Позовна заява про визнання недійсних рішення загальних зборів громадської організації

 До Мелітопольського міськрайонного суду

      Запорізької області

 

       Позивачі:        ОСОБА_1,

місце проживання: АДРЕСА_1

 

       Відповідач:     Громадська організація «НАЗВА_1»

Місце знаходження: АДРЕСА_2

 

П О З О В Н А    З А Я В А

Про визнання позачергових загальних зборів громадської організації «НАЗВА_1» від 22 січня 2009 року такими, що не відбулися та визнання недійсним рішення загальних зборів громадської організації «НАЗВА_1» від 22 січня 2009 року.

10 квітня 2003 року Виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради було прийнято рішення за № XX/1 про реєстрацію громадської організації «НАЗВА_1». В зв’язку з прийняттям вказаного вище рішення, виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради було зареєстровано статут громадської організації «НАЗВА_1» та видано свідоцтво про реєстрацію об’єднання громадян від 10 квітня 2003 року за № X.       

У відповідності до п. 1.1. Статуту громадської організації «НАЗВА_1», остання створена з метою втілення конституційних прав її членів на житло.

З метою реалізації цілей та завдань громадської організації «НАЗВА_1», що передбачено п. п. 1.1., 2.1. її Статуту, Мелітопольська міська рада двадцять четвертого скликання вісімнадцятої сесії прийняла 15 квітня 2003 року рішення за № XX про передачу дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку, яка знаходиться в м. Мелітополі, Запорізької області, по вул. Xxxxxx  вул. Xxxxxx, у колективну власність громадській організації «НАЗВА_1», для забезпечення виконання статутних завдань, а саме для проживання в ньому членів вказаної громадської організації.

В зв’язку з прийняттям вказаного вище рішення органами місцевого самоврядування, 19 червня 2003 року Управління комунальної власності Мелітопольської міської ради передало Громадській організації «НАЗВА_1» у колективну власність гуртожиток, який знаходиться в Запорізькій обл., м. Мелітополь, по вул. Xxxxxx  вул. Xxxxxx, та основні засоби, про що свідчить складений акт приймання-передачі від 19 червня 2003 року, який затверджений міським головою.

При таких обставинах, на підставі прийнятого Мелітопольською міською радою рішення від 15 квітня 2003 року за № XX та акту прийняття передачі житлової будівлі-гуртожитку від 19 червня 2003 року, виконавчий комітет Мелітопольської видав 26 липня 2003 року свідоцтво про право власності на нерухоме майно, на підставі якого будівля гуртожитку, яка знаходиться в Запорізькій обл., м. Мелітополь, по вул. Xxxxxx  вул. Xxxxxx., належить на праві колективної власності громадській організації «НАЗВА_1».

Загальними зборами членів громадської організації «НАЗВА_1», на підставі п. 5.4. її Статуту, було прийняте рішення про обрання головою правління громадської організації «НАЗВА_1» ОСОБА_1, про що свідчить протокол загальних зборів від 24 квітня 2004 року за № XX.

Після обрання ОСОБА_1 головою правління Громадської організації «НАЗВА_1» на підставі прийнятого Загальними зборами рішення, а також враховуючи вимоги п. 5.7.2. Статуту цього Об’єднання громадян, між ОСОБА_1 та Громадською організацією «НАЗВА_1» був укладений Контракт, який передбачає строки, умови роботи, функції, повноваження голови правління, а також підстави для розірвання цього контракту.   

У відповідності до п. 5.2. Статуту Громадської організації «НАЗВА_1», загальні збори цієї організації скликаються головою правління не рідше 2-х разів на рік, кожного півроку.

Тому на підставі вказаного вище положення Статуту, головою правління громадської організації «НАЗВА_1» ОСОБА_1, було заплановано скликання чергових загальних зборів, датою проведення яких було 22 лютого 2009 року о 16 год. Метою проведення загальних зборів було заслуховування фінансового звіту ревізійної комісії та бухгалтера перед вищим органом громадської організації «НАЗВА_1» - загальними зборами, яке складається з членів цієї організації, а також вибори ревізійної комісії.    

З цього приводу, Головою правління громадської організації «НАЗВА_1» було опубліковано оголошення в засобам масової інформації, а саме в ____________________________________________________________ про проведення загальних зборів громадської організації «НАЗВА_1», які призначені на 22 лютого 2009 року о 16 год., з метою явки всіх членів громадської організації «НАЗВА_1» на загальні збори об’єднання громадян для прийняття їх участі в обговоренні порядку денного та прийняття, шляхом проведення голосування, відповідних рішень, віднесених до виключної компетенції загальних зборів організації.      

Крім того, в зв’язку з підготовкою до проведення загальних зборів громадської організації «НАЗВА_1» було сповіщено її членів, також шляхом розміщення інформації про призначення чергових загальних зборів та зміст їх повістки дня в приміщенні гуртожитку, в якому проживають більшість членів громадської організації, а також особисте повідомлення поштовим відправленням інших членів, які не проживають в гуртожитку.  

Також, голова правління громадської організації «НАЗВА_1», ОСОБА_1, були призначені та скликані чергові загальні збори громадської організації «НАЗВА_1», датою проведення яких є 15 березня 2009 року, на вирішення яких поставлено наступні питання з такою повісткою дня як звіт голови правління та самого правління, а також розірвання контракту з головою правління, вибори голови правління та самого правління. Про час, місце та повістку дня проведення цих загальних зборів, головою правління Громадської організації «НАЗВА_1» було опубліковано в ___________________________________________________________________ оголошення з метою явки всіх членів громадської організації «НАЗВА_1» на загальні збори об’єднання громадян для прийняття їх участі в обговоренні порядку денного та прийняття, шляхом проведення голосування, відповідних рішень, віднесених до виключної компетенції загальних зборів організації. 

В зв’язку з цим, голова правління громадської організації «НАЗВА_1» ОСОБА_1 та правління цього об’єднання громадян здійснювали ряд дій пов’язаних з підготовкою до проведення чергових загальних зборів призначених на 22 лютого 2009 року та 15 березня 2009 року, зокрема готували звіти про діяльність голови правління та самого правління, бухгалтера та ревізійної комісії. Також здійснювали підготовку інформації, відомостей та документів пов’язаних з реконструкцією гуртожитку, заборгованістю окремих членів громадської організації за оплату по комунальних послугах та ін.

Однак, як стало відомо голові правління громадської організації «НАЗВА_1», ОСОБА_1, що 22 січня 2009 року, нібито відбулись позачергові загальні збори Громадської організації «НАЗВА_1» за участі її 54 членів, на яких повісткою дня були питання пов’язані з виборами голови та секретаря загальних зборів, звіт голови правління Громадської організації «НАЗВА_1», звіт бухгалтера громадської організації «НАЗВА_1», звіт ревізійної комісії громадської організації «НАЗВА_1», а також перевибори членів правління, бухгалтера та ревізійної комісії громадської організації «НАЗВА_1».

В зв’язку з цим, на нібито проведених 22 січня 2009 року позачергових загальних зборів громадської організації «НАЗВА_1», які відбулись на першому поверсі  будівлі гуртожитку № XX, яка знаходиться по вул. Г.Сталінграда, в м. Мелітополь, було прийнято рішення у формі протоколу, яким обрано ОСОБА_2 головою загальних зборів, а Маслюкову С.Ю – секретарем загальних зборів, визнано роботу ОСОБА_1 на посаді голови правління Громадської організації «НАЗВА_1» незадовільною та висловлено їй недовіру, визнано роботу бухгалтера громадської організації «НАЗВА_1» Осеневої І. незадовільною та висловлено їй недовіру, визнано роботу ревізійної комісії громадської організації «НАЗВА_1» незадовільною та висловлено їй недовіру.

Крім того, на підставі нібито прийнятого 22 січня 2009 року рішення на позачергових загальних зборах Громадської організації «НАЗВА_1», було обрано нового голову правління громадської організації «НАЗВА_2», ОСОБА_3, першого заступника голови правління ОСОБА_4, другого заступника голови правління ОСОБА_5, членів правління, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, а також бухгалтера ОСОБА_10, членів ревізійної комісії – ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13. АДРЕСА_1       

 Проте, звертаю увагу суд на те, що загальні збори громадської організації «НАЗВА_1», які нібито відбулись 22 січня 2009 року на першому поверсі  будівлі гуртожитку № XX, яка знаходиться по вул. Г.Сталінграда, в м. Мелітополь, та на яких нібито були присутні 54 члени цього об’єднання громадян, та які прийняли вказані вище рішення у формі протоколу загальних зборів громадської організації «НАЗВА_1», - були скликані та проведені з грубим порушенням та недотримання вимог актів законодавства України та Статуту Громадської організації «НАЗВА_1», що потягло за собою прийняття незаконного, однобічного, необ’єктивного та протиправного рішення, яке порушує права та інтереси інших членів громадської організації «НАЗВА_1», а також окремих її членів, які були обрані до складу правління, ревізійної комісії та на посаду бухгалтера, що полягає в наступному.     

            У відповідності до п. 5.3. Статуту Громадської організації «НАЗВА_1», за ініціативи голови Правління організації, чи не менше 1/2 членів організації, в термін не менш як 20 днів можуть скликатися позачергові збори.

При таких обставинах, як випливає з вказаного вище пункту положення Статуту Громадської організації «НАЗВА_1», позачергові загальні збори можуть лише ініціюватися не менш як 1/2 частиною від складу всіх членів громадської організації «НАЗВА_1».

Тобто, від 1/2 частини всіх членів громадської організації «НАЗВА_1» може бути надіслана саме ініціатива щодо скликання позачергових загальних зборів до громадської  організації «НАЗВА_1», від імені та в інтересах якої діє голова правління та саме правління, що є виконавчим органом організації, яка здійснює поточну та розпорядчу діяльність.

На підставі поданої до громадської організації «НАЗВА_1» ініціативи не менш як 1/2 частини членів цієї організації, її виконавчий орган (правління та його голова), скликає в установленому Законом та Статутом громадської організації «НАЗВА_1» порядку позачергові загальні збори для вирішення тих питань, які віднесені до їх компетенції.      

Виключно виконавчий орган, в тому числі його голова, має право скликати та призначати чергові та позачергові загальні збори громадської організації, оскільки виключно до його компетенції з підстав передбачених п. п. 5.6., 5.6.1. Статуту Громадської організації «НАЗВА_1», відносяться усі питання діяльності Організації, окрім тих, що згідно з чинним законодавством, статутом або вищим органом організації віднесені до компетенції іншого органу Організації, а також на який покладається забезпечення поточної та розпорядчої діяльності.

Права членів організації передбачені п. 4.6.1 Статуту Громадської організації «НАЗВА_1», який не передбачено та не надано право члену організації скликати чи призначати позачергові загальні збори. Таке право і не може бути надано, оскільки окремий член громадської організації чи певна їх частина від загального складу не є відповідним органом об’єднання громадян, а тому і не наділений відповідними повноваженнями та компетенцією щодо організації та діяльності громадської організації.

Право не менш як половини членів від загального складу громадської організації ініціювати перед громадською організацією «НАЗВА_1» проведення позачергових загальних зборів полягає виключно у вчиненні дій пов’язаних із направленням відповідної заяви до громадської організації «НАЗВА_1» з обґрунтуванням проведення позачергових загальних зборів, питання, які необхідні вирішити на загальних зборах та які потребують нагального та невідкладного вирішення.

Однак, в супереч вказаним вище положенням Статуту та обставинам, нібито 1/2 частина членів громадської організації «НАЗВА_1» призначили, скликали та провели загальні збори 22 січня 2009 року на першому поверсі  будівлі гуртожитку № XX, яка знаходиться по вул. Г.Сталінграда, в м. Мелітополь, на розгляд яких поставили ряд питань пов’язані з діяльністю та зміною керівного складу громадської організації «НАЗВА_1» - що є грубим порушенням вимог Статуту об’єднання громадян, та взяття на себе повноважень, які не покладені на них цим установчим документом.

В зв’язку з цим, не можливо вважати, що позачергові загальні збори громадської організації «НАЗВА_1», які нібито були скликані, призначені та проведені 1/2 частиною членів громадської організації «НАЗВА_1» 22 січня 2009 року – є легітимними та такими, що відбулись, і як наслідок рішення прийняті на них мають юридичну силу рішень Загальних зборів громадської організації «НАЗВА_1».        

 Крім того, навіть незважаючи на вказані вище обставини, звертаю увагу суд на те, що 1/2 частина членів громадської організації «НАЗВА_2», яка скликала та провела нібито загальні збори об’єднання громадян та яка поставила питання звіту голови правління Громадської організації «НАЗВА_1», звіт бухгалтера громадської організації «НАЗВА_1», звіт ревізійної комісії громадської організації «НАЗВА_1», а також як наслідок перевибори членів правління, бухгалтера та ревізійної комісії громадської організації «НАЗВА_1», - навіть не повідомила вказаних вище осіб жодним чином про проведення таких зборів, внаслідок чого останні були позбавлені права участі на таких зборах як члена організації та підготовки до звіту як посадових осіб громадської організації про виконання своєї роботи та реалізації своїх повноважень.

На вказаних вище позачергових зборах, більш ніж 1/2 частина членів організації від загального складу визнала незадовільною роботу керівного складу правління, в тому числі його голову, бухгалтера та ревізійної комісії, не заслухавши їхніх звітів, що свідчить про необ’єктивність та однобічність розгляду таких питань та прийняття необґрунтованого та незаконного рішення і такого, що не відповідає основним принципам та засадам прийняття рішень об’єднанням громадян.

Однак, зауважу, що 1/2 частина членів громадської організації «НАЗВА_1» навіть теоретично не могла повідомити вказаних вище осіб про проведення позачергових зборів, оскільки не визначено ні Законом ні установчими документами організації, хто в такому випадку повинен повідомляти таких осіб, у який спосіб та яким чином здійснювати організацію призначення та проведення позачергових загальних зборів 1/2 частиною членів об’єднання громадян.     

Також, 56 членів громадської організації «НАЗВА_2», які скликали та провели нібито загальні збори об’єднання громадян, порушили права, не лише членів правління та його голови, головного бухгалтера та членів ревізійної комісії, але й інших 44 членів громадської організації «НАЗВА_1», які знову ж таки не були у жоден із можливих способів повідомлені про час та місце проведення позачергових загальних зборів Громадської організації «НАЗВА_1», внаслідок чого останні були позбавлені права на участі в загальних зборах, в обговоренні питань, надання своїх пояснень, аргументів та доводів, прийняття рішень та обирати до керівних органів громадської організації та бути самим обраним до них.

 Такого, права вказані вище 44 члени громадської організації були свідомо порушені іншою частиною членів організації, які самовільно в супереч вимогам закону та Статуту організації провели незаконно загальні збори, вчинивши самовправсто  стосовно діяльності громадської організації «НАЗВА_1», самовільно та незаконно змінили склад керівництва, що позбавило можливості навіть участі інших 44 членів у вирішенні таких важливих питань.

Інша річ, якби вказані вище 44 члени громадської організації «НАЗВА_1» були повідомлені про час та місце розгляду справи, одна не з’явилися на загальні збори, в такому випадку існували б законні підстави для їх проведення (не беручі навіть до уваги той факт, що 1/2 частина членів організації не мали права скликати та проводити збори).

Вказані вище 44 члени організації були повідомлені лише про проведення чергових загальних зборів призначених на 22 лютого 2009 року, інформацію про які було опубліковано в засобах масової інформації та шляхом вивішення оголошення на першому поверсі  будівлі гуртожитку № XX, яка знаходиться по вул. хххххххх, в м. Мелітополь.     

Тому, з цього випливає, що на позачергові загальні збори були повідомлені «організаторами» лише ті члени об’єднання громадян, стосовно яких було завчасно відомо, яке вони приймуть рішення, а інших членів організації, яка на той час становила меншість від складу всіх членів, просто проігнорували. Методи та способи переконання тих членів організації, які були присутні на загальних зборах, вражаю за необхідне конкретно не уточнювати, оскільки і так зрозуміло, що голосування по тих питаннях, які виносились на позачергові загальні збори, були під жорстким контролем місцевих чиновників, які займають посади в органах місцевого самоврядування, які контролювали на загальних зборах за «привальне» голосування, і від яких ОСОБА_1 як голова правління вже багато років намагається відстояти права громадської організації «НАЗВА_1» на будівлю гуртожитку, а ті в свою чергу намагаються у будь-якій спосіб нібито повернути в комунальну власність з подальшою передачею його в приватні руки одного із такого місцевого «чинуши».              

За таких умов, 22 лютого 2009 року, відбулись чергові загальні збори громадської організації «НАЗВА_1», які були скликані Головою правління цієї організації, ОСОБА_1, про що було оголошення в засобах масової інформації, а також вивішена інформація на першому поверсі  будівлі гуртожитку № XX, яка знаходиться по вул. Г.Сталінграда, в м. Мелітополь, в яких містився перелік питань та порядок денний проведення чергових загальних зборів.

На вказаних вище чергових загальних зборах були присутні 48 членів Громадської організації «НАЗВА_1», що складає 52 % від загального складу всіх членів об’єднання громадян, а тому збори вважаються легітимними та правомочними приймати будь-яке рішення, до компетенції якого вони віднесені у відповідності до Статуту громадської організації. 

На чергових загальних зборах Громадської організації «НАЗВА_1» 22 лютого 2009 року, за результатами обговорення питань порядку денного, було прийнято рішення по кожному питанню у формі протоколу за № XX, яким:       

1. Визнати роботу ревізійної комісії задовільною.

2. Визнати роботу бухгалтера задовільною.

3. Вибрати ревізійну комісію у складі: голова - ОСОБА_14, члени комісії - ОСОБА_15, ОСОБА_16

4. Доручити ОСОБА_14 від імені Організації підписати контракт з головою правління (внести доповнення до попереднього контракту з ОСОБА_1).

5. Визнати рішення загальних зборів від 22.01.2009 року недійсними.

6. Визнати рішення загальних зборів членів ГО «НАЗВА_1» від 03.04.2005 року діючими та продовжити строк дії контракту з ОСОБА_1 до повного виконання п.2.1 Статуту, тобто до отримання членами організації правовстановлюючих документів на право власності на квартири.       

За таких умов, на чергових загальних зборах громадської організації «НАЗВА_1», які відбулись пізніше, а саме 22 лютого 2009 року, було прийнято більшістю членів організації від загального складу всіх членів, рішення, яким визнано недійсними те рішення, яке було прийняте нібито на позачергових загальних зборах 22 січня 2009 року, тобто воно було скасовано на чергових загальних зборах, як таке, що прийняте з порушенням вимог закону та Статуту організації.

В зв’язку з тим, що рішення позачергових загальних зборів від 22 січня 2008 року було скасовано на чергових загальних зборах від 22 лютого 2009 року, будь-які правові наслідки таке попереднє рішення не має, а тому питання оцінки роботи керівному складу організації, обрання нового складу організації, в тому числі обрання новим головою правління громадської організації «НАЗВА_1», ОСОБА_3, - є не чинними на сьогоднішній день, а тому не породжують жодних правових наслідків для будь-яких осіб, втому числі і для громадської організації «НАЗВА_1».   

Крім того, на чергових загальних зборах були заслухані звіти голови правління Громадської організації «НАЗВА_1», звіт бухгалтера громадської організації «НАЗВА_1», звіт ревізійної комісії громадської організації «НАЗВА_1», за результатами розгляду яких було прийнято рішення про задовільність роботи цих органів та посадових осіб громадської організації «НАЗВА_1».     

І насамперед, на підставі рішення чергових загальних зборах було визнано рішення загальних зборів членів ГО «НАЗВА_1» від 03.04.2005 року діючими та продовжено строк дії контракту з ОСОБА_1 до повного виконання п. 2.1 Статуту, тобто до отримання членами організації правовстановлюючих документів на право власності на квартири.

У такий спосіб, чинним, законним та легітимним головою правління громадської організації «НАЗВА_1» є ОСОБА_1 на підставі рішення загальних зборів від 3 квітня 2005 року та 22 лютого 2009 року. 

Крім того у відповідності до ст. 3 Закону України «Про об’єднання громадян» від 16 червня 1992 року, громадською організацією є об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

Оскільки громадською організацією вважається добровільне об’єднання громадян для задоволення власних інтересів, в даному випадку, як передбачено п. 1.1. Статуту громадської організації «НАЗВА_1», житлових, проведення з порушенням прядку, передбаченого Статутом позачергових загальних зборів, тим більше щодо керівництва громадської організації, члени якого не мали на меті виявити довіру до кандидатури до нової кандидатури, - є реальне порушення прав самих членів громадської організації «НАЗВА_1».

Також звертаємо увагу суд на те, що у відповідності до ч. 3 ст. 6 Закону України «Про об’єднання громадян» від 16 червня 1992 року, всі основні питання діяльності об’єднань громадян повинні вирішуватись на зборах всіх членів або представників членів об’єднання.

Як передбачено Конституцією України – кожна особа має право на судовий захист своїх порушених, невизнаних чи оспорюваних прав та законних інтересів неупередженим та незалежним судом.

При таких обставинах у відповідності до ч.1 ст. 8 Закону України «Про об’єднання громадян» від 16 червня 1992 року, держава забезпечує додержання прав і законних інтересів об’єднань громадян, легалізованих у порядку, передбаченому цим Законом.  

Крім того згідно ч.1 ст. 6 Закону України «Про судоустрій» від 7 лютого 2002 року, усім суб’єктам правовідносин гарантується захист їх прав, свобод і законних інтересів незалежним і неупередженим судом.

Також ч. 3 вказаного вище нормативно-правового акту передбачено, що ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у суді, до підсудності якого вона віднесена процесуальним законом.

Таким чином, оскільки права та законні інтереси членів громадської організації «НАЗВА_1» порушені, в зв’язку проведенням нелегітимних позачергових загальних зборів 22 січня 2008 року, члени об’єднання громадян мають право на судовий захист своїх прав та інтересів.

Враховуючи те, що новий голова правління Громадської організації «НАЗВА_1» та члени нового правління не визнають проведення чергових загальних зборів 22 лютого 2009 року, та вважають, що позачергові загальні збори організації були проведені у відповідності до вимог Закону та Статуту організації, між вказаними вище особами виник спір про право.

При таких обставинах на підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 3, 4, 38, 42, 44, 57, 58, 59, 64, 109, 118, 119, 120 Цивільного процесуального кодексу України, ст. ст. 6, 8 Закону України «Про об’єднання громадян» від 16 червня 1992 року, ст. 6 Закону України «Про судоустрій» від 7 лютого 2002 року та п. п. 1.1., 2.1., 4.4., 4.6.1., 5.2., 5.4. Статуту громадської організації «НАЗВА_1», -

П Р О Ш У:

1. Визнати позачергові загальні збори громадської організації «НАЗВА_1» від 22 січня 2009 року, скликані та проведені її 54 членами організації на першому поверсі будівлі гуртожитку № XX, яка знаходиться по вул. Г.Сталінграда, в м. Мелітополь – як такі, що не відбулися.

2. Визнати недійсним рішення позачергових загальних зборів громадської організації «НАЗВА_1», яке затверджене протоколом загальних зборів громадської організації «НАЗВА_1» від 22 січня 2009 року.  

ДОДАТОК:

1.      Копія позовної заяви – 1 примір.

2.      Копія протоколу загальних зборів громадської організації «НАЗВА_1» від 27 березня 2005 року. – 2 примір.

3.      Копія протоколу загальних зборів від 24 квітня 2004 року за № XX – 2 примір.

4.      Копія Статуту громадської організації «НАЗВА_1» - 2 примір. 

5.      Копія Рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради від 10 квітня 2003 року за № XX/1 – 2 примір.

6.      Копія Свідоцтва про реєстрацію об’єднання громадян від 10 квітня 2003 року за № X – 2 примір.

7.      Копія рішення Мелітопольської міської ради двадцять четвертого скликання вісімнадцятої сесії від 15 квітня 2003 року за № XX – 2 примір.;

8.      Копія акта прийняття-передачі будівлі гуртожитку від 19 червня 2003 року - 2 примір.;

9.      Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26 липня 2003 року - 2 примір.;

10. Копія Списку членів громадської організації «НАЗВА_1» станом на 27 березня 2005 року – 2 примір.       

11. Копія протоколу загальних зборів Громадської організації від 22 лютого 2009 року за № XX - 2 примір.  

12. Копія протоколу позачергових загальних зборів Громадської організації «НАЗВА_1» від 22 січня 2009 року - 2 примір.   

13. Квитанція про сплату судового збору (державного мита) за подання позовної заяви до суду.

14. Квитанція про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду цивільної справи.

«___» березня 2009 року

 

            Позивач                                             _____________                ОСОБА_1        

                                                                    (підпис)

 

Average: 5 (1 голос)

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації