                              зареєстроване місце проживання:

 

АДРЕСА_3

 

ОСОБА_4

зареєстроване місце проживання:

 

АДРЕСА_3  

 

 

П О З О В Н А     З А Я В А

Про усунення спадкоємців від права на спадкування спадщини за законом     

11 січня 1991 року між позивачем та ОСОБА_5 відділом РАГСу Бориспільського міського управління юстиції був зареєстрований шлюб та в книзі реєстрації актів громадського стану зроблено запис за № X, про що свідчить свідоцтво про укладання шлюбу від 11 січня 1991 року за № XXXXXX.

Починаючи з 1991 року позивач та ОСОБА_5 постійно проживали однією сім’єю, вели спільне господарство та постійно мешкали в м. Борисполі, по вул. Xxxxxxxxxxx,.

Вказана вище квартира належала позивачу та ОСОБА_5 на праві спільної власності, з визначенням рівних часток у вартості квартири по 1/2, набутої в порядку безоплатної приватизації державного житлового фонду.   

За час перебування позивача та ОСОБА_5 в зареєстрованому шлюбі, в них не було народжено своїх дітей, а тому протягом всього часу перебування їх в шлюбних правовідносинах вони проживали лише разом.

Проте, 11 вересня 2011 року ОСОБА_5 помер у віці 62 років, про що в книзі реєстрації смертей зроблено відповідний актовий запис за № XXX та свідчить свідоцтво про смерть виданого відділом державної реєстрації актів цивільного стану Бориспільського міжрайонного управління юстиції у Київській області, 12 вересня 2011 року.

До складу спадщини, у відповідності до ст. 1218 ЦК України ввійшло всі права та обов’язки ОСОБА_5, що належали йому на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті, а саме майнові права на майно, яке належало йому на праві власності: 1/2 частка квартири № XX, яка знаходиться в м. Борисполі, по вул. Xxxxxxxxxxx, 83, яка належала спадкодавцю на підставі свідоцтва про право на власність на квартиру, набуту в порядку безоплатної приватизації.

За час життя, ОСОБА_5 не склав заповіт як розпорядження своїм майном та іншими майновими правами на випадок своєї смерті, а тому спадкування його всіх прав та обов’язків здійснюється за законом спадкоємцями в порядку черговості.

У відповідності до ст. 1261 ЦК України, у першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки.

Таким чином, позивач має право на спадкування за законом у першу чергу, оскільки являється тим із подружжя, який пережив спадкодавця, ОСОБА_5.

Крім того, ОСОБА_5 до укладання шлюбу з позивачем, перебував в іншому шлюбі з ОСОБА_6, який був розірваний ще до 1991 року.

За час перебування ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в зареєстрованому шлюбі, в них було народжено двоє дітей: ОСОБА_3 приблизно 1994 року народження та ОСОБА_4, приблизно 1971 року народження.

Вказані вище особи, які є дітьми спадкодавця, відповідно до ст. 1261 ЦК України, також входять до числа спадкоємців першої черги права на спадкування за законом.

В зв’язку з цим, позивач та відповідачі особисто, відповідно до ст. ст. 1268, 1269 ЦК України, у вересні місяці 2011 року звернулися до Бориспільської районної державної нотаріальної контори в шестимісячний термін з часу відкриття спадщини внаслідок смерті ОСОБА_5 із заявами про прийняття спадщини, а тому вважається таким, що прийняли спадщину.

Однак позивач вважає, що відповідачів як спадкоємців необхідно усунути від права спадкування спадщини спадкодавця за законом, з наступних підстав.

ОСОБА_5 фактично починаючи з моменту реєстрації шлюбу з позивачем постійно скаржився на здоров’я, час від часу перебував як на лікарняному так і в лікарні. Проте, вже з 1995 року йому був поставлений діагноз «цукровий діабет», ревматоїдний артрит та ряд інших захворювань пов’язаних з руховим апаратом, захворюванням серця, нирок та ін.

В зв’язку з цим, ОСОБА_5 в 2004 році була присвоєна ІІІ група інвалідності в зв’язку із загальними захворюваннями, про що останньому було видане пенсійне посвідчення Серії АД за № XXXXXX про призначення пенсії по інвалідності ІІІ групи.

В подальшому, на підстав Акту медико-соціальної комісії про умови і характер праці інвалідів Міністерства охорони здоров’я України була видана довідка за № XXXXXX Серії КИО-1, яка свідчить про надання ІІ групи інвалідності внаслідок загальних захворювань з 1 грудня 2006 року довічно, а також одночасно було надані висновки про неможливість працювати у звичайних виробничих умовах.

Таким чином, ОСОБА_5, починаючи з 2006 року та по день смерті, була присвоєна друга група інвалідності, здоров’я якого з року в рік все більш погіршувалось, виникало ряд інших захворювань, постійно виникали ускладнення від захворювань, що змушувало по декілька разів на рік перебувати в лікарні на стаціонарному лікуванні, про що свідчать амбулаторні картки хворого ОСОБА_5

Крім того, позивач постійно просила інших людей про матеріальну допомогу та стороннього догляду за ОСОБА_5, несла витрати на утримання свого покійного чоловіка, доглядала за ним та вчиняла всі необхідні дії щодо його догляду, матеріального забезпечення та утримання.

Проте, його дві дочки, які є відповідачами, за ввесь час починаючи з 1995 року по день його смерті, тобто по 11 вересня 2011 року, в період часу якого здоров’я ОСОБА_5 поступово погіршувалося, виникали все інші захворювання та їх ускладнення, відповідачі жодного разу не запропонували своєї допомоги ОСОБА_5, не надали жодної копійки на його лікування та утримання, не разу не з’явились його провідати і навіть не зателефонували поцікавитись про його стан здоров’я.     

У відповідності до ч.1 ст. 202 ЦК України, повнолітні дочка, син зобов’язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги.

Таким чином, відповідачі, не надавали матеріальної допомоги померлому ОСОБА_5 в той час коли він перебував у тяжкому стані та потребував лікування як стаціонарного так і амбулаторного, не надавали йому допомоги по догляду в період повної непрацездатності, не відвідували та не цікавились навіть його здоров’ям.

Вказані вище обставини в судовому засіданні можуть підтвердити особи, які брали участь в його утриманні в період його інвалідності, загострення хвороб та перебування померлого на стаціонарному лікуванні в лікарському закладі, що виникало не рідше двох разів на рік, а саме: ОСОБА_7, яка являється близьким родичем померлого та працює в Бориспільській ЦРЛ, постійно була біля померлого в період перебування його на стаціонарному лікуванні в лікарському закладі та на амбулаторному лікуванні вдома, а також ОСОБА_8, яка є рідною сестрою померлого, та її чоловік, ОСОБА_8, які постійно надавали матеріальну допомогу ОСОБА_5, доглядали за ним та приймали участь в його утриманні.        

У відповідності до ст. 1224 ЦК України, не мають права на спадкування за законом батьки повнолітні діти, які ухилялися від виконання обов’язку щодо утримання спадкодавця, якщо ця обставина встановлена судом. За рішенням суду особа може бути усунена від права на спадкування за законом, якщо буде встановлено, що вона ухилялася від надання допомоги спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані. Положення цієї статті поширюються на всіх спадкоємців, у тому числі й на тих, хто має право на обов’язкову частку у спадщині, а також на осіб, на користь яких зроблено заповідальний відказ.

Аналогічна правова позиція була висловлена в п. 6 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про судову практику у справах про спадкування» від 30 травня 2008 року за № X, яким суд роз’яснив, що правило абзацу другого частини третьої статті 1224 ЦК стосується особи, яка зобов’язана була утримувати спадкодавця згідно з нормами Сімейного кодексу України. Факт ухилення особи від виконання обов’язку щодо утримання спадкодавця встановлюється судом за заявою заінтересованої особи (інших спадкоємців або територіальної громади). При цьому слід враховувати поведінку особи, розуміння нею свого обов’язку щодо надання допомоги, її необхідність для існування спадкодавця, наявність можливості для цього та свідомого невиконання такою особою встановленого законом обов’язку. Непред’явлення спадкодавцем, який мав право на утримання, позову про стягнення аліментів до особи, яка претендує на спадщину, не є достатньою підставою для відмови в позові про усунення від права на спадкування. Правило частини п’ятої статті 1224 ЦК стосується всіх спадкоємців за законом, зокрема й тих, які відповідно до СК не були зобов’язані утримувати спадкодавця. Безпорадним слід розуміти стан особи, зумовлений похилим віком, тяжкою хворобою або каліцтвом, коли вона не може самостійно забезпечити умови свого життя, потребує стороннього догляду, допомоги та піклування.

При таких обставинах, відповідачі, які є дочками спадкодавця, ОСОБА_5, не приймали участі в матеріальному утриманні свого батька в період часу коли він був майже непрацездатним, якому була надана спочатку ІІІ група інвалідності, а в подальшому ІІ група інвалідності безстроково та який потребував матеріального забезпечення в зв’язку із численною кількістю тяжких захворювань та їх ускладнень, які супроводжувались постійним перебуванням на лікарняному як в лікарні так і на амбулаторному лікуванні вдома. Крім того, відповідачі не приймали участі в догляді за хворим, не цікавились станом його здоров’я, не відвідували його та не вчиняли жодних інших дій щодо утримання та надання будь-якої допомоги, байдуже віднісшись до стану здоров’я свого батька, усвідомлюючи необхідність надання невідкладної допомоги та підтримки, зволікали своїми обов’язками, передбаченими законом. Додатково звертаю увагу суд на те, що відповідачі навіть не надали жодної матеріальної підтримки під час проведення організації поховання ОСОБА_5 та спорудження надгробного пам’ятника, а також допомоги в похованні та не приймали участі в них.      

Тому, на підставі ст. 1224 ЦК України, відповідачів як спадкоємців першої черги за законом необхідно усунути від права на спадкування спадщини, відкритої внаслідок смерті ОСОБА_5, які ухилилися від надання допомоги своєму батьку, який внаслідок хвороби та віку перебував у безпорадному стані, а також потребував матеріального утримання. 

Тому на підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 3, 4, 38, 42, 44, 57, 58, 59, 64, 82, 109, 118, 119, 120 Цивільного процесуального кодексу України, ст. 1224 Цивільного кодексу України, -  

П Р О Ш У:

 1. 1.      ОСОБА_10 та ОСОБА_4 від права на спадкування за законом спадщини, відкритої внаслідок смерті 11 вересня 2011 року ОСОБА_5, який є їх батьком, до складу якої ввійшли всій його права та обов’язки, які існували на момент його смерті.  
 2. 2.      Викликати та допитати в якості свідків наступних осіб, які можуть надати суду відомості про факти, що мають значення для розгляду справи та стосуються предмету спору:
  1. ОСОБА_7, місце проживання: м. Бориспіль, пров. Xxxxxx, 5
  2. ОСОБА_8, місце проживання: Бориспільський р-н., с. Іванків, вул. Xxxxxxxxxxx, 20
  3. ОСОБА_8, місце проживання: Бориспільський р-н., с. Іванків, вул. Xxxxxxxxxxx, 20.   

ДОДАТКИ:

 1. 1.      Копія позовної заяви про усунення від права на спадкування – 2 примір.
 2. 2.      Копія свідоцтва про укладання шлюбу від 11 січня 1991 року – 3 примір.  
 3. 3.      Копія Свідоцтва про смерть від 12 вересня 2011 року  – 3 примір. 
 4. 4.      Копія правовстановлюючого документу на квартиру – 3 примір.   
 5. 5.      Копія  пенсійного посвідчення від 21 червня 2004 року – 3 примір.  
 6. 6.      Копія довідки до Акту огляду МСЕК № XXXXXX – 3 примір.
 7. 7.      Копія амбулаторних карток померлого – 3 примір.     
 8. 8.      Копія Паспорту Громадянина України – ОСОБА_1  – 3 примір. 
 9. 9.      Копія Ідентифікаційного номеру ОСОБА_1 – 3 примір.

10. Копія Договору про надання юридичних послуг на представництво інтересів у судах – 3 примір.  

11. Квитанція про сплату судового збору за подання позовної заяви до суду.

 «__» ________ 2012 року                     

 

Представник позивача,

якій діє на підставі договору                 _______________           Ковальчук С.М.

                                                                                 (підпис)   

Average: 5 (1 голос)

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації