Позовна заява про усунення перешкод в здійсненні права користування квартирою, шляхом виселення з неї особи, яка безпідставно вселилася та проживає, без надання іншого житла

           До Мелітопольського міськрайонного суду

 

                                                     Позивач:  ОСОБА_1   

            місце проживання:

АДРЕСА_1

 

      Третя особа без самостійних вимог

          на стороні позивача:  Громадська організація «НАЗВА_1»

                                                                                   місце знаходження:

АДРЕСА_2

 

    Відповідач: ОСОБА_2,

                                   ОСОБА_3

            місце проживання:

АДРЕСА_3

             

П О З О В Н А     З А Я В А

Про усунення перешкод в здійсненні права користування квартирою, шляхом виселення з її жилої площі особи, яка безпідставно вселилася та проживає в ній, без надання іншого житла.        

Мелітопольська міська рада двадцять четвертого скликання вісімнадцятої сесії прийняла 15 квітня 2003 року рішення за № XX про передачу дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку, яка знаходиться в м. Мелітополі, Запорізької області, по вул. Xxxxxx , у колективну власність громадській організації «НАЗВА_1», для забезпечення виконання статутних завдань, а саме для проживання в ньому членів вказаної громадської організації.

В зв’язку з прийняттям вказаного вище рішення органами місцевого самоврядування, 19 червня 2003 року Управління комунальної власності Мелітопольської міської ради передало Громадській організації «НАЗВА_1» у колективну власність гуртожиток, який знаходиться в Запорізькій обл., м. Мелітополь, по вул. Xxxxxx , та основні засоби, про що свідчить складений акт приймання-передачі від 19 червня 2003 року, який затверджений міським головою.

При таких обставинах, на підставі прийнятого Мелітопольською міською радою рішення від 15 квітня 2003 року за № XX та акту прийняття передачі житлової будівлі-гуртожитку від 19 червня 2003 року, виконавчий комітет Мелітопольської видав 26 липня 2003 року свідоцтво про право власності на нерухоме майно, на підставі якого будівля гуртожитку, яка знаходиться в Запорізькій обл., м. Мелітополь, по вул. Xxxxxx ., належить на праві власності громадській організації «НАЗВА_1».

На момент передачі будівлі гуртожитку з комунальної в приватну власність Громадській організації «НАЗВА_1», в ній проживала на законних підставах моя рідна сестра, ОСОБА_4, якій трикотажна фабрика, що була попереднім законним користувачем частини гуртожитку, надала право користування кімнатами гуртожитку № XXX-314 з підстав передбачених ст. ст. 127 – 128 ЖК України, прийнявши рішення та видавши спеціальний ордер, який є єдиною підставою для вселення на надану жилу площу.

При таких обставинах, на скільки мені відомо, після передання у власність Громадській організації «НАЗВА_1» будівлі гуртожитку, остання не висловила жодних заперечень з приводу володіння та користування кімнатами № XXX – 314 гуртожитку, моєю рідною сестрою, ОСОБА_4.

Більш того, в подальшому ОСОБА_4, на підставі рішення загальних зборів громадської організації «НАЗВА_1» була прийнята в члени цієї організації, метою діяльності якої було забезпечення конституційних прав її членів на житло.             

В подальшому з метою реалізації своїх статутних цілей та завдань, що передбачені п. 1.1., 2.1. Статуту, які полягають в реальному забезпеченні прав членів організації на придбання у свою власність житла, загальні збори Громадської організації «НАЗВА_1» прийняли рішення про здійснення реконструкції будівлі гуртожитку, яка знаходиться м. Мелітополь, по вул. Xxxxxx Сталінграду, 23, під житловий будинок квартирного типу, тобто здійснювала перепланування та будівництво окремих ізольованих квартир в будинку. 

В зв’язку з цим, громадська організація «НАЗВА_1», на підставі поданої заяви, отримала в органах місцевого самоврядування дозвіл на будівництво (реконструкцію) об’єкта містобудування, а також отримала вихідні дані для проектування та здійснення проектно-вишукувальних робіт. Також відповідачем було отримано архітектурно-планове завдання для реконструкції гуртожитку.

Після цього, громадська організація «НАЗВА_1» замовила проект реконструкції будівлі гуртожитку, яка знаходиться м. Мелітополь, по вул. Xxxxxx Сталінграду, 23, який був розроблений та затверджений в установленому законом порядку, у відповідності до вихідних даних на проектування, будівельних норм та регіональних і місцевих правил забудови. Крім того, проект реконструкції об’єкта містобудування (гуртожитку) був погоджений в установленому порядку з відповідними місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, які дали позитивні висновки щодо реконструкції гуртожитку.

Також, Громадська організація «НАЗВА_1» розробила кошторис реконструкції гуртожитку, який передбачає витрати на проведення робіт з реконструкції гуртожитку в житловий будинок квартирного типу.               

На підставі дозволу на будівництво об’єкта містобудування, громадська організація «НАЗВА_1» отримала дозвіл на виконання будівельних робіт з реконструкції гуртожитку.

Крім того, між Громадською організацією «НАЗВА_1» та майже з усіма її членами були укладені договори на прийняття участі у реконструкції гуртожитку, на підставі яких члени об’єднання громадян внесли грошові суми коштів на перепланування та переобладнання кімнат гуртожитку в окремо ізольовані квартири, а громадська організація «НАЗВА_1» організовувала виконання робіт з реконструкції. 

При таких обставинах, наявність вказаних вище документів надали відповідачу всі законні підстави, зокрема у відповідності до вимог закону України «Про планування і забудову територій» від 20 квітня 2000 року, розпочати поетапні роботи з реконструкції будівлі гуртожитку, яка знаходиться м. Мелітополь, по вул. Xxxxxx Сталінграду, 23, під житловий будинок квартирного типу, тобто здійснювати перепланування та будівництво окремих ізольованих квартир в будинку.

У відповідності до проекту реконструкції гуртожитку, з кімнат № XXX – 314, було заплановано збудувати квартиру під № XX, яка згідно проекту розподілу квартир повинна була бути передана ОСОБА_4 у власність на підставі договору.

В зв’язку з цим, між Громадською організацією «НАЗВА_1» та ОСОБА_4 25 травня 2004 року був укладений договір за № XX на участь в реконструкції та утриманні квартири на підставі якого ОСОБА_4 було надано право здійснювати реконструкцію кімнат гуртожитку № XXX- 314 в окремо ізольовану квартиру № XX, яка після проведення реконструкції останньою повинна була бути їй передана у власність.          

Проектом реконструкції гуртожитку, передбачено перепланування кімнат гуртожитку в квартири шляхом знесення та в подальшому зведення нових стін, заміну інженерних мереж водопостачання, каналізації, газопроводу, теплопроводу, електропостачання з метою адаптування їх під розміщення окремих ізольованих квартир, які будуть мати інше планування та розміщення кімнат з рахунок грошових коштів члена організації, якому надано дозвіл на проведення реконструкції тих чи інших кімнат гуртожитку, що передбачено рішенням загальних зборів та договором на реконструкцію.         

За таких умов, ОСОБА_4 була фактично проведена реконструкція кімнат гуртожитку № XXX -314 в окрему ізольовану квартиру, в ході якої були виконані наступні роботи: злам старих простінків, кладка нових цегляних стін, стягування підлоги, штукатурка, прокладка електрокабелю, водопостачання, каналізації, придбання та установка сантехніки, придбання та установлення трьох дверей. Внаслідок реконструкції кімнати гуртожитку були перебудовані в окрему ізольовану квартиру № XX, загальною площею 34,9 кв. м., житловою площею 16,9 кв. м. На вказану вище квартиру № XX, ОСОБА_4, 13 серпня 2005 року був виданий технічний паспорт.

За час проведення ОСОБА_4 реконструкції кімнат гуртожитку в окрему ізольовану квартиру, я постійно допомагав їй у виконанні ряду робіт з перебудови кімнат гуртожитку в квартиру, як матеріально так і шляхом безпосередньої участі в їх виконанні.          

Однак, «__» _______ 200_ року моя сестра, ОСОБА_4 померла. Після її смерті, я являвся єдиним спадкоємцем за законом, в зв’язку з чим звернувся до Громадської організації «НАЗВА_1» із заявою про прийняття мене в члени громадської організації «НАЗВА_1» та заміну сторони у зобов’язаннях, передбачених договором за № XX на реконструкції кімнат гуртожитку № XXX-314 в окремо ізольовану квартиру № XX, укладеного з ОСОБА_4, - як на її правонаступника в зв’язку зі смертю та прийняття мною спадщини за законом.

В зв’язку з цим, на загальних зборах громадської організації «НАЗВА_1», які відбулись 5 лютого 2007 року, було прийнято рішення, на підставі якого мене було прийнято в члени цієї організації та визнано правонаступником всіх прав та обов’язків за померлою ОСОБА_4. Після прийняття мене до числа членів громадської організації «НАЗВА_1», я протягом всього часу по сьогоднішній день постійно сплачую членські внески, про що свідчить квитанції та інші розрахункові документи.  

В подальшому, між мною та громадською організацією «НАЗВА_1» 15 квітня 2007 року була підписана додаткова угода до договору за № XX на участь в реконструкції та утриманні квартири від 25 травня 2004 року, укладеного між ОСОБА_4 та Громадською організацією «НАЗВА_1», на підставі якої мене визнано правонаступником у зобов’язаннях за вказаним вище договором та здійснили заміну у цих зобов’язаннях з ОСОБА_4 та мене. При таких обставинах, я набув усіх прав та обов’язків не лише члена громадської організації «НАЗВА_1», але й прав та обов’язків як правонаступник за договором № XX на участь в реконструкції та утриманні квартири від 25 травня 2004 року, укладеного між ОСОБА_4 та Громадською організацією «НАЗВА_1», а тому маю повне право на закінчення реконструкції кімнат гуртожитку № XXX-314 в окремо ізольовану квартиру № XX та оформлення її в подальшому у власність.

Крім того, між мною та громадською організацією «НАЗВА_1» 15 квітня 2007 року був укладений договір найму (оренди) жилого приміщення в будівлі гуртожитку.

У відповідності до п. 1.1. вказаного вище договору найму, наймодавець – громадська організація «НАЗВА_1», зобов’язується передати мені як наймачу, а я як наймач та член цієї організації, зобов’язуюся прийняти у тимчасове володіння та користування жиле приміщення будівлі гуртожитку, визначене у цьому договорі, а також зобов’язуюся сплачувати наймодавцю оренду плату.

За таких умов, п. 1.2. договору найму жилого приміщення в будівлі гуртожитку передбачено, що жиле приміщення, після проведеної за дольовою участю наймача реконструкції будівлі гуртожитку, квартира № XX, яка передається в найм (оренду) за цим договором, знаходиться за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Г.Сталінграду, буд. 23.

На підставі договору найму (оренди) жилого приміщення в будівлі гуртожитку, мені була видана довідка – ордер від 15 квітня 2007 року, яка має силу гаранта на вселення в квартиру № XX та являється невід’ємною частиною вказаного вище договору найму. 

Вказаний вище договір найму був укладений з тих підстав, що кімнати гуртожитку № XXX-314, і як наслідок квартира № XX, що була збудована після реконструкції були вільними, тобто громадська організація «НАЗВА_1» як власник не передавала право володіння та користування цією кімнатою іншим особам, вона не була зайнята іншими особами, які б проживали в ній на достатніх правових підстав.

Про вказані вище обставини в судовому засіданні можуть підтвердити особи, які проживають в гуртожитку, що належить громадській організації «НАЗВА_1», викликавши та допитавши їх в якості свідків.  

При таких обставинах, з підстав викладених вище випливає, що я маю повне прав володіння та користування квартирою № XX (реконструйовані кімнати гуртожитку № XXX-314) з підстав передбачених договором найму оренди від 15 квітня 2007 року та довідка-ордер на вселення в квартиру № XX від 15 квітня 2007 року, а також договору за № XX на участь в реконструкції та утриманні квартири від 25 травня 2004 року та додаткової угоди до нього від 15 квітня 2008 року, а також рішення загальних зборів громадської організації «НАЗВА_1» від 5 лютого 2007 року.

Протягом всього часу починаючи з моменту укладання вказаного вище договору на реконструкцію та утримання квартири та договору найму, я постійно користувався квартирою № XX, проживав та утримував її, завершуючи ремонтні роботи з реконструкції квартири.

16 травня 2009 року, в той час, коли я перебував на ринку з метою придбання окремих будівельних матеріалів для завершення реконструкції квартири № XX, мені зателефонувала голова правління громадської організації «НАЗВА_1» ОСОБА_5 та повідомила, що ОСОБА_2 вибила замок вхідних дверей квартири № XX, захопила квартиру і заносить туди речі. Я одразу ж зі своєю дружиною повернулися до гуртожитку до своєї квартири № XX і побачили, що двері квартири зламані, а в квартирі знаходилась ОСОБА_2 зі своїм чоловіком, сином та невідомою особою, які сиділи за столом. Сім’я Прокопенко внесла в квартиру меблеву стінку, диван, холодильник, бойлер, душову кабіну, телевізор та особисті речі. В зв’язку з цим я та дружина поїхали переночувати до іншої квартири, де проживали наші знайомі.

Наступного дня, я та моя дружина з сином приїхали знову до квартири № XX, що знаходиться в гуртожитку та помітили, що сім’я Прокопенків намагається поставити нові вхідні двері та новий замок, в зв’язку з чим між нами виник конфлікт.

В зв’язку з чим, починаючи з 17 травня 2009 року в квартирі № XX постійно мешкають я зі своєю дружиною та сином, а також сім’я Прокопенків, що фактично не дає можливості в повній мірі володіти та користуватись квартирою, оскільки таке право передбачено договором найму оренди від 15 квітня 2007 року та довідка-ордер на вселення в квартиру № XX від 15 квітня 2007 року, а також договору за № XX на участь в реконструкції та утриманні квартири від 25 травня 2004 року та додаткової угоди до нього від 15 квітня 2008 року, а також рішення загальних зборів громадської організації «НАЗВА_1» від 5 лютого 2007 року.

При таких обставинах, сім’я Прокопенків чинить мені та членам моєї сім’ї перешкоди у здійсненні права володіння та користування житлом яким є квартира № XX, шляхом їх незаконного вселення на житлову площу та постійного, починаючи з 16 травня 2009 року, проживання без жодних на те правових підстав.

Єдиною підставою для вселення на житлову площу квартири № XX, на яку посилається відповідач, є рішення загальних зборів громадської організації «НАЗВА_1» від 23 березня 2009 року за № X/09 року, на підставі якого ОСОБА_2 переселено в кімнати № XXX, 314.

Однак, хочу звернути увагу суд на те, що вказаний вище протокол загальних зборів не надає жодних законних підстав для вселення Прокопенко на житлову площу квартири № XX з наступних підстав:

Найголовніше полягає в тому, що вказаний вище протокол загальних зборів був підписаний лише головою та секретарем загальних зборів, але в дійсності загальних зборів взагалі не було проведено, не було повідомлено жодних осіб про час та місце проведення загальних зборів, повістка дня на загальних зборах, в зв’язку з цим, таких зборів просто не існувало як юридично так і фактично, тобто їх просто не було, а відповідний протокол загальних зборів був підписаний виключно двома особами – це головою та секретарем загальних зборів. Однак, звертаю увагу на те, що підписів більш як половини членів громадської організації «НАЗВА_1» не було проставлено в протоколі, який не був засвідчений печаткою самої громадської організації «НАЗВА_1». При таких обставинах, «штампонуть» такий протокол загальних зборів, який був наданий ОСОБА_2 міг будь-хто і будь-коли. При таких обставинах, вказаний вище протокол загальних зборів, в якому містилося б нібито рішення про переселення ОСОБА_2 в кімнату № XXX-314 був просто надрукований та підписаний двома особами, однак без проведення в установленому Законом та Статутом порядку загальних зборів громадської організації «НАЗВА_1».

Крім того, звертаю увагу суд на те, що кімнат гуртожитку № XXX-314, в які було переселено ОСОБА_2 вже не існує, оскільки як було передбачено вище, внаслідок проведення реконструкції кімнат гуртожитку № XXX-314 ОСОБА_4 та її правонаступником ОСОБА_1 на підставі договору за № XX на участь в реконструкції та утриманні квартири від 25 травня 2004 року та додаткової угоди до нього від 15 квітня 2008 року утворилася окрема ізольована квартира за № XX, яка в повній мірі, після проведення такої реконструкції, не належить на праві власності громадській організації «НАЗВА_1», а тому кімнат № XXX-314 просто не існує «фактично».

Також, не зважаючи на вказані вище обставини, звертаю увагу на незаконність рішення викладеного у формі протоколу за № X/09 від 23 березня 2009 року в частині переселення ОСОБА_2 на житлову площу кімнат № XXX-314 в тій частині, що переселення теоретично можливе виключно на вільну житлову площу, однак, як було зазначено вище право володіння та користування квартирою № XX (реконструйовані кімнати № XXX-314) належало виключно ОСОБА_1 на підставі договору найму оренди від 15 квітня 2007 року та довідки-ордер на вселення в квартиру № XX від 15 квітня 2007 року, а також договору за № XX на участь в реконструкції та утриманні квартири від 25 травня 2004 року та додаткової угоди до нього від 15 квітня 2008 року, а також рішення загальних зборів громадської організації «НАЗВА_1» від 5 лютого 2007 року.

Ст. 11 ЦК України передбачені підстави для виникнення цивільних прав та обов’язків, зокрема вони виникають з договорів та інших правочинів, а також з актів цивільного законодавства України та актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування у випадку передбачених законом.

При таких обставинах у мене виникли цивільні права та обов’язки пов’язані з  володінням та користуванням квартирою № XX з підстав передбачених договорами реконструкції кімнат гуртожитку № XXX-314 та найму, укладеного у відповідності до ст. 810 ЦК України, оскільки будівля гуртожитку належить на праві приватної власності громадській організації «НАЗВА_1», а тому застосовуються положення Цивільного кодексу України. Виключення становило б оренду чи найм майна, що належить на праві комунальної чи державної власності.   

Тому, у відповідності до ст. 204 ЦК України, правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Крім того, звертаю увагу суд на те, що договір найму оренди від 15 квітня 2007 року, договір за № XX на участь в реконструкції та утриманні квартири від 25 травня 2004 року та додаткова угода до нього від 15 квітня 2008 року – не розірвані в установленому законом та договором порядку, не змінені, а також не визнані недійсними – тому мають презумпцію чинності та передбачають виникнення цивільних прав та обов’язків у мене як члена громадської організації «НАЗВА_1» на володіння та користування квартирою № XX (реконструйовані кімнати № XXX-314).

Таким чином, якщо я правомірно набув прав та обов’язків наймача квартири № XX до мене перейшло право володіння та користування цим житлом з підстав передбачених договором найму та договором на реконструкцію, а тому на період часу дії вказаних договорів до мене перейшло право володіння та користування квартирою № XX, в той час як Громадська організація «НАЗВА_1» таке право втрачає, стосовно свого майна, на період передання його мені в користування.

 Власникові, у відповідності до ст. 317 ЦК України, належить право володіння, користування та розпорядження своїм майном.

Також ст. 319 ЦК України передбачено, що власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд, при цьому держава не втручається у здійснення власником права власності.

Згідно ст. 321 ЦК України, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права володіння або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

У відповідності до ст. 810 ЦК України, за договором найму житла одна сторона – власник житла передає або зобов’язується передати другій стороні житло для проживання у ньому на певний строк за плату.   

Отже, з наведених вище актів законодавства випливає, що власник на власний розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, однак у випадку, якщо власник виявив бажання передати майно у користування іншій особі, власник втрачає на період такого користування право володіння та користування ним, передавши його іншій особа, яка набуває право користування і як наслідок права усувати будь-які перешкоди у здійсненні цього права та права застосувати способи поновлення порушення своїх прав шляхом припинення дій, що порушують таке право, про що зазначено в ст. 16 ЦК України.

При таких обставинах, як власник так і користувач, до якого перейшло на період дії правочину право користування має право з підстав передбачених ст. ст. 11, 391 ЦК України, вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном та припинення дій, що порушують це право.

Крім того, звертаю увагу суд на те, що ст. 311 ЦК України передбачено, що житло фізичної особи є недоторканим. Проникнення до житла чи до іншого володіння фізичної особи, може відбуватися лише за вмотивованим рішенням суду. Фізична особа не може бути виселена або іншим чином примусово позбавлена житла, крім випадків, встановлених законом.

При таких обставинах, виключно в тому випадку, якщо я добровільно розірвав би договір найму житла та догові на реконструкцію кімнат гуртожитку в окремо ізольовану квартиру, а також відмовився від права користування квартирою, або ж договір був розірваний чи визнаний недійсним у судовому порядку та ухвалено рішення суду про моє виселення, - виключно за вказаних обставин громадська організація «НАЗВА_1» мала б право на вселення інших осіб до квартири № XX, а у відповідача виникло б право на вселення та проживання в кімнатах гуртожитку, і лише за умови наявності в нього достатніх правових підстав (а не рішення загальних зборів громадської організації «НАЗВА_1», і то якого не було проведено).

Крім того, додатково звертаю увагу суд на те, що жодним рішенням загальних зборів громадської організації «НАЗВА_1» не приймався відповідач до числа членів цієї громадської організації, а тому з підстав передбачених п. 1.1. його Статуту, Громадська організація «НАЗВА_1» не мала право приймати рішення про надання їй іншої житлової площі.

Тому відповідач без жодних правових підстав самовільно та незаконно вселився та фактично проживає в квартирі № XX, яка належить мені на праві користування згідно договору найму оренди від 15 квітня 2007 року та довідки-ордер на вселення в квартиру № XX від 15 квітня 2007 року, а також договору за № XX на участь в реконструкції та утриманні квартири від 25 травня 2004 року та додаткової угоди до нього від 15 квітня 2008 року, а також рішення загальних зборів громадської організації «НАЗВА_1» від 5 лютого 2007 року - чим порушив мої права та створила перешкоди в користуванні та володінні майном – квартирою № XX гуртожитку, який знаходиться в м. Мелітополь, Запорізької обл., по вул. Xxxxxx .      

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 3, 4, 27, 31, 38, 42, 44, 57, 58, 64, 109, 118, 119, 120 Цивільного процесуального кодексу України, ст. 11, 311, 317, 319, 321, 391, 810,  Цивільного кодексу України, -  

П Р О Ш У:

1.      Усунути перешкоди у здійсненні мною права користування своїм майном – квартирою № XX, яка знаходиться в гуртожитку, за адресою м. Мелітополь, Запорізької обл., по вул. Xxxxxx , шляхом виселення ОСОБА_2 з квартири № XX гуртожитку, як такої, що безпідставно вселилася та проживає на її жилій площі, без надання їй іншого житлового приміщення.         

«__» _____________  2009 року                             

 

Позивач                                                                      _______________

                                                                                                   (підпис)                    

 

Average: 5 (1 голос)

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації